FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdészeti jogszabályok “vármegyésítése”

A Magyar Közlöny 2022/215 (XII.27.) számában jelent meg az agrárminiszter 79/2022. (XII. 27.) AM rendelete az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról. 2023. január 1-től megyék helyett => vármegyék. Ezzel egyidőben számos rendelet szövegezésében is hasonló módosítások váltak szükségessé.

Az agrárminiszter 79/2022. (XII. 27.) AM rendelete az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. és 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdés c) pontjában, 7. § (5) bekezdés
d) pontjában és 14. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei”
szöveg,
b) 1. § (3) bekezdés d) pontjában, 11. § (6) bekezdésében és 2. számú mellékletében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdés c) pontjában, 7. § (3) bekezdés d) pontjában, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (4), (7) és (10) bekezdésében, 16. § (3) és (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 17. § (3), (4) és (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (5) bekezdés e) pontjában, 17. § (6) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (2) és (5) bekezdésében, 20. § (6) bekezdés a), i), j) és k) pontjában, 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (7) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 4. számú melléklet 5. pont 5.6. alpontjában, 5. számú melléklet 1.2. pont 1.2.1.1. és 1.2.2.2. alpontjában, 1.2.4.4. pont b) alpontjában, 1.3. pont 1.3.2. alpontjában, 1.4. pont 1.4.8. alpontjában, 2.5. pont 2.5.1. alpontjában, 2.6. pont 2.6.2. alpontjában és 3.5. pont 3.5.1. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 9. § (3) bekezdésében, 11. § (3) és (7) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe
a „Vármegyei” szöveg lép.

2. §
Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

forrás: Magyar Közlöny

Előző cikk

Gyászhír - Tóth István Ferenc [75]

Következő cikk

Minimálbér, garantált bérminimum 2023Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések