FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvekFAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-08-18

Küzdj a klímaváltozás ellen: Használj fát!

A klímaváltozásról annak következményeiről és az ellene küzdelem lehetséges módjairól már sokan sokfélét írtak. Ezen ismereteket szeretnénk bővíteni az Európai Faipari Szövetség, a CEI-Bois álláspontjával, melynek lényege, hogy több-és-több fa és fatermék használata kedvező cselekedet a klímaváltozás elleni küzdelemben. Mindezt azért is látja fontosnak hangsúlyozni a CEI-Bois (melynek a FAGOSZ 1992. óta tagja), mert 2009. decemberében Koppenhágában lesz Klímakonferencia mely tárgyalnak arról, hogy a 2012-ben lejáró első kötelezettségvállalási időszak után hogyan újuljon majd meg a Kyotoban született Klímaegyezmény. A CEI-Bois pedig el szeretné érni annak a nyilvánvaló ténynek a megújuló Klímaegyezményben hivatalos elismerését, hogy a fa és fatermékek használata, alkalmazása hozzájárul a klímaváltozás fékezéséhez.

A koppenhágai konferencia e témában a felek között immár a 15. a sorban, ezért az eseményt gyakran COP15-nek rövidítik, amiben a COP = Confefence of Parties. A folyamatot, amely a Klímaegyezmény megújításához vezet "Post 2012 Kyoto"-ként rövidítik, a Kyotoi Klímaegyezmény 2012-ben lejáró első kötelezettségvallási időszaka utánra vonatkozó megállapodáshoz vezető tárgyalásokat.

 

Klímaváltozás ügyben az Európai Faipari Szövetség jelmondata: Küzdj a klímaváltozás ellen: Használj fát! Ezt részletesebben pedig az alábbi két irat fejti ki. (Mindkettő pdf-ben is elérhető, amelyekben az eredeti angol szöveg, illetve a FAGOSZ titkárság fordítása is megtalálható.)

 

 

"Küzdj a klímaváltozás ellen: Használj fát"

 

A CEI-Bois érvelése a COP 15 részére

 

A klímaváltozás az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás napjainkban. A Klímaváltozás Kormányközi Csoport negyedik összegző jelentése a klíma kétségtelen változására figyelmeztet, amit a legvalószínűbb, hogy az emberi tevékenység hatásai okoznak.

A klímaváltozás elleni javasolt teendők elsődlegesen a CO2 kibocsátás csökkentésére vonatkoznak. A fa (termékek) használata nem csak csökkenti a CO2 kibocsátást, de azok szenet is tárolnak egész élet-ciklusuk alatt és az újrahasznosításuk során is. Életciklusuk végén pedig fosszilis energiahordozók helyett alkalmazhatóak energia vagy hő termelésére.

A világ népei 2009-ben Koppenhágában a COP15 klímakonferencián új globális klímaegyezményről fognak dönteni. Ezen esemény fényében a CEI-Bois által az európai faipar a tartamos fatermékek klíma előnyeinek elismerésére és az előállított fatermékeknek (Harwested Wood Products) a soron következő globális klímaegyezménybe bevételére hív fel. Határozottan szorgalmazzuk, hogy ezen megállapodásban a földhasználat, a széntároló anyagok használata és ezek által a klímaváltozás mérséklésének elősegítése figyelembe legyen véve.

 

Az alábbiak világítják meg ezt.

 

1. Az erdők mint nyelők

 • Európa erdei 150-200 milliárd tonna CO2-ot tárolnak
 • Évente 661.000 ha-ral bővülnek
 • Ezáltal további 0,5 milliárd tonna CO2 -ot nyelnek el évente

ENSZ FAO, Globális Erdőállomány Adattár, 2005

ENSZ FAO, A világ erdeinek állapota, 2007

 

2. A fatermékek mint tárolók

 • Európa használatban lévő fatermékei becsült 220 millió tonna CO2-ot tárolnak
 • Ezen fatermék állomány évről-évre nő évente további 20 millió tonna CO2-ot tárolva

Dr A Frühwald, Hamburg University, 2004

 

3. Termék helyettesítés

 • A fatermékek 'alacsony szénigényűek', mivel csak kevés energiára van szükség előállításukhoz
 • Egy köbméter fával más (építő) anyagot helyettesítve 0,7-1,1 tonna CO2-ot lehet megtakarítani

Edinburgh Centre for Carbon Management

 

4. Energia helyettesítés

 • A fa szén-semleges fűtőanyag, amely a fosszilis fűtőanyagok helyettesítésére alkalmas.

5. A szén-körforgalom figyelembe vétele

 • Használj tartamosan kezelt erdőkből származó fát
 • Hosszabbítsd meg a fatermék élettartamát gondos tervezéssel és karbantartással
 • Használt újra a fatermékeket ahol csak lehet, pl. fatartó, padlóburkolat, ajtó stb. esetén
 • Hasznosítsd újra anyagában
 • Nyerd vissza a fatermék energiáját életútja végén biomassza fűtőanyag alakjában

A fentiek alapján a CEI-Bois meg van győződve arról, hogy a fatermékek fokozottabb mértékű előállítása és használata a klímaváltozás elleni küzdelem része és ezért ezt a folyamatot serkenteni kell.

 

"A fa fontos és bővülő európai forrás. Több fa használata nyilvánvaló megoldás a CO2 kibocsátás csökkentésére és Európa erdei további bővítésének bátorításához."

 

Ugyanakkor a CEI-Bois Roadmap 2010 programja keretében készített leírás pedig az alábbi.

 

 


Fa a tartamos fejlődés szolgálatában

A fa és fatermékek hozzájárulásának elismerése a 2012 utáni Kyoto jegyzőkönyvben

 

Koppenhágában a 2009. decemberi COP15 konferencia döntő szerepet fog játszani abban, hogy a jegyzőkönyv klímaváltozás elleni csata eszköze legyen, valamint megalapozhatja a fatermékek jövőbeni nemzetközi klímaváltozási egyezményekbe felvételét. A fatermékek széntárolásáról a tudomány azt bizonyítja, hogy a fa növekvő termelése és használata a klímaváltozás elleni küzdelem (a megoldás) része, ezért ezt bátorítani, ösztönözni kell.

Eddig a Kyoto jegyzőkönyv égisze alatti tevékenységekre felhívások elsősorban a CO2 kibocsátás csökkentésére koncentráltak; nem fordítottak elegendő figyelmet a tartamosan kezelt erdőkből származó fa és fa(-alapú) termékek növekvő használatára. Azon túl, hogy ezen termékek az újrahasznosításukat is beleértve egész életútjuk során szenet tárolnak, CO2 megtakarítást jelentenek az energia-intenzív anyagok és termékek helyettesítése által.

A Klímaváltozás Erdőkre Gyakorolt Hatását Vizsgáló Kormányközi Csoport Negyedik Összegző Jelentésben a tudósok megállapították, hogy "a tartamos erdőgazdálkodás stratégiája, melynek célja az erdők szénkészletének megőrzése vagy növelése, miközben az erdőkből évente faanyag, rost vagy energia tartamos kitermelést lehet elérni, a legnagyobb tartamos mérséklési hasznot fogja generálni". A jelen rendszerben CO2 kibocsátásként veszik számba a fakitermelést azon tény ellenére, hogy a belőle származó fában és az abból előállított anyagokban a szén továbbra is megkötve marad. A kitermelt faanyagnak az elszámolási rendszerbe bevétele ezen tárolási haszon számbavételéhez vezetne és kiemelkedőbb szerephez juttatná a fát és a fatermékeket.

 

A szén források csökkentése

 

Nincs más közhasználatú anyag, amelynek előállítása ilyen kevés energiát igényelne, mint a fa. Az élő fák a CO2-t a levegőből befogva és azt a talajból származó vízzel egyesítve hozzák létre a szerves anyagot, a fát. A növények és a fák ezen fotószintézise oxigént is bocsát ki, amin minden élet alapszik.

A fának nem csak az előállítása és feldolgozása magasan energia-hatékony - ami által a fatermékek szén-lábnyoma ultra-kicsi -, a fát gyakran lehet olyan más anyagok helyettesítésére használni, melyek előállításához nagyon sok energiára van szükség. Minden köbméter fa, amit más építőanyagok - mint az acél, az alumínium, a beton, a műanyag - helyettesítésére használnak, átlagosan 1,1 tonnával csökkenti a légkörbe jutó CO2 mennyiségét. Ha ezt hozzáadjuk a 0,9 tonna CO2-hoz, amit a fa maga tárol, minden köbméter fa összesen 2 tonna CO2-ot takarít meg.

 

A szénnyelők bővülése

 

A fotószintézisnek köszönhetően az élő fák nagy mennyiségű CO2-ot fognak be és tárolnak a fában. Minden köbméter fa mintegy 0,9 tonna CO2-ot ejtett csapdába.

Az erdők, melyekben gazdálkodnak hatékonyabb szénnyelők, mint a természet szerint növekedni hagyott erdők. Az erőteljes növekedésben lévő fiatalabb fák több CO2-ot kötnek le, mint az idősebb fák, melyek végül elpusztulnak és elkorhadnak, így visszajuttatva a bennük tárolt CO2-ot a légkörbe. A gazdálkodott erdőkből kitermelt fákban lekötött CO2 továbbra is tároltan marad a belőlük előállított fatermékek életciklusa alatt.

A fatermékek inkább széntárolók, mintsem szénnyelők, mivel ezek nem fogadják be a légkör CO2-ját. Ugyanakkor jelentős szerepük van az erdők, mint nyelők hatékonyságának növelésében egyrészt azzal, hogy kitolják az erdők által befogott CO2 légkörből távoltartásának időtartamát, másrészt ösztönzik az erdők nagyobb növekedését.

 

Az előállított fatermékek (harvested wood products) használatának alátámasztása:

 • Európa erdei 150-200 milliárd tonna CO2-ot tárolnak, területük 661.000 ha-ral nő évente, ami által további 0,5 milliárd tonna CO2-t nyelnek el.
 • Európa használatban lévő fatermék állománya becsült 220 millió tonna CO2-ot tárol. Évente ezen állomány bővülése további 20 millió tonna CO2 eltárolását jelenti.
 • A fatermékekkel helyettesítés 0,7 és 1,1 tonna CO2 / fa m3 közötti megtakarítást eredményez.
 • A szén-semleges fűtőanyag, amely a fosszilis fűtőanyagok helyettesítésére használható.

"A fa fontos és bővülő európai forrás. Több fa használata nyilvánvaló megoldás a CO2 kibocsátás csökkentésére és Európa erdei további bővítésének bátorításához."

 

Az Európai Faipari Szövetség (European Confederation of Woodworking Industries aisbl, CEI-Bois) támogatja és védi az európai faipari szektor érdekeit. Körülbelül 380.000 vállalkozást képvisel, melyek (EU27) évi 270 milliárd Euró árbevételt érnek el és 2,9 millió alkalmazottnak adnak munkát. E cégek gyakran kevésbé iparosodott térségekben vannak, jelentősen hozzájárulnak a vidéki gazdasághoz.

 

 

A FAGOSZ titkárság a két anyagot megküldte a KvVM és az FVM megfelelő részlegeinek azután érdeklődve, hogy van-e hivatalos hatósági magyar álláspont a fának a 2012 utáni Klímamegállapodásban figyelembevételére a 2009. decemberi Koppenhágában sorrakerülő Klímakonferenciára. Reméljük, hogy az egyes nemzeti fával foglalkozó szövetségek és az EU szintű CEI-Bois érvelése alapján elismerik majd a fa és a fatermékek használatának nyilvánvalóan kedvező voltát a leendő megújuló Klímaegyezményben.

 

Végül itt látható a széndioxid, illetve szén körforgását a fa termékláncban bemutató ábra:

Mőcsényi Miklós, FAGOSZ

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.