FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2017-09-14

Duális képzés a SoE SKK karon - felhívás

A duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

A Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara a kormányzati törekvésekkel összhangban, a felsőoktatásból kikerülő mérnökök gyakorlatiasabb felkészültsége érdekében 2015 szeptemberétől bevezette egyes szakokon a hagyományos akadémiai képzés mellett a duális képzést is.

 

A duális képzés az egyetemi oktatással karöltve az ipari vállalatok gyakorlati képzésben való részvételén alapul (Németországban régebb óta működő minta alapján). Ennek megfelelően a duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.

 

2015-től a faipari mérnöki, míg 2016-tól a mechatronikai mérnöki alapszakjaink esetén bevezettük és el is indítottuk a minisztériumi iránymutatásoknak megfelelően működő duális képzési formát. A 2018 szeptemberében induló évfolyamok esetén további vállalatok bevonásával növelni kívánjuk a hallgatóknak felkínált helyek számát.

 

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását. Egy évet tekintve a hallgató 26 hetet az egyetemen, míg 22 hetet vállalatnál tölt.

 

A duális képzés előnyei közül szeretnénk kihangsúlyozni az alábbiakat:

- A végzett mérnökök vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal fognak majd rendelkezni, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti.

- A végzett mérnökök kivallóan fogják ismerni az Önök vállalatát, így a végzést követően "kész" munkaerő áll rendelkezésre (a manapság faiparra is jellemző magasan képzett munkaerő hiány ezzel nagyrészt orvosolható lesz)

- Ezen oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki a vállalat és az egyetem között kutatási, fejlesztési, innovációs vonalon, melybe a hallgató is aktívan bekapcsolódik a "Projekt feladat 1-2" című tantárgyak és a szakdolgozat keretin belül.


Meranti Asztalosipari Kft.

Hallgatók számára motivációt jelent, hogy ugyan a terhelés fokozottabb, de munkavállalóként pénzkereseti lehetősége van, és 3,5 év gyakorlattal fog rendelkezni, ami "pályakezdőként" nagy előny lesz számára

 

A képzésbe történő belépés módja:

- Keretmegállapodást - melyet mi küldünk ki Önöknek amennyiben jelzik, hogy várhatóan részt kívánnak venni a képzésben - kell kötni az egyetemmel, melyben elkötelezik magukat arra, hogy részt vesznek a duális képzésben. Kitöltést követően előzetesen digitálisan a nemeth.gabor@uni-sopron.hu (faipari képzés esetén) vagy a kocsis.zoltan@uni-sopron.hu (mechatronikai képzés) címre kell elküldeni, melyet mi áttekintünk. Ez követően 4 eredeti, aláírt példányt levélben is meg kell küldeni részünkre.

- A megállapodást lehetőség van határozott, vagy határozatlan időtartamra megkötni.

Határozott idejű megállapodás esetén minden évben újra kell kötnünk a megállapodásokat az adott 3,5 éves duális képzésre vonatkozóan.

Ha határozatlan időtartamot jelölnek meg, akkor a következő években nem kell újra megállapodást kötni, csupán jelezni kell nekem, hogy részt kívánnak-e venni a soron következő kiválasztási eljárásban és az ahhoz kötődő duális képzésben. Ahogy a megállapodásban is benne van, semmilyen következménye nincs, hogy ha a cégük nem kíván egy soron következő eljárásban részt venni. Egyetemünknek szintén előnyösebb a határozatlan időtartam, de természetesen Önök dönthetik le, hogy melyik megoldást szeretnék választani.

- A képzéssel összefüggő, egyetemmel közösen készített tanterv elkészítésében való részvétel. A tanterv előkészítését mi végezzük, Önöknek csak kompetenciákat kell megadniuk. Ennek elkészítését a megállapodás megkötésével egyidőben - miután visszajelzést kapunk Önöktől, hogy a képzésben részt kívánnak venni - kezdjük el.

 

A vállalatok kezdeti fő feladatai és néhány általános információ:

- DKT (Duális Képzési Tanács, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága hozott létre, és felügyel) minősítési eljárásában részt kell venni. Ez abból áll, hogy a megkötött megállapodásokat és a tantervi hálót a DKT részére mi megküldjük, melyet követően a DKT dönt, hogy a vállalat bevonható-e a képzésbe, vagy sem.

 

- A leendő hallgatók esetében kiválasztási eljárást kell lebonyolítani:

--- A leendő hallgató jelentkezik a vállalathoz, majd a vállalat kiválasztási eljárást (felvételi elbeszélgetés) bonyolít le, ahol sor kerül a kiválasztására. (Ha a vállalat kiválasztja a hallgatót, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is veszik az egyetemre a hallgatót, hiszen a kiválasztási eljárásra az egyetemi felvételi ponthúzás előtt kerül sor. Így előfordulhat, hogy a vállalatnak megfelelne a hallgató, de a pontszáma nem lesz meg az egyetemre történő bekerüléshez). Ennek módját az együttműködési megállapodás tervezet melléklete tartalmazza.

 

- Biztosítani kell a Hallgató számára a gyakorlati időszakot. A duális képzés 7 féléves időtartamú. Az egyes félévek alatt a hallgatók 13 hetet töltenek az egyetemen, ahol a "hagyományos" szak képzési elveknek és tartalmának megfelelő elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. Páratlan (őszi) félévek során 6-8 hét (december-január időszakon belül), míg a páros (tavaszi) félévek esetében 14-16 hét (május-augusztus időszakon belül). A két félév esetében összesen 22 hét vállalati időszakot kell kialakítani, figyelembe véve az esetleges vállalati téli és nyári leállásokat. Az 52 naptári hétből fennmaradó 4 hét, azaz 20 nap megegyezik a hallgatóknak kiadandó szabadnapok számával, tehát a szabadnapok száma nem a 22 hétből kerül levonásra.

Ugyanakkora vizsganapokra a vállalat köteles elengedni a hallgatót az egyetemre. Ez a 22 hét, azaz a 110 munkanap részét képezi.

Karunk elkötelezett arra, hogy a munkanapból vizsga miatt történő hiányzást csökkentse. Ezt bizonyos tárgyak esetében a megajánlott jeggyel, vagy a szorgalmi időszakban elővizsgákkal tudjuk segíteni.

 

- A duális képzésben részt vevő hallgatót a vállalati mentoron(mentorokon) keresztül elméleti, de elsősorban gyakorlati ismeretekkel kell ellátni, melynek irányait a közösen kidolgozott tantervben (összhangban a szak tantervével, kapcsolódási pontokat kell meghatározni) kell megadni.


Árkossy Bútor Kft.

- A hallgatói díjazás a vállalat feladata. A hallgatót megillető díjazás a mindenkori aktuális jogszabályi előírások alapján kerül meghatározásra (Nftv. 44.§ (3) bekezdés a) pontja). Ennek 2017-os összege 82.875 ft/hó, amely egész évben (mind a 12 hónapban kap hallgató, akkor is mikor egyetemi tanulmányait folytatja) jár a Hallgatónak. Ehhez kapcsolódó pozitívum, hogy a 2011. évi CLV. "a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló" törvény alapján a duális gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének (mely 453 eFt) - a műszaki (ide tartozik a faipar is), informatika, agrár és természettudomány képzési területen - 56-tal történő elosztásával kell kiszámítani. Ez azt jelenti, hogy az évente 22 hetes, tehát 110 napos duális képzésünk esetében ~890 eFt/fő számolható el csökkentőt tételként! Konkrét iránymutatás a NAV honlapján elérhető. (A vállalat a képzés teljes idejére, 12 hónapra minden évben köteles díjazásban részesíteni a hallgatót mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint 2017. január 1. napjától a minimálbér összege bruttó 127.500,- forint. A duális hallgatók számára minimálisan adható heti juttatás a minimálbér összegének 15%-a, tehát 19.125,- forint/hét, amely adó- és járulékmentesség miatt nettó összegként értelmezendő. Ha a havi díjazás 19.125 Ft/hét, akkor az 52 hétre eső díjazás 19.125 Ft x 52 hét = 994500 Ft/év. Egy hónapra átlagosan ennek 12-ed részét kapja a hallgató, azaz 82.875 Ft/hó minimális díjazást. A fentiek az Nftv. 44. § (3) a) pontja által meghatározott minimum adható juttatásokat hivatottak szemléltetni, a hallgatói munkaszerződésben ettől a partnervállalat eltérhet, a maximum bér mértéke nincsen meghatározva." Forrás: duálisdiploma.hu)

 

- A vállalat telephelyétől távoli lakóhellyel rendelkezők esetében a kiválasztási eljárás során szükséges egyeztetni, hogy milyen módon lehet megoldani, segíteni a hallgató lakhatását.

 

- A Partner, a már szerződött hallgatói esetében támogathatja a duális képzést.

A duális képzési támogatást az Egyetem a duális képzés fejlesztésére, szervezésére (pl. utazási, kapcsolattartási tevékenység), valamint az egyetemi időszak képzésének fejlesztésre fordítja.

 

- A hallgatói létszámok növelése közös érdek. Éppen ezért fontos, hogy a duális képzésre jelentkező Partnereink is - lehetőség szerint - hirdessék a duális képzést (pl. a regionális újságban, interneten, helyi középiskolákban és gimnáziumokban). Ehhez természetesen az egyetemi háttértámogatást is tudjuk biztosítani.

 

 

A bővebb leírásokat, a http://faipari-dualis-kepzes.skk.nyme.hu/ és a http://sopronimechatronika.hu/ oldalunkon, valamint a www.dualisdiploma.hu központi felületen talál.

 

 

A vállalatok jelentkezési határideje: október 2. (eddig az időpontig kell a keret-megállapodást megköti).

 

Amennyiben kérdése van, vagy a Vállalat vezetése perspektívát lát a duális képzésben és abban aktív szereplőként kíván részt venni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot

 

Dr. Németh Gábor (nemeth.gabor@uni-sopron.hu; 30/3631404) egyetemi duális képzések koordinátora, a faipari mérnöki alapszak duális képzésének felelőse

 

Dr. Kocsis Zoltán (kocsis.zoltan@uni-sopron.hu; 30/3631404) a mechatronikai mérnöki alapszak duális képzésének felelőse

 

Természetesen szívesen állunk rendelkezésre akár telefonon keresztül, akár személyes megbeszélés formájában az Önök cégénél, vagy Egyetemünkön.

 

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar vezetése, ismerve az Ön/Önök vállalatának eredményeit és pozícióját a faipari gazdaság területén, potenciális partnerként tekint az Ön/Önök vállalatára.

 

Szakjaink erősítése miatt számítunk a duális képzésben való részvételükre.

Forrás: Soproni Egyetem

 

PFIFFER BÚTOR

KUHN Rakodógép Kft

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.