FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvekFAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-08-13

Magyar faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I-VI. negyedév adataival

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2008. éves záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

 

Az elmúlt évben többször, többen jelezték, hogy a faipari, de elsősorban a bútoriparra vonatkozó adatok eltérnek személyes tapasztalataiktól úgymond "túl optimisták". Ezért 2009. március 17-én egyeztetést folytattunk Tóth Eszterrel (MBFSZ) együtt a KSH illetékes főosztályával. Az adat gyűjtés a fenti keretes részben foglaltak szerint történik. Az évközi adatgyűjtésben az 50 fő feletti vállalkozások esetében 97-98% a válaszadási készség. Az 5-49 fős vállalkozások adatait teljes körűsítik, ami két jegyre történik. Innen bontják vissza az adatokat 4 jegyre. Az év során beérkező adatokat, illetve becsléseket folyamatosan kontrollálják. A termelési adatokat az áfa jelentésekkel vetik össze, az éves adatokat pedig a társasági adó bevallás adataival is összehasonlítják. Az ipar export adatait elemi szinten vetik össze a külkereskedelmi adatokkal. Az bútoripar adatait jelentősen befolyásolja, hogy az ülőbútorok között eddig számba vették az autóüléseket is. A hazánkban folyó jelentős gépkocsigyártás, illetve beszállítói tevékenység ezért jelentősen eltolta pozitív irányba a hagyományos bútorgyártásban meglévő tendenciákat. A 2008 januárjában megkezdett TEÁOR'08 szerinti adatgyűjtésben ez a probléma kiküszöbölődik.

 

 

2008 első felében a magyar gazdaság élénkülést mutatott az előző évi jelentős lassulást követően. Ezt a folyamatot törték meg az év második felében kibontakozó pénzügyi, majd gazdasági válságfolyamatok, ezen belül is legfőbb partnereink egyre kedvezőtlenebb helyzete. Így a GDP I. félévi közel 2%-os növekedése után a III. negyedévben 0,8%-ra mérséklődött, s az év utolsó negyedévében 2,3%-os csökkenés következett be az előző év azonos időszakához képest.

Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) hozzáadott értéke a nemzetgazdasági átlagnál gyorsabban, 4,2%-kal emelkedett éves szinten. A növekedés húzóereje a mezőgazdaság teljesítménynövekedése volt. A mezőgazdaság teljesítménye 2008. IV. negyedévében 71,7%-kal, éves szinten43%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez a kimagasló termelésbővülés egyrészt az előző évi gyenge teljesítménynek, másrészt a növénytermesztés ez évi kedvező eredményének következménye. Az ipar teljesítménye az első félévi bővüléssel szemben a második félévben jelentősen visszaesett, elsősorban az exportra támaszkodó feldolgozóipar gyenge teljesítménye következtében. Összességében 0,3%-kal visszaesett, elsősorban a feldolgozóipar teljesítményének 1,1%-os csökkenése miatt. Az építőipar visszaesése a 2007 évinél kisebb mértékű, 5,1%-os volt. Az éven belül az első három negyedévet csökkenés, az utolsó negyedévet 2,7%-os növekedés jellemezte.

A szolgáltató ágak bruttó hozzáadott értéke az év egészében 1,2%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A legjelentősebb visszaesés a pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás (-2,3%), valamint az egyéb közösségi szolgáltatás (-2,3%) területén következett be. A múlt év utolsó negyedévében a nemzetgazdasági átlagnál nagyobb mértékben, 4,2%-kal csökkent a szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke. Ezen belül is a pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatások (-7,8%) területén volt a legjelentősebb teljesítmény csökkenés, amit a piaci folyamatok magyaráznak.

Lényegesen visszaesett a pénzügyi vállalakozások teljesítménye (hitelintézeti szolgáltatások csökkenése, egyes hitelintézeti tevékenységek veszteségessé válása, biztosítási szerződésállomány csökkenése). A háztartások fogyasztásának visszafogása mutatkozott meg a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás teljesítményének 5,2%-os visszaesésében. Az ipar teljesítményének csökkenése pedig a szállítás, raktározás, posta és távközlés (-3%) visszaesésében játszott szerepet

A fafeldolgozó-ipar termelése 2008-ban 7,2%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest, ebben a viszonylag alacsony bázis is közrejátszott (2007-ben a termelés 2,5%- kal csökkent). 2008 decemberében 15,9%-kal esett vissza a termelés az előző év decemberének 5,9%-os növekedési bázisán.

A hazai bútoripar termelése 17,4%-kal nőtt a múlt év egészében, 2008 első felében 30% feletti volt a bővülés, majd a harmadik negyedévben 7,4%-ra lassult a növekedés üteme. A IV. negyedévben folytatódott a folyamat, 3,7%-os volt a növekedés A belföldi értékesítés a 2008 egészében 20,5%-kal emelkedett, 2008 decemberében 7,1%-kal visszaesett. Az év folyamán a belföldi értékesítés üteme fokozatosan lassult, a negyedik negyedévre pedig visszaesésbe fordult. 2008-ban a kivitel bővülési üteme meghaladta a 14%-ot, decemberben pedig 21% volt. A hazai értékesítéssel ellentétben az export egész évben közel egyenletes növekedést mutatott.

 

 

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 20) 2008 évi termelési értéke 183,9 Mrd Ft, belföldi árbevétele 76,6 Mrd Ft, export árbevétele 107,3 Mrd Ft volt. A feldolgozóipari termelés múlt évi 1,8%-os csökkenése mellett az ágazat 7,2%-os növekedést mutat. Ezt a növekedési eredményt alacsony előző évi bázishoz képest érte el. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése 2008-ban 5,5%-kal emelkedett az előző évi 7,3%-os csökkenést követően. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2007 évi 1,3%-os visszaesést követően a 2008 januárdecemberi időszakban 10,3%-kal nőtt a kivitel volumene. Az ágazat összes értékesítéséből az export 58,3%-kal részesedik, így az eredményességben jelentős szerepe van. 2008 utolsó negyedévében az első két negyedévben tapasztalt igen gyors ütemű növekedés csökkenésbe fordult, de még így is jóval meghaladja az ipar átlagát. A termelés 8,6%-kal, a hazai eladás 6,1%-kal, az ipar exportja pedig 12,2%-kal volt alacsonyabb, mint 2007. IV. negyedévében.

2008 decemberében a termelés - az országoshoz hasonlóan - visszaesett, mértéke 15,9% volt, a belföldi értékesítés 2,1%-kal, az exportértékesítés pedig 26%-kal csökkent.

 

A bútorgyártás (TEÁOR 361) 2008 évi termelési értéke 180,4 Mrd Ft, belföldi árbevétele 99,6 Mrd Ft, export árbevétele 80,8 Mrd Ft volt. A bútoripar termelésének (17,4%) növekedési üteme 2008-ban jóval meghaladta az ipari átlagot és az egy évvel korábbi (12,2%) ütemet is. A bútoripar hazai eladásai a 2007 évi 17,4%-os bővüléshez képest 2008 január-decemberben 20,5%-kal nőttek. A bútoripari export növekedési üteme nem érte el a termelés és a belföldi értékesítés bővülési ütemét, de 14,5%-os mértékével így is jelentősen meghaladta az egy évvel korábbit.

A bútorgyártás negyedik negyedévi teljesítménye - az exportot kivéve - igen jelentős mértékben lassult a megelőző három negyedévhez képest, üteme azonban jóval meghaladja az ipar összteljesítményét. A termelés 3,7%-kal, az export 19,3%-kal nőtt 2007 azonos negyedévéhez képest. A belföldi értékesítés 7,1%-kal mérséklődött. 2008 decemberében a bútoripar termelése 0,7%-kal, export értékesítése 21%-kal bővült, míg belföldi értékesítése 7,1%-kal csökkent.

 

...

 

Az 51 oldalas tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

Tanulmány első része - általános (pdf)

Tanulmány második része - fa- és bútoripar + külker (pdf)

Tanulmány harmadik része - cégszám, létszám, kereset (pdf)

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották. Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják: Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

Tóth János

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.