FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2011-09-22

Tudnivalók a tanulótartásról

Bizonyára több vállalkozásnál felmerül a probléma, hogy honnét is lesz megfelelő szakemberutánpótlás, miként foglalkoztathat, képezhet szakmunkástanulót úgy, hogy az a jelenben és a jövőre nézve is kifizetődő legyen.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

Mi is az a tanulószerződés?

A szakképzési évfolyamos tanulók a gyakorlati képzés céljából a gazdálkodó szervezetekkel írásbeli tanulószerződést kötnek. A megkötés feltételeit a szakképzésről szóló 1993. évi 76. törvény negyedik részének III. fejezete szabályozza.

A tanuló gyakorlati képzését csak tanulószerződéses jogviszony keretében lehet szervezni. Kivétel ez alól akkor van, ha a gyakorlati képzés szervezője csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel. Ezért a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére - művészeti szakképesítések kivételével - a gyakorlati képzési idő legfeljebb ötven százalékában más, ugyanazon gyakorlati képzést szervezőnél kerül sor. Ilyen esetben együttműködési megállapodás keretében folytatható a gyakorlati képzés. A tanulószerződés megkötésével a gazdálkodó szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy a tanulót az egységes szakképesítési követelményeknek megfelelően a szintvizsgákra és a szakképzési záróvizsgára felkészíti. Fontos, hogy azoktól, akik az első szakképesítés megszerzésére vonatkozó gyakorlati képzésben vesznek részt, a gazdálkodó szervezet nem fogadhat el költségtérítést, ellenkező esetben törvénysértést követ el.

A tanulószerződést az iskolai beiratkozás előtt, írásban kell megkötni az illetékes területi gazdasági kamara előtt. Azokat a tanulókat, akik tanulószerződéssel rendelkeznek, a szakképző iskolába fel kell venni - de természetesen csak akkor, ha a felvételi feltételeknek megfelelnek.

 

A tanulószerződés megszűnése

A tanulószerződés alapvetően az utolsó szakképzési évfolyam elvégzését követő szakmai vizsga sikeres letételével szűnik meg.

A tanulószerződés megszüntetése: történhet közös megegyezéssel, vagy a tanuló, illetőleg a gazdálkodó szervezet felmondásával. A tanuló a szerződést indoklás nélkül bármikor felmondhatja, azonban a gazdálkodó szervezet a felmondást indokolni köteles.

 

 

Követelmények, kötelezettségek

A gyakorlati foglalkoztatásnak természetesen megvannak a szabályai, a gazdálkodó szervezetnek a követelményeknek meg kell felelnie:

- gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról (foglalkoztatásegészségügy),

- a tanulót megfelelő munkavédelmi oktatásban kell részesítenie. Ha a munkavégzés helye változó, akkor minden egyes munkaterületen el kell végezni az oktatást,

- csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat ellátására lehet a tanulót kötelezni, és csak biztonságos, egészséges körülmények közt dolgozhat,

- a gyakorlati képzést olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a megfelelő szakmai végzettséggel, van ötéves szakmai gyakorlata és büntetlen előéletű,

- fiatal korú tanuló napi hét, nagykorú tanuló maximum napi nyolc órában foglalkoztatható reggel hat és este tíz óra közötti időszakban. Éjszakai munkára, túlmunkára nem kötelezhető.

- szintén nem foglalkoztatható az elméleti képzés napjain, valamint vizsganapokon,

- a gyakorlati képzés szervezője köteles felelősségbiztosítást kötni.

 

Juttatások és kedvezmények

A tanuló számára juttatásokat kell biztosítani: a tanulószerződés alapján a tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében a hónap első napján érvényes kötelező havi legkisebb munkabér legalább húsz százaléka. A tanulmányi kötelezettségeinek eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét, a szakképzési évfolyam második, illetve további féléveiben - a tanuló tanulmányi előmenetelének és szorgalmának figyelembevételével - emelni kell. A pénzbeli juttatás a tanulót a tanév kezdőnapjától a képzés teljes időtartam ára - ideértve a tanulónak járó oktatási szünetek időtartamát is - megilleti, kifizetését utólag, a munkajogi szabályok figyelembevételével kell teljesíteni.

Biztosítani kell továbbá a tanuló részére ugyanazokat a munkaruhákat, egyéni védőeszközöket, védőitalt, tisztálkodási eszközt, amelyeket a vele azonos munkahelyen, illetve feltételekkel foglalkoztatott munkavállaló részére juttat.

 

A szakképzéssel, a tanulófoglalkoztatással kapcsolatos költségek a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatóak. Ha a kötelezett szeretné a gyakorlati képzéssel felmerülő költségeket elszámolni, akkor ahhoz be kell jelentkeznie az NSZFI-hez. (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.) Az NSZFI az elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a hozzájárulásra kötelezett telephelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatósága és a területi gazdasági kamara részére. Ha a gazdálkodó szervezet akár csak egy évig is szüneteltette a gyakorlati képzést, akkor ismételten teljesítenie kell a bejelentési kötelezettségét. A bejelentkezés nyomtatványai megtalálhatóak a www.nive.hu/mpa címen a szakképzési hozzájárulás menüpontban.

 

Az elszámolás lehet tételes:

- természetesen a tanuló pénzbeli juttatása a kötelező legkisebb minimálbér ötven százalékáig, továbbá a kapcsolódó - a kifizető által fizetendő - járulékok,

- ha "hiány szakképesítésben" vesz részt, akkor a kiegészítő juttatás,

- a kötelezően járó munkaruha, tisztálkodási eszköz, a kedvezményes étkeztetés és ezek járulékai, közterhei,

- a szintvizsga szervezésével kapcsolatos igazolt költség,

- a tanuló javára megkötött kötelező felelősségbiztosítás, illetve a foglalkoztatás-egészségügyi orvosi vizsgálat költsége,

- a gyakorlati képzéssel és gyakorlati képzés költségeinek elszámolásával összefüggő adminisztratív költség, mely nem haladhatja meg évente tanulónként a 15 ezer forintot és gazdálkodónként a kötelező legkisebb munkabér egy évre kiszámított összegét,

- ha a felügyeletet ellátó dolgozó munkaviszonyban van a gazdálkodó szervezetnél, a gyakorlati képzésben oktatók díjazása, a díjazás közterhei, a munkába járás költsége,

- ha az oktató nem főállású, akkor a neki kifizetett munkabér olyan arányban számolható el, amilyen arányban van a gyakorlati oktatás ideje a teljes munkaidejével.

- ha a gazdálkodó szervezet a képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközt szerez be, újít fel, pótol vagy arra bérleti díjat fizet, akkor annak 50%-át elszámolhatja a szakképzési alap terhére.

 

Ha pedig átalánydíjas elszámolást választ, akkor

- a tanulónak kifizetett pénzbeli juttatás, illetve járulékai,

- a további költségek fedezetére pedig tanulónként, hallgatónként évente a kötelező legkisebb munkabér kétszáz százalékának megfelelő összeg.

 

Forrás: faipar.hu

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján. A csoport 17,5%-al tudta növelni árbevételét.

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára - Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyujtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidok: február 27 - egyéni vállalkozók; május 21 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012. - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.