FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Közös AgrárPolitika felülvizsgálata

Az EP-képviselők zöld utat adtak a közös agrárpolitika (KAP) felülvizsgálatának, amelynek célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése.

Az Európai Parlament szerdán 425 szavazattal, 130 ellenszavazattal és 33 tartózkodás mellett jóváhagyta a a KAP stratégiai tervről szóló rendelet és a KAP horizontális rendelet felülvizsgálatát. Az EP-képviselők a Tanács által javasolt és a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága által 2024. április 15-én jóváhagyott technikai módosításokkal fogadták el a jogszabálytervezetet (itt olvasható magyarul).

A következő lépések

A rendeletet most a tagállami kormányokból álló Tanácsnak kell jóváhagynia. A Tanács belga elnöksége arról tájékoztatta a Parlamentet, hogy amennyiben a képviselők a Tanács Mezőgazdasági Különbizottság által elfogadott formában támogatják a javaslatot, a Tanács ugyanezt a szöveget fogja elfogadni. A tanácsi jóváhagyás után a jogszabály megjelenik az EU Hivatalos Lapjában, és azonnal hatályba lép. A gazdák már 2024-től használhatják felülvizsgált környezetvédelmi „feltételrendszert” az uniós pénzügyi támogatás iránti igényeikhez.

Háttér

A KAP felülvizsgálata megváltoztatja a három környezetvédelmi feltételrendszerre vonatkozó szabályokat, amelyeket a gazdáknak be kell tartaniuk ahhoz, hogy támogatásban részesüljenek. Emellett nagyobb rugalmasságot biztosít az uniós országok számára, hogy mentességet adjanak a KAP-előírások alól, ha azok alkalmazása nehézségekbe ütközik, illetve ha a szélsőséges időjárás okozta problémák merülnek fel. A tíz hektár alatti kisgazdaságok mentesülnének az ellenőrzések és a KAP-szabályok be nem tartása esetén kiszabható szankciók alól.

Az intézkedések elfogadásának felgyorsítása érdekében a Parlament beleegyezett, hogy az ügyet az úgynevezett sürgősségi eljárás keretében tárgyalja.

A Parlament kedden úgy döntött, hogy nem emel kifogást a KAP egyszerűsítési csomagját kiegészítő bizottsági javaslat ellen. Így a tagállamok nagyobb mozgásteret kapnak a KAP azon követelményének alkalmazásakor, hogy az állandó gyepterületnek a mezőgazdasági területhez viszonyított arányát 2018-hoz képest 5 százalék felett kell tartani (1. sz. GAEC-előírás).

forrás: EPHírek 04-24

Előző cikk

3D Woodwind - furnéroszlop

Következő cikk

Klímaváltozás: akác forever?!?Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések