FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

Weitzer Parkett Kft
Faipari gépek -> Stonewood Kft
MátyásFa Kft HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2020-04-17

Kitolódott a megbízásos erdőgazdálkodói szerződések érvényességi határideje

A magánerdők jelentős részében működő megbízási szerződések a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt hatályban maradnak. A továbbiakról pedig az ... egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, Parlament előtti törvénytervezetben olvashatunk.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

A lényeg:

- Amíg tart a vírus vészhelyzet, addig a megbízási szerződések hatályban maradnak.

- 2021. december 31. lesz az Erdőtörvény nemsokára várható módosításában az új határidő arra, hogy a megbízási szerződések hatályukat veszítsék.

- A megbízási szerződések helyetti új megoldások a Földforgalmi törvényben lesznek.

(Meg sok egyéb is hamarosan változik, ahogy azt a jelen cikk itt lejjebb részletezi.)

 


 

Nemrég olvashattunk az elavult magánerdő-használati jogcím kivezetése ügyéről Szalai Károly (NAK) írásában. Részletesen bemutatta az 1996. évi Erdőtörvénytől a 2009. évi Evt-n és annak 2017. évi módosításán át e szerződés történetét. Legutóbb 2020. május 7. volt az a határidő, amikortól e szerződések hatályukat vesztik. A témát részletesen bemutató írásának utolsó bekezdése ez volt:

"Ezért az érintett erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók részére ismét azt javasoljuk, hogy ha már eddig nem rendezték a jogviszonyukat, akkor azzal - ha ezzel ellentétes szempont nem merül fel - most már várják meg a jelzett jogszabályok megszületését, hogy az erdőgazdálkodás kereteként a szándékaiknak és élethelyzetüknek legjobban megfelelő megoldást választhassák."

 

Az Erdőtörvény most hatályos szövegében a 113.§-ban:

"(25)Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja alapján, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel felmondhatja.

(25a) A (25) bekezdés szerinti szerződések 2020. május 7-én hatályukat vesztik, az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból."

 


 

 

Nos, érdemes volt várni. Tegnap megszületett az első jogszabály a határidő módosítására. Ez megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 77. számában.

 

A Kormány 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról.

A Korm.r. 1. §-a foglalkozik erdészeti ügyekkel:

 

1. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (25) bekezdésében meghatározott szerződések - az Evt. 113. § (25a) bekezdésében meghatározott időponttól eltérően - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt hatályban maradnak.

(2) Az Evt. 52. § (3) bekezdésében meghatározott, az újulat károsodása eredményeképpen bekövetkező eredménycsökkenés pótlására vonatkozó kötelezettség a veszélyhelyzet megszűnését követő év április 15. napjáig teljesíthető.

 


 

 

Ugyanakkor a Parlament előtt van a T/9932 számú előterjesztéssel "A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról" szóló törvénytervezet. Ezt 2020. március 31-én nyújtotta be a kormány (agrárminiszter) és tárgyalási módja: normál. Az előterjesztés itt olvasható el: szöveges PDF. A tervezettel kapcsolatos parlamenti tevékenységek megtekintéséhez a folyamatban lévő törvényjavaslatok oldalán kell megkeresni a T/9932 számú előterjesztést, majd annak kapcsolójával ott továbblépni. E törvénytervezet 15 különböző törvény módosításának javaslatát tartalmazza.

Lényeges, hogy ez a tervezett módosítások előterjesztése, s ahogy már több példa volt erre, a ténylegesen majd megjelenő jogszabály a parlamenti tárgyalások és döntés alapján ettől eltérő lehet.

 

----------------

A 91 oldalas előterjesztés 9. oldalán (címlappal együtt 10. oldalán) a 11. cím: "11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása". Innentől 8 oldalon keresztül foglalkozik az előterjesztés az Evt. módosítással.

A 28. § a 100% állami legfeljebb 5 ha-os erdők és azokat szolgáló legalább 500 m2-es kivett földek és az erdőben lévő épület, építmény ügyével foglalkozik.

A 29. §-ban erdőfelújítási biztosítékról van szó.

A 30.§: EUTR intézkedési jogkövetkezménynek nincs helye, ha ... Továbbá a 31.§ is EUTR témákkal foglalkozik. (különböző szankciók.)

A 32.§ az erdészeti szakirányítással foglalkozik. (Evt. 97.§ módosítása.) Majd a 33.§, 34.§ is szakirányítási ügyeket taglal.

A 35.§ szerint az Evt. XII. fejezetének címe erről: "Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység, az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság" így változna: "Jogkövetkezmények".

A 36.§ az elrendelt erdőgazdálkodóval foglalkozik.

A 37.§ az Evt 107-111.§-t módosítja: figyelmeztetés, bírságok.

A 38.§ módosítja az Evt. 112.§ (1) b) és h) pontjait. Korm. r-ben a bírságolás, szankcionálás részletszabályai.

A 39.§ szerint az Evt. 8. § (1)-(7) és (9)-(10) bekezdése számít majd sarkalosnak, tehát az eddigiekhez hozzájön az Evt. 8.§ (10) is.

A 40.§ felsorolás, hogy egyes szövegrészek hogyan változnak, többnyire szakszemélyzeti témákban.

A 41.§ pedig a hatályukat vesztő ügyeket sorolja fel.

 

A fentiek az Evt. 113.§ (25) és (25a) bekezdéseit, tehát a megbízási szerződéseket és azok érvényességi határidejét nem érintik.

----------------

A 29. oldalon kezdődik a 15. cím: "15. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása"

A 71.§ (1) kiegészíti a Földforgalmi tv. 5. §-át az 5a. ponttal, mely meghatározza e törvény számára az erdőnek minősülő föld fogalmát. A 71.§ (4) pedig a Földforgalmi tv. 5. §-át a 25a. ponttal egészíti ki, meghatározva a társult erdőgazdálkodás fogalmát.

A 79.§ a Földforgalmi tv. 16.§-át kiegészíti a (8) bekezdéssel, miszerint a 22 állami erdőgazdaságra a 16.§ (2) és (3) bekezdések korlátozásai nem terjednek ki.

A 94.§ (1) kiegészíti a Földforgalmi tv. 47. §-át a következő (2a)-(2c) bekezdésekkel:

"(2a) A földön az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja alapján, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási szerződés alapján a volt erdőgazdálkodót a 45. § (1) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog illeti meg, ha az (1) bekezdésben és a 45. § (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. A volt erdőgazdálkodó esetében az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a legalább 3 éven keresztül haszonbérelt föld alatt az olyan földet kell érteni, amelyet az erdőgazdálkodó legalább 3 éven keresztül a megbízási szerződés alapján használt.

(2b) Az (1), a (2) vagy a (2a) bekezdés szerinti feltétel teljesülését a földhasználati nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai szerint kell megállapítani. Olyan föld esetében, amely vonatkozásában a használatnak a földhasználati nyilvántartásban vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartásban történő feltüntetése nem lehetséges, a volt haszonbérlő alatt azt kell érteni, aki vagy amely szerződéssel igazolja, hogy az (1), a (2) vagy a (2a) bekezdés szerinti feltételnek megfelel.

(2c) Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt a földet az előhaszonbérleti jogával élni kívánó természetes személy házastársa használta az (1)-(2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően."

 

A Földforgalmi törvényben a haszonbérlettel kapcsolatban számos más is változik, melyek egy része érinti az erdők haszonbérlőit is.

Minden esetre a megbízással szerződött volt erdőgazdálkodót előhaszonbérleti jog illeti meg.

----------------

A 46. oldal 16. címe: "16. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása".

 

114.§ szerint a Fétv. a IX/A. fejezettel egészül ki, melynek címe:

"IX/A. Fejezet ERDŐ HASZNÁLATÁNAK SAJÁTOS SZABÁLYAI"

Ebben ezek a címek szerepelnek:

- Erdő saját jogú használata

- Erdő használata átengedésének közös szabályai

- Erdőgazdálkodási haszonbérlet

- Erdőgazdálkodási integráció

- Erdőkezelés

 

E 4 oldal terjedelmű részt túl hosszú lenne ide másolni, ezért külön doc-ba másoltam, ami itt érhető el.

Ezzel megoldódik majd a magán erdők megbízási szerződések helyetti más módokon használata.

Lehet hogy nem elég alaposan kerestem vagy valamit nem jól értettem nem találtam meg az előterjesztésben a most hatályos Erdőtörvény 113.§ (25a) bekezdése szerinti 2020. május 7-i határidő végleges feloldását, módosítását.

 

----------------

Ugyanakkor ha az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági eseményeket is valaki nyomon követi, akkor megtalálhatja az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának az ezzel kapcsolatos részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát. Az 5. módosító javaslat szerint, amint erről a tegnapi MEGOSZ híranyagban olvashatunk:

A 40. § új j) ponttal egészül ki:

j) 113. § (25a) bekezdésében a "2020. május 7-én" szövegrész helyébe a "2021. december 31-én" szöveg lép.

A megbízási szerződések tehát 2021. végéig lesznek érvényesek, ha a T/9932 számú előterjesztés szerinti törvénytervezet hatályba lép.

 

A T/9932. számú törvény javaslat amennyiben a Parlament azt elfogadja, a 4. oldalon lévő 10.§ (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jén lép hatályba. (Hozzáteszem, ezt segítséggel találtam meg benne.)

Forrás: A hivatkozottak alapján
szerkesztette: Mőcsényi Miklós

 

KEFAG Zrt

KARDEX Kft

BEK-HOLZ Kft

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt

Erdoszöv Zrt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Belsound Kft - Zajvédelem

EGERERDO Zrt

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.