FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2011-09-05

Munka és egészség - faipari üzemek vizsgálata

Az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) munkatársai nemrégiben egy uniós kampány keretében a veszélyes anyagok alkalmazásának gyakorlatát vizsgálták a hazai faipari üzemekben.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on


A dolgozók egészségére, testi épségére drasztikusan "látványos" hatással a munkabalesetek vannak, egy-egy komolyabb munkahelyi baleset hírére mindenki felfigyel, de mi a helyzet az egészségünket észrevétlenül, de folyamatosan romboló egészségkárosító tényezőkkel, mint amilyenek a faiparban a vegyi anyagok, a fapor, a zaj stb.? Az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) munkatársai nemrégiben egy uniós kampány keretében a veszélyes anyagok alkalmazásának gyakorlatát vizsgálták a hazai faipari üzemekben.

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint: minden egyes vegyi anyag potenciális kóroki tényező, és a felhasznált magas tételszám miatt, mint megbetegedést előidéző tényezők, sokszorosan felülmúlják az eddig ismert megbetegedést kiváltó okok számát. Figyelemmel a vegyi anyagok felhasználásában rejlő kockázatokra, az Európai Unió Vezető Munkaügyi Felügyelők Bizottsága (SLIC) az Európai Bizottság által támogatott - a veszélyes anyagok munkahelyen történő alkalmazásával kapcsolatos - ellenőrzési és kommunikációs kampányt indított, melyhez - egyetértve az uniós kezdeményezéssel - Magyarország is csatlakozott. A kampány keretében végzett ellenőrzések célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a munkahelyeken alkalmazott veszélyes vegyi anyagok felhasználásából adódó kockázatokra, és elősegítse a veszélyes anyagokra vonatkozó minimumkövetelmények betartását, a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások megelőzése érdekében. Az ellenőrzési és kommunikációs kampány bevezetéseként 100 - fa- és bútoripari tevékenységet folytató - munkáltató részére küldték ki a SLIC által megküldött kérdőívet és tájékoztató anyagot. A kampány keretében a megkeresett 100 munkáltató közel fele küldte vissza a kitöltött kérdőíveket, amelyek önértékelési adattartalma nem tekinthető általánosításra alkalmasnak, de jelzés értékű és tanulságul szolgálhat.

A kampány keretében ezután ellenőrzést végeztek a kérdőívek kitöltésében részt vett és a kérdőív kitöltésében nem közreműködő munkáltatóknál egyaránt.

A visszaküldött kérdőívek értékelése

A kérdőívet kitöltő munkáltatók - a megkeresett munkáltatók 45%-a - válaszai alapján az alábbi kiemelések tehetők:

A kockázatértékelés elvégzése csak egy 10 főnél kisebb létszámú munkáltatót foglalkoztató munkáltatónál nem történt meg.

A veszélyes anyagok kockázatának kitett munkakörben foglalkoztatottak esetében a leggyakrabban alkalmazott megelőző intézkedések között az egyéni védőeszközök szerepeltek, tehát a munkáltatók a műszaki megelőzéssel szemben az egyéni védelmet részesítették előnyben.

Megelőző intézkedésekre leginkább a fapor expozíciónál, valamint a felhasznált oldószerekkel, festékekkel, ragasztókkal munkát végzők esetében került sor.

A felhasznált veszélyes anyagok/keverékek csomagolásán lévő feliratozás (címkézés) egy munkáltató esetében nem volt megfelelő. A visszaküldött kérdőívek alapján két munkáltató jelezte, hogy nem rendelkezik biztonsági adatlappal, illetve a veszélyes anyagra/keverékre vonatkozó információval.

 

A helyszíni ellenőrzések értékelése

A munkakörnyezetben előforduló, a faanyagok kezelése, a bútorgyártási technológia során felhasznált veszélyes anyagok/keverékek (például felületkezelő anyagok, ragasztók, tisztítószerek, stb.) kockázatának becslése, értékelése elengedhetetlen. A kémiai kóroki tényezők csoportjába tartoznak a faporok, amelyekkel a munkavállalók széles körben kerülnek kapcsolatba a famegmunkálás technológiai folyamatán keresztül a feldolgozásig. Minden olyan művelet, amelynek során fapor kerül a levegőbe, expozíciót jelent a munkavállaló számára. Különösen veszélyesek a rákkeltőnek minősülő keményfaporok.

A fentiekre tekintettel a munkavédelmi felügyelők a vizsgálati körbe bevont minden harmadik munkáltató munka helyén ellenőrizték a veszélyes anyagok/ keverékek munkahelyi felhasználási körülményeit. A célellenőrzésre a kémiai biztonságot felügyelő társhatósággal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkatársainak közreműködésével került sor.

A célvizsgálatot az ellenőrzöt t munkáltatók alapvetően érdeklődve és segítőkészen fogadták, az ellenőrzés során közreműködőek voltak.

 

A munkakörülmények értékelése az ellenőrzések tapasztalata alapján

 

1. Kockázatértékelés/ kockázatbecslés

A veszélyes anyagok/keverékek használatával kapcsolatban a munkáltatók általában eleget tettek a jogszabályokban előírt kockázatértékelés/kockázatbecslésre vonatkozó kötelezettségüknek. Ezzel szemben a vizsgált munkáltatók 9%-ánál nem került sor a kockázatértékelés/kockázatbecslés elvégzésére. Ugyanakkor jellemző hiányosságként lehet említeni, hogy az elkészült kockázatértékelések/ becslések nem teljes körben tárták fel az egészségkárosító kockázatokat.

A kockázatbecslés elkészítésébe a munkáltató a munka-egészségügyi szaktevékenységet végző személyt nem minden esetben vont be. A kockázatértékelések felületesek voltak, munkabiztonsági kérdésekre helyezték a hangsúlyt, míg egészségvédelmi szempontból nem tárták fel a kockázatokat. Ennek az is az oka, hogy a munkáltató nem tudja, hogy aki a munkabiztonsági szaktevékenységet végzi, nem kompetens a munkaegészségügyi kérdésekben.

Megállapítható volt az is, hogy a munkáltatók elsősorban az egyéni védelmet részesítették előnyben a kollektív védelemmel szemben, azonban nem minden esetben került sor a megfelelő egyéni védőeszköz biztosítására. Tipikus hiányosság volt az is, hogy a munkavállaló az egyébként rendelkezésére álló egyéni védőeszközt nem viselte.

Általánosságban elmondható, hogy a munkavállalók oktatása megtörtént, azonban ennek során a munkáltatók indokolatlanul kevés figyelmet fordítottak a felhasznált veszélyes anyagok/keverékek egészségkárosító kockázatainak megismertetésére.

Egyes munkáltatók még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy a fa megmunkálása révén keletkezett keményfapor rákkeltő anyag. Így ebből adódóan, a rákkeltő anyagokra vonatkozó bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, és a munkavállalók ez irányú tájékoztatása is elmaradt.

A célellenőrzés feltárta azt is, hogy a munkáltatók nem minden esetben végeztették el a munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

Foglalkozási megbetegedést az ellenőrzött munkáltatók nem jelentettek be.

 

2. Veszélyes anyagok címkézése, biztonsági adatlapok és tárolás

- Címkézés

Az ellenőrzött munkáltatók által felhasznált veszélyes anyagokat/keverékeket a legtöbb esetben a külön jogszabályban meghatározott módon feliratozták (címkézték). Az ellenőrzött munkáltatók 22%-ánál merült fel a címkézéssel kapcsolatban intézkedést igénylő hiányosság (az anyagok csomagolásán nem tüntették fel a magyar nyelvű tájékoztatót, a szükséges jelöléseket és a piktogramokat).

- Biztonsági adatlapok

Az ellenőrzésbe bevont munkáltatók 38%-a nem tudta bemutatni az általa felhasznált veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapját, annak ellenére, hogy foglalkozásszerűen végzett tevékenység csak a felhasznált anyag/ keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg. Problémaként jelentkezett, hogy a munkavégzés helyén biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtára vonatkozó nyilvántartást nem vezettek. A biztonsági adatlapok hiánya munkaegészségügyi szempontból azért kifogásolható, mert ennek hiányában a felhasználók (sem a munkáltatók, sem a dolgozók) nem rendelkeznek a veszélyes anyag/keverék veszélyeire és biztonságos kezelésére vonatkozó szükséges információkkal, így azok valós kockázatait sem tudják megítélni.

- Tárolás

Az ellenőrzött munkáltatók 22%-ánál fordult elő, hogy a veszélyes anyagok/ keverékek tárolása nem volt megfelelő. Súlyos szabálytalanságként értékelendő az a tény, hogy tárolásuk nem egy esetben feliratozás nélkül, élelmiszercsomagolásra szánt tárolóedényben történt. Az említett hiányosságok megszüntetésére azonnali intézkedés vált szükségessé.

 

A hatóság részéről megtett intézkedések

Az ellenőrzések eredményeképpen intézkedésekre az alábbiak terén volt szükség:

- a tevékenység során felhasznált valamennyi veszélyes anyag/veszélyes keverék

- kockázatbecslésének elvégzésére való kötelezés;

- biztonsági adatlapjainak beszerzésére való kötelezés;

- megfelelő címkével történő ellátása;

- szabálytalan tárolásának (élelmiszercsomagolásra szánt edényzetben történő jelzés nélküli tárolás) megszüntetése;

- megfelelő egyéni védőeszközök biztosítása és annak használatára való kötelezés;

- a veszélyes anyagok zárt tárolására történő kötelezés, a munkahelyi levegőszennyezettség csökkentése érdekében;

- az elvégzett munkahelyi levegőszennyezettségi mérések eredményeinek, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében történő értékelése, az eredmények összevetése a jogszabályban előírt határértékekkel.

 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Tel.: (1) 346-9400

www.ommf.gov.hu

Forrás: faipar.hu

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján. A csoport 17,5%-al tudta növelni árbevételét.

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára - Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyujtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidok: február 27 - egyéni vállalkozók; május 21 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012. - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.