FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2011-12-05

Magyar faipari ágazati gazdaságelemzés, 2011.1.félév 2.

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2011.1. féléves záróadatokkal készült tanulmány második részét tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2011. 1. féléves záróadataival készült tanulmány második részét tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

Az első rész áttekintése itt érhető el.

 

...

A fa alapanyagok 2011. első félévi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke meghaladja a 8,5 milliárd forintot, ami 4,7 milliárd forinttal múlja felül az egy évvel korábbit. A behozatal forintban 4,4%-kal, kivitelünk pedig 23,8%-kal nőtt. A fatermékek kivitele az első hat hónapban 1,2%-kal emelkedett, míg behozatalunk 0,4%-kal csökkent. Az egyenleg 2%-kal növekedett az export és import ütemnövekedésének kismértékű különbsége miatt.

2011 január-júniusban a bútor és bútorelem behozatal 8,5%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 12,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege 12,1 milliárd forinttal kedvez őbben alakult, mint az előző évben..


Fatermékek külkereskedelmi forgalma relációs bontásban
KN 44 - import (a legfontosabb 10 feladó ország)Fatermékek külkereskedelmi forgalma relációs bontásban
KN 44 - export (a legfontosabb 10 célország)


Bútorok külkereskedelmi forgalma relációs bontásban
KN 94 - import (a legfontosabb 10 feladó ország)


Bútorok külkereskedelmi forgalma relációs bontásban
KN 94 - export (a legfontosabb 10 célország)

 

 

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

 

Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória megszűnt. Az új ágazati besorolás miatti adat visszavezetés 2008 évre történt meg, így hosszabb idősor bemutatására nincs lehetőség a négy jegyre történő bontáskor.

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

2011. első félévében 5,3%-kal csökkent mind a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, mind az alkalmazásban állók létszáma az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés mögött részben a közmunka programban bekövetkezett változás állt, erre utal az is, hogy létszámcsökkenést az 50-249 f őt (-48,9%), ill. a 250 fő+ (-0,8%) vállalkozásokban regisztráltak, ugyanakkor emelkedett a foglalkoztatás a mikró- és kisvállalkozások esetében. A létszámnövekedést az erdészeti szolgáltatás (+21,7%) ágazatban mértek. A legnagyobb arányú csökkenés a fakitermelési ágazatban (-9,4%) következett be, de kismértékű visszaesés volt az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (1,1%) ágazatban is.

 

FAFELDOLGOZÓ IPAR

A 2010. első félévi stagnálást követően 2011. január-júniusában kismértékű (-1,6%) létszámcsökkenés ment végbe a fafeldolgozó ipar egészében. Ezen belül a 20-49 fős vállalkozások esetében a létszám az előző évi stagnálást követően ez év első félévében 13,7%-kal esett. A többi létszám-kategóriában 3,8-26,2% közötti emelkedést mértek. A létszámemelkedés az el őző évi létszámcsökkenés bázisán valósult meg. Az ágazat egyes alágaiban igen eltérő tendenciák jelentkeznek, az egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártásban, illetve az épületasztalos-ipari termékek gyártásban tovább folytatódott a 2008 óta tartó létszámcsökkenés. A fűrészáru gyártásban a múlt évi jelentős létszámemelkedést követően ez évben kismértékű csökkenés követte. A többi alágban emelkedett mind az alkalmazotti, mind a teljes munkaidős foglalkoztatás. Kiugró növekedést mértek a falemezgyártásban (13,9%), ill. a parkettagyártásban (15,8%).

 

BÚTORIPAR

Az alkalmazotti létszámot tekintve a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teszik ki a létszám közel 90 százalékát. Az összes foglalkoztatotti létszámban ingadozások a konjunktúra függvényében tapasztalhatók. 2009-ben és 2010-ben folytatódott megindult létszámcsökkentés. 2011. I. félévében megállt az előző évek csökkenő tendenciája, a bútoripar egészében 5,8%-kal emelkedett az alkalmazásban állók, és 8,7%-kal a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma. Ezen belül az első negyedévi növekedést stagnálás követte a második negyedévben. Az irodabútor gyártásban foglalkoztatottak létszáma kismértékben csökkent az egy évvel korábbihoz képest (-2,3%), az egyéb bútor gyártása alágban pedig lényegében az átlagnak megfelelő mértékű volt a létszámbővülés mértéke. A legnagyobb arányú létszám-növekedés az ágybetét gyártásban következett be, de a konyhabútor gyártásban is az átlagot meghaladó mértékű volt a bővítés mértéke.

 

ÁTLAGKERESETEK ALAKULÁSA A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-
KATEGÓRIÁNKÉNT

 

A versenyszférában, teljes munkaidben foglalkoztatottak átlagkeresete, Ft

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások kereseti adatai szerint sem a bruttó, sem a nettó keresetek nem érik el a versenyszféra átlagát, nemzetgazdasági szinten a legalacsonyabbak közé tartozik. 2011. első hat hónapjában a bruttó kereset 6,8%-kal, a nettó keresetek 3,1%-kal emelkedtek. Ezen belül a legkisebb mértékű emelkedés a mikró vállalkozások esetében következett be, a bruttó kereset +4,5%, a nettó kereset 0,2%kal növekedett. A legmagasabb emelkedés a 20-49 fős vállalkozások körében következett be, a bruttó kereset 40,9%-kal, a nettó kereset 29,9%-kal emelkedett.

FAFELDOLGOZÓ IPAR

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a fafeldolgozó iparban a versenyszféra átlagát meghaladó bruttó és nettó átlagkereset csak a 250 fő feletti létszámot foglalkoztató vállalkozások esetében mértek mind 2007-ben, mind 2008-ban. A többi vállalkozás esetében jelentős az elmaradás mind a bruttó, mind a nettó keresetek tekintetében. 2009-től nincs 250 főnél többet foglalkoztató vállalkozás az iparágban. 2010-ben a bruttó keresetek 9,5%-kal növekedtek, legmagasabb arányban a 20-49 főt foglalkoztató vállalkozásoknál (18%). A nettó keresetek átlagosan 10,9%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, a legnagyobb arányú növekedés a 20-49 fős vállalkozásoknál volt (15,8%). 2011. január-júniusában a bruttó keresetek 4,3%-kal, a nettó átlagkeresetek 4%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Keresetnövekedést csak az 50-249 főt foglalkoztató vállalkozásoknál mértek, a többi kategóriában 10% körüli csökkenés ment végbe.

BÚTORIPAR

A bútoripar vállalkozásai esetében egyik létszám kategóriában sem érik el a keresetek a versenyszféra átlagát, még a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató kategóriában is 1520%-os elmaradás mutatkozik. 2010-ben a bruttó keresetek átlagosan 3,2%-kal emelkedtek, csökkenést, a 20-49 főt foglalkoztató vállalkozásoknál mértek (-7,8%), a többi kategóriában 1,8-6,4% közötti emelést regisztráltak. A nettó keresetek átlagos növekedése 5,8% volt. A 20-49 f ős vállalkozásoknál a nettó keresetek 4,3%-kal csökkentek, a többi kategóriában 5,9-7,4% közötti volt az emelkedés mértéke. 2011. első hat hónapjában a bruttó keresetek 5,4%-kal, a nettó keresetek pedig 2,3%-kal emelkedtek. A bruttó keresetek valamennyi létszám-kategóriában emelkedtek, legmagasabb mértékben a 2049 fős kategóriában. A nettó keresetek a 20-49 fős kategóriában emelkedtek, a többi létszám-kategóriában lényegében stagnáltak.

 

 

A teljes (80 oldalas) tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások: 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. I.félév 1.rész (2011-11-29)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. I.negyedév (2011-10-28)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 3. rész (2011-09-28)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 2. rész (2011-08-26)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év 1. rész (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján. A csoport 17,5%-al tudta növelni árbevételét.

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára - Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyujtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidok: február 27 - egyéni vállalkozók; május 21 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012. - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.