FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni! Mátyás Fakereskedo Kft
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2021-01-05

KNE - közel nulla energiaigényű épületek - fél év haladék

2014 óta lehetett tudni, hogy 2021-től már csak közel nulla energiaigényű épület kaphat használatbavételi engedélyt, függetlenül az épület tulajdonosától, használójától, és az építési engedély iránti kérelem beadásának időpontjától.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

Sajnálatos módon még a legutóbbi időben is születettek olyan épülettervek, amelyek ezt nem vették figyelembe. Voltak olyan beruházások, amelyek az engedély kiadása vagy az egyszerű bejelentés időpontjában megfeleltek ugyan az energetikai követelménynek, de 2020-ig nem sikerült megszerezni a használatbavételhez szükséges hatósági döntést.

A közel nulla energiaigényű (KNE) épületekre vonatkozó követelményt nem teljesítő új épületek fél év haladékot kaptak, az építtetők 2021. június 30. napjáig még megszerezhetik a használatbavételi engedélyt, tudomásulvételt vagy hatósági bizonyítványt.

 

Lásd: 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 

Nem volt váratlan az energetikai követelmények szigorodása

 

A 20/2014. (III. 7.) BM rendelet - az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - több lépcsőben szigorított a hőátbocsátási és energiahatékonysági követelményeken. Az öt fokozatban elért szigorítás utolsó előtti fázisa 2019. január 1-én lépett hatályba. A negyedik fokozat lényege, hogy az építési tevékenységgel érintett, hatóságok használatára szánt vagy ezek tulajdonában álló épületeknek - mint a zöld építés példamutató előfutárai - már a közel nulla energiaigény követelményeinek kellett megfelelnie.

Az ötödik fokozat 2021. január 1-jétől érvényesül, tehát ezután már csak a közel nulla energiaigényű épület kaphatott volna használatbavételi engedélyt - függetlenül az épület tulajdonosától, használójától, az építési engedély beadásának dátumától. A közel nulla energiaigényű épület fogalmát a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet pontosította; a fogalom itt elérhető.

A közel nulla energiaigényű (KNE) épületre vonatkozó 6 fő követelménycsoport a vonatkozó rendeletben több helyen elszórva található meg, ami megnehezíti azt, hogy egységben lássuk az új előírásokat. Az átláthatóság kedvéért az itt elérhető tájékoztatónkban összefoglaltuk az új épületre vonatkozó követelményeket.

Látható, hogy öt éve mind a tervezők, mind a kivitelezők, mind a beruházók ismerhették, hogy a szigorúbb követelményeknek 2021-től már meg kell felelnie az épületnek. Ettől függetlenül jelentős számú építkezés van, amelyek megkockáztatták, hogy a határidő előtti utolsó évben szereznek nem közel nulla energiaigénynek megfelelő energetikai minőségben használatbavételt.

 

Sajnos találkozhatuk olyan beruházásokkal is, amelyeknél a 2018-2019-es terveknél még nem vették figyelembe a közel nulla energiaigény követelményeit, figyelmetlenségből, vagy hibás szakmai döntések következtében. Sok beruházás esetében az építkezés szereplőitől független körülmény (például a koronavírus, vagy éppen az utóbbi pár évben felmerült munkaerőhiány) miatt nem sikerült időben befejezni a kivitelezést. 

A jogalkotó úgy érezte, hogy ezek a beruházások - függetlenül attól, hogy a közel nulla energiaigény követelmények nem teljesítésének mi az oka - segítségre szorulnak, még akkor is, ha ezzel az energiahatékonysági cél sérül.

 

2021. június 30-ig még megszerezhetők a használatbavételi engedélyek

 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. december 30-i hatállyal módosította az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet. A TNM rendelet szerint új épület létesítése során a 2020. december 31-e után minden használatbavételre kerülő épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek (vagyis a közel nulla energiaigény követelményeinek). Ez az előírás egészült ki azzal, hogy ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31-ét követően kerül sor, akkor a TNM rendelet 6. mellékletében foglalt követelményeknek csak 2021. június 30. utáni használatbavétel esetén kell megfelelni [57/2020. (XII. 29.) ITM rend. 4. § (1) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. § (2) bek. a) pont; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/B. §].

 

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a felújítások, bővítések vonatkozásában nincs változás, tehát ezen építési tevékenységek tekintetében a szigorúbb, de a közel nulla energiaigény követelményeinél némileg megengedőbb energetikai követelményeket kell már betartani.

 

Az Eljárási kódex pár nap csúszással veszi át az enyhített követelményrendszert

 

Az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) ugyanis csak 2021. január 6-ától hatályos az az előírás, amely szerint ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, akkor ezen épületeknél - 2020. december 31. helyett - 2021. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelnie a közel nulla követelményeinek [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 77/E. § (1) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (3) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (5) bek. b) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 54. § (6) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdés i) pont ib) alpont; 701/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 2. §].

 

Az építtetők érdekében remélhetőleg a hatóságok 2021. január első hetében nem fognak olyan építkezések ügyében dönteni, amelyek nem teljesítik a közel nulla követelményeit. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az Eljárási kódex módosításának eltérő hatályba lépése miatt ugyanis a hatóságoknak 2021. január 4-én vagy 5-én el kellene utasítania a közel nulla követelményeknek nem megfelelő épületek használatbavételi engedély iránti kérelmét.

 

A KNE követelmények határidejének meghosszabbítását a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ezért azok az építtetők is megkaphatják a használatbavételi engedélyt, tudomásulvételt, akik már 2020-ban beadták a kérelmüket, de az épület nem felel meg a hatályos energetikai követelményeknek [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 77/E. § (2) bek.].

 

Az egyszerű bejelentéses lakóépületek hatósági bizonyítványaira is vonatkozik az enyhítés

 

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) szerint az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét - nem használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel, hanem - az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány igazolja. Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell az energetikai tanúsítványt [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (1)-(2) bek.].

 

Az Egyszerű bejelentési rendeletben nem találunk az Eljárási kódexhez hasonló átmeneti rendelkezést, de ettől független az építésfelügyeleti hatóságnak figyelembe kell vennie a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet új rendelkezését. Ráadásul a hatósági bizonyítványoknál már 2020. december 30-ától él az energetikai követelmények enyhítése.

 

Lényeges, hogy ha lakóépület bővítéséről van szó, akkor 2021 januárjától változatlanul kötelező betartani a szigorúbb energetikai követelményeket, amik azonban megengedőbbek, mint a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó előírások. A bővítésre vonatkozó követelményeket lásd: Energetikai követelmények bővítés esetén

 

Forrás: ÉpítésiJog

 

FORMANCE Kft

KEFAG Zrt

KARDEX Kft

BEK-HOLZ Kft

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt

MobileForester by Woodspring

Erdoszöv Zrt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Belsound Kft - Zajvédelem

EGERERDO Zrt

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

Mátyás Fakereskedo Kft

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.