FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Tuskók kitermelési tilalma

Holnaptól tilos a tuskók és gyökerek kitermelése természetes, természetszerű, származék és átmeneti természetességi állapotú erdőben. Indokolt esetben (?) azonban az erdészeti hatóság engedélyezheti.

A FAGOSZ, mint az Agrárminisztérium stratégia partnere az erdőgazdálkodás szakterülethez kapcsolódó jogszabály-változások kapcsán esetenként az előkészítő fázisban, esetenként a közigazgatási egyeztetés során felkérést kap a tervezett módosítások véleményezésére.

Így történt ez a 28/2024. (IV. 23.) AM rendelet előkészítése kapcsán is, melyhez a FAGOSZ 2024. március 28-án (egyebek mellett) az alábbi javaslatot küldte ez az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkárának.

Kezdeményezzük a Vhr. tervezet szerinti 33/A. § törlését.

Indokolás: A tuskók és gyökerek kitermelésére vonatkozó szabályozási szándék teljes mértékben újragondolandó. A tervezet a jelenlegi formájában nem egyértelmű, különösen abban a tekintetben, hogy mit tekinthetünk a tuskók, illetve gyökerek kitermelésének. A tuskót helyben felaprító/forgácsoló technológiák pl. minek minősülnek? Az ideiglenes utak (ld. közelítőút) kialakítása során végzett tereprendezés is gyökerek és akár egyes tuskók eltávolításával jár. A tervezet ennek a megvalósíthatóságát sem szabályozza. Gyökerek kitermelésével járhat egy egyszerű gödörfúrási tevékenység is (pl. erdészeti létesítmények, információs táblák oszlopának elhelyezése érdekében) melyek kivitelezhetősége szintén nincs szabályozva.

Ezen felül is aggályos azonban a tervezet ezen része, ugyanis a tuskózáson alapuló teljes talaj-előkészítés az alföldi, különösen a Duna-Tisza közi erdőgazdálkodásnak olyan létszükséglete, amely nélkül sok esetben nem lehet az itteni erdőket eredményesen felújítani, azaz nem lehet a jogszabályba foglalt kötelezettségeknek eleget tenni. Nagy valószínűséggel a talaj-előkészítés ily módon történő tervezett korlátozása a „2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 23/2018. (X. 31.) OGY határozat” mezőgazdasági minimális talajbolygatással járó dekarbonizációs törekvéseinek hibás kiterjesztő értelmezésén alapul. A mezőgazdasággal szemben viszont az erdőgazdálkodási gyakorlatban kb. 50 évente egyszer történik szántás, illetve talajbolygatás, ezen kívül pedig egy humuszosodó felső talajszint 50-70 cm-re történő forgatása sokkal inkább tekinthető széntárolási tevékenységnek, mint kibocsátásnak.

A tervezet szerinti korlátozás a magasabb természetességi kategóriájú erdőkben gyakorlatilag szabályozási redundanciát okoz. A természetes, természetszerű és átmeneti erdők jellemzően természetvédelmi oltalom alatt állnak és/vagy valamilyen egyéb védelmi funkciót töltenek be, ahol a gazdálkodás egyébként is erősen szabályozott keretek között történik. Az átmeneti erdők esetében pedig a szabályozás indokolatlan adminisztrációs terhet generálna, egy alacsonyabb természetességi kategóriába tartozó erdő esetében mely, mint az átmeneti erdő törvényi definíciója is kimondja: “az emberi beavatkozás hatására fafajösszetételében, szerkezetében erősen átalakított vagy átalakult, csak kisebb részben az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajaiból álló, a természetes szerkezet elemeinek nagy részét nélkülöző, mag vagy sarj eredetű erdők, amelyekben az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 50–70% közötti, továbbá minden olyan erdő, ahol az intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20–50% között van;“, azaz különösebb természetvédelmi oltalmat nem igényel.”

Meglátásunk szerint sajnálatos tény, hogy a jogalkotó nem vette figyelembe a FAGOSZ javaslatát, így 2024. május 1-től hatályba lép a következő rendelkezés:
“33/A. §
(1) Tuskók és gyökerek kitermelése természetes, természetszerű, származék és átmeneti természetességi állapotú erdőben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – tilos.
(2) Az erdészeti hatóság az erdőfelújítás érdekében, amennyiben az a szerkezetátalakításhoz, a talajszerkezet vagy a tápanyagellátás javításához indokolt, engedélyezheti az erdőfelújítást akadályozó tuskók és gyökerek kitermelését.”

FAGOSZ

Előző cikk

Faültetés - Karancskeszi

Következő cikk

Gyermekliget - CsolnokStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések