FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-10-14

SEFAG Fagazdasági Híradó, 2009.szeptember

Kísérleti minirotációs energiaültetvény / Az igazi marketing / A munkabiztonsság növelése (Cikkválogatás a SEFAG Fagazdasági Híradó 2009/09 kiadásából - a teljes lapszám a cikk végén letölthető.)

Az Európai Unió 2020-ig 20 százalékra akarja növelni energiaellátásában a környezetbarát megújuló energia részarányát. Ez a tagállamokat komoly feladat elé állítja. Az egyik lehetséges megoldás a biomassza nagyobb mértékű felhasználása hő- és villamos energia előállítására. Ennek egyik módszere a minirotációs (rövid vágásfordulójú) ültetvények létesítése. Bizonyos elmozdulás már körülbelül 30 éve is történt ez irányba, de akkor a szabályozás, valamint a klímaváltozás veszélyének fel nem ismerése, a fosszilis energiahordozók még szinte legyőzhetetlennek gondolt előnyét hirdette. Mára a helyzet gyökeresen megváltozott! Egyre inkább előtérbe kerül a biomassza, ezen belül pedig a fa, faapríték szerepe. Ezt a jelentős változást felismerve pályázott társaságunk kísérleti jellegű, tehát K+F elemeket is magába foglaló ültetvény létesítésére.

Mi inspirált erre bennünket? Egyrészt adott volt a földterület, mivel a Lábod Rt. beolvadásával jelentős mennyiségű, nem túl kedvező adottságú mezőgazdasági terület is a kezelésünkbe került, tehát esetlegesen - a kísérlet eredményeitől függően - ez a lehetőség ezen területek racionális használatában is szerepet játszhat. Másrészt, mivel az eddigi kutatások meglehetősen ellentmondásosak, precíz vizsgálatok nélkül hiba lenne nagyobb léptékű, saját forrásokat felhasználó fejlesztés elindítása. Harmadrészt, az eredmények függvényében, a környékbeli, vagy hasonló termőhelyi adottságú területekkel rendelkező gazdálkodók számára is hasznos tapasztalatokkal gesztorai lévén e tevékenységnek. Tehát vidékfejlesztési jelentősége is van a kísérletnek.

A pályázatot elnyertük a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 1.1.1 támogatási fejezetének keretében 108 millió forint összegben, három éves időtartamra. A támogatási szerződés aláírása után elkezdődhetett az érdemi munka. Természetesen már a pályázat benyújtásakor kész tervekkel rendelkeztünk. Ezek alapján 120 nettó hektáron létesítünk hat fafajból, fajtából, öthektáros parcellákkal, négy ismétlésben ültetvényeket Nagykorpád és Szabás környékén. A kísérletbe vont anyag kiválasztásánál egyrészt az eddigi egyértelmű kutatási eredményeket figyelembe véve választottunk, másrészt saját elképzeléseink is voltak. Ily módon került a palettára a Monvisó, az AF-2, és a Kopeczky nemesnyár klón, továbbá a közönséges akác, valamint a GYK akác (ez egy speciális, a Győri Kert Agrárenergetikai Kft. által szelektált energetikai célú fajta), és a szürkenyár.

 

Elkészült, illetve folyamatban van a részletes termőhely-feltárás, melyet kiegészítettünk a fontosabb táp- és mikrotápelemek vizsgálatával is. A későbbiekben ennek ismeretében tudjuk levélvizsgálatok alapján az egyes parcellák tápanyag-felhasználását kontrollálni, összevetni a növekedéssel, hozamokkal.

A cikk írásakor a terepi előkészítő munkálatok folynak (parcellák kitűzése, talajelőkészítés, talajfertőtlenítés, kerítésépítés). Az ültetvény telepítésére 2010 tavaszán kerül sor. Részint csemetével (akác, szürkenyár), részint simadugvánnyal (Monviso, AF-2, Kopeczky).

A kísérlet keretében számos, a már említett vizsgálatokon túlmutató megfigyeléseket végzünk, mely felöleli a növényegészségügy, a hozamviszonyok, a költségek, a környezeti hatások területét.

A munka sikerének érdekében szoros kapcsolatot tartunk az országban ilyen jellegű kutatásokat folytató szakemberekkel, az Erdőmérnöki Karral, valamint a már gyakorlattal rendelkező ültetvény létesítőkkel. Közülük ki kell emelni a Győri - Kert Kft-t, és a Moha Bt-t.

Cégünknél a program vezetője Isó Lajos, a Lábodi Vadászerdészetnél pedig Keresztes Gábor kollégánk az irányító. Egyelőre eredményekről természetesen nem tudunk beszámolni, de a tájékoztatás az újságunkon keresztül folyamatos lesz.

Dr. Takács László

***************************

 

AZ IGAZI MARKETING

Fránya egy szó ez a marketing. Magyar megfelelője nem alakult ki, hiszen egy bonyolult, sokrétű folyamatot, tevékenységet, valamint filozófiát tükröz. A vállalkozás célkitűzéseinek megfogalmazásától, a termelések tervezésén keresztül a kommunikációig, tudatos tervezési és megoldási tevékenység, amelyet állandó elemzés és értékelés támogat, valamint alapvetően a piacon megszerzett szerep megtartását tartja szem előtt.

 

A válságos időkben - mint amilyenben most gazdálkodunk - a marketingtevékenység erősítésére van szükség. A célok újra- és átfogalmazása, a környezet és az erőforrások elemzése, a termékek körének felülvizsgálata, az árak versenyképességének és keresletgerjesztő hatásának értékelése, az értékesítési csatornák számbavétele és célcsoportjainak meghatározása, valamint a kommunikáció megtervezése a célok elérése - a termékeink piaci pozíciójának növelése - érdekében történik. A végső határozott cél a felszínen maradás, a piacon elért eredmények, a vállalkozás működőképességének megőrzése, a munkaerő megtartása és legalább egy változatlan pozitív megítélés.

 

A 2008 őszétől kialakult gazdasági válság az erdőgazdálkodást folytató társaságokat rövid időn belül, az új év kezdetére elérte. A közvetett, elsődleges piacainkat mozgató építőipar teljesítésében komoly visszaesés következett be. Ennek következtében az erdőhasználatot generáló faipari tevékenység mélypontra süllyedt. Számunkra számottevő és pénzügyi stabilitás reményét jelentő piaci felvevő az energiaszektor maradt elsősorban. A hőerőművek fatüzelésű kazánjaiban előállított villamos és hőenergia elengedhetetlen az ipari termeléshez és a lakossági szolgáltatások nyújtásához. A nagy felhasználók mellett több szektor is az olcsóbb és sokszor hatékonyabb tűzifa vásárlása mellett döntött.

 

Egy jó kezdeményezés

Társaságunk vezetése a mélyponton levő gazdaság kihívásaira a marketing tevékenység újrafogalmazásával, taktikus megoldásokkal válaszolt.
A taktikai tervek operatív megoldások nélkül nem hozhatnak eredményeket. Jó példa erre a Nagybajomi Erdészet munkatársai által kidolgozott ésszerűsítés és termékváltás, amelyet a mesztegnyői fűrészüzemben hajtottak végre. Az üzem ez idáig alacsony értékű rövid, elsődleges fűrészipari (raklap alapanyag) termékeket gyártott. A kereskedelem a forgalomcsökkenés miatt a raklapokból nem igényelt annyit, amellyel az üzem gazdaságosan tovább dolgozhatott volna.

Az erdészet munkatársai minden körülményt figyelembe véve, a piaci viszonyokat elemezve, új termék gyártásába kezdtek. Adott a tűzifa, mint alapanyag, amelyre a kereslet megmaradt. Adott az a termelőbázis és erőforrás, amely a fűrészüzemben már eddig is rendelkezésre állt. A raklap alapanyag-termelése mellett 2009. júliusától az üzem darabolt-aprított tűzifa gyártását kezdte meg. A termelőkapacitást gépesítéssel napi egy kamionnyi termék előállítására növelték. A tevékenység folytatásához a csomagolóanyag, a kaloda előállítása adódott az alaptevékenységből, és a kamionok felterheléséhez a targonca is rendelkezésre állt.

 

A végeredmény a tervek szerint egy gazdaságos tevékenység, amellyel valószínűleg kivédhető lesz, hogy lakat kerüljön az üzemre. A hozzáadott értékkel termelt tűzifa gyártása megadhatja azt a lehetőséget, hogy a válság elmúltával a fűrészipari termelés teljes kapacitással újraindítható lesz, akár az új termék előállítását is fenntartva. A szakképzett munkaerő megtartása a gazdasági előnyökön kívül társaságunk külső megítélését is javítja, "közönségkapcsolatainkat" erősíti. A jó marketing része az átgondolt kommunikáció. A mesztegnyői példa hírértéket hordoz és "erdész szakmánknak", társaságunknak elismerést. Becsüljük meg, értékeljük!

Merczel István

***************************

A munkabiztonság növelése

Az erdészeti munkakultúra és -biztonság növelése érdekében cégünk élt a munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt pályázati lehetőséggel. Hatmillió forintos pályázati támogatás és egymillió forintos önerő felhasználásával tan- és oktatópálya-beruházás valósul meg a fahasználati folyamatok biztonságosabbá tétele érdekében a Zselici Erdészet területén.

Az új objektum gyakorlatilag három önálló tanpályából áll. A motorfűrészes, a szállító és a közelítő pályák lehetőséget teremtenek a veszélyes munkaműveletek biztonságos körülmények közötti betanítására, gyakorlására, s akár versenyek lebonyolítására is. A beruházás október végére várható átadásával - a soproni Fáber-réti és a baktalórántházi tanpályák után - az országban a harmadik helyszínen valósul meg a színvonalas szakmai képzések lehetőségét biztosító létesítmény.

Spingár Péter

 

A SEFAG Fagazdasági Híradó 2009/09 teljes terjedelmében itt elérhető el.

Forrás: Fagazdasági Híradó - SEFAG Zrt.

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.