FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2016-11-04

Parlament előtt az Erdőtörvény kisebb módosítása

Október 11-én a Kormány törvényjavaslatot nyújtott be a bürokráciacsökkentésről, s ennek részeként az Erdőtörvény kisebb módosítására is. A javaslat november elején még előterjesztői tájékoztató benyújtására vár.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

 

T/12475 szám alatt nyújtotta be "A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslatot a Kormány nevében dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A javaslat előadója Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter. A javaslat 45 törvény módosításával foglalkozik, köztük 34-dikként az Erdőtörvénnyel. Ha a javaslatot a parlament elfogadja, akor a 79.§ értelmében (néhány kivételtől eltekinve, melyek az Evt. változást nem érintik) a módosítás csomag 2017. január 1-jén lép hatályba.

 

Az Evt-vel kapcsolatban

- az energetikeihoz hasonlóan kikerül a tv. hatálya alól az iparifa ültetvény is, s arra is külön jogszabály fog vonatkozni;

- változik az eljárás az erdőtelepítés és az erdőfelújítás műszaki átvételével kapcsolatban, valamint a lejárt erdőterveket illetően;

- Az EUTR-rel kapcslatos hatósági eljárás 90 napos határideje pedig nem lesz meghosszabbítható.

 

A műszaki átvételekkel és a lejárt erdőtervvel, illetve az EUTR hatósági határidővel kapcsolatos javaslatok valóban bürokráca csökkentési célzatúak.

 

Az iparifa ültetvények esetén pedig a probléma lényege, hogy egyelőre nincs olyan jogszabály, mely definiálná ezek fogalmát és esetleg más előírásokat. Létezik a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről, de nincs hasonló az iparifa ültetvényekre.

2016. május 20-án már megjelent az erdősítések támogatási felhívása. Ennek 3.1.1.2 pontja szerint:

"Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete 22. cikkében foglaltaknak megfelelően:

1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy

    b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez."

Azonban úgy tűnik, hogy 2016. egésze, sőt 2017. elejéből is valamennyi idő elvész azok számára, akik mezőgazdasági területükön e támogatási lehetőség felhasználásával ipari célú faültetvényt szeretnének létrehozni. S ennek oka pusztán annyi, hogy e fogalmat még nem tartalmazza egyetlen jogszabály sem. A pályázó tehát olyanra pályázna, ami jogi értelemben nincs.

Azt lehet remélni, hogy az alábbiakban bemutatott javaslat 2017. január 1-jei hatálybalépését követően minél hamarabb (pl. január-februárban) megszületik majd és hatályba lép az ipari célú fa ültetvényekre vonatkozó jogszabály, mely az energetikaival foglalkozó mintája alapján feltehetően szintén Kormány rendelet lesz. Nagy szükség lesz majd ennek gyors megjelenésére, hogy a 2017. tavaszi ültetési szezon előtt már meg lehessen ismerni, majd a pályázatokat beadni és így már jövő tavaszon ki lehessen használni a 2016. májusa óta élő támogatási lehetőséget.

A felhívás 4.3.1 pontja szerint ugyanis a támogatási kérelem benyújtása 2016. július 20. - 2018. július 30. között lehetséges és a határidő elmulasztása jogvesztő.

"Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

. 2016. augusztus 15.

. 2016. október 31.

. 2017. június 30.

. 2017. október 31.

. 2018. július 30."

A fenti terminusok közül kettő már elmúlt. Ha a 2017. elejen beadott kérelmekről 2017. június 30-áig születik döntés, leghamarabb 2017. őszén, 2018. tavaszán indulnak majd az első iparifa ültetvény telepítések.

A fogalmat definiáló Korm.r. megjelenésétől és hatályba lépésétől függően alig több mint egy évi időtartam marad majd iparifa ültetvények létesítésének támogatására pályázatot beadni.

 

Az idén őszi FAGOSZ Fakonferencia résztvevői megkapták október végén Vásárosnaményban a NAIK-ERTI által készített "Nemesnyár ipari faültetvény, Faanyagtermesztés mezőgazdasági módszerekkel" című kiadványt, mely bemutatja, mire kell odafigyelni ilyen ültetvény létrehozásakor, mennyi a támogatás mértéke az élő felhívás alapján. Honlapjuk egyik moduljával segítenek a megfelelő nyár fajták kiválasztásában is. Termőhelytől függően 10-15 évi termelési idővel (vágáskorral) számolnak.

Az ipar számára tehát nemesnyár esetén az iparifa ültetvények a '20-as évek végétől, a '30-as évek elejétől bővítik majd a faanyag kínálatot. Akác esetén ez a hatás nyilván majd még később jelenik meg.

 

 

A törvényjavaslat általános indoklása:

A törvényjavaslat célja az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, konkrét eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, a hatósági jogalkalmazás megkönnyítése, összefoglalóan: a közigazgatási bürokráciacsökkentés továbbfolytatása.

A közigazgatási bürokráciacsökkentés továbbfolytatásának szükségességével a Kormány is egyetért, ezért a fővárosi és megye kormányhivatalok, valamint a fővárosi és megye kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai által összeállított javaslatcsomag alapján egy olyan törvényjavaslat került kidolgozásra, amely egyrészt az ügyfélbarát közigazgatásnak megfelelő módosításokkal, másrészt a hatósági jogalkalmazást segítő eljárások kidolgozásával mind a lakosság, mind a vállalkozások és egyidejűleg az eljáró hatóságok közigazgatásba vetett bizalmát erősíti.

Részletes indoklás a 34. alcímhez:

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) módosítása azért szükséges, hogy az energiaültetvényekhez hasonlóan az ipari fa ültetvényekre vonatkozóan is kerülhessen külön szabályozás kialakításra. Az ipari fa ültetvény lényegében nem funkcionál erdőként, nincs egyéb rendeltetése, mint az erdőknek általában.

Az Evt. módosítása alapján mind az erdőtelepítés, mind az erdő felújítás befejezetté nyilvánítása formális határozat helyett a műszaki átvétel során történik, csökkentve az erdészeti hatóság adminisztratív terheit.
Az átmeneti erdőtervek kiadása jelentős adminisztratív terhet jelent az erdészeti hatóságoknak, amelyre figyelemmel módosításra kerül az Evt. 113. § (17) bekezdése. A módosítás alapján az Evt. hatályba lépése előtt kiadott körzeti erdőterv mindaddig hatályban marad, ameddig az Evt. szerint kiadásra kerülő körzeti erdőterv jogerőre nem emelkedik.

A Ket. módosítása alapján az eljáró hatóság vezetőjének nincs lehetősége az ügyintézési határidő meghosszabbítására. Figyelemmel arra, hogy a Ket. ettől nem enged eltérést az Evt. vonatkozó rendelkezésének hatályon kívül helyezése indokolt.

 

A T/12475 számú javaslatból kiemeltük ide az Erdőtörvényre vonatkozó részt és összevetettük annak ma hatályos állapotával úgy, hogy az új szövegrészeket zölddel, a törölni javasoltakat pirossal jelöltük.

 


 

34. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

60. §

 

(1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki a faállománnyal borított földrészletek közül:)
"h) az energetikai, valamint ipari célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre;"

 

(2) Az Evt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § Az erdőtelepítést az erdészeti hatóság az erdőtelepítés műszaki átvétele során hivatalból vagy kérelemre indult eljárásban meghozott határozatával befejezetté nyilvánítja, ha az erdőtelepítési-kivitelezési tervben meghatározott fafajok egyedei az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott számban, arányban és minőségben jelen vannak."

 

(3) Az Evt. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52. § Az erdőfelújítást az erdészeti hatóság az erdőfelújítás műszaki átvétele során az erdészeti hatóság bejelentésre vagy hivatalból indított eljárásban hozott határozatban befejezetté nyilvánítja, ha az erdőtervben szereplő célállománynak megfelelő fafajok egyedei az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott számban, arányban és minőségben jelen vannak."

 

(4) Az Evt. 113. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(17) Ha az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv lejártakor lejártáig az e törvény szerinti körzeti erdőterv alapján kiadott erdőterv nem áll rendelkezésre, az e törvény szerinti körzeti erdőterv alapján kiadott erdőterv nem kerül kiadásra, akkor az új erdőterv jogerőre emelkedéséig

a) a korábbi erdőterv érvényessége fennmarad, vagy

b) ha az erdőgazdálkodó nem rendelkezett erdőtervvel, az erdőgazdálkodó jogait és kötelezettségeit az erdészeti hatóság erdőtervben az erdőgazdálkodó kérelmére erdőtervben állapítja meg."

 

61. §
Hatályát veszti az Evt. 90/M. § (2) bekezdésében az " ,amelyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat" szövegrész.

 

[A (2) bekezdés teljes szövege a törlési javaslattal így néz ki:

(2) Az erdészeti hatóságnak a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelettel kapcsolatos eljárásában az ügyintézési határidő 90 nap, amelyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.]

 


Összeállította: Mőcsényi Miklós

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.