FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Hitelmoratórium az erdőgazdálkodásban

Kettő kormányrendelet, kettő miniszteri rendelet és kettő kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlöny 133. számában, amelyek rendelkeznek az agrárgazdálkodók számára bevezetendő hiteltörlesztési moratóriumról, az aszálykárok csökkentését szolgáló gyorsított biztosítói kifizetésre vonatkozó szabályokról, valamint a bajba jutott ágazatot segítő állami feladatokról.

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. számú kormányrendelet kimondja: az adós kérelme alapján 2022. szeptember 1-jétől 2023. december 31-éig nem lehet felmondani tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt a kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződéseket azon adósok esetében, amelyek

– növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01)

– erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02)

– halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03)

szakágazatból származó 2021-es – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri az évi nettó árbevételének 50 százalékát, vagy

– a hitel célja megfelel a felsorolt valamelyik szakágazatnak.

Az adós szeptember 15-éig kérelmezheti a hitelezőnél a fizetési haladékot, a határidő jogvesztő. A moratóriumot a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

A kérelem tartalmát az agrárminiszternek a szintén most (a Magyar Közlöny 133. számában) közzétett 23/2022. AM rendelete határozza meg. A hitelezőknek 5 napon belül tájékoztatniuk kell az érintett adósokat.

A kormány a moratórium meghirdetésével egyidejűleg speciális szabályokat vezetett be az aszály miatt a mezőgazdasági biztosításokra is a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetését előíró 291/2022. kormányrendeletben.

E szerint aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés esetén a biztosítónak a kárbejelentés beérkezésétől számított 14 napon belül kárelőleget kell fizetnie a károsult termelőnek. Ennek mértéke a szerződés szerint fizethető kártérítés legalább 50 százaléka.

A kárelőlegre a termelő akkor jogosult, ha a 2022. október 31-éig benyújtott kárbejelentés során arról nyilatkozik, hogy a szántóföldi növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében az elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként eléri a 80 százalékos mértékű kárátlagot.

További részletek a Magyar Közlönyben.

forrás: AdóZóna

Előző cikk

Erős túlzások a fakitermelések kapcsán

Következő cikk

A magánerdő-tulajdonosok nem tartanak erdőirtástólStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Total
0
Share