FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőtörvény és rendeletei – egységes szerkezetben

2023. január 1-ei hatállyal módosult az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) és néhány kapcsolódó rendelet szövege, ezért szükségessé vált a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) honlapján található rendeletekkel egybeszerkesztett Evt. aktualizálása.

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és rendeletei összeszerkesztve (Hatályos: 2023. január 1-től)

Az egységes szerkezetű Erdőtörvény és rendeletei pdf-ben.

Az erdőtörvény szövegébe bedolgozott rendeletek:
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól (2021. máj. 29-től hatályos)

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról (2021. febr. 24-től hatályos)

255/2021. (V. 18.) Korm. rendelet az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról (2021. jún. 3-tól hatályos)

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (Fétv.) – erdészeti vonatkozásai (2021. jún. 5-től hatályos)

414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól (2020. ápr. 19-től hatályos)

58/2017. (XII. 18.) FM rendelet a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról (2017. dec. 27-től hatályos)

287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról (2022. nov. 1-től hatályos)

Utolsó frissítés: 2023. január 17.

forrás: NFK

Előző cikk

Év Erdőgazdálkodója - Tóth István

Következő cikk

Molnár Sándor EmlékalapStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések