FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-04-22

Beszámoló a 38. FAGOSZ Fakonferenciáról

Idén tavasszal a szokásos április végihez képest egy hónappal korában, március 30-31-én volt a FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Ezen túl visszatértünk a régi helyszínre, Siófokra, az Ezüstpart szállodába. A programot február végén hirdettük meg és kíváncsian vártuk, hogy e nehéz gazdasági időszakban hány jelentkező lesz. Úgy tűnik, hogy érdeklődésre tartott számot a program és a Fakonferencia üzleti beszélgetéseire és a találkozásaira továbbra is szükség van. Így ismét mintegy százfős közönség vett részt az eseményen.

A nyitó előadó Dr. Lett Béla (mb. intézet igazgató, egyetemi tanár, NYME-EMK-EVGI) volt, előadásának címe: Regionális erdőgazdálkodás, üzemméret.

40 vetített lapon mutatta be (0,9 MB, pdf) mindazokat az adatokat, tendenciákat és térségi megoszlási jellemzőket, melyeket a regionalitás, illetve az üzemméret szempontjából fontosnak tartott.

A régiók szempontjából a termőhelyi adottságokat tartja a legfontosabbnak, amivel kapcsolatban fontos ezek tulajdonságainak alakulása a klímaváltozással kapcsolatban. Három fő régiót lehet megkülönböztetni: (a) hegyvidéki, jellemzően tölgy és bükk fafajjal (b) dombvidéki az össze szóbajöhető hazai fafajjal és (c) síkvidéki a nyár és akác meghatározó fafajjal. A faállomány viszonyok meghatározzák az ökológiai lehetőségeket, de az ökonómiai várható eredményeket is. E 3 régiót eltérően kell megítélni, illetve más és más követelmények támaszthatóak régiónként eltérően.

Az üzemméretet illetően tulajdonosi és gazdálkodói téren is nagyon széles a skála. Tulajdonosi oldalon az egy-két hektártól a millió hektáros nagyságrendig, gazdálkodó esetén pedig a néhány hektárostól a százezer hektárosig terjed. Ha a szélső értékeket levesszük, akkor is az 5-10-szeres a különbség a kicsik és a nagyok között. E tulajdonosok, illetve gazdálkodók lehetőségeit és eredményeit a fenti regionális adottságok szerint szabad csak értékelni. Törekedni kell a racionális nagyságú kezelési egységek létrehozására, működtetésére. Ezek között pedig jó szorgalmazni az együttműködést. Eredményes útnak tűnik az együttműködő hálózatok, klaszterek létrehozása, a szervezett együttműködés. Nem a kényszeregyesítés, hanem az ésszerű együttműködés a jó megoldás.

 

DI Klaus Krammer ügyvezető igazgató helyettes (Papierholz Austria GmbH.) A Papierholz Austria GmbH bemutatása, közeli piaci elképzelései, a közép-európai és európai fapiac megítélése címmel tartotta meg sokrétű előadását, amihez 67 lapos vetítési anyag (5,8 MB, pdf, főleg német, helyenként angol nyelvű) tartozott. Beszélt a Papierholz Austria GmbH. cégről (PHA), a papír- és cellulóziparról, a bioenergiáról, a fűrésziparról és néhány előretekintő gondolattal zárta előadását.

A Papierholz-ot négy cellulózgyártásban érdekelt vállalkozás közösen működteti. Ezek (részarányaikkal): a Mondi Frantschach (St. Gertraud) (25%), a Zellstoff Pöls (25%), a Norske Skog Bruck (7,5%) és a Sappi Gratkorn (42,5%). Közös céljuk a fabeszerzés biztosítása, valamint a logisztika és az adminisztráció összehangolása. A PHA összesen 4 M m3 papírfát vásárolt 2009-ben: a gyárak szerint: Pöls 1,9 M m3, Frantschach 1 M m3, Gratkorn 1 M m3, Bruck 0,1 M m3; a fa eredete szerint: faeselék 1,7 M m3, erdei hengeresfa 2,3 M m3.

A PHA a fentiek mellet közreműködik a Stora Enso közép-európai csoportja részére a fűrészrönk beszerzésben is, amely téren e csoport 2009. évi 4,5 M m3-es beszerzéséből több mint 0,5 M m3-t ők szállítottak. Továbbá az energiafa üzletágban is jelen van szűk 0,5 M m3 beszállítással a PHA. (Ennek zöme kéreg, tűzifa és erdei apríték, de az öregfa, a fűrészpor és hasonlók terén is kereskedik a cég.)

Ha mindent összeadunk, mintegy 5 M m3 volt 2009-ben a teljes megmozgatott árumennyiségük. Magyarországi szállítókkal 1963. óta állnak kapcsolatban megszakítás nélkül.

Ezt követően a biomassza és a fűrészipar néhány érdekes adatát, tendenciáját mutatta, melyek a csatolt előadásban láthatóak.

Végül a gazdasági válságról véleménye:

- Még csak a kezdetén vagyunk.

- A hatások (munkanélküliség, infláció, magánfogyasztás visszafogása) csak később lesznek igazán megítélhetőek.

- Az egyes államoknak jelentős a pénzigénye a válságkezeléshez, ami az országok erős eladósodásához vezet.

- Az egyes szagágazatokat eltérően érinti mindez.

Összefoglalója:

- Az erdőgazdálkodásnak és a faiparnak a klímavitában jók a tárgyalási pozíciói

- Az erdőgazdálkodókon múlik, hogy ezt ki tudja e használni, valamint Európa fafelhasználóit megfelelően ellássa alapanyaggal.

- Az erdőgazdálkodás és a faipar közös (fagazdasági) lobbimunkára van szüksége.

- Európában mindenhol növelni lehet a fakitermelést, a tartamossági követelmények veszélyeztetése nélkül lehet fokozni az erdők termelékenységét

- A klímacélokat csak akkor lehet elérni, ha a természetvédelmi célokat ennek alárendelik.

 

 

A kávészünet után Szántó Endre tartott előadást a KUHN Rakodógép Kft. részéről A korszerű erdészeti anyagmozgatás gépei, új megoldások címmel.

Ennek elején videovetítéssel mozgóképen bemutatta a Valmet cég keménylombos állományokhoz kifejlesztett döntőrakásológépét (harvester). Ez esetben a Valmet 911-es harvesterre a 370-es számú processor-fejet szerelték. Ez az összeállítás a keménylombos erdők előhasználatainál (bontóvágás és gyérítés) kiválóan vizsgázott.

Nagy átmérőjű keménylombos véghasználatra nem alkalmas, az 50 cm átmérő alatti "feladatok" végrehajtásakor ugyanakkor nagyon hatékony. Már Magyarországon is van ilyen gép az Ihartű Kft-nél, ahol Bodor Károly szolgálhat tájékoztatással a használati tapasztalatokról. (Neki bevált.)


(Fotó a Kuhn Rakodógép Kft-től.)
A fenti harvesterrel kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Kristofics Károly +36 (30) 9709-819 palfinger@kuhn.hu

Második témakörként pedig áttekintést kaphattunk a KUHN Rakodógép Kft. szinte teljes faiparban és erdőgazdálkodásban szóba jöhető rakodógép és egyéb termék palettájáról.

 

A témákban gazdag konferencia következő előadója Bakos Miklós (az Ezermester ötletgazdája és tulajdonosa, Ezermester Magyar Barkács Kft.) és Bak Péter (Ezermester Magyar Barkács Kft., ügyvezető igazgató) volt. Előadásuk címe: A magyar tulajdonú Ezermester barkácsbolt hálózat bemutatása.

Bakos Miklós 2009. végén indította ezt a vállalkozást. (FATÁJ 2009-11-04) Ennek lényege, hogy a barkácspiac bő felét néhány multi cég uralja, míg a szűk félen pedig mintegy 10.000 bolt osztozik. A jelen tendenciák szerint a multik még mindig növekednek, miközben a kicsik folyamatosan elvesztik piacaikat. Mindkét csoportnak megvan a maga erőssége. A kis boltok általában közelebb vannak a vevőhöz, jobban értenek az áruhoz, egy-egy szakterületen mélyebb a kínálatuk, személyesebb a kiszolgálásuk. A beszállítókkal szemben a multik akaratukat sokkal erősebben érvényesítik (hosszú fizetési határidő, nyomott árak, polcszervíz díjak, stb.). Az üzleti gondolat bemutatása után Bak Péter vette át a szót tőle. Erős márkanévvel szeretnék biztosítani az ismertséget, a bizalmat és az egységes piaci megjelenést. A reklám, marketing tevékenységet a rendszerhez csatlakozott minden szereplő számára közösen fejlesztik. A barkácsboltok így kialakuló érdekszövetsége erősebb szereplővé válhat, mint a külön-külön küzdő vállalkozások. E társaságba bárki beléphet, aki elfogadja az alapszabályt és teljesíti a közös játékszabályokat, melyeket részletesebben a www.ezermestermb.hu honlapon lehet megismerni. Beszerzési, logisztikai és disztribúciós előnyökre számíthatnak a csatlakozók. Előadásuk vetített része (0,2 MB, pdf) pedig itt letölthető.

Öröm volt látni, hogy a fatermékpiac barkácsárú szegmensében megjelent és erősödik egy tisztán magyar hálózat is.

 

Végül Gerencsér Kinga (NYME-FMK) és Tóth Béla Ákos (CGPI) előadása következett Fűrészáru felvétel mobiltelefonnal, 2D vonalkód azonosítás, nyomtatás, feldolgozás címmel.

 

A gondolat lényege, hogy a mai mobiltelefonok közül már nagyon sok alkalmas különböző programok futtatására és fényképezésre, továbbá az internet kapcsolat sem számít már ritkaságnak telefonnal. A telefon - a megfelelő program telepítése után - alkalmas egyszerű számsorok rögzítésére, valamint a fotografált grafikai kódok felismerésére.

A hagyományos 1 dimenziós (egy irányú) vonalkód egymás mellett sorjázó vastagabb és vékonyabb vonalakkal rögzíti és teszi képfelismerő program által felismerhetővé a kódolt adatot. Ez a vonalkód azonban lényegében csak egy számot (sorszám) rögzít. Ezzel szemben a kétdimenziós (négyzetes felületen vízszintesen és függőlegesen is tagolt) grafikai kód már sok adat rögzítésére, majd később optikai felismerésére és ismét számtáblázattá alakítására is alkalmas. Az NYME-FMK-nál Gerencsér Kinga és a CGPI-nél Tóth Béla Ákos e lehetőséget, valamint a mobiltelefonok mai képességeit kihasználva alkották meg fűrészárú felvételező eljárásukat. Olcsó a program, amit a mobiltelefonra kell tölteni, ezzel az eszközzel szinte biztosan mindenki eleve rendelkezik, így csekély a beruházási igény. Ugyanakkor nagyban megkönnyíti ez a megoldás a fűrészárú felvételezés eljárását.

A további részletek megismerhetőek az előadás vetített anyagából (3,8 MB, pdf), illetve a www.atlalo.hu oldal segítségével lehet letölteni a telefonra a szükséges programot és használni azt.

 

Az előadások után a szokások szerint vacsora, illetve az üzleti és baráti beszélgetések következtek.

Fényképek (kivéve a harvester) és szöveg: Mőcsényi Miklós

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.