FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvekFAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-11-27

Magyar faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I. félév záróadataival

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2009. I. féléves záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

 

Az EU-27 gazdasági teljesítménye 2009. II. negyedévében, részben becsült adatok szerint - szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva - 4,8%-kal visszaesett. A még nem teljes körű adatok szerint sok országban erősödött a visszaesés az első negyedévihez képest. A szezonálisan és naptári hatással kiigazított, megelőző negyedévhez viszonyított európai uniós teljesítmény már öt negyedév óta csökken, bár 2009 második negyedévében a mérséklődés üteme lényegesen kisebb volt, mint a megelőző negyedévekben. Ez év második negyedévében az USA GDP-je 3,9%-kal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest és ez a korábbiaknál jelentősebb mértékű. A szezonálisan és munkanaphatástól megtisztított index szerint a gazdasági teljesítmény 0,3%-kal csökkent, az elmúlt egy évben a legkisebb mértékben. A teljesebb összkép érdekében bemutatom néhány számunkra meghatározó ország, illetve országcsoport főbb adatait:

2009. II. negyedévében folytatódtak a 2008 második felében megindult recessziós folyamatok. Az előző negyedévhez hasonlóan a globális méretű, de a fejlett országokat különösen súlytó gazdasági és pénzügyi válság hátrányosan befolyásolta a magyar gazdaság teljesítményét is. Mivel külgazdasági kapcsolataink elsősorban a fejlett országokkal a legintenzívebbek, ezek recessziója jelentősen szűkíti export lehetőségeinket, rontja a beszállító vállalkozások eladási lehetőségeit. Az elmúlt három hónapban a bruttó hazai termék 7,5%-kal esett vissza 2008. II. negyedévéhez képest. Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) hozzáadott értéke a nemzetgazdasági átlagnál gyorsabban, 16,7%-kal mérséklődött. A visszaesés mértéke a mezőgazdaságban volt a legmagasabb, 21,7%. A feldolgozóipar teljesítménye 2009. I.I negyedévében 21,3%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Az ipar teljesítménye 19,3%-kal csökkent, elsősorban az exportra támaszkodó feldolgozóipar gyenge teljesítménye következtében. Az építőipar hozzáadott értéke 0,7%-os növekedést mutat alapvetően az egyéb építmények építésének termelésbővülése miatt (metróépítés, útépítések).

A szolgáltató ágak bruttó hozzáadott értéke 3,2%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, ami lényegesen elmarad az átlagtól és megegyezik az előző negyedévi visszaesés mértékével. A pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás teljesítménye 3%-kal csökkent. A háztartások fogyasztásának visszafogása mutatkozott meg a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás teljesítményének 7,6%-os visszaesésében. Az ipar és az export teljesítményének csökkenése és ezzel párhuzamosan a szállítási teljesítmények visszaesése pedig a szállítás, raktározás, posta és távközlés 6,1%-os mérséklődésében játszott szerepet. A közigazgatás, oktatás, egészségügy (0,6%) és az egyéb közösségi szolgáltatás (0,5%) teljesítménye, ha kis mértékben is, de bővült.

A GDP felhasználási oldalán 2009 II. negyedévében a háztartások végső fogyasztása 4,7%-kal csökkent, a háztartások fogyasztási kiadásainak 6,6%-os mérséklődése (I. negyedév -7,3%) miatt, ugyanakkor a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások 2,6%-kal, a non-profit szervezetektől kapottak 4,1%-kal emelkedtek. A közösségi fogyasztás 0,9%-os emelkedést mutatott, így a végső fogyasztás 4%-kal csökkent.

 

A fafeldolgozó-ipar termelése 2009 I. félévében 31,6%-kal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest, ebben a viszonylag magas bázis is közrejátszott (2008 I. félévében a termelés 28,7%-kal bővült). 2009 júniusában 2,0%-kal esett vissza a termelés az előző év júniusához képest. A szakágazat hazai értékesítése 2009 első felében 13,3%-kal mérséklődött. Júniusban azonban a növekedés mértéke 29,4% volt, az év megelőző hónapjaiban tapasztalt 14-33,8% közötti csökkenést követően. Az exportértékesítés 38,7%-kal esett vissza az első félévben, ezen belül az első negyedévben 32,6%-kal, a másodikban 43,6%-kal. 2009 júniusában 33,7%-kal, májusban 42,8%-kal, áprilisban pedig 51,7%-kal csökkent a szakágazat kivitele az egy évvel korábbihoz képest.

 

A hazai bútoripar termelése 24,8%-kal mérséklődött ez év első félévében, ezen belül az első negyedévben 28,4%, a másodikban 21,1% volt a volumencsökkenés. 2009. júniusában 21,3%-kal csökkent a szakágazat termelése az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi értékesítés az első hat hónapban 43,9%-kal, júniusban 28,3%-kal esett vissza. Az export csökkenésének üteme jelentősen elmaradt a termelés és belföldi értékesítés csökkenési ütemétől. Az első félévben 3,1%-kal, ezen belül az I. negyedben 4,9%-kal, a másodikban 1,1%-kal mérséklődött, júniusban pedig 11,2% visszaesett a kivitel.

A fa alapanyagok 2009. január-júniusi forgalma - több év után - pozitív egyenleggel zárt, mértéke meghaladja a 3 milliárd forintot. A behozatal forintban 30,8%-kal, kivitelünk pedig 14,1%-kal visszaesett. A végbement egyenlegjavulás tehát részben a csökkenő behozatalnak, részben pedig az export lassúbb ütemű visszaesésének köszönhető. A fatermékek kivitele 2009 I. félévében 26,2%-kal csökkent, míg behozatalunk 18%-kal mérséklődött. Mivel a kivitel visszaesése nagyobb mértékű volt, mint a behozatalé az egyenleg közel 7 milliárd forinttal elmaradt az egy évvel korábbitól, iránya azonban pozitív maradt. 2009 első hat hónapjában a bútor és bútorelem behozatal 21,8%-kal mérséklődött. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 10%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege 12,3 milliárd forinttal kedvezőbben alakult, mint az előző évben, tekintettel arra, hogy a kivitel visszaesése lényegesen elmaradt a behozatalétól.

 

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2009 I. félévi termelési értéke 77,5 Mrd Ft, belföldi árbevétele 37,8 Mrd Ft, export árbevétele 39,8 Mrd Ft volt. A feldolgozóipari termelés 24%-os csökkenése mellett az ágazat 31,6%-os visszaesést mutat. Az ez évi termeléscsökkenés az egy évvel korábbi 28,7%-os növekedés magas bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése 2009. első felében 13,3%-kal maradt el az előző évi 38,4%-os emelkedést követően. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban sem javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2008 I. félévi 23,3%-os bővülését követően a 2009 január-júniusi időszakban 38,7%-kal csökkent a kivitel volumene. 2009 júniusában folytatódott az előző hónapokban tapasztalt visszaesés, üteme a termelés és az export területén lassult, a hazai eladások esetében ingadozik. A termelés 2%-kal, az ipar exportja pedig 33,7%-kal volt alacsonyabb, mint 2008. júniusában. A hazai eladás ugyanakkor 29,4%-kal bővült.

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2009 első félévi termelési értéke 75,7 Mrd Ft, belföldi árbevétele 28,9 Mrd Ft, export árbevétele 46,8 Mrd Ft volt. A bútoripar termelése 2009 első hat hónapjában 24,8%-kal esett vissza. A bútoripar hazai eladásai a 2008 I. félévi 59,5%-os bővülésével szemben 2009 január-júniusban 43,9%-kal zuhant. A bútoripari export csökkenésének üteme elmaradt a termelés és a belföldi értékesítés visszaesésének ütemétől, de 3,1%-os mértékével így is jelentősen kedvezőbb a feldolgozóipari átlagnál. 2009 júniusában a bútoripar termelése 21,3%-kal, belföldi értékesítése 28,3%-kal csökkent, míg export értékesítése 11,2%-kal bővült.

...

 

Az 53 oldalas tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

A tanulmány teljes terjedelmében innen elérhető (pdf).

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották. Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják: Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

Tóth János

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.