FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2011-11-29

Magyar faipari ágazati gazdaságelemzés, 2011.1.félév 1.

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2011.1. féléves záróadatokkal készült tanulmány első részét tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2011. 1. féléves záróadataival készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

 

Nemzetközi folyamatok

2011 első negyedében az EU-27 ipari termelése - munkanappal kiigazított indexek - 6,2%-kal, a második negyedben 3,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az adatot közlő országok döntő többségében nőtt az ipari termelés volumene. Az átlagot jóval meghaladó ütemet jelentett Észtország (31,7%, ill. 26,1%), Litvánia (14,4%, ill. 10,8%), Szlovákia (11,9%, ill. 7,9%), és Németország (11,9%, ill. 7,8%) ezen kívül még 7 országban volt átlagot meghaladó a bővülés mértéke. Portugáliában ugyanakkor 1,6%-kal, Görögországban pedig 11,5%-kal mérséklődött az ipari termelés 2010 II. negyedévéhez képest. Japánban is visszaesett az ipar kibocsátása 6,9%-kal, ennek oka az ez év márciusi természeti katasztrófa miatti termeléskiesés, illetve termelés leállás.

 

Hazai folyamatok

2011. II. negyedévében a bruttó hazai termék 1,5%-kal bővült - kiigazítatlan adatok alapján - az egy évvel korábbi 1%-os növekedés bázisán. Az első és második negyedévi növekedés az els ő félév átlagában 1,9%-os bővülést eredményezett. Az előző negyedévhez viszonyított - szezonálisan és naptárhatással kiigazított - index stagnált. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint 1,2%-os volt az emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, ezzel az uniós tagállamok rangsorában a középmez őny végén helyezkedünk el. A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelm űen leszűrhető, hogy a növekedés motorja továbbra is az ipari termelés és a termékek és szolgáltatások külkereskedelme volt.

A feldolgozóipar termelése az els ő félév során 8,6%-kal, kivitele 11,0%-kal, belföldi értékesítése pedig 2,4%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. 2011 júniusában 2,1%-kal csökkent a feldolgozóipar teljesítménye, belföldi értékesítése 4, míg kivitele 1,2%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

2011. I. félévében 35,2%-kal csökkent a használatba vett lakások száma az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés valamennyi településtípust és régiót érintett, a legkevésbé Dél-Alföldet (-11,4%), illetve Észak-Alföldet (14,6%), legnagyobb mértékben Nyugat-Dunántúlt (-49,5%), illetve Észak-Magyarországot (-48,4%).

A kiadott új lakásépítési engedélyek száma 35,9%-kal visszaesett 2011. januárjúniusában. Ez a folyamat a lakásépítések további csökkenését jelzi az év hátralév ő részében. A kiadott építési engedélyek száma épphogy meghaladja a használatba vett lakások számát. Budapesten 66,1%-kal kevesebb, a megyei jogú városokban 15,4, a községekben 1,9%-kal, a kisvárosokban 22,9%-kal kevesebb új engedélyt adtak ki, mint egy évvel korábban.

A fafeldolgozó-ipar termelése 2011 I. félévében 10,2%-kal csökkent az egy évvel korábbi 21,4%-os növekedéshez képest. 2011 júniusában 18,3%-kal esett vissza a termelés az előző év 3,2%-os növekedést követően. A szakágazat hazai értékesítése 2011. első félévében 22%-kal zuhant, júniusban pedig 24,9%-kal. Az első hat havi exportértékesítés 3%-kal mérséklődött, júniusban pedig a szakágazat kivitele 18,1%-kal esett az egy évvel korábbihoz képest.

A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2011. első hat hónapjában megállni látszik. Az ágazat termelése 2,0%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés még változatlanul csökken, mértéke azonban lényegesen lelassult (-5,0%). Az export a januárjúniusi id őszakban 5,1%-kal bővült, ezen belül júniusban 3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

 

A fa alapanyagok 2011. első félévi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke meghaladja a 8,5 milliárd forintot, ami 4,7 milliárd forinttal múlja felül az egy évvel korábbit. A behozatal forintban 4,4%-kal, kivitelünk pedig 23,8%-kal nőtt. A fatermékek kivitele az első hat hónapban 1,2%-kal emelkedett, míg behozatalunk 0,4%-kal csökkent. Az egyenleg 2%-kal növekedett az export és import ütemnövekedésének kismértékű különbsége miatt.

2011 január-júniusban a bútor és bútorelem behozatal 8,5%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 12,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege 12,1 milliárd forinttal kedvez őbben alakult, mint az előző évben..

A hazai fafeldolgozó-ipar 2004-07 között lényegében követi a nemzetközi tendenciákat, 2008-ban azzal ellentétes irányba fordul, így a visszaesés 2009-ben sokkal er őteljesebb. 2010-ben követve a külpiaci tendenciákat, az EU átlagánál jelentősebb mértékű növekedést mutatott. 2011. első három hónapjában a termelés - az európai tendenciákkal ellentétesen - jelentősen visszaesett. A második negyedévben az uniós tendenciákat követve tovább csökkent a termelés, mértéke - abszolút értékben - lényegesen meghaladja mind az EU27, mind az EU-15 átlagát.

Bútorgyártásunk tendenciájában lényegében követi az európai folyamatokat a fordulatok azonban sokkal élesebbek, a csúcsok magasabbak, a visszaesések mélyebbek. Ennek a tendenciának a folytatását láthattuk 2010-ben is. A múlt év egyes negyedéveiben a csökkenés üteme lassult, az utolsó negyedévben pedig növekedésbe fordult. 2011. januármárciusában a termelés növekedési mértéke az EU-27 és az EU-15 növekedése között volt. A második negyedév növekedési üteme megegyezett az el őző negyedévével, mértéke kismértékben meghaladta az EU-15-ök növekedési ütemét és jelentősen elmarad a gyorsuló növekedést felmutató EU-27-tektől.

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2011. I. félévi termelési értéke 78.477,9 millió Ft, belföldi árbevétele 28.483,0 millió Ft, export árbevétele 49.994,8 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 8,6%-os emelkedése mellett az ágazat - kiigazítatlan indexek szerint - 10,2%-os csökkenést mutat. Az ez évi termelés-visszaesés az egy évvel korábbi 21,4%-os bővülés bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2010 januárjúniusi 2,2%-os csökkenést követően, 2011 január-júniusában 22%-kal csökkent. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is romlottak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2010. els ő félévi 38,9%-os növekedést követően 2011. első felében 3%-kal visszaesett a kivitel volumene.

2011 júniusában (-18,3%) folytatódott a termelés januárban megindult csökkenése, üteme hónapról hónapra gyorsul. A hazai értékesítés 24,9%-kal csökkent a 2010. júniusi 22,9%-os visszaesést követően. Az ipar exportja júniusban 18,1%-kal mérséklődött, az egy évvel korábbi 46,8%-os növekedését követően.

A bútorgyártás (TEÁOR 31) (TEÁOR 31) 2011. január-júniusi termelési értéke 60.681,0 millió Ft, belföldi árbevétele 20.309,9 millió Ft, export árbevétele 40.371,1 millió Ft volt. A bútoripar termelése 2011. első hat hónapjában 2,0%-kal emelkedett, az egy évvel korábbi 20,8%-os csökkenést követően. A bútoripar hazai eladásai a 2010. I. félévi 27,4%-os zuhanással szemben 2011. január-júniusában további 5,0%-kal csökkent. A bútoripari export 5,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2011. júniusában a bútoripar termelése 8,6%-kal, belföldi értékesítése 13,3%-kal, export értékesítése pedig 3,0%-kal csökkent 2010. júniusához képest.


* A parkettagyártás idősora foghíjas, hiányoznak a 2000-2002 közötti és a 2007 évi hivatalos adatok

A hazai fűrészáru gyártás termelése 2011. első hat hónapjában 5,1%-kal csökkent, az egy évvel korábbi19%-os növekedést követ ően. A hazai értékesítés 25,6%-kal visszaesett, az export 24,5%-kal emelkedett, a 2010. I. félévi meglehetősen magas bázison (belföldi értékesítés 14,3%, exportértékesítés 34,7%). Az egyes negyed éveket vizsgálva megállapítható, hogy mind a termelés, mind a belföldi értékesítés csökkenésének üteme közel azonos volt az egyes negyedévekben az egy évvel korábbi bázishoz képest. Az export bővülése az első negyedévben mintegy 9 százalékkal gyorsabb volt, mint a második negyedévben. 2011 júniusában a termelés 21,2%-kal, az export 12,8%-kal, a belföldi értékesítés 29,9%-kal maradt el a 2010. júniusi szintt ől. A termelés februárban és májusban emelkedett, míg a félév többi hónapjában gyorsuló ütemben csökkent. Mindezen folyamatok magas előző évi bázison következtek be. A hazai értékesítés a félév valamennyi hónapjában csökkent, szintén a tavalyi magas bázishoz képest. A fűrészipar kivitele márciusban és júniusban számottevően csökkent az előző évi igen magas bázison.

A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó-ipar termelésének negyedét adja, termelése 2011. els ő félévében 15,3%-kal csökkent. A belföldi értékesítés 14,8%-kal, az export úgyszintén 14,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A féléven belül az ágazat második negyedévi teljesítménye jóval gyengébb volt, mint az első három havi. 2011. júniusában a termelés volumene 10,4%-kal, a hazai értékesítés 23,4%-kal, az export pedig 23,5%-kal csökkent. A meglehetősen tetemes visszaesés igen magas előző évi bázison jött létre. A termelés volumencsökkenése hónapról hónapra erősödött. A vásárosnaményi INTERSPAN termelésének leállítása számokban kifejezhetően befolyásolja az ágazat teljesítményét.

A parkettagyártás idősora foghíjas, hiányoznak a 2000-2002 közötti és a 2007 évi hivatalos adatok. A hozzávetőleges értékadatok számítására lehetőség nyílt, ez tükröződik a grafikonokon is. Az indexek kiszámításához azonban nem áll rendelkezésre elegend ő részlet. A 2011. január-júniusi adatok alapján a szakág 1,2%-ot képvisel. A 2011. első hat havi volumenváltozások az igen magas előző évi bázison keletkeztek (a 2010 évet megelőző években folyamatosan csökkenő adatokat regisztrált a KSH). A termelés az első félévben 40%-kal emelkedett, a belföldi értékesítés 28,8%-kal, a kivitel 34,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A második negyedévben a termelés és az értékesítés növekedésének üteme lassult. 2011. júniusában a termelés 6,2%-kal mérséklődött, a belföldi értékesítés 5,8%-kal növekedett. A júniusi export adat 29,9%-os emelkedést mutat az el őző évi 252%os bázishoz képest.

A fafeldolgozó ipar közel négy tizedét kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában a 2008 utolsó negyedéve óta tartó kedvezőtlen tendencia - kisebb javuló időszakok mellett - 2010-ben fordulni látszott. A 2011 január-márciusában bekövetkezett jelentős mértékű termelés és értékesítés csökkenést további esés követte a második negyedévben. A hazai építőipari recesszió teljes súlyával ránehezedik az ágazatra. A termelők túlélését a lakásfelújítások, illetve kivitel jelentheti, utóbbi esetében azonban igen erős konkurenciával kell számolni. 2011. júniusában a termelés 20,3%-kal, a kivitel 13,9%-kal, a belföldi értékesítés 29,4%-kal csökkent.

A tároló fatermékek termelésében és export értékesítésében pozitív tendenciák mutatkoztak 2010-ben, illetve 2011. els ő hat hónapjában. A termelés az első félévben 3,8%-kal emelkedett. A kivitel változatlanul a növekedés motorja, 24,3%-kal b ővült. A belföldi értékesítés azonban változatlanul csökken, - üteme azonban gyorsul - a visszaesés mértéke 5,8%-os volt. 2011. júniusában a tároló fatermékek gyártása 13,9%-kal, belföldi értékesítése 9,7%-kal, exportja pedig 6,4%-kal csökkent. Az első félév egyes hónapjainak adatait áttekintve megállapítható, hogy a termelés, illetve a kivitel két hónap kivételével jelentős ütemben nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A belföldi értékesítés számadatai három havi növekedést, illetve háromhavi csökkenést mutatnak, ahol utóbbiak üteme gyorsabb, mint az el őbbieké.

 

BÚTORIPAR

Az irodabútorok gyártása területén 2008 év végén megindult kedvezőtlen folyamatok tovább erősödtek 2009-ben. 2010-ben változatlanul a negatív tendenciák érvényesültek, de a korábbi ütem enyhült. A szakág termelése ez év első félévében 8,3%-kal, belföldi értékesítése 17,9%-kal csökkent, kivitele ugyanakkor 30,3%-kal emelkedett. A féléven belül a második negyedév kedvezőtlenebb képet mutat mint az első, a termelés és belföldi értékesítés visszaesésének üteme gyorsult, míg az kivitel növekedése kissé lassult. 2011. júniusában a termelés 25,1%-kal, a belföldi értékesítés 41,3%-kal zuhant, a kivitel azonban még 18%-kal bővült az előző évi alacsony bázishoz képest. A félév egyes hónapjaiban - a márciust kivéve - a termelés és belföldi értékesítés csökkent, a második negyedévben gyorsuló ütemben. A kivitel mind a hat hónapban jelentős mértékben emelkedett eddig azonban nem tudott a növekedés motorjává válni.

2008-ban a konyhabútorgyártás termelése 52,1%-kal, a kivitel 36,3%-kal, a belföldi értékesítés 57,4%-kal emelkedett. A 2009-ben bekövetkezett negatív fordulat 2010-ben tovább folytatódott, a visszaesés üteme változatlan. 2011. els ő félévében fordulni látszik a kocka. A termelés 16,9%-kal az export 275,6%-kal nőtt 2010. azonos időszakához képest. A belföldi értékesítés még mindig gyengélkedik (építőipar gyenge teljesítménye, lakossági és intézményi fogyasztás csökkenése), 10,3%-os visszaesést mutat. 2011. júniusában a termelés 6,1%-kal, a kivitel 290%-kal b ővült az egy évvel korábbi igen alacsony bázishoz képest. A hazai értékesítés változatlanul csökken (-14,5%). A rendelkezésre álló havi adatok szerint a termelés és a kivitel a félév valamennyi hónapjában gyorsuló ütemben n őtt. A belföldi értékesítés a márciusi növekedést ől eltekintve, minden hónapban mérséklődött.


2008-ban az ágybetétgyártás termelése 7,1%-kal, a hazai eladások 8,6%-kal emelkedtek, az export 5,5%-kal bővült. 2009-ben a többi bútoripari alágazathoz hasonlóan mind a termelés, mind az értékesítés területén jelentős mértékű visszaesést mértek. 2010-ben némi javulás tapasztalható, a termelés és a hazai értékesítés visszaesésének üteme lassult, a kivitel bővülése pedig növekvő ütemben folytatódott. 2011. II. negyedévében folytatódtak az első három hónapban tapasztalt kedvező folyamatok. A termelés 150%-kal, a belföldi értékesítés 24,9%-kal, a kivitel 348,3%-kal emelkedett. Júniusban a termelés 26,8%-kal, a kivitel 335,8%-kal b ővült, a belföldi értékesítés 0,2%-kal csökkent az egy évvel korábbi bázishoz képest. A havi adatok szerint a termelés és a kivitel növekedése a félév valamennyi hónapjában kiemelkedően magas volt. A hazai értékesítés januártól májusig jelentősen bővült, júniusban lényegében stagnált az egy évvel korábbihoz képest.

Az egyéb bútorok gyártása - ami az új besorolásnak köszönhetően már több, mint 80%-át teszi ki a bútorgyártásnak - alágazat termelése és értékesítése a 2008 évi bővülést követően 2009-ben csökkent. A 2010 évi adatok azt mutatják, hogy a 2009-ben megindult negatív hatások még jelen voltak, de a visszaesés üteme lelassult. 2011. január-júniusában a termelés 1%-kal, a hazai eladások 0,1%-kal emelkedtek, a kivitel pedig stagnált. A második negyedévben regisztrált adatok a termelés és értékesítés trendjében pozitív változást mutatnak. A havi adatok meglehet ősen változékonyak, egyértelmű tendencia még nem olvasható ki belőlük. A júniusi teljesítmény kedvezőtlen, különös tekintettel az áprilisi és májusi növekedésre.

...

Hamarosan jelentkezünk a 2. résszel (Külkereskedelemi forgalom, alkalmazotti létszámok, átlagkeresetek).

A teljes (80 oldalas) tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

A tanulmány első része innen elérhető

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások: 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. I.negyedév (2011-10-28)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 3. rész (2011-09-28)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 2. rész (2011-08-26)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 1. rész (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján. A csoport 17,5%-al tudta növelni árbevételét.

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára - Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyujtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidok: február 27 - egyéni vállalkozók; május 21 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012. - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.