FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

Weitzer Parkett Kft
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2019-09-25

Erdőterület alakulása rendeltetés szerint

Az erdőterület növekedésén, alakulásán belül figyelemre méltó, hogy hogyan változik az egyes rendeltetések szerint, sőt szektorokra is megbontva.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

A KSH-nál érdekes adatsorok érhetőek el. Így átvettük PhD Mózes Csabának az erdőterülettel és élőfakészlettel foglalkozó írását, majd FATÁJ elemzést tettünk közzé a bruttó fakitermelés fafajonkénti alakulásáról. Látható, hogy a tölgy és a cser kitermelése csökken, a bükké lényegében változatlan. A akác hektikus ugrásokkal nő. A nemesnyár remélhetően továbbra is tartja a visszaemelkedett szintet. A fenyő hosszabb időn át növekedése csökkenésbe ment. (Részletek a hivatkozott cikkben.)

 

Most nézzük mi olvasható ki a KSH erdőterület 2000-2018. elsődleges rendeltetés szerint adatsorából.

Itt a bontás kétféle:

 

(1) A Gazdasági és a Védelmi rendeltetés mellett 2000-2008. időszakban az Egészségügyi-szociális és turisztikai rendeltetés és az Oktatás-kutatás célját szolgáló erdők jelennek meg, majd 2009-2018. között az Eü+Szoc+T és az Okt-Kut összeolvad Közjóléti erdőkké (gyógyerdők, parkerdők, tanerdők, kísérleti erdők és a vadasparkok) és a gazdasági erdőkből kiválnak a Faültetvények. A alábbi grafikonban az egyszerűsítés és a hosszú idősor összevethetősége érdekében a teljes időszakra összevontan jelenítem meg a közjóléti erdőket, a faültetvényeket pedig hozzáadtam a gazdaságiakhoz. (A grafikon "csak" a faállománnyal borított terület adatsorát mutatja, az egyéb részletekkel itt nem foglalkoztam.)

 

 

Aki megnyitja a KSH hivatkozott kapcsolóját, számszerűen is láthatja, hogy az összes erdőterület (faállománnyal borított) 2015-ig kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan nőtt, majd a 2016. évi kicsi csökkenés után 2017-re majdnem elérte a 2016. évit, s 2018-ra picit ismét csökkent.

Ennél azonban érdekesebb, hogy a gazdasági erdők (faültetvénnyel) területe 2000. és 2018. között 9,2 e ha-ral nőtt, de a 2008. évi csúcsponttól a gazdasági erdők területe 2018-ig 16 e ha-ral csökkent. A védelmi erdők területe pedig 2000-2018. között 153,6 e ha-ral, 2008-2018. között pedig 55,1 e ha-ral nőtt. A közjólétiek területe 2000-2018. között 11,0 e ha-ral illetve 2008-2018. között 3,3 e ha-ral csökkent.

Az erdőterület (fával borított) mindösszesen 2000-2018. között 151,8 e ha-ral, 2008-2018. között pedig 35,8 e ha-ral bővült.

Az utolsó évtizedben tehát észrevehetően csökkent a gazdasági rendeltetésű erdők területe, a mindösszesen, illetve a védelmiek növekedése alapján nyilván gazdaságiak védelmibe sorolása miatt. Ha e folyamat folytatódik, annak hatása lesz a hazai fakitermelés mennyiségére és annak minőségi, átmérő összetételére is.

 

(2) A KSH adatsorban a faállománnyal borított erdőterület faanyagtermelő és különleges rendeltetés szerinti bontásban is szerepel. Ezen túl a különlegesen belül megismerhetjük a természetvédelmi rendeltetésűek adatait és így számítható az egyéb különlegesek adatsora. Így mutat ez grafikonban:

 

 

A faanyagtermelő erdők területe 2000-2018. között 8,9 e ha-ral, de 2008-2018. között 25,6 e ha-ral csökkent! Az összes különleges erdők területe pedig 2000-2018. között 160,7 e ha-ral, 2008-2018. között pedig 61,4 e ha-ral nőtt. A következtetés azonos az (1)-nél írtakkal.

 

A különleges erdők területi megoszlásának összetétele pedig az alábbiak szerint alakult:

 

 

2000-2018. között a természetvédelmi erdők területe 85,6 e ha-ral, az egyéb különleges erdőké pedig 75,1 e ha-ral nőtt (együtt +160,7 e ha).

 


 

Az Agrárminisztérium Agrárgazdaságért felelős Államtitkárságának statisztikával foglalkozó oldalán sok egyéb között erdészeti adatsorok is elérhetőek. Az Erdészeti adatok zip-ben megtalálhatóak az Erdőterület, stb. mérlegek a 2006-2017. időszakra. (A 2018. évi mérleg ebben ma még nincs benne.) A mérlegekből némi munkával kimásolhatóak és idősorba rendezhetőek az igen részletes szektorbontás szerinti területi adatok. Ha nem merülünk el a részletekben, s csak a 3 fő szektor adatsorát rendezem grafikonba (egyéb részletek nélkül, csak a faállománnyal borított), akkor ez látható:

 

 

A vizsgálható 2007-2017. időszakban mindhárom szektor erdőterülete nőtt, összesen 49,2 e ha-ral. Ezen belül az államiak többlete 13,9 e ha, a közösségieké +1,0 e ha, a magántulajdonúban 34,3 e ha a növekmény.

Ha külön veszem az állami és a magán szektor rendeltetés szerinti adatait, jól látható az erősen eltérő belső megoszlás. (A közösségiekkel itt kis mennyiségük miatt nem foglalkoztam.)

Az államiak mindösszesen 13,9 e ha-ros növekedésén belül a gazdasági erdők területe 33,0 e ha-ral csökkent, az egyéb erdők területe pedig 46,9 e ha-ral nőtt. A magánosoknál a 34,3 e ha-os összes növekedésen belül mindkét rendeltetés nőtt, a gazdasági 21,1 e ha-ral, az egyéb pedig 13,2 e ha-ral.

 

Igazából nagyon jó lenne ezt főbb fafajok, fafajcsoportok szerint is végignézni (szintén szektorbontásban), s más információs forrásokat is hozzá kapcsolva lehet hogy érdekes következtetéseket lehetne levonni a jövő várható fejleményeire, lehetőségeire is.

Forrás: A cikkben hivatkozottak.
Az elemzést készítette: Mőcsényi Miklós

Kiegészítés:

 

Az erdők egy része gazdálkodó nélküli. A fenti számokban ezek is benne vannak. Most idősor nélkül nézzük csak a 2017. évi állapotot. (Fával borított erdőterület.)

 

Erdőterület 2017-ben: hektár
gazdasági erdő
egyéb erdő
állami összesen
506.529,01
561.798,64
ebben állami gazdálkodó nélkül
5.601,52
8.520,34
működő állami erdő (számított)
500.927,49
553.278,30
 
közösségi összesen
9.289,96
10.541,56
ebben közösségi gazdálkodó nélkül
1.179,67
2.150,84
működő közösségi (számított)
8.110,29
8.390,72
 
magán összesen
656.524,83
195.367,64
ebben magán gazdálkodó nélkül
105.135,83
53.585,11
működő magán (számított)
551.389,00
141.782,53

 

Az összesen 1.068.327,65 ha állami erdőterület (fával borított) tehát jelentősen meghaladja a 851.892,47 ha magánerdők összterületét. Ugyanakkor a működő gazdasági erdők esetében a magánosok 551.389,00 ha-ja már 2017-ben mintegy 10%-kal több volt, mint az állami 500.927,49 ha.

A várhatóan és remélhetően ismét fellendülő erdőtelepítési kedv hatására a működő gazdasági erdők terén a magánosok többlete tovább fog nőni. Ugyanakkor a két szektor erdeinek és nettó fakitermelésének is a fafajösszetétele jelentősen eltérő. Így a faipar számára rendelkezésre álló faanyag fafaj és méret összetételében közép-hosszab távon lehet hogy akár jelentősebb eltolódással is számolni kell majd.

 

Észrevétel:

 

Az adatok nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetőek, akit a téma érdekel az alapadatok alapján ezt vagy ennél részletesebb elemzést is bármikor összeállíthat. (Hozzávalók: kedv, idő, energia.)

 

 

Kentech Kft

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.