FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2019-10-18

Szakképzés: kiadvány a 2020. szeptembertől élő alapszakmákról

Alapszakmákat bemutató kiadványt jelentetett meg az ITM. A 2020. szeptemberétől iskolarendszerben oktatható 174 alapszakma listáját a munkaerőpiaci elvárások és a külföldi tapasztalatok alapján, az ágazati készségtanácsok segítségével alakították ki.

A cikk végén: Faipari technikus, Ács, Természetvédő, Asztalos, Kárpitos, Erdésztechnikus, Erdész részletes leírása.

Megosztás:

Megosztás a Facebook-on

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára október 17-én (tegnap) Budapesten közölte, hogy a tájékoztató füzetet több mint 100 ezer példányban juttatják el a szakképzési centrumokhoz, a tankerületi központok által működtetett általános iskolákhoz, és még októberben megkapják a minisztériumok, felsőoktatási intézmények, illetve az egyházak által fenntartott iskolák is.

Schanda Tamás a sajtótájékoztatón hozzátette, hogy a 2020 szeptemberétől iskolarendszerben oktatható 174 alapszakma listáját a munkaerőpiaci elvárások és a külföldi tapasztalatok alapján, az ágazati készségtanácsok segítségével alakították ki. Az új rendszer akkor éri el a célját, ha a lehetőségekről a diákok és szüleik, illetve a pedagógusok is értesülnek - indokolta a Tájékoztató füzet az alapszakmákról című kiadvány megjelentetését.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a negyedik ipari forradalom átalakítja a munka világát, megváltoztatja a munkavállalókkal szembeni követelményeket, erősíti az összetettebb feladatok iránti igényt. Új szakmák jelennek meg, a munkakörök átalakulnak, egyre keresettebb a jól képzett munkaerő, így a jó szakmaválasztás, az alapok megtanulása és gyakorlati elsajátítás a legjobb belépő a munkaerőpiacra. Schanda Tamás szerint a családoknak és az országnak egyaránt érdeke, hogy a fiatalok versenyképes szaktudással gyorsan önálló egzisztenciát teremtsenek, a kormány ezért - mint fogalmazott - átlátható, a munkaerőpiachoz alkalmazkodó rendszer kialakítására törekszik.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (MKIK) üdvözölte, hogy a kormány a keresletvezérelt szakképzés mellett kötelezte el magát. Parragh László szerint a munkaerőpiac folyamatosan változik, de - tette hozzá - a jelenlegi elvárásokat az alapszakmák jegyzéke jól tükrözi, hiszen csaknem 300 cég visszajelzésein alapul.

Pölöskei Gáborné, az ITM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára közölte, hogy a szakképzési intézmények, vagyis a technikumok és a szakképző iskolák tananyaga jövő szeptembertől megújul, és olyan készségekre is kiterjed, amelyek megkönnyítik a további képzéseket, a korábban megszerzett tudás felfrissítését. A fiataloknak több idejük marad szakmaválasztásra, a vállalati közreműködőknek köszönhetően pedig munkakörnyezetben sajátíthatják el a szükséges ismereteket - tette hozzá. A szakképzés - mint mondta - ma már olyan karrierlehetőség, amely a biztos megélhetés mellett a fejlődést és önmegvalósítást is lehetővé teszi.

A tájékoztató füzet az ITM megbízásából készült el az MKIK kiadásában. A kötet online kiadásban is megtekinthető az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján.

Forrás: magyarnemzet.hu / MTI

Kiegészítés:

 


 

Most merüljünk el a részletekben, amihez az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapja szolgál segítségül.

Akit érdekel a teljes elméleti háttér, letöltheti a Szakképzés 4.0 stratégia egészét, vagy külön-külön annak egyes fejezeteit. Az IKK honlapján az alábbi részhez kell görgetni. A teljes dokumentum 111 oldal. E stratégiát a Kormány a 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozattal elfogadta.

 

 

A 40. oldalon található az új szakképzési struktúrájának, a szakképzés új rendszerének bemutatása, amit az alábbi ábra (rákattintva nagyítható) foglal össze:

 

 

Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két iskolatípus van: a technikum és a szakképző iskola.

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettség vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére. A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése.

 

A 41. oldalon szerepelnek a kompetenciahiányok csökkentését és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklését célozó megoldások (Dobbantó, Orientációs év, Műhelyiskola).

 

A szakéépzést érintő döntések előkészítéséhez szükséges szakmai egyeztetésekhez 2018. szeptember 7-én az ITM létrehozta a Szakképzési Innovációs Tanácsot (SZIT), amiben résztvevőkről és működéséről az 52. oldalon olvashatunk.

 

A duális szakképzés ügyeiről az 55. oldaltól olvashatunk, s az itteni ábrából kiderül, hogy az MKIK 2018. évi felmérése szerint az asztalosok a nyolcadikok a duális szakképzésben résztvevők között.

 

 

A 76. oldalon olvashatunk az ösztöndíjrendszer megújításáról. A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben szinte minden szakma hiányszakmává vált, ezért egységes szakképzési ösztöndíj bevezetésére van szükség.

A szakképzési ösztöndíj az első félévben - a jelenlegi minimálbérszint mellett - 20.000 Ft összegű, ami a tanulmányi eredmény függvényében 40.000 Ft-ra növekedhet, illetve 5000 Ft-ra csökkenhet. A tanév során ennek 50%-át kapják meg a tanulók, a másik 50%-a pályakezdési támogatásként a számlájukra kerül. A szakképesítés megszerzésének motiválása érdekében a fiatalok ezt az eredményes szakmai vizsga lezárását követően kapják meg, amelyet eszközvásárlásra, lakhatásra vagy utazásra használhatnak fel. pályakezdési támogatás formájában. A Műhelyiskolában is kapnak juttatást a diákok, de az a szakképzési ösztöndíjnál alacsonyabb összegű, mivel szeretnénk kizárni azt a célt, hogy a Műhelyiskolában rövidebb idő alatt elvégezhető részszakképesítés vonzóbb legyen, mint a szakképző iskolai képzés.

(Az ábra rákattintva nagyítható.)

 

 

Kancellárok a szakképzési centrumoknál (82. oldal):

A szakképzési centrumok a szakmapolitika megvalósulásának helyi szereplői, akik közvetlen kapcsolatban vannak a térség vállalkozásaival és intézményeivel. A szakképzési rendszer fejlesztésében nagyobb hangsúlyt kell kapnia a vállalati kapcsolatoknak, a költséghatékonyságnak és kihasználtságnak. Ezeknek a feladatoknak az ellátásában nagy szerepe van a szakképzési centrumok átalakuló vezetési struktúrájában megjelenő kancellári pozíciónak. 2018 decemberében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény a 4/D. § paragrafussal egészült ki, ami meghatározza a szakképzési centrumok kancellárjainak feladatát.

 

Stb., a 111 oldalon a témának sok egyéb fontos ügye olvasható még.

 


 

Térjünk át az alapszakmákat bemutató tájékoztató füzetre, amely az ágazatok szerinti szakmaleírásokat tartalmazza (124 oldal).

 

 

Az alapszakmákat 24 ágazatba sorolták. A faipar és az erdőgazdálkodás ezek közül az Építőipar, Környezetvédelem, Kreatív és Mezőgazdaság ágazatokban érintett.

 

 

Építőipar ágazat

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

 

Faipari technikus

 

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari, fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési, termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát használ.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, digitális kompetencia, térlátás, precizitás, problémamegoldó képesség, szervező készség, határozottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségvállalás, együttműködés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

- helyszíni felmérést végez;

- gyártási dokumentációt készít, használja a szakmai alapfogalmakat;

- gyártmánytervezési, gyártás-előkészítési feladatokat végez;

- gyártási folyamatot szervez, ellenőriz;

- elektronikus adatfeldolgozást végez;

- meghatározza a gyártásához szükséges gépek, berendezések helyes beállítását, gyártási hibákat korrigál;

- gyártástechnológiát dolgoz ki, ellenőriz, mintadarabot készít;

- digitális technológiát, speciális szoftvereket használ;

- fűrészipari technológiai feladatokat végez;

- bútoripari termékek gyártási folyamatának tervezését, szervezését végzi;

- épület-asztalosipari termékek gyártási folyamatának tervezését, szervezését végzi;

- egyéb faipari termék készítését, beépítését, szerelését irányítja, szervezi, ellenőrzi;

- helyszíni szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz;

- képes faipari terméket készíteni;

- együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret tervezni, szervezni, kedveli a digitális technológiát, szakirányú felsőoktatási tanulmányt kíván folytatni.

 

3 ÉVES SZAKKÉPZŐISKOLAI KÉPZÉSBEN

 

Ács

 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Az ács a legrégibb építőipari szakmák egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett a gépesítés, előregyártás, digitalizáció jellemez. Az ács építi a tetőt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

- ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;

- értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat;

- biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;

- előkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit;

- összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit,
megtámasztását;

- faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít, beépít;

- működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;

- együttműködik az építőipari szakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság, szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, építeni és fával dolgozni.

Környezetvédelem és vízügy ágazat

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

 

Környezetvédelmi technikus, Természetvédelem szakirány

 

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok:

Természetvédelem szakmairány, Hulladékhasznosító, -feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány. Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következmények iránti érdeklődés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

- alkalmazza a szakmai előírásokat, - a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat;

- nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket;

- részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében;

- kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;

- részt vesz pályázatírási munkákban;

- közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban

- részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban;

- részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban;

- részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében;

- közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.

Kreatív ágazat

3 ÉVES SZAKKÉPZŐISKOLAI KÉPZÉSBEN

 

Asztalos

 

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

- ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;

- értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a szakmai alapfogalmakat;

- biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;

- faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, helyszíni szerelést végez;

- különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, összeszerel, beszerel, felújít;

- ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat, gyárt, beépít, javít

- egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt;

- működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;

- együttműködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a fával dolgozni. Dolgozhat alkalmazottként, vagy vezetheti saját vállalkozását.

 

Kárpitos

 

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb mértékben gépesítés, digitalizáció jellemzi. A kárpitos szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartószereléssel, rugózattal, párnázó anyagokkal kényelmessé teszi a bútorokat, belső tereket, járműveket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, precizitás, kézügyesség, igényesség, szépérzék, térlátás, önállóság, problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

- ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;

- értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a kárpitosipari alapfogalmakat;

- kiválasztja a megfelelő kárpitozási technológiát;

- hagyományos és modern kárpitozási módszereket alkalmaz;

- kárpitozáshoz szükséges anyagokat és eszközöket biztosít, ellenőriz;

- kárpitozási munkához előkészítő varrási műveleteket végez;

- ülő- és fekvő bútorok tartószerelését, rugózat kialakítását, párnázat készítését végzi;

- párnázatok bevonását, díszítését készíti;

- bútorok és szerkezetek modern és hagyományos kárpitozását végzi;

- bútor és szerkezetek kárpitját felújítja, javítja;

- ajtókárpitozást készít, javít;

- járművek belsejének és kiegészítőinek a kárpitozását készíti, felújítja, javítja;

- belső terek kárpitozási munkáit végzi;

- működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;

- együttműködik a kárpitos, az asztalos és a társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret szabni-varrni, kedveli a változatos alapanyagokat, a kézműves munkát, akit érdekelnek a nagy figyelmet igénylő tevékenységek.

Mezőgazdasági Ágazat

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

 

Erdésztechnikus

 

Mezőgazdaság ágazat erdészet és a vadgazdálkodás területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az erdésztechnikus az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői feladatokat lát el. Együttműködik a munkahelyi vezetőkkel, közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezésében, irányításában.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, vezetőképesség, jó tájékozódás, kitartás, szakmai elhivatottság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

- ismeri az erdei ökoszisztéma tényezőit;

- képes termőhelyfeltárást végezni;

- tud szaporítóanyagot előállítani;

- közreműködik az erdőművelési munkákban;

- erdősítéseket végez;

- ellátja az erdővédelmi feladatokat;

- irányítja, esetenként elvégzi a fakitermelési munkákat;

- elvégzi a fatömegbecsléseket;

- kezeli és karbantartja az erdőgazdasági erő- és munkagépeket;

- alkalmazza a digitális eszközöket az erdőben;

- vadgazdálkodási és vadvédelmi feladatokat lát el;

- gondoskodik az élőhelyfejlesztésről;

- közreműködik a vadászatokban, szervezi a vadásztatást;

- természetvédelmi feladatokat lát el;

- adminisztrációs tevékenységet folytat.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki nem munkának, hanem hivatásnak tekinti az erdei környezetben történő feladatok ellátását, képes szerteágazó tevékenységet végezni, szeret csapatban dolgozni és középvezetői feladatokat tud ellátni.

 

3 ÉVES SZAKKÉPZŐISKOLAI KÉPZÉSBEN

 

Erdész

 

Mezőgazdaság ágazat erdészet és a vadgazdálkodás területének 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az erdész olyan szakember, aki közreműködik az új erdők létrehozásában, az erdők ápolásában, nevelésében. Önállóan képes fakitermelési munkákat végezni. Kezeli a motorfűrészeket, erőgépeket, közelítő gépeket, rakodógépeket, erdészeti felkészítő gépeket. Segít a vadgazdálkodási munkákban is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, jó fizikum, csapatmunka, megbízhatóság, pontosság, figyelem.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

- felismeri a legfontosabb fa- és cserjefajokat;

- elvégzi a fakitermelés műveleteit;

- megoldja az erdőművelési feladatokat;

- képes vállalkozást indítani és működtetni;

- kezeli a motorfűrészeket és a motoros adaptereket;

- kezeli és karbantartja az erő- és munkagépeket;

- a munkavédelmi ismeretek betartásával kezeli az erdészeti közelítő gépeket, rakodógépeket és felkészítő gépeket;

- vadgazdálkodási berendezéseket készít;

- közreműködik a vadetetésekben.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a természetben lenni, érdeklik a növények és az állatok, és szívesen dolgozik gépekkel.

 


 

Említést érdemel még az IKK szakképzési honlapja, amelyen megtalálható

 

- az új ágazatok és szakmák fordítókulcsa

 

 

- és a térképes iskolakereső is, mellyel 613 szakképző helyet, iskolát lehet a térképen megtalálni a szakmák szerint keresve.

 

 


Szerkesztette
a kapcsolók szerinti
források felhasználásával: Mőcsényi Miklós

 

Kentech Kft

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.