FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-02-19

A biomassza-tüzelés a külpiacoktól független, korszerű, fenntartható technológia

A PANNON Hőerőmű Zrt-hez január végén több civil szervezet (a Civilek a Mecsekért Mozgalom, az Összefogás Pécsért Egyesület, és a Civilek a Zengőért Mozgalom) nevében részletes adat-és információközlésre irányuló kérés érkezett. Álláspontunk szerint a felvetett témák többsége a piaci és üzleti információk jogos védelme alá esik, de ettől függetlenül igyekeztünk a levélíróknak részletes tájékoztatással szolgálni tevékenységünkről és fejlesztési terveinkről.

Mivel a felvetett témák méltán tarthatnak számot a köz érdeklődésére, a megkeresést és válaszunkat is teljes terjedelemben közöljük.

A kérdések

1. Miből tervezi a Hőerőmű az évi 1650 TJ energia előállítását (alapanyagfajta és mennyiség)?

2. A tüzelőanyag által termelt energia hány %-a lesz villamos áram, s hol s milyen felhasználásra kerül?

3. Mire használja a Hőerőmű a meglévő két földgáz tüzelésű blokkot, mennyi a gázenergia felhasználásuk és mennyi a villamos és hőtermelésük?

4. A fűtési idényen kívül az eltüzelt fűtőanyag hány százaléka hasznosul?

5. A biokazán üzemel-e a fűtési idényen kívül?

6. A Pannon Hőerőmű Zrt. - mint közérdekű információt - hozza nyilvánosságra VALAMENNYI beszállítójával kötött szerződést, a biomassza tüzelőanyag nyomon követésének bizonyítékait visszamenőleg is.

7. Hol és mekkora területekre kötött eddig szerződést a hőerőmű energiaültetvények termesztésére vonatkozóan?

8. Mekkora átlagos hektáronkénti hozamok alapján tervezi az ellátáshoz szükséges területnagyságot az egyes energianövények esetében?

9. Milyen formában ártalmatlanítja/kívánja ártalmatlanítani, vagy hasznosítja/kívánja hasznosítani a biomassza elégetése során keletkező jelentős mennyiségű hamut? Milyen szerződéseket kötött/szándékozik kötni e tárgykörben?

10. Milyen tudomása van a hőerőműnek: hol és milyen mennyiségű fakitermelésre került sor 2008-ban a hőerőmű megrendelése alapján?


Tevékenységünkről

A közelmúltban lezajlott gázkrízis jól érzékelhetően bizonyította, hogy az energetika területén milyen különös jelentősége van a több lábon állásnak. A Pannon Hőerőmű Zrt. a leszerződött 1650 TJ távfűtési hőigényt jelenleg két forrásból, nagyobbrészt földgázból vagy gázhiány esetén fűtőolajból, kisebb részt biomasszából elégíti ki.

Mivel a biztonságot jelentő tartalék fűtőolaj a gázhiányos időszakban is rendelkezésünkre állt, zökkenőmentesen tudtuk biztosítani 31 ezer távfűtött lakás és a közületi fogyasztók távhő- és használati melegvíz ellátását. Más országok példáján láttuk, hogy a nemzetközi piacoktól erősen függő tüzelőanyag-bázis esetén, hasonló gázkimaradás emberek tízezreit sodorja nehéz helyzetbe. Pécs városát ez a veszély nem fenyegette. Ez a biztonság az olajtartalékok mellett a biomassza blokknak is köszönhető.

 

A PANNONPOWER-csoport teljes tüzelőanyag felhasználását véve alapul, elmondható, hogy annak kb. 30-35%-a fordítódik távhő-, és 65-70%-a villamos energia termelésére.

A termelt hőmennyiséget a Társaság a PÉTÁV számára értékesíti, míg a villamos energia az országos nagyfeszültségű hálózatba kerül. A villamos energia végfelhasználásáról társaságcsoportunk nem rendelkezik információkkal, mivel ez utóbbi elosztási feladatait a MAVIR Zrt. látja el. Az előállított villamos energia mennyisége nagyságrendjében megfelel egy Péccsel megegyező méretű nagyváros villamosenergia-szükségletének.

 

A földgáztüzelésről

Földgáztüzelésű blokkunk stabil, klasszikus, jó rendelkezésre-állású, megbízható, a mai kor követelményeinek megfelelő, éves szinten, több mint 85%-os összhatásfokkal működő egység.

Működése során évente hozzávetőleg 1700 TJ földgáz energiát használ fel. A megtermelt villamos energia 112 ezer MWh, míg a megtermelt hőenergia 1050 TJ.

Az említett földgáztüzelésű blokkunk kizárólag fűtési időszakban működik. Célja a távhő-ellátás biztosítása. A másik földgáztüzelésű blokkunk az esetleges villamos és távhőellátási zavarok feloldására, tartalékban áll. Tekintettel arra, hogy több tízezer városlakót és számos közintézményt látunk el távhővel és használati melegvízzel, a biztonságos működésbe mi az ellátás zavartalan fenntartását is beleértjük.

 

A biomassza tüzelésről

2004 óta működő biomassza blokkunkhoz tartozó kazán a külpiacoktól független, kategóriájában a ma elérhető legkorszerűbb technológiájú tüzelőberendezés. Üzemeltetése kapcsán fontos kritérium, hogy beszállítóinktól csak fenntartható erdőgazdálkodásból származó, ún. FSC (Forest Stewardship Council - Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) tanúsítvánnyal, illetve hatósági vágási engedéllyel ellátott készleteket veszünk át.

Biomassza tüzelésű energiatermelő egységünk egész évben működik, a fűtési időszakon kívül a fogyasztók hő- és villamosenergia-igényének kiszolgálására, például a használati melegvíz és az általános villamosenergia-igények kielégítésére üzemel. Az energiatermelés hatásfokát három tényező, az alkalmazott technológia mellett elsősorban a hő- illetve a villamosenergia-igények mértéke határozza meg. Ebből következik, hogy nyári időszakban a hőigények csökkenése jelentősen csökkenti az összhatásfokot is.

A biomassza-tüzelés egyik előnye a fosszilis energiahordozók (pl. a földgáz) globális piacától való függetlenség. Másik előnye, hogy lehetővé teszi a megújuló energiatermelést, melyet mind a hazai, mind az európai uniós energiapolitika támogat.

A hazai jogi szabályozás szerint, összhangban az Uniós normákkal, biomassza tüzelés alatt minden erdészetből, mezőgazdaságból, faiparból származó anyag energetikai hasznosítását értjük. A blokk tüzelőanyagát rendkívül széles területről vásároljuk: állami és jelentős részben magánerdőkből, de nemcsak a szomszédos megyékből (tudomásunk szerint az erdészeti tűzifának csupán 20-25%-a érkezik a Mecsekből), Magyarországról, hanem a határon túlról, Horvátországból is. Ide sorolandó az erdészeti nyesedék és az olyan fűrészipari melléktermékek széles köre is, mint a széldeszka, a fűrészpor és az apríték, melyek aránya 2008-ban már meghaladta a blokkban felhasznált tüzelőanyag 30 %-át.

 

Beszállítói szerződéseink viszonylag alacsony átvételi árakat tartalmaznak. A jó minőségű, hibátlan (nem göcsös, nem korhadt stb.) faanyagért a bútoripar vagy a papíripar ennek sokszorosát fizeti az erdőgazdáknak. Üzleti érdekük, hogy tűzifának csak a más célra nem értékesíthető faanyagot adják.

Az erdészeti tevékenységeket felügyelő hatóság - amely éves szinten engedélyezi és folyamatosan ellenőrzi az erdőgazdálkodást - adatai igazolják, hogy Baranya (és egyébként egész Magyarország) erdősültsége évről évre folyamatosan nő.

 

A fahamu elhelyezéséről

A szenes korszakban keletkezett salakanyagokhoz képest sokkal inkább környezetbarát melléktermék-hasznosítást lehetővé tévő biomassza-tüzeléssel kapcsolatban is felmerül a kérdés: mi történik a keletkező fahamuval?

A fahamu - amely Társaságcsoportunk jelenleg már működő és tervezett biomassza blokkjainak üzemelése során keletkezik - olyan természetes, mikroelemekben, elsősorban káliumban és foszforban gazdag anyag, amelyet az emberiség évszázadok óta használ természetes talajjavító anyagként. Ez a növények számára hasznos, talajjavító hatású tápanyag mezőgazdasági hasznosítási szerződések révén hasznosul.

Tervezett fejlesztéseink vonatkozásában a beszállítói szerződéseket már eleve úgy kötöttük, és úgy kötjük a továbbiakban is, hogy a beszállító a beszállított energianövény mennyiségének megfelelő hamut visszfuvarban szállítja el, ily módon biztosítva a tápanyagok recirkulációját és a talajerő szükséges visszapótlását.

 

A jövőbeli biomassza alapú fejlesztésekről

Biomassza tüzelőanyagra alapozott új fejlesztéseink igazi csúcstechnológiát jelentenek. Megvalósításukkal tovább erősödik térségünk energetikai függetlensége úgy, hogy eközben a dél-dunántúli régió mezőgazdaságának jövedelemtermelő képessége, s ezáltal foglalkoztatási helyzete is jelentős mértékben javul. Négy megyéből összesen néhány tízezer hektárról kerülnek majd beszállításra, ez idáig nem, vagy csak részben hasznosított mezőgazdasági melléktermékek pl.: szalma, kukoricaszár, továbbá termesztett energianád. Ez komoly helyi keresletet teremt, és 10 év alatt több tízmilliárd forint helyben elköltésre kerülő pénzt jelent. Munkát és megélhetést kínálva mások mellett olyan hátrányos helyzetű területeken is, mint amilyen például az Ormánság.

Szerződéseink a mezőgazdaságban dolgozók kezébe adják a döntés lehetőségét, hogy helyrajzi szám szerint hol és mekkora földterületet kívánnak energianövénnyel betelepíteni, hiszen ők ismerik legjobban földjeik minőségét. Az átlagos hozamok (a földek aranykorona értéke, vízháztartása, domborzati elhelyezkedése szerint) nagyon eltérőek lehetnek.

Javaslatunk szerint a gyengébb minőségű földeken célszerű olyan termelési portfolió kialakítása, mely akár egy aszályos évben is biztosítja a gazdák és családjaik megélhetéséhez szükséges biztos piacot és bevételi forrást, és ezzel Pécs távhőellátásához is szükséges tüzelőanyag-igények kielégítését.

Fejlesztési elgondolásaink azt célozzák, hogy Pécsett valósulhasson meg Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb, szén-dioxid kibocsátás szempontjából semleges, megújuló energia alapú "zöld-erőműve", és itt jöjjön létre az első nagyvárosi "zöld-távhő" szolgáltatás.

 

Összefoglalva

Társaságcsoportunk a jövőben is a helyi, a régiós és az Európai Uniós elvek szerint végzi munkáját, kiszámítható, felelős szereplője kíván maradni Pécs, Baranya és a dél-dunántúli régió gazdaságának. Ennek megfelelően készséggel folytatunk párbeszédet mindenkivel ezekről a mindannyiunk jövője szempontjából fontos, jogilag ugyan nem közérdekű, de a köz érdeklődését méltán felkeltő témákról.

 

Ebben kérjük szíves támogatásukat! Üdvözlettel,

Péterffy Attila - elnök-vezérigazgató

Forrás: Pannon Power Holding 02-11

 

 

 

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.