FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Kiadvány az Agro-ökológiai Program részleteiről

Erdő ügyeket is érint az Agro-ökológiai Program (AÖP) a 2023-tól induló Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv által meghatározott I. pilléres támogatási keretrendszer talán legfontosabb új támogatási eleme, amely évente 202 millió eurónyi forrás felhasználásával működik majd. Az előzetes kalkulációk alapján 80 eurónyi támogatás lehetőségét biztosítja hektáronként.

Az AÖP a termelők számára évente választható, önkéntesen igényelhető támogatási forma, amely a klíma és éghajlati szempontból előnyös gazdálkodási gyakorlatok alkalmazásáért cserébe jár. Annak érdekében, hogy a gazdálkodók megismerjék ennek a programnak a részleteit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium egy letölthető kiadvánnyal segíti a tájékozódást. A szakmai kiadvány elérhető az Agrárminisztérium tematikus honlapján. (FATÁJ: az AÖP cikk közvetlen kapcsolója.)

Az AÖP-nek számos olyan gyakorlata van, amelynek teljesítéséhez a gazdálkodóknak tudniuk kell, hogy mely szereket és hatóanyagokat használhatják, vagy az adott gyakorlat keretében mely szerek használata nem engedélyezett. Ugyancsak a tematikus KAP weboldalon találhatóak meg tájékoztató jelleggel a közlemények alatt az AÖP gyakorlatokhoz tartozó szerlisták, úgy, mint a méhekre veszélyes és/vagy kockázatos besorolású szerek, a mikrobiológiai készítmények, a különböző kondicionálók, a forgatás nélküli művelés esetében használható növényvédőszer-hatóanyagok és a biológiai ágensek listája.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy ezek a listák tájékoztató jellegűek, a végleges listákat az AÖP-t szabályozó rendelet megjelenésével egyidejűleg, Nemzeti Irányító Hatósági közlemény formájában publikálják.

Forrás: AM Sajtó

Kiegészítés:

A támogatásra jogosult hektár fogalma (pdf 4. oldal):

A szegélyeknek és egyéb, az agrárterületeken kialakult élőhelyeknek jelentős szerepük van a talajok védelmében, vízháztartásuk egyensúlyban tartásában, a helyi mikroklíma fenntartásában, valamint a biológiai sokféleség megőrzésében, azonban ezek a területek az aktív termelésben nem vettek részt, így eddig támogatásra sem voltak jogosultak. Felismerve azonban, hogy ezek a területek milyen sokat tesznek hozzá a termelés fenntarthatóvá tételéhez a hazai KAP Stratégiai Terv nagy lépést tett a zöld célok megvalósítása érdekében azáltal, hogy a gazdaság azon művelés alatt nem álló területei, illetve tájképi elemei is megfeleljenek a támogatható hektár alapfogalmának, amelyeket:

• a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (továbbiakban: HMKÁ) vagy

• az AÖP előírásai, valamint

• más kötelezettségek (pl. Natura2000 előírások, erdősítés stb.) szerint tartanak fenn, vagy

• amelyeken nem termelő beruházások kerülnek kialakításra.

A támogatható terület fogalmának kibővítésével – bizonyos feltételek teljesülése esetén – támogatásra jogosult területté váltak többek között, „A feltételesség szabályrendszere” kiadványban már bemutatott:

• mezővédő erdősávok,

fás-cserjés sávok,

• vízfolyások nem művelt partmenti sávjai,

• mocsaras-lápos, vizenyős, zsombékos, időszakosan belvízzel borított területek

Ezzel együtt azok a mezőgazdasági területek is jogosulttá válnak a támogatásra, ahol újonnan hoznak létre ilyen típusú élőhelyeket, ún. agro-ökológiai területeket (továbbiakban: AÖT), mivel ezek az élőhelyek nem tartoznak a mezőgazdasági területek körébe, ugyanakkor fenntartási kötelezettség ezekre a területekre is vonatkozik.

A 3. pontban (Agro-ökológiai Program) a 7. oldalon mint fontos megjegyzés szerepel: “A támogatás keretében kifizetés kizárólag az egységes kérelemben igényelt alaptámogatás követelményeinek megfelelő terültekre teljesíthető – ide nem értve az EMVA forrásból erdősített területet.”

A mellékletek között (a pdf 12. oldalán) a tájképi elemekkel kapcsolatban szerepel:

A gyakorlat célja a mezőgazdasági területekhez kapcsolódó élőhelyek és tájelemek fenntartása, sokszínűségének növelése, a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetben lévő fajok helyzetének javítása, parlagon hagyott területekkel és vizes élőhelyekkel a szénmegkötés, valamint a talajok erózió elleni védelmének elősegítése a mezővédő erdősávok, fasorok, illetve táblaszegélyek és erózióvédelmi sávok alkalmazásával

A pdf 25-26. oldalán szerepel mintaként egy 30 ha-os mezőgazdasági üzemterület bemutatása. Ebben mezővédő erdősáv is van. A példa terület az alábbi:

Fatájolta: MM

Előző cikk

Elindult a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia társadalmi vitája

Következő cikk

Rekord jelentkezés a Soproni EgyetemreStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Tovább

Durva közúti baleset

Egy erdészeti traktor karambolozott egy személyautóval Vas vármegyében, április 4-én. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szentgotthárdi karambolt követően…