FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

HEPIK - a faapríték partner
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2017-09-26

Módosult az Erdősítés támogatása című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Erdősítés támogatása című (VP5-8.1.1-16 kódszámú) felhívás. A felhívás címoldala kiegészül az ipari célú fás szárú ültetvény telepítéssel + további változások.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Erdősítés támogatása" című (VP5-8.1.1-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

A felhívás címoldala kiegészül az ipari célú fás szárú ültetvény telepítéssel.

 

A felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezete pontosításra kerül a fókuszterületi megbontásokkal, illetve a teljes forráskeret két célterületre való elkülönítésével.

 

A felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek fejezetében foglaltak átkerülnek a 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek és a 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezetek alá.

 

A felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek fejezete két célterületre válik szét:

A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitele

B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése

 

A 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet b) és c) pontjai az alábbira módosulnak:

b) energetikai célú fás szárú ültetvény telepítése

c) rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése

 

A 3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet I. Támogatás igénybevételének feltételei rész A. célterület: Erdőtelepítés esetén alrészben módosulnak az 1.) és 9.) pontok.

 

Ugyanezen fejezet és rész korábbi B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén alrészének a megnevezése B célterület: Ipari célú fás szárú ültetvény (a továbbiakban: ültetvény) létrehozása esetén megnevezésre változik.

 

Az alrész 1.) pontja az alábbira módosul: "Az ültetvény telepítéséhez támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor jogszerű földhasználóként rendelkezik a fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolással."

 

Az alrész 4.), 6.) és 7.) pontjai törlésre kerülnek.

 

Az alrész még az alábbi előírással egészül ki: "Amennyiben a támogatást igénylő igazolt származású szennyvíziszapot vagy szennyvizet használna fel, abban az esetben rendelkeznie kell a felhasználás engedélyező a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerinti nevére szóló, jogerős talajvédelmi tervvel."

 

A 3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet II. Kötelezettségek vállalása rész A: Erdőtelepítés esetén: alrészének 6.), 10.) és 13.) pontjai módosulnak.

 

A 10.) pontban a 9. számú melléklet 7. számú mellékletre változik.

 

A 13.) pont az alábbira változik: "Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat szerinti foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatotti jogviszonynak a projekt megkezdésétől legalább 5 évig fenn kell állnia."

 

A 3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet II. Kötelezettségek vállalása rész B) Ipari célú fás szárú ültetvény létrehozása esetén: alrésze esetén a korábbi kötelezettségvállalások több ponton módosításra kerülnek a fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet következtében. Fontosabb módosítások:

 

Az 1.) pont az alábbira módosul: "A támogatást igénylő köteles a telepítést úgy végrehajtani, hogy ? legkésőbb a Korm. r. 5. § (1) bekezdése szerinti bejelentés időpontjában (a továbbiakban: a telepítés befejezése) ? az ültetvény teljes területére vetítve átlagosan elérje a 2. számú melléklet B) pontjában meghatározott minimális tőszámot."

 

A 3.) pont az alábbira módosul: "A támogatást igénylő köteles a 2. számú melléklet C) pontjában meghatározott minimális tőszámot legalább a telepítés befejezését követő 5. év végéig fenntartani. Ha ezen kötelezettség betartásához pótlások szükségesek, köteles azokról az 5.) és 6.) pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodni."

 

A 4.) pont az alábbira módosul: "A támogatást igénylő az ültetvény kitermelését legkorábban a telepítés befejezésétől számítva nyolc év, illetve ha a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor ennek az időszaknak a leteltét követően kezdheti meg. Köteles ugyanakkor a kitermelést legkésőbb a telepítés befejezését követő húsz év múlva elvégezni."

 

A korábbi 6.) pont törlésre kerül.

 

Az alrész kiegészül az alábbi előírással: "A támogatást igénylő köteles a telepítés befejezését követő 5. évig a törzsnyeséseket elvégezni, azaz a telepítés befejezését követő 5. év végén akác estében legalább 2 méteres, nemesnyár esetében legalább 6 méteres magasságig az ágtiszta törzsmagasságot biztosítani, kivéve a pótolt egyedeket."

 

A 3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet V. Ellenőrzés rész 4.) pontja kiegészül.

 

A 3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet VI. Jogkövetkezmények része megbontásra kerül az A) és B) célterület szerint. A korábbi jogkövetkezmények, illetve a célterületeknek megfelelő új jogkövetkezmények szerint kerül ez a rész megbontásra.

 

Kiegészül a felhívás egy 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezettel:

"Létszámtartásra és bővítésre vonatkozó kötelezettségek:

1. Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a projekt megkezdésétől legalább 5 évig fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványa tartalmazza. A
támogatást igénylő által alkalmazott közfoglalkoztatottak nem számítanak bele a bázislétszámba.

 

2. A 4.4.2. fejezet 3. bekezdés a) vagy b) táblázata szerinti, az új foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalást a bázislétszámon felül kell teljesíteni. A támogatást igénylő fejlesztéssel érintett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén, egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesített új munkahely vállalást (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg) a projekt megkezdésétől teljesíteni kell. Az első kifizetési igénylés feltétele, hogy az új munkahely létesítésének igazolása megtörténjen. Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő

- kapcsolt vállalkozásának,

- partnervállalkozásának, vagy

- a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.

 

3. A létszámtartásra és bővítésre vonatkozó kötelezettségek be nem tartása esetén a felhívás 3.4.1.1. VI. Jogkövetkezmények fejezet 11.) pontja szerint kell eljárni."

 

Pontosításra kerül a 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezet.

 

Pontosításra kerül a 3.5.1. A projekt megkezdése fejezet.

 

Kiegészül a 3.6.1. A projekt területi korlátozása fejezete az alábbiak szerint: "A 6A fókuszterület forrásának terhére csak abban az esetben lehet támogatói döntést hozni, illetve költséget elszámolni, ha a projekt megvalósítási helye a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségben található (9., 10. számú melléklet) és a projektben létszámbővítés vállalás történik."

 

Pontosításra kerül a 3.7.1. Indikátorok fejezet.

 

Kiegészül a 3.8. Fenntartási kötelezettség fejezet az alábbival: "Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése esetén a fenntartási időszak a telepítés befejezésétől számított 5. év vége."

 

A 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet 2.) és 4.) pontjai kiegészülnek a fás szárú ültetvénnyel.

 

Módosul a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet az alábbiak szerint:

 

A támogatási kérelmet 2016. július 20. - 2019. június 30. között lehet benyújtani. Bővülnek az értékelési határnapok:

- 2016. augusztus 15.

- 2016. október 31.

- 2017. június 30.

- 2017. október 31.

- 2018. április 30.

- 2018. július 30.

- 2018. december 31.

- 2019. március 31.

- 2019. június 30.

 

A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend fejezetben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet megnevezése pontosításra kerül.

 

Pontosításra kerülnek a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet előírásai.

 

A 2.) Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok rész kiegészül az alábbival: "c.) jogerős talajvédelmi terv és a szolgáltatóval kötött szerződés másolata."

 

A 3.) Tartalmi értékelési szempontok táblázata megosztásra kerül a két célterület szerint. Mindkét célterület esetében az értékelési szempontok kiegészülnek továbbá az alábbi kritériummal: "A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján." Az ipari célú fás szárú ültetvény célterülethez új tartalmi értékelési szempontok is bevezetésre kerülnek.

 

A 5.1 A támogatás formája fejezet 4.), 7.), 8.) és 12.) pontjai pontosításra kerülnek. A 15.) pont esetében az ipari célú fás szárú ültetvény célterület előírásai az alábbira változnak:

"B.) Ipar célú fás szárú ültetvény telepítés támogatás első kifizetési igényének benyújtása esetén:

a) foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által hitelesített munkaszerződés másolatát;

b) vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását

c) a telepítés közben vagy a pótlás során felhasznált szaporítóanyag származási igazolásának másolatát; továbbá

d) a kérelmezett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni;

e) az erdészeti hatóság által kiadott, a hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről szóló igazolás másolati példányát.

f) Amennyiben az eljárás során a kifizetési igénylés mellékletei nem kerülnek benyújtásra, egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor."

 

A fejezet kiegészül az alábbi ponttal: "23.) A kedvezményezett mindkét célterület esetében a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján jogosult az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételére az alábbi időtartalomra:

A. Erdőtelepítés esetében: az elsőkivitel végrehajtásától kezdve, de legfeljebb 12 évig.

B. Ipari célú fás szárú ültetvény létrehozása esetében: a telepítés befejezésétől az ültetvény kitermelésének a megkezdéséig, de legfeljebb 12 évig."

 

Pontosításra kerülnek a 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet előírásai. Az ipari célú fás szárú ültetvény esetében a második részlet kifizetésének szabályozása az alábbiak szerint módosul: "b) a második részlet, amely a teljes támogatási összeg 10%-a a telepítés befejezését követő 5. évben igényelhető."

 

Módosul és alábontásra kerül a 6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA fejezet az alábbiak szerint:

"6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

a.) az ingatlan használati jogosultságát igazoló okirat;

b.) foglalkoztatási nyilatkozat;

c.) szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt, vagy szennyvíziszapból készült termésnövelő anyag vagy szennyvízfelhasználása esetén a jogerős talajvédelmi tervet és a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
Jelen felhívás esetében nem releváns.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
A kifizetési igénylés mellé a következő dokumentumokat szükséges csatolni:

- az 5.1 fejezet 15.) bekezdésében meghatározott dokumentumok."

 

Módosul a 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK fejezet az alábbiak szerint:

"1. Az Útmutató célja, hatálya

2. Kizáró okok listája

3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja

3.1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben

3.2. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek

11. A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények"

 

Módosul a 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezet. Több melléklet neve megváltozik, illetve a korábbi 7. és 8. melléklet törlésre kerülnek. Az új mellékletek az alábbiak:

1. számú melléklet: Fogalomtár

2. számú melléklet: Elsőkivitelre és telepítésre megállapított minimális csemete-, illetve tőszámok

3. számú melléklet: Az erdőtelepítési elsőkivitel, illetve ipari célú fás szárú ültetvény megvalósításához kapcsolódó kiegészítő intézkedések szakmai követelményei

4. számú melléklet: Célállomány-típusok meghatározása

5. számú melléklet: Mikorrhizált csemete telepítésére vonatkozó szakmai követelmények

6. számú melléklet: A támogatás mértéke és fenntartási időszak célállomány-típus csoportonként

7. számú melléklet: Erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylat

8. számú melléklet: Jogszabályok gyűjteménye

9. számú melléklet: Településlista

10. számú melléklet: Kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek

Forrás: palyazat.gov.hu

 

PFIFFER BÚTOR

KUHN Rakodógép Kft

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.