FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2011-10-28

Magyar faipari ágazati gazdaságelemzés, 2011.1.n.év

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. E helyt a 2011.1. negyedévi záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2011. 1. negyedév záróadataival készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

 

Az EU-27 gazdasági teljesítménye - szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva - 2011 els ő negyedévében 2,5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés üteme dinamikus, az előző negyedévekben 2,1, illetve 2,2% volt. A növekedés motorja - a múlt évhez hasonlóan - Németország volt, teljesítménye 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezzel a volumennövekedéssel jelentős szerepet játszott a környező országok gazdaságának beindításában, a növekedés gyorsításában. A 25 adatszolgáltató állam közül a korábban már említett Görögországban (-4,8%) és Portugáliában (-0,7%) esett vissza a GDP. Az éves növekedési adatok alapján az EU átlagát meghaladó növekedés volt Szlovákiában (3,6%), Lengyelországban (4,3%), Németországban (4,8%), Észtországban (8,6%) és Litvániában (6,5%).


Hazai folyamatok

2011. I. negyedévében a bruttó hazai termék 2,5%-kal bővült az egy évvel korábbi 0,1%-os stagnálás bázisán. Az el őző negyedévhez viszonyított - szezonálisan és naptárhatással kiigazított - index 0,7%-os növekedést mutat, így az ország gazdasági teljesítménye ötödik negyedéve emelkedik. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint 2,2%-os volt az emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, ezzel az uniós tagállamok rangsorában a középmez őnyben helyezkedünk el. A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen leszűrhető, hogy a növekedés motorja a termékek és szolgáltatások külkereskedelme volt.

 

A fafeldolgozó-ipar termelése 2011 I. negyedévében 8,8%-kal csökkent az egy évvel korábbi 28,6%-os növekedéshez képest. 2011 márciusában 14,4%-kal esett vissza a termelés az előző év 52,2%-os növekedést követően. A szakágazat hazai értékesítése 2011. első negyedévében 21,5%-kal zuhant, márciusban pedig 23,5%-kal csökkent. Az exportértékesítés 1,8%-kal mérséklődött, márciusban pedig a szakágazat kivitele 15,1%kal esett az egy évvel korábbihoz képest.

 

A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2011. első három hónapjában megállni látszik. Az ágazat termelése 2,3%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés még változatlanul csökken, mértéke azonban jelentősen lelassult (-4,3%). Az export a januármárciusi időszakban 2,9%-kal bővült, ezen belül márciusban stagnált.

2011. márciusában az építőipar teljesítménye 2,7%-kal esett vissza. Az adatot szolgáltató tagállamok közül 2011. I. negyedévében emelkedett az építőipari termelés Svédországban (6,1%), Lengyelországban (17,9%) és Litvániában (15,9%). A legjelentősebb csökkenés az építőipari teljesítményben Spanyolországban (-37,1%), Szlovéniában (-24%) és Lettországban (-15,1%) következett be.

 

A fa alapanyagok 2011. első negyedévi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke megközelíti a 4,7 milliárd forintot, ami 1,4 milliárd forinttal haladja meg az egy évvel korábbit. A behozatal forintban 19,4%-kal, kivitelünk pedig 24,2%-kal nőtt. A fatermékek kivitele az elmúlt három hónapban 4,5%-kal emelkedett, míg behozatalunk 0,8%kal nőtt. Az egyenleg jelentős mértékben növekedett az export és import ütemnövekedésének jelent ős különbsége miatt, így az 18,1%-kal meghaladja az egy évvel korábbit.

2011 január-márciusban a bútor és bútorelem behozatal 18,9%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 12,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege közel 2,3 milliárd forinttal kedvezőbben alakult, mint az előző évben.

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2011. I. negyedévi termelési értéke 37.234 millió Ft, belföldi árbevétele 13.019,2 millió Ft, export árbevétele 24.214,8 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 13,3%-os emelkedése mellett az ágazat - kiigazítatlan indexek szerint - 8,8%-os csökkenést mutat. Az ez évi termelés-visszaesés az egy évvel korábbi 28,6%-os bővülés bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2010 januármárciusi 11,8%-os növekedést követően, 2011 január-márciusában 21,5%-kal csökkent. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is romlottak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2010. első negyedévi 34%-os növekedést követően 2011. első negyedében 1,8%-kal visszaesett a kivitel volumene.
2011 márciusában (-14,4%) folytatódott a termelés januárban megindult csökkenése, üteme hónapról hónapra gyorsul. A hazai értékesítés 23,5%-kal csökkent a 2010. márciusi 22,6%-os növekedést követ ően. Az ipar exportja márciusban 15,1%-kal mérséklődött, a megelőző két hónap növekedését követően.

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2011. január-márciusi termelési értéke 29.712,7 millió Ft, belföldi árbevétele 9.303,3 millió Ft, export árbevétele 20.409,4 millió Ft volt. A bútoripar termelése 2011. Első három hónapjában 2,3%-kal emelkedett, az egy évvel korábbi 20,1%os csökkenést követően. A bútoripar hazai eladásai a 2010. I. negyedévi 26,7%-os zuhanással szemben 2011. január-márciusában további 4,3%-kal csökkent. A bútoripari export 2,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2011. márciusában a bútoripar termelése 5,2%-kal, belföldi értékesítése 10,7%-kal n őtt, export értékesítése pedig 0,3%-kal növekedett 2010. márciusához képest.

 


* A parkettagyártás idősora foghíjas, hiányoznak a 2000-2002 közötti és a 2007 évi hivatalos adatok

A hazai fűrészáru gyártás termelése 2011. első három hónapjában 6,3%-kal csökkent, az egy évvel korábbi 35,9%-os növekedést követ ően. A hazai értékesítés 26,7%-kal visszaesett, az export 24,8%-kal emelkedett, a 2010. I. negyedévi meglehet ősen bázison (belföldi értékesítés 10,3%, exportértékesítés 48,4%). 2011 márciusában a termelés 15,4%-kal, az export 5,5%-kal, a belföldi értékesítés 30,8%-kal csökkent 2010. márciusához képest. A termelés januárban és márciusban visszaesett, februárban pedig emelkedett, mindez magas előző évi bázison. A hazai értékesítés a negyedév mindhárom hónapjában csökkent, szintén a tavalyi magas bázishoz képest. A fűrészipar kivitele januárban és februárban jelentősen emelkedett az előző évi csökkenés, illetve enyhe emelkedés bázisán. A márciusi export csökkenés az egy évvel korábbi igen magas bázishoz képest keletkezett.

A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó-ipar termelésének negyedét adja, termelése 2011. első negyedévében 10%-kal csökkent. A belföldi értékesítés 6,2%-kal, az export 8,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. 2011. márciusában a termelés volumene 10,2%-kal, a hazai értékesítés 18,7%-kal, az export pedig 21,4%-kal csökkent. A meglehetősen tetemes visszaesés igen magas el őző évi bázison jött létre. A termelés volumencsökkenése hónapról hónapra erősödött. A vásárosnaményi INTERSPAN termelésének leállítása várhatóan befolyással lesz az ágazat teljesítményére, átrendezi a termelés és kereskedelem arányát, illetve a szakág részesedését a faiparon belül, ez azonban sem a múlt évi számokban, sem az ez évi első három hónap adataiban még nem jelentkezik.

A parkettagyártás idősora foghíjas, hiányoznak a 2000-2002 közötti és a 2007 évi hivatalos adatok. A hozzávetőleges értékadatok számítására lehetőség nyílt, ez tükröződik a grafikonokon is. Az indexek kiszámításához azonban nem áll rendelkezésre elegendő részlet. A 2011. Első háromhavi adatok alapján a szakág 1,2%-ot képvisel. A 2011. évi volumenváltozások a viszonylag magas előző évi bázison keletkeztek (a megelőző években folyamatosan csökken ő adatokat regisztrált a KSH). A termelés az első negyedévben 51,9%kal emelkedett, a belföldi értékesítés 67,8%-kal, a kivitel 35,6%-kal emelkedett. A negyedéven belül mind a termelés, mind az értékesítés növekedésének üteme gyorsult. 2011. márciusában a termelés 1155%-kal, a belföldi értékesítés 98,2%-kal növekedett. A márciusi export adat 51,4%-os emelkedést mutat az előző évi 1572%-os bázishoz képest.

A fafeldolgozó ipar közel négy tizedét kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában a 2008 utolsó negyedéve óta tartó kedvez őtlen tendencia - kisebb javuló időszakok mellett - 2010-ben fordulni látszott. 2011 január-márciusában azonban mind a termelés, mind az értékesítés jelentős mértékű csökkenést mutat. a termelés volumene 10%-kal, a kivitel 3,6%kal, a belföldi értékesítés pedig 34%-kal esett vissza. 2011. márciusában a termelés 13,1%kal, a kivitel 12,1%-kal, a belföldi értékesítés 31,1%-kal csökkent. Az adatok arra utalnak, hogy a hazai építési piac válsága mellett az export piacokon is nehézségbe ütközik az eladások tartós növelése.

A tároló fatermékek termelésében és export értékesítésében pozitív tendenciák mutatkoztak 2010-ben, illetve 2011. els ő három hónapjában. A termelés az első negyedévben 6,4%-kal emelkedett. A kivitel változatlanul a növekedés motorja, 25,1%-kal bővült. A belföldi értékesítés azonban változatlanul csökken, - üteme azonban lassul - a visszaesés mértéke 1,2%-os volt. 2011. márciusában a tároló fatermékek gyártása 0,5%-kal, belföldi értékesítése 2,4%-kal növekedett, exportja azonban 6,2%-kal csökkent. Az első negyedév egyes hónapjainak adatait áttekintve megállapítható, hogy a termelés, illetve a kivitel növekedési üteme az előző évi magas bázishoz viszonyítva lassul, míg a belföldi értékesítés a viszonylag alacsony bázishoz képest gyorsuló ütemben nőtt.

...

BÚTORIPAR

...

A teljes (81 oldalas) tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

A tanulmány harmadik része innen elérhető

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások: 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 3. rész (2011-09-28)  

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 2. rész (2011-08-26)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 1. rész (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján. A csoport 17,5%-al tudta növelni árbevételét.

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára - Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyujtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidok: február 27 - egyéni vállalkozók; május 21 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012. - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.