FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

SZJA 1% – válassz a fagazdaság javára!

Közeleg az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyűjtöttünk számos, a fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidő: május 20.

(frissítve: 2022-05-03)
Az alábbi lista összeállításával célunk, hogy a fagazdaságban érintett (erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, bútoripar, faanyagkereskedelem) lehető legtöbb magánszemély az ágazat javára ajánlja fel a 2021. évre vonatkozó személyi jövedelemadója 1%-át. A felsorolás a szervezet neve szerinti abc sorrendet követ. Bár törekedtünk a teljességre, ha mégis kimaradt volna valamely ideillő szervezet, kérjük jelezzétek emailben!

A szervezet elnevezése / adószáma / tevékenysége

Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet Dolgozóiért18402201-1-05A szövetkezet nyugdíjasainak támogatása, életkörülményeinek javítása; – a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; – a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatása.
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub19268293-1-20Sporttevékenység: erdész, vadász munkavállalók fegyverhasználatának gyakorlásához segítségnyújtás.
Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért Alapítvány18796623-1-15A nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanulói, pedagógusai és dolgozói anyagi támogatása.
Börzsöny Alapítvány
18702862-1-13A Börzsöny Alapítvány sérült madarakat ápol és ment, kutatja a börzsönyi hiúz és farkas előfordulását, valamint működteti a börzsönyi természetvédelmi gyerektábort.
Budapest Műhely Közhasznú Alapítvány
18134199-1-41A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Technikum oktatási tevékenységének segítése.
CSEMETE Természet és Környezetvédelmi Egyesület19368575-1-06Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramokat.
Debreceni Faipari Egyesület
18553819-1-09A debreceni faipari ágazat támogatásának elősegítése, elsősorban az ágazatban dolgozó szakemberek képzésének elősegítésével, egészségmegőrző, sport és szabadidős programok szervezésével. Munkaerőpiaci szolgáltatások elérésének támogatása annak érdekében, hogy a szakemberek, leendő szakemberek a munkaerőpiacon minél gyakorlottabb és a munkáltatói igények megfelelő ismeretekkel rendelkező foglalkozottakká váljanak. Elsősorban munkahelyi balesetet szenvedett, vagy munkaképtelenné vált szakemberek segítése pályázati források, ösztöndíjprogramok, egyéni kérelmek alapján támogatás nyújtásával. A munkára való alkalmasság helyreállítása érdekében munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása. A faipari szakmák támogatásának elősegítése az ágazatban dolgozók érdekképviseletének ellátása mellett és szakmai fórumok, konferenciák szervezésével. A faiparban működő vállalkozások támogatásának segítése elsősorban képzések, oktatások és tanácsadások szervezésével. A faipari vállalkozások közötti hálózatépítése kialakításának elősegítése, szakemberek vállalkozóvá válásának elősegítése. A faipari tanulmányokat folytató fiatalok, pályakezdők támogatása szakmai előmenetelükben. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetének segítése, felzárkóztatásuk támogatása. A lakosság számára a faipari szakmák bemutatásának elősegítése kulturális, hagyományőrző programokon keresztül, ahol elsősorban az egyesület az asztalos mesterséget mutatja be és annak változását napjainkig.
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület19214555-1-15Főbb tevékenységi köreink: természetvédelem, környezeti nevelés, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, lakossági tanácsadás és szemléletformálás, ökológiai fogyasztóvédelem, tájgazdálkodás a Zemplénben és a Tisza mentén, ökotanya program.
Encsi Bútorgyártó Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kultúrális Alapítvány18406243-1-05A bútorgyár dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása.
Erdészcsillag Alapítvány
18104927-1-41Rászoruló erdészeti dolgozók és családtagjaik támogatása.
Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület18743340-1-11A Vértes természeti értékeinek megóvása, környezetünk ápolása, szépítése.
Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület18240610-1-13A Selmec Kincse elektronikus könyvtár létrehozása.
Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány
18765632-1-14A szőcsénypusztai erdőgazdasági iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése, kiemelkedő eredményt elért tanulók javadalmazása.
Erdőmentők Alapítványa
18598391-1-41ERDŐMENTŐINK SZÁMA: 1 402 fő / Az Erdőmentők egy közérdekű célokat megvalósító, közhasznú alapítvány, melynek elsődleges feladata az Erdők és a Vadvilág védelme, annak sérüléseinek helyreállítása.
Erdőgazdaság azokért, akik az erdőért Alapítvány
19195489-1-14A Kaszói Erdőgazdaság kezelésében és tulajdonában lévő erdőterületek és egyéb létesítmények megóvása, védelme.
ÉLETFA Környezetvédő Szövetség
19142443-1-10Az Életfa Szövetség, mely a 10 millió Fa közösség egyik szervezete gyűjti az 1%-ot a 10 millió Fás ültetések javára. / ÉLET-FA-ÜLTETÉS
A klímaváltozás elleni globális fellépések egyik legfontosabb alapjai a helyi tudatos közösségek, és azok cselekvő tagjai. Egyre többször megerősíti azt a tudomány, hogy egy globális méretű faültetési kampány az egyik leghatékonyabb megoldás a klímaváltozás lassításához. A számítások alapján az erdőtelepítés nem egy lehetőség a fellépésre a klímaváltozással szemben, hanem valószínűleg a legjobb lehetőség. Ezért az Életfa Környezetvédő Szövetség egy legalább 5 éves program indítását tervezi, aminek eredményeként minimum 100.000 fát ültetünk el Heves megye településein.
Építő és Faipari Szakképzésért Alapítvány
19247373-1-18A Hefele Menyhért Szakképző Iskolában folytatott képzések körülményeinek javítása, segítése, támogatása.
Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 18230044-1-43A hazai faipari kutatás, fejlesztés támogatása.
Ösztöndíj támogatás a Soproni Egyetem Simonyi Károly Karának faipari hallgatói részére.
Faipari Szakosztály Egyesület18967573-1-20Nagykanizsa és térsége bútorgyártóinak és alapanyag-beszállítóinak szakmai tömörülése. Közös rendezvények bonyolítása, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel.
Handler Nándor Szakképzési Alapítvány
18536869-1-08A Handler Nándor Szakképző Iskola tanulóinak tehetséggondozása, tanulmányi versenyekre felkészítése. Tanulmányi kirándulások, táborok támogatása. Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása.
Ha Selmec Hív – Közhasznú Alapítvány18482904-1-07Diákhagyományokkal kapcsolatos rendezvények (különös tekintettel a Selmeczi Diák Napok rendezvényére), tanulmányutak, kiállítások, kulturális rendezvények szervezése. A NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar hagyományőrző tevékenységének támogatása.
Hatvanezer Fa Egyesület (Békéscsaba)
19168155-1-04Az egészséges környezet megóvása, a klímaváltozás elleni aktív cselekvés, fák telepítésével Békéscsaba városában és környékén. Helyi környezet- és természetvédelem 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. rendelkezései szerint.
Hello Wood Alapítvány
18646652-1-19Fenntartható közösségi építészeti objektumok létrehozása, fejlesztése, feltalálása, e folyamatok támogatása, hozzáférhetővé tétele. Ehhez kapcsolódó komplex, több generáción átívelő folyamatok létrehozása, fenntartása, fejlesztése, elméleti háttér megteremtése, átadása.
Ipolyvidéki Erdészek Egymásért Alapítvány18638215-1-12Szociális tevékenység, családsegítés, hátrányos helyzetű hozzátartozók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek gondozása, mely különösen az elhunyt, vagy súlyos egészségkárosodást szenvedett erdészeknek segítését jelenti.
Kaesz Gyula Suli Diák Sport Egyesület19676456-1-42Az iskola tanulóinak sporttevékenysége segítése.
Kerekerdő Alapítvány18886944-1-18Az alapítvány célja a természetes biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság, és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése.
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásárt
18452646-2-06Az erdészeti szakoktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a szükséges berendezések, eszközök beszerzése, szakmai és tanulmányi versenyek szervezése, diákok díjazása, szakemberképzés és továbbképzés elősegítése.
Mészáros Károly Felsőoktatási Emlékalapítvány
18987650-1-08Az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti ökonómia oktatásának támogatása.
Muzsikál Az Erdő Alapítvány
18642036-1-12A cél olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, turistáinak, gyermekeinek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz.
Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítvány
18645077-1-12Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. A fenti célokat az alapítvány Nyírjes és környéke természeti értékének védelme, fejlesztése érdekében, az erdőgazdálkodó Ipoly Erdő Zrt-vel együttműködve, a környéken lakó és kiránduló személyek, tanulók érdekében kívánja gyakorolni. A Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítvány működteti 2022. április 2-től a Márianosztra- Nagyirtáspuszta között zakatoló Bezina-völgyi kisvasutat.
Országos Erdészeti Egyesület
19815905-2-41Az Országos Erdészeti Egyesület, az Egyesület célkitűzéseit elfogadó természetes és jogi személyek közhasznú szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezete.
Pro Silva Hungaria
18581034-1-41A természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást folytató magyarországi erdészek egyesülete.
Segítség a bajban Alapítvány
18762718-1-14Az Alapítvány a SEFAG Zrt. és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok dolgozóinak, nyugdíjasainak családját támogatja. Az Alapítvány szeretne az idén is minél több támogatást adni a rászorulóknak, ezért kérjük segítségét. A támogatások legfontosabb pénzforrása ugyanis a személyi jövedelemadó egy százaléka.
Szép Erdészkollégium Alapítvány
18075247-2-08A soproni Róth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola kollégiumi épületének felújításához támogatás.
Tolnai Erdőkért Alapítvány
18744839-2-17Tolna Megye természeti, történelmi és kulturális érdekeinek védelme, megőrzése, fenntartása. A tolnai erdőkben parkerdők, tanösvények létesítése, fenntartása. Erdei túraútvonalak kialakítása, történelmi, egyházi műemlékek mentén. Turisztikai látogató és rendezvényközpont kialakítása, ebben a tolnai erdők növényi és állatvilágának bemutatása, ismeretterjesztés, kulturális rendezvényekhez helyszín biztosítása. A tolnai erdőkben erdei iskola működésének támogatása. Hagyományőrzés, kézműves termékek előállítása erdei alapanyagokból. Kézműves termékek népszerűsítése, egészséges életre nevelés.
Vackor Vár Alapítvány

18366501-1-03Olyan gyermekek támogatása, akik anyagi lehetőségeik híján nem juthatnak el a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokra. Az erdei iskoláztatás tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése.
Vadas Jenő Alapítvány
19134893-1-10A mátrafüredi szakképző iskola szakmai fejlesztése, pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása, hazai szakoktatói tapasztalatcserék szervezése.
Wagner Károly Alapítvány
19670450-1-41Az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtárának és az Erdészeti Információs Központnak a fenntartása.
Zöld Sziget Kör Egyesület
19150550-1-11Az egyesület figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket, terepbejárásokat, táborokat szervez, felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli, védelmet igénylő területeket.
Magyar Faesztergályos Egyesület 18846900-1-07Cél: a kézi faesztergályos szakma életben tartása, valamint a hagyományos módszerek és technikák megőrzése és továbbadása.
Kortárs Művészetpártoló Alapítvány18964051-1-20Tehetséges fiatal művészek, szakemberek támogatása. (Kendlimajor)

Az Alapítvány létrehozásában és működtetésében oroszlánrészt vállalt két, a bútoriparban jól ismert személy:
– Páli László (Palina Kft ügyvezető-tulajdonos, Nagykanizsa) és
– Wilheim Gábor
(Fabunio elnök, G.Wilheim Kft ügyvezető-tulajdonos – Nagyrécse)

A következő alapítványok, egyesületek nem jogosultak SZJA 1% gyűjtésére, de bármely más felajánlást örömmel fogadnak.

10 millió Fa Alapítvány
19225294-1-42A 10 millió Fa Alapítvány célja a lehető legnagyobb számban fák és erdők telepítése Magyarországon és más országokban. Célja továbbá a Föld klíma és biodiverzitás válsága kialakulásában szerepet játszó életformák átalakításának támogatása, kommunikálása, a fa- és erdőtelepítéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése.
10 millió Fa Kecskemét Egyesület
19267890-1-03Kecskemét és környéke klimatikus viszonyainak javítása érdekében fák és erdők telepítése, zöld felületek növelése Magyarországon, valamint a biodiverzitás megtartásának elősegítése.
Alföldi Faiskolások Egyesülete
18350506-1-03Az Egyesület alapvető célja az érdekképviselet: a tagság és a szűkebb szakma érdekeinek védelme, képviselete, a faiskolások tevékenységének, termékeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek társadalmi elismertetése, a megbecsülés elősegítése.
Faipari Tudományos Alapítvány

18021293-2-08Faipari szakkonferenciák szervezése, lebonyolítása. Faipari szakkönyvkiadás. Ösztöndíjak, pályadíjak odaítélése és folytatása.
Faipari Tudományos Egyesület
19815668-1-41Szakmai szervezet. A FAIPAR – faipari műszaki tudományos folyóirat kiadása.
Fenntartható Erdőgazdálkodásért Alapítvány
18512609-1-08Szakmai közélet szervezése és a közvélemény erdőgazdálkodással kapcsolatos véleményének formálása.
MyForest – Közösségi Erdőkért Alapítvány
19167044-1-42A klímavédelem érdekében az erdőterület és más zöldfelületek növekedésének elősegítése.
Nimród Kerek-Erdő Egyesület
18545520-1-09Az erdőgazdálkodás, környezetvédelem, természetvédelem népszerűsítése. Gyermekek részére az erdővel, a természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés. A fa bemutatása kiállításokon, fafaragó táborok szervezésén keresztül.
Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület
18785647-1-14Somogy megye zöld környezetének megóvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodásmód és egészségmegőrzés erősítése és terjesztése.
Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány
18778452-1-14A MVÖ Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolájában folyó vadász, vadtenyésztő, oktató-nevelő munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, fejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése.

Percent sign – by David Brandt, Belleville, IL

Azok számára akik a fenti közel 30, a szakterületeinkhez kapcsolódó civil-szervezet közül nem tudnának választani, javasoljuk tekintsék át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett hivatalos listát, amely tartalmazza az összes (31940), az szja 1% fogadására jogosult szervezet nevét, adószámát és címét.

Tóth János, FATÁJ-FATUDAKOZÓ-FAGOSZ

Előző cikk

CO2-kivonás tanúsítása - CEPF vélemény

Következő cikk

Bababútorgyár belülről - meghívóStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Tovább

Gyászhír – Németh Alajos [83]

Szomorúan tudatjuk, hogy férjem, apánk, nagyapánk, a Roth Gyula Erdészeti Technikum egykori diákja, aki az Erdészeti és Faipari…
Tovább

Csalók lepték el a tűzifapiacot

Az energiaválság fennállása óta érezhetően megemelkedett a hiszékeny vásárlók átverésével próbálkozó csalók aránya. A hatóság szerint a trükkös…
Total
0
Share