FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-10-25

Dr. Varga Ferenc a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta

Október 23. alkalmából az NYmE professor emeritusa, az Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet nyugalmazott professzora a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta.

 

 

Varga Ferenc 1936-ban született Budapesten.

1956-ban nyert felvételt az Erdőmérnöki Főiskolára, erdőmérnöki oklevelét 1961-ben szerezte meg. Friss diplomásként 1961 júliusában erdőrendezőként kezdett dolgozni az Országos Erdészeti Főigazgatóság 1. sz. Erdőrendezőségén. Főleg geodéziai munkákat végzett a Duna-Tisza közén.

1962. február 1-én áthelyezéssel visszakerült Sopronba az Erdőmérnöki Főiskola Erdővédelemtani Tanszékére, ahol már végzős hallgató korában demonstrátor volt. Először gyakornok, 1962. július 1-től tanársegéd, 1967-től egyetemi adjunktus, 1987-től egyetemi docens, 1995. július 1-től egyetemi tanár. Egyetemi doktori címet 1976-ban szerzett, 1986-ban megvédte kandidátusi disszertációját is. 1995-ben habilitált.

 

Az Erdővédelemtani Tanszéket, majd Erdő-és Faanyagvédelmi Intézetet 1990. július 1-től nyugdíjazásáig vezette. Az Erdő- és Faanyagvédelmi Intézetben a nappali egyetemi képzésben az Erdővédelem, a Faanyagvédelemtan c. tárgyakat oktatta évtizedeken keresztül, ezen felül több szakirányú tantárgy oktatója is. Az erdészeti növényvédelmi szakmérnök képzésben annak megindulása óta négy tárgy oktatásával vett részt, a továbbképzési szak vezetője is volt. A főiskolai szintő vadgazda mérnök képzés indításakor 3, nyugdíjas korától 1 tantárgyat oktat.

 

A Budapesti Mőszaki Egyetemen, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a PATE Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara Növényvédelmi Intézetében több alkalommal meghívott oktatóként előadásokat tartott és gyakorlatokat is vezetett. 11 különféle egyetemi és más felsőfokú jegyzetnek, kéziratnak a szerzője vagy társszerzője.

A doktori iskolában összesen 4 tantárgy meghirdetésével vesz részt, PhD tantárgyait mintegy 50 hallgató vette fel. Az új rendszerő doktorképzésben 3 doktorandusznak volt témavezetője, A TMB felkérésére több esetben volt opponens, bíráló bizottsági elnök és tag. Összesen 70 diplomatervezőnek és 40 szakdolgozat készítőnek volt témavezetője.

 

Legfontosabb önálló kutatási témái: a gyapjaslepke táplálkozásbiológiájának, erdőgazdasági kártételének és az ellene való védekezésnek a vizsgálata volt, melyből 1976-ban egyetemi doktori értekezést készített, és azt "summa cum laude" eredménnyel védett meg.

 

A gyapjaslepke erdőgazdasági kártétele és az ellene való védekezés címmel elkészített kandidátusi disszertációját 1986-ban védte meg. További fontos kutatási témái: az erdei fafajok pusztulásos megbetegedésének a vizsgálata; a Szigetköz Biológiai Megfigyelőrendszere Erdővédelmi Monitoring programjának a témavezetője, mintegy 20 éven keresztül a környezetterhelő anyagoknak az erdei fákra gyakorolt hatását vizsgálata.

A Hamburgi Egyetemmel együttmőködve COPERNICUS program keretében az akác faanyagának farontó gombákkal szembeni ellenálló képességének a vizsgálatát folytatta. A faanyagvédelem témakörben a védekezési eljárások kidolgozásával, valamint új típusú faanyagvédőszerek vizsgálatával és EN szerinti minősítésévei foglalkozott, ezen a területen a mai napig szakértői tevékenységet is folytat.

 

A Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Bizottság Erdészeti Albizottságának, a Magyar Szabványügyi Testület Erdészeti és Faipari Mőszaki Bizottsága faanyagvédelmi szabványosítási munkacsoport, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottság Entomológiai, Növénykórtani Munkabizottságának, valamint az Erdészeti Szakbizottság Erdőgazdálkodási Munkabizottságának, továbbá az Országos Erdészeti Egyesület Erdővédelmi Szakosztály tagja.

Aktív korában hosszabb ideig tagja az EFE Egyetemi Tanácsának és az Erdőmémöki Kar Tanácsának, a kari Tanulmányi Bizottságnak. 1994-97. között az Erdészeti- és Faipari Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Összes publikációinak száma 60, amelyből 47 tudományos cikk, dolgozat, disszertáció, könyvrészlet, konferencia kivonat, 11 egyetemi jegyzet, mérnök továbbképző útmutató, határozókulcsok, segédanyag és 2 népszerősítő cikk. Külföldön 9 tudományos cikke jelent meg. Fentieken kívül összesen mintegy 450 faanyagvédelmi és erdővédelmi tárgyú szakvéleményt készített. Több szakkönyvnek volt lektora.

A IUFRO S2.06-14 "Komplex betegségek" munkabizottságának tagja, a IUFRO-ban az International Council-ban Magyarország egyik képviselője volt.

 

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjéről:

Az eddigi díjazottak felsorolása a Wikipédián.

Az állami kitüntetések felsorolása és ábrázolása a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.

 

Dr. Varga Ferenc szakmai életrajzának forrása az NymE honlapja.

MM

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.