FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek


Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-06-26

Diplomaátadó ünnepség a NymE Faipari Mérnöki Karán

 

Június 25-én volt Sopronban a Faipari Mérnöki Kar diplomaátadó ünnepsége, mely egyben a Kar 47. tanévzárója.


Bevonul az elnökség.

A himnusz és prof. dr. Faragó Sándor rektor ünnepi köszöntője után prof. dr. Jereb László, a Kar dékánja mondta el tanévzáró ünnepi beszédét, melyből néhány kiragadott gondolat, illetve adat:

 • A karon most 160-an tettek sikeres záróvizsgát;
 • Aug. 1-től elkerült a Tanárképző Intézet a karról;
 • Szeptemberben új Kari Tanácsot választottunk és új a bizottsági szerkezet;
 • Elindult az Önálló labor a faipari mérnöki szakon, valamint az őszi szemeszterben indult az MSc képzés is;
 • Változtattunk a könnyűipari alapképzésünkön (szakirányként meghirdetés - fm. szakon belül);
 • Szeptemberben elkezdődött a tantervreform, jövőre a nemrég elfogadott új tantervek szerint indul az oktatás;
 • Közös soproni-szombathelyi ITF alapszakot hoztunk létre, az idén már erre lehetett felvételizni;
 • Decemberben megalakult a kar Ipari Tanácsadó Testülete (első munkája az új tantervek véleményezése);
 • Először tartottunk diplomaátadó ünnepséget februárban, az őszi szemeszter lezárása után;
 • A tavaszi félévben két új MSc képzés indult, a könnyűipari és a gazdasági informatika
 • Zalaegerszeg: márciusban döntöttek arról, hogy a soproni egyetemmel kötnek együttműködési szerződést a mechatronika szak indításáról, s ezzel megkezdődött a szak akkreditációs anyagának összeállítása, amit a Kar Tanácsa és a Szenátus azóta el is fogadott
 • Az idei felvételi jelentkezési statisztika (2009. április) jelentős javulást mutat főként a gazdasági informatika, a fm. levelező és az ITF alapszakon;
 • Több pályázattal is sikerült nyerni, melyeknek fontos szerepe van a Kar anyagi helyzetének stabilitásában;
 • A Karon 73 oktató, 53 műszaki-adminisztratív alkalmazott dolgozik és 850 diák tanul;
 • Az idén februári évzárón már 4 doktori oklevelet adtunk át, most ismét 4 avatásra kerül sor;
 • Az elmúlt tanévben 7 tudományos konferencia, 2 vásár és 5 kiállítás szervezésében vett részt a Kar;
 • A Kar oktatói és hallgatói különböző díjakat nyertek és elismerést kaptak, HVG rangsorában (2008. őszén) az AMI a 8 vizsgált felsőoktatási intézmény közül az első helyre került, de a Kar minden területen javított korábbi rangsorbeli helyén;

A rendezvények sorában még egy közelgő ünnepi esemény is említést érdemel. Az Egyesült Államok történelmének eddigi legvéresebb iskolai lövöldözését élte át 2007. áprilisában, amikor egy dél-koreai származású diák a Virginiai Egyetemen hidegvérrel kivégzett 32 diákot, majd önmagával is végzett. Az esemény sok problémára hívta fel a világ figyelmét és az emberekben sokféle reakciót váltott ki. Az akkor éppen vendégoktatóként Amerikában tartózkodó docens kollégánk, Dénes Levente fejében akkor született meg a gondolat, hogy az áldozatok emlékére és a két intézmény közti barátság jelképeként kopjafát farag. A 4,5 méteres fehértölgyből 200 órányi munkával faragott kopjafa avatására most június 29-én kerül sor, (s az esemény egyúttal alkalmat ad amerikai egyetemekkel együttműködési szerződések aláírására). További részletek és fénykép: nyme.hu 06-12.


Jereb László dékán beszédét tartja.

Eztán átadták a végzetteknek diplomáikat és doktorrá fogadták a PhD fokozatot elért négy személyt. A Karon most először a végzettek diplomájuk átvétele után megérintették az egyetemi jogart.


Diploma átvétele után a jogart megérintik a végzettek.

A végzettek:

A végzettség, illetve szak neve
össze-
sen
kiváló
köze-
pes
elég-
séges
Okleveles faipari mérnök
18
2
15
1
Faipari mérnök
43
1
25
17
Okleveles könnyűipari mérnök
16
3
10
3
Okleveles építész
5
1
3
1
Okleveles formatervező
12
1
10
1
Okleveles gazdaságinformatikus
5
2
3
Gazdaságinformatikus Bsc
9
7
2
Menedzser szakmérnök
21
7
14
Energiagazdálkodási szakmérnök
15
7
6
2
Faipari termelésszervező (fsz)
16
3
4
9
Összesen
160
27
97
35
1


A négy új doktor: Dr. Kokasné Palicska Lívia, okleveles gépészmérnök, Németh Gábor, okleveles faipari mérnök, Szabó László, okleveles erdőmérnök, és Huynh-le-Quoc okleveles közgazdász

Végül kitüntetéseket adtak át:

 

A Faipari Mérnöki Kar az általa adományozható legnagyobb kitüntetéssel, a Pro Facultate Ligniensis kitüntetéssel ismeri el azon kollégák tevékenységét, akik a legtöbbet tettek a Kar munkájának elősegítésében. Pro Facultate Ligniensis (a Faipari Karért) kitüntetést kapott:

Horváth Ferenc (FAGOSZ elnöke): a faipari mérnökképzés gyakorlati feltételeinek támogatásáért és a kari oktató-kutató munka fejlesztésében vállalt lelkiismeretes tevékenységéért (a Faanyagtudományi Intézet javaslata alapján) és;

Deák Ferenc (ügyvezető ig., Henkel Magyarország Kft.): a faipari mérnökképzés gyakorlati feltételeinek támogatásáért, valamint a Faipari Egyetemi Kutatási Alapítványnál végzett áldozatos munkájáért (a Faanyagtudományi Intézet előterjesztésére); [Külföldi útja miatt nem tudott jelen lenni.]

 

A Faipari Mérnöki Kar címzetes egyetemi tanár címet adományozott Dr. Király Béla okleveles faipari mérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, a Lignokem Kft. ügyvezető termékmanagere részére, elsősorban a Faanyagtudományi Intézeten belül a faipari mérnökképzés oktatását, kutatását segítő aktív támogatása, magas színvonalú publikációs tevékenysége, diplomadolgozatok külső konzulenseként nyújtott támogatása, szakmai teljesítményei elismeréséül.

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem kiváló oktatója kitüntetést kapott: Prof. Dr. Szalai József egyetemi tanár, intézetigazgató Dr. Magoss Endre egyetemi docens és Márkus Gábor egyetemi adjunktus;

Rektori dicséretben részesült: Horváth Péter György adjunktus, Soós Sándor egyetemi adjunktus és Tatai Sándor adjunktus.

Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért az Egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítette: Janik Bernadett okleveles faipari mérnököt és Nagy Nóra okleveles építész tervező művészt;

Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért a Faipari Mérnöki Kar dékánja Dékáni Dicséretben részesítette: Imre Eszter formatervező művész szakos hallgatót, Imrik Erika formatervező művész szakos hallgatót, Krémin Péter okleveles gazdasági informatikust és Lakatos Ábel okleveles formatervező művészt.

GROZDITS GYÖRGY, a Louisianai Egyetem tanára felajánlása alapján kiváló hallgatói teljesítménye alapján jutalomban részesült: Antalfi Eszter faipari mérnökhallgató és Kornyik Kálmán faipari mérnök.

Az Alma Mater Kuratóriuma 2009. évben, a beérkezett javaslatok alapján
Alma Mater Emlékérem kitüntetésre javasolta: Kovács Kristóf Károly okleveles faipari mérnököt és Komlovszky-Szvetné Szabó Klára Petra okleveles formatervező művészt. (Az Alma Mater Emlékérem az egyetem legmagasabb hallgatói kitüntetése, melynek átadására a Tanévnyitó Kari Tanácsülésen kerül sor.)

 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Tanévzáró Ünnepi Tanácsülésének programja ezzel véget ért. A résztvevők elénekelték a Szózatot, ami után az elnökség kivonult.

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem jogara az idén szerepel először a diplomaátadásokon. A jogart (a pedumot), annak fiatal alkotói június 18-án adták át az Egyetemnek. A pedumot Bardocz Barna kétszeres országos nívódíjas ötvösművész és szobrász tervezte. Bardocz Barna hirtelen halála miatt a munkát tanítványa, Simon Viktória, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem frissen végzett hallgatója és Bardocz segédje, Nagy Péter ötvösmester folytatta.

Az egyetemi jogarra június 19-én esküdtek fel elsőként a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar friss doktorai, a pedumot azonban a központi tanévzáró ünnepségen, június 26-án avatják fel. Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora így mutatja be a jogart: "A pedum az egyetem szuverenitásának és működésének jelképe. A végzősök a pedum megérintésével fogadalmukat, esküjüket erősítik meg, csakúgy, mint az elsőévesek egyetemi polgárrá avatásukkor. Elkészíttetését a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolával történt egyesüléskor határoztuk el, amikor intézményünk klasszikus tudományegyetemmé vált."

További leírás a jogarról: nyme.hu 06-22, nyme.hu 06-19

Az elhangzottak, a kapott háttéranyagok, az egyetemi honlap alapján: Mőcsényi Miklós, Fotó és utómunka: Mőcsényi Miklós

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.