FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-11-05

Francia-magyar erdészeti tudományos konferencia

Szeptember 22-23-án került sor Le Mans-ban a Zala és Sarthe megyék együttműködése alapján szervezett erdészeti tudományos konferenciára, amin magyar részről előadóként dr. Borovics Attila az ERTI főigazgatója, dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár (NyME Faipari Mérnöki Kar), dr. Barna Tamás tudományos tanácsadó, valamint a párizsi magyar nagykövetség TéT-attaséja, dr. Somogyi Norbert vett részt.


Magyarországon igen ritkán látható méretű akácok - látható, hogy Sarthe megye klímája sokkal közelebb áll az eredeti élőhelyéhez, mint a magyarországi.

A konferencia kereteihez kapcsolódó francia-magyar kutatói megbeszélések során - amin az érintett két megyei önkormányzat képviselői is részt vettek - az INRA és az IDF (alkalmazott erdészeti kutatási központ) valamint magyar partnereik megállapodtak abban, hogy:

- a francia szakemberek tervezett magyarországi tanulmányútjára ez év novemberének második felében sor kerül,

- a konferencián elhangzottak, valamint a Magyarországon látottak alapján még az év vége előtt megfogalmazzák az egyes témakörökre (akác, tölgy, fekete nyár) vonatkozó együttműködési elképzeléseiket és javaslatot tesznek a konkrét kutatási program(ok)ra,

- ezek alapján a megyei önkormányzatok, Pays de la Loire régió önkormányzata valamint az ERTI, az INRA és az IDF megkezdik az egyes témákhoz legjobban illeszkedő pályázati források (ANR/NKTH, Interreg, stb.) feltérképezését és a pályázatok elkészítését,

- az érdemi tudományos munka megkezdése után Magyarországon kerül sor a következő francia-magyar erdészeti tudományos tanácskozásra a Zala megyei Közgyűlés szervezésében.

 

A kezdeményezés nem újkeletű - Sarthe megye erdészeti és faipari szakembereinek delegációja már 2006-ban Zala megyébe látogatott, és az így szerzett tapasztalatok alapján több projektjavaslatot dolgoztak ki, számításba véve a két ország kutatóintézeteinek, valamint közép- és felsőoktatási intézményeinek esetleges bevonását is. Az akkori tapasztalatok alapján a francia fél az ERTI sárvári állomását tartaná ideális tudományos koordináló partnernek, de messzemenően nyitottak úgy a vállalati, mint a közép- és felsőfokú oktatási szféra intézményeinek bevonására. Az ERTI már komoly szakmai kapcsolatokkal rendelkezik Franciaországban, kutatói elsősorban az INRA szakembereivel ápolnak kiváló személyes és szakmai kontaktust. A francia delegáció a látogatás alapján úgy vélte, hogy Zala és Vas megyék erdészete és faipara sok hasonlóságot mutat Sarthe megye azonos ágazataival, de tágabb értelemben Pays de la Loire régió több megyéje is érdekelt lehet a jelenlegi gondok és az elkövetkezendő évtizedek várható problémáinak (pl. klímaváltozás okozta kihívások) közös megoldásában. A francia fél meggyőződése, hogy nagyon sokat tanulhatnak magyar partnereiktől, szándékuk a magyar szakmai tapasztalatok hasznosítása Sarthe megye és a régió jövőbeni erdőgazdálkodásában és faiparában. Francia részről a lehetséges együttműködői körben Sarthe megye és a régió önkormányzatai mellett megtalálható több erdészeti szervezet, oktatási és kutatási intézmény, valamint ipari partner, míg magyar részről Zala és Vas megyék közgyűlése, az ERTI sárvári állomása, ipari partnerek, valamint a soproni erdőmérnöki és faipari karok jöhetnek számításba, de lehetséges támogatóként felmerült az FVM is. (Elképzelhető az együttműködés későbbi multilaterálissá bővítése is, elsősorban a Vas és Zala megyékhez közeli horvát, szlovén és osztrák partnerekkel.)


Gyökérsarjakról felújuló akác állomány

Sarthe megye főleg az alkalmazott kutatásokra alapozott erdőtelepítései és faipari együttműködés elindításában és kiszélesítésében érdekelt. A régió részéről jelezték, Pays de la Loire elsősorban a regionális kutatás nemzetközi kapcsolatainak bővítését tartja fontosnak és ehhez komoly anyagi forrásokat is tudna biztosítani a "dispositif régional pour les chercheurs étrangers" keretében. Ez azt jelenti, hogy a kiemelkedő kutatási együttműködések támogatása érdekében készek magyar kutatók Pays de la Loire régióban folytatandó tudományos munkáját is támogatni (nem csak mobilitási, hanem konkrét kutatási költségek átvállalásával), de elsősorban a régió francia kutatóinak külföldi szakmai útjait és ott végzendő kutatási munkához adnának érdemi anyagi támogatást.


Ritkított akácos

A felek már korábban meghatározták azokat a témaköröket, amelyek köré a tervezett együttműködést fel lehet és kell építeni:

- tölgy (és bükk) populációk válaszadása a klímaváltozásra, ezen fafajok közép- és hosszú távú felhasználása a környezetvédelmi és klímaprogramok (szén-dioxid megkötés és raktározás) megvalósításában,

- a magyarországi akácnemesítés és akáctermesztési technológiák eredményeinek adaptálása Sarthe megyében (elsősorban az ipar számára egyre kevésbé hozzáférhető trópusi fafajok kiváltásának szándékával),
- fekete nyár genetikai program indítása,

- a francia alkalmazott erdészeti kutatási struktúra gyakorlati tapasztalatainak átadása a magyarországi magán erdőgazdálkodók számára (az alkalmazott erdészeti kutatások szakma általi finanszírozásának kérdésköre).

 

Érdemes megjegyeznünk, hogy Franciaországban az akácot most kezdik "felfedezni" mint értékes gazdasági fafajt, eddig inkább özönnövényként tartották számon. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy szerepe megkerülhetetlen az egyre nehezebben és drágábban hozzáférhető trópusi nemes fafajok (főleg teak) kiváltásában, nem mellékesen használatának (globális) környezetvédelmi megítélése is nagyságrendekkel kedvezőbb. Kutatások folynak a telepített akácerdők egyes állattenyésztési ágakkal való kombinálására (agroforestry), az INRA orléans-i kutatói pedig a Cosmetic Valley versenyképességi pólussal és a l'Oréal részvételével egy, az akác faanyagában található és a kozmetikai iparban használható vegyületre szabadalmat jelentettek be. A legkiterjedtebb kísérletek azonban olyan klónokkal foly(ná)nak, ahol a vágásforduló rövidíthető, a faanyag minősége pedig már a bútoripari felhasználást is lehetővé teszi. A már említett konferencián a résztvevők több telepített akácerdőt is megtekinthettek egy egész napos terepprogram során - a helyi klíma lényegesen csapadékosabb, mint a hazai alföldi, ami egyben azt is jelenti, hogy a környezeti feltételek sokkal jobban hasonlítanak az akác észak-amerikai származási helyének jellemzőihez, mint a magyarországi körülményekhez. Ez pedig igen látványos hatással van a francia akácok növekedésére, fejlődésére, hiszen Magyarországon ritkán látott méretű fákkal találkozhattak a szakemberek.


Kitermelt akácrönkök az erdei út szélén (furcsa mód nem kél lába)

Franciaországban az erdőgazdaság és faipar a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni küzdelem egyre fontosabb eszközévé válik (ideértve az energiahatékonyságot és a szén-dioxid hosszú távú megkötését) olyannyira, hogy Nicolas Sarkozy május 19-ei beszédében ezt az országos prioritások közé emelte. A köztársasági elnök beszédében azzal érvelt, hogy miközben az ország évente hatmilliárd euró értékben nettó importőr fából, addig nincs kihasználva a francia erdők éves növekedési potenciáljának 40%-a, mindezekkel együtt pedig a nemzeti klíma-energia munkaterv hatalmas szerepet szán az ország területének 30%-át borító erdőknek. Az energetikai célú felhasználás említése mellett Nicolas Sarkozy a fő hangsúlyt a faanyag építészeti felhasználására helyezte: kijelentette, hogy 2010-től tíz év alatt meg kívánják tízszerezni a faanyagok építészeti felhasználását az államilag finanszírozott beruházásokban. A szerkezeti jellegű beépítés mellett kitért a faanyagok hőszigetelésben való alkalmazására is, mint a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet érdemlő területre. (A jelentős erdősültség ellenére Franciaország az USA-hoz viszonyítva háromszor, Japánnal és Finnországgal összehasonlítva ötször kevesebb faanyagot épít be az épületekbe, noha ily módon adott mennyiségű szén-dioxidot évtizedekre meg lehet kötni és el lehet raktározni.) Nicolas Sarkozy kitért a versenyképességi pólusok fontosságára is, véleménye szerint a versenyképességi pólusok jelentette innováció a fafeldolgozó ipar esetében is a válsággal való sikeres megbirkózás egyik kulcsa. Franciaországban jelenleg négy versenyképességi pólus foglalkozik részben vagy egészben a faanyagokkal, ezek:

- EMC2 - kompozitok

- Pôles Fibres Grand Est - fa, kompozit, papír, textil

- Pôle génie civil Écoconstruction - öko-építészet1

- XYLOFUTUR - Pinus pinaster-re alapozott faipari ágazatok2


Kísérleti kocsányos és kocsánytalan tölgy-ültetvény a két faj hibridjeivel kiegészítve

A francia fél szeretné továbbá, ha 2010-ben magyar faipari vállalkozások is részt vennének a kétévente megrendezendő "Carrefour du bois" (http://www.timbershow.com/) szakkiállításon és vásáron, ennek haszna minden bizonnyal igen sokrétű lehetne, ha az előkészítés alapos és minden részletre kiterjedő.

Hivatkozás

[1] a pólus a korábbi Pôle de génie civile Ouest átalakulásával jött létre  http://www.pole-geniecivil-ouest.fr
[2] korábbi nevén Industries et pin maritime du futur

 

 

 

Forrás: Somogyi Norbert, Külügyminisztérium, Párizs, 10-15

 


DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.