FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Európai Ipari Megállapodás

Antwerpeni nyilatkozat az Európai Ipari Megállapodásról – Az ipar vezetői 10 sürgős intézkedést szorgalmaznak a versenyképesség helyreállítása és a jó munkahelyek Európában tartása érdekében.

A mai napon közel 20 ipari ágazat 73 vezetője adta át Alexander De Croo belga miniszterelnöknek és Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek az “Antwerpeni nyilatkozatot az európai ipari megállapodásról“. A nyilatkozat hangsúlyozza az ipar elkötelezettségét Európa és annak átalakulása mellett, és felvázolja a sürgős ipari szükségleteket, hogy Európa versenyképessé, ellenállóvá és fenntarthatóvá váljon a nehéz gazdasági körülmények között.

A BASF antwerpeni telephelyén tartott európai ipari csúcstalálkozón az európai 7,8 millió munkavállalót képviselő alapipari ágazatok vezetői – köztük a Cepi elnöke és alelnöke, Marco Eikelenboom és Ilkka Hämälä, valamint a COBELPA elnöke, Pierre Macharis – az európai szakszervezetekkel és európai vezetőkkel közösen fogtak össze, hogy az európai ipari tájképet érintő sürgető problémákkal foglalkozzanak. Az “antwerpeni nyilatkozat”, amelyet az ágazatok széles köre támogatott, hangsúlyozza az európai iparpolitika egyértelműségének, kiszámíthatóságának és bizalmának kritikus fontosságát.

A nyilatkozat 10 konkrét intézkedést vázol fel, többek között az EU ipari megállapodásának a tágabb európai stratégiai menetrendbe való integrálását, a jogszabályok észszerűsítését és az állami támogatási keretrendszer egyszerűsítését. A nyilatkozat felszólít arra, hogy stratégiai partnerségek és szilárd infrastruktúra révén, valamint az uniós projektek erőteljesebb támogatása mellett Európa váljon globális vezető szerepet betöltő országgá a bőséges és megfizethető, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaellátás terén. Hangsúlyozza a nyersanyag-önellátás biztosításának, a fenntartható termékek iránti kereslet fokozásának és az innováció ösztönzésének szükségességét. Az európai egységes piacot is kiemeli, mint olyan értéket, amelyet ki kell aknázni és újra kell éleszteni, valamint a befektetéseket ösztönző új jogalkotás szellemét és a politikák hatékony végrehajtásához szükséges koherens belső struktúrát kell kialakítani.

A nyilatkozat aláírói között a vegyipar, a gyógyszeripar, a papír, az acél, a bányászat, az alumínium, az üveg, a cink, a fémek, a textilipar, a finomítók, a cement, a mész, a műtrágya, a kerámia, az ipari gázok és a biotechnológia különböző ágazatainak képviselői találhatók.

Az “Antwerpeni Nyilatkozat” sürgős felhívás az európai ipari tájkép megújítására, az alapvető ipari ágazatok megerősítésére, versenyképességük, fenntarthatóságuk és ellenálló képességük biztosítására a változó geopolitika közepette. Hangsúlyozza az ipar hajlandóságát arra, hogy hozzájáruljon egy erősebb Európához. Csak egy erős ipari struktúra és egy megerősített szociális párbeszéd révén biztosíthatjuk, hogy a zöld átmenet igazságos átmenet legyen. A nyilatkozat közös erőfeszítést jelent a kihívások kezelésére, és megteremti az alapokat az európai ipari beruházások újraindításához, jelezve az európai Zöld Megállapodás (Green Deal) végrehajtásának kezdetét.

Olvassa el a teljes antwerpeni nyilatkozatot az Európai Ipari Megállapodásról: www.antwerp-declaration.eu

Forrás: CEPI

Kiegészítés: a 10 pont az alábbi.

01. Helyezze az Ipari Megállapodást a 2024-2029 közötti időszakra szóló új európai stratégiai menetrend középpontjába.

Átfogó cselekvési tervet szorgalmazunk a versenyképesség stratégiai prioritássá emelése és az erősebb európai üzleti érvek feltételeinek megteremtése érdekében. A cselekvési tervnek olyan intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek megszüntetik a szabályozás következetlenségét, az egymásnak ellentmondó célkitűzéseket, a jogszabályok felesleges bonyolultságát és a túlzott jelentéstételt. Azt kérjük, hogy a következő uniós intézményi ciklusban elsőként egy olyan gyűjtőjavaslatot dolgozzanak ki, amely korrekciós intézkedéseket hoz valamennyi vonatkozó hatályos uniós szabályozással kapcsolatban.

02. Erős közfinanszírozási fejezet beépítése a Tiszta Technológia Kiépítési Alapba (Clean Tech Deployment Fund).

Ennek lehetővé kell tennie a tiszta technológiákba történő magánberuházások állami kockázatmentesítését mind a CAPEX, mind az OPEX támogatásán keresztül, garanciákkal, amelyek biztosítják a minőségi munkahelyek megtartását és létrehozását Európában, valamint versenyképes és fenntartható adószintet kell javasolnia Európa-szerte.

03. Európa globálisan versenyképes energiaszolgáltatóvá tétele.

Az európai energiaköltségek egyszerűen túl magasak ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, és nemcsak a nyersanyagárak, hanem a szabályozási díjak is befolyásolják őket.A következő Európai Bizottságnak prioritásként kell kezelnie a bőséges és megfizethető, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, megújuló és nukleáris energiára irányuló új projekteket. Valódi uniós energiastratégiára van szükségünk, olyan konkrét intézkedésekkel, amelyek lehetővé teszik a határokon átnyúló villamos energia, a hidrogén és más megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású molekulák hálózatának bővítését, valamint partnerségeket az erőforrásokban gazdag országokkal.

04. Koncentráljon az Európának szükséges infrastruktúrára.

A helyreállítási és rugalmassági eszköz, valamint a strukturális és regionális alapok célzott felhasználása a világszínvonalú uniós energia-, digitális, CCUS- és újrahasznosítási infrastruktúrák mielőbbi integrálására és kiépítésére, és ezeknek a közös európai érdekű fontos projekteknek a mielőbbi megvalósítására. A határokon átnyúló közlekedés akadálymentesítése és a transzeurópai hálózatok fejlesztése. Az ipari átalakítási projektek előtt álló engedélyezési akadályok megszüntetése. Ez az átalakulás jelentős számú szakképzett munkavállalót is igényel, akikből jelenleg hiány van. Célzott programokra lesz szükség ahhoz, hogy ezek gyorsan rendelkezésre álljanak.

05. Az EU nyersanyagbiztonságának növelése

a létfontosságú nyersanyagok hazai bányászati, fenntartható feldolgozási és újrahasznosítási kapacitásának növelése révén, új globális partnerségekkel kombinálva. A megújuló és a körkörös szén-dioxid-felhasználású alapanyagok növelése, beleértve a fejlett kémiai újrahasznosítási technológiák elterjesztését és gyors engedélyezését. Olyan körkörös szén-dioxid-stratégia kidolgozása, amely ösztönzi a szén-dioxid leválasztását és felhasználását, a bioalapú alapanyagokat, a nem nemesfémeket, az ásványi anyagokat és a fejlett anyagokat, amelyek szükségesek a Green Deal céljainak eléréséhez. A szabadkereskedelmi megállapodásoknak vagy más típusú megállapodásoknak biztosítaniuk kell az ipar számára létfontosságú ellátást, lehetővé kell tenniük az új piacokra való belépést és az export növelését. Az EU-nak meg kell vizsgálnia a tisztességtelen verseny elleni valamennyi szakpolitikai eszközt annak érdekében, hogy az uniós iparágak számára valóban egyenlő feltételeket biztosítson mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon, beleértve a szénátszivárgás elleni védelmet is.

06. A nettó nulla, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és körkörös termékek iránti kereslet növelése.

A fogyasztók (vállalkozások és magánszemélyek) képessé tétele a nettó nulla és a körforgásos termékek választására az átlátható termék- és környezeti szénlábnyomok alapján. Az EU által támogatott közbeszerzési és magánvásárlói kezdeményezéseken keresztül mutasson utat. A nettó zéró iparági törvény és a kritikus nyersanyagokról szóló törvény hatályának kiterjesztése. Növelje az értékesítési lehetőségeket a nemzetközi piacokra való jobb bejutás révén.

07. Az egységes piac kihasználása, érvényesítése, újjáélesztése és javítása

az integrált értékláncok átalakítása érdekében, beleértve az európai jogszabályok nemzeti szintű végrehajtása által okozott fokozott széttagoltság kezelésére irányuló intézkedéseket. A hulladék és az újrahasznosított anyagok egységes piacának, valamint egy valódi európai energiapiacnak a létrehozása. Az importra összpontosító meglévő intézkedések végrehajtásának javítása.

08. Az innovációs keretrendszer intelligensebbé tétele

beleértve a magas színvonalú tudomány, a technológiai innováció és az együttműködésen alapuló politikák előmozdítását, amelyek a nyitottságot és a pragmatikus eredményeket helyezik előtérbe, miközben olyan innovatív megközelítéseket is elfogadnak, mint a szabályozási homokozók. A digitalizáció előmozdítása az úttörő kutatás előfeltételeként és a hatékonyság növelése érdekében. A szellemi tulajdonjogok védelme, hogy Európa versenyelőnyhöz jusson. A demonstrációtól az innovációig történő átmenetre és az első kereskedelmi technológiákra való összpontosítás.

09. A jogalkotás új szelleme.

Hagyjuk, hogy a vállalkozói szellem virágozzék, hogy megtaláljuk a legjobb megoldásokat a kihívások leküzdésére. A jogszabályoknak ösztönzőket kell teremteniük a vállalkozások számára a tiszta technológiákba való beruházáshoz. Kerüljük el, hogy a Green Deal politikai célkitűzéseit előíró és részletes végrehajtási rendeletek kövessék. Előzzük meg a túlzott jelentéstételt, biztosítsuk a koherenciát, maradjunk összhangban az ipari valósággal, és integráljuk a jogalkotási javaslatokat egy erősebb főtitkárság és szabályozási ellenőrző testület révén, amely szisztematikusan alkalmazza a versenyképességi ellenőrzést és az európai innovációs stressztesztet, amely alapján minden új jogszabályt és szakpolitikai kezdeményezést értékelni kell. A hatékony szakpolitikai döntéshozatalhoz megbízható adatok és tudományos bizonyítékok felhasználása. A jogszabályok kumulatív hatásának értékelése.

10. Biztosítsa, hogy a struktúra lehetővé tegye az eredmények elérését.

Egy olyan első alelnök kinevezése, aki felelős az európai Ipari Megállapodás megvalósításáért, valamint a jogszabályok zökkenőmentes integrációjának és a következő Európai Bizottság menetrendjéhez való igazodásnak a biztosításáért, felügyelve az Ipari Megállapodás kulcsfontosságú főigazgatóságait egy integrált megközelítés keretében.

(MM)

A fával összefüggő európai szövetségek közül a CEPI (papír) van az aláírók között.

Előző cikk

Európa faellátása zavaros időkben

Következő cikk

A CO2-eltávolítás tanúsításaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések