FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-03-31

2009 OT - Erdeink jövőjéről

A zöld szervezetek idei tatabányai országos találkozóján az érintett szervezetek igyekeztek hangsúlyt adni az ERDŐ-k ügyének. Ez volt a hetedik év amikor az erdők ügyét az OT szintjére sikerült emelni.

Március 26-29-között Tatabányán tartották a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XIX. Országos Találkozóját. Az idei OT-t négy féle módon is érintette az "erdőzés".

 

1.) Péntek este 8-tól közel éjjel egy óráig tartott a "Minden, ami erdő" c. program, ahol erdőkkel kapcsolatos civil projektekről hangzottak el előadások. A programon közel 30-an vettek részt. A zöldeken kívül az FVM Természeti Erőforrások Főosztályának és Erdészeti Osztályának vezetője a MEGOSZ főtitkára és annak több tagja is. 

 

2.) Szombaton az ERDŐ szekción mintegy negyvenen szorongtak az aprócska teremben. Kihasználva a második szekciókör előnyeit a másfél órát még megtoldották több mint egy órával. A téma az erdős egy százalékból megvalósult projektek, a Natura 2000 erdőkkel kapcsolatos támogatási rendszer, és főként az erdőtörvény voltak.

 

3.) Este egy 8 fős őnként vállalkozó team mintegy három órás egymásgyűrés után megszülte a szekció állásfoglalását, amit másnap az OT plenáris ülésen egyhangúlag elfogadott.

 

4.) Az FVM felkérése alapján az idei OT négy főt delegálhatott a leendő Országos Erdő Tanácsba. A helyekre több jelölt is akadt (Bojtos Ferenc, Frenyó Gábor, Gálhidy László, Gyöngyössy Péter, Karakai Tamás, Kempl Zsolt, Konyhás István, Kovács Mátyás). A vastaggal jelzetteket az OT megválasztotta. A negyedik helyen szavazategyenlőség alakult ki, ezért a negyedik helyet az Egyeztető Fórum tölti majd be. Sajnálatos, hogy több olyan jelölt sem került be a Tanácsba, akik az eddigi erdős civil együttmunkálkodásban jelentős munkát végeztek.


A környezet- és természetvédő szervezetek XIX. Országos Találkozója állásfoglalása ERDEINK JÖVŐJÉRŐL

 

A természet védelme, erdeink megőrzése és jövőben kívánatos kezelése érdekében a Környezet és Természetvédő szervezetek az előző hat évben elfogadott állásfoglalásaikhoz hasonlóan, a várható változások tükrében (új erdőtörvény, ÚMVP, NATURA 2000 stb.) felkérik az Országgyűlést, a Kormányt, az illetékes hivatalokat és intézményeket, az alábbi intézkedések megtételére.

 

Az állami erdőterületek maradjanak tartós állami tulajdonban és forgalomképtelen kategóriába tartozzanak. Ezen erdők vagyonkezelését kizárólag 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és közintézmények végezhessék!

 

A védett és fokozottan védett erdőkben biztosítani kell a természetvédelmi szempontú erdőkezelés vagyonkezelési feltételeit. A védett állami erdők kezelése régóta konfliktusok forrása. Véleményünk szerint ezen erdők kezelését nem elsősorban a kezelő szervezet intézményi hovatartozása határozza meg. A civil szervezetek a kezelés céljának meghatározását és az ehhez szükséges szervezeti, jogi és pénzügyi feltételek tisztázását tartják döntően fontosnak. Elvárjuk a kormányzattól, hogy a probléma megoldásához és a konfliktusok feloldásához szükséges döntéseket alapos helyzetelemzéssel és hatásvizsgálattal készítse elő.

 

Az Országos Találkozón részt vevő civil szervezetek aggodalmukat fejezik ki az erdőket érintő szakigazgatási szervezetek (erdészeti- és zöldhatóság) nem kielégítő személyi és anyagi feltételeivel kapcsolatban. Az Országos Találkozó résztvevői határozottan kérik az ügyben illetékes döntéshozókat a társadalmi érdekek érvényesítésére hivatott intézményi háttér megerősítésére.

 

Az új erdőtörvényben az adminisztratív kötelezettségek és a hatóságok beavatkozási lehetőségeinek csökkenését határozottabb törvényi előírásokkal kell ellensúlyozni. Az erdőgazdálkodás szabályait a tervezettnél jóval differenciáltabban kellene megállapítani, az erdők ökológiai értéke, természetessége és a társadalom életében betöltött funkcióinak fontossága szerint. Határozottabb garanciákra van szükség az erdők természetességének javítása és a közcélok érvényesítése érdekében. Kívánatosnak tartjuk a magas természetességű erdőkben a folyamatos erdőborítást biztosító (szálaló, átalakító, faanyagtermelést nem szolgáló) üzemmódok alkalmazását, mindenekelőtt a különleges rendeltetésű állami erdőkben.

 

A Natura 2000 erdők esetében meg kell határozni a részletes természetvédelmi célkitűzéseket, az ehhez tartozó intézkedéseket és teljesítési indikátorokat. Az uniós támogatást úgy kell felhasználni (Natura 2000 támogatás) hogy általa a jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlaton túlmutató intézkedéseket lehessen előírni a Natura 2000 fajok megőrzése, az élőhelyek fenntartása és ahol ez indokolt, fejlesztése érdekében. Az erdőtervek Natura 2000 szempontú felülvizsgálatát legalább a 2007-es tervekig bezárólag kell elvégezni. Minden nem védett területen lévő Natura 2000 erdőterületre fenntartási tervet kell készíteni.

 

Az erdőgazdálkodást és valamennyi azzal összefüggő tevékenységet úgy kell végezni, hogy az erdők ökoszisztéma szolgáltatásait igénybe vevők szabadságát, biztonságát és nyugalmát ne veszélyeztesse, megszokott életminőségét ne rontsa, rendszeresen végzett tevékenységét ne akadályozza. A törvénytervezetben az olyan alkotmányos jogok érvényesülését kell biztosítani, mint az egészséges környezethez való jog. Szavatolni szükséges, hogy az állampolgárok és közösségek jogaik tartós érvényesítése érdekében beavatkozhassanak az erdőügyek alakításába, különösen az erdőterület igénybevételével kapcsolatos döntések során.

 

A jelenlegi szakigazgatás sok esetben tehetetlen a falopásokkal, illegális fakitermelésekkel szemben. Fontosnak tartjuk, hogy szigorú és egyértelmű szabályok biztosítsák az erdők védelmét a bűnözés e sajátságos formájával szemben, és gondoskodjanak az elkövetők megbüntetéséről. Úgy véljük, ehhez több jogszabály - köztük a Btk. - összehangolására van szükség.

 

A biomassza célra felhasználni kívánt faanyagot úgy kell előállítani, hogy az ökológiai fenntarthatóság kritériumai ne sérüljenek. Nem támogatjuk az erdőkből származó olyan biomassza célú felhasználást, amely az erdők állapotromlását eredményezi. Az erdőkből származó biomassza felhasználását elsősorban decentralizált formában, megfelelő hatásfokkal működő technológia alkalmazásával tartjuk támogathatónak.

 

Tatabánya, 2009. március 28.

 

 

Forrás: greenfo 03-31

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.