FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-08-18

A Vidékfejlesztési Minisztérium szervezeti felépítése

 

Az augusztus 2-i Vidékfejlesztési Értesítőben jelent meg a A Vidékfejlesztési Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló 4/2010. (VII. 30.) VM utasítás. A 93 oldalas utasítás augusztus 2-án lépett hatályba és az azt követő 30. napon hatályát veszti. Szeptember elejére tehát bizonyára megjelenik majd a VM SZMSZ végleges változata.

Az utasítás a kiadmányozási és nyilatkozattételi jogot és sok egyebet szabályoz, valamint részletesen tartalmazza a VM szervezetének leírását. A főosztályokig terjedő mélységben ez a 363. oldalon, a VI. fejezetben jelenik meg. A VII. fejezet (367-437. oldalak) részletesen leírja minden részleg feladatait, illetve főosztályonként felsorolja az osztálytagozódást. A VI. és a VII. fejezet összevezetésével a VM osztálymélységű szervezeti felépítése az alábbi:

 

MINISZTER

   Ellenőrzési Főosztály

      Belső Ellenőrzési Osztály

      Fejezeti Ellenőrzési Osztály

 

Kabinetfőnök

   Miniszteri Titkárság

   Miniszteri Kabinet

   Sajtóiroda

 

Közigazgatási államtitkár

   Titkárság

   Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály

      Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzatok Osztálya

      Vidékfejlesztési Előirányzatok Osztálya

      Vagyongazdálkodási Osztály

      Számviteli és Beszámolási Osztály

      Gazdálkodási Osztály

 

Jogi és Igazgatási Helyettes Államtitkár

   Titkárság

   Jogi Főosztály

      Agrártámogatások Szabályozási Osztálya

      Koordinációs és Természeti Erőforrás-szabályozási Osztály

      Környezetügyi Szabályozási Osztály

      Jogharmonizációs Osztály

      Jogtanácsosi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

      Intézményfelügyeleti Osztály

   Személyügyi és Igazgatási Főosztály

      Foglalkoztatási Osztály

      Képzési Osztály

      Igazgatási és Biztonsági Osztály

      Ügykezelési Osztály

   Földügyi Főosztály

      Földmérési és Térinformatikai Osztály

      Ingatlan-nyilvántartási Osztály

      Földvédelmi és Földhasználati Osztály

   Informatikai Főosztály

      Informatikai Fejlesztési Osztály

      Ágazati Informatikai Osztály

 

Parlamenti Államtitkár

   Titkárság

   Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

      Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

      Szakoktatási, Felnőttképzési és Környezeti Nevelési Osztály

   Stratégiai Főosztály

      Környezetügyi Szakmapolitikai Osztály

      Agrár- és Vidékstratégiai Szakmapolitikai Osztály

      Biodiverzitás- és Génmegőrzési Osztály

      Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Osztály

   EU Koordinációs és Nemzetközi Főosztály

      Környezetügyi Koordinációs Osztály

      Agrárügyi és EU-Elnökségi Koordinációs Osztály

      Nemzetközi Projekt Koordinációs Osztály

      Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

 

Nemzetközi Helyettes Államtitkár

    Titkárság


Vidékfejlesztési Államtitkár

    Titkárság

 

Vidékfejlesztési Helyettes Államtitkár

   Titkárság

   Agrárfejlesztési Főosztály

      Mezőgazdasági Versenyképességi és Szerkezetátalakítási Osztály

      Környezetgazdálkodási Osztály

   Vidékfejlesztési Főosztály

      Vidékfejlesztési Osztály

      Irányító Hatósági és Monitoring Osztály

   Pénzügy, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály

      Akkreditációs Osztály

      Pénzügyi Osztály

 

Agrárgazdasági Államtitkár
Titkárság

 

Agrárgazdasági Helyettes Államtitkár

   Titkárság

   Agrárközgazdasági Főosztály

      Agrárstatisztikai és Elemző Osztály

      Agrár- pénzügyi és Finanszírozási Osztály

      Közösségi Támogatási és Pénzügyi Osztály

   Agrárpiaci Főosztály

      Közös Piaci Szervezetek Osztálya

      Termelői Szerveződések Osztálya

      Agrárpiaci Koordinációs Osztály

   Mezőgazdasági Főosztály

      Növénytermesztési és Kertészeti Osztály

      Állattenyésztési Osztály

      Kölcsönös Megfeleltetési Osztály

 

Élelmiszerlánc-Felügyeleti és Agrárigazgatási Államtitkár

   Titkárság

 

Élelmiszerlánc-Felügyeleti és Agrárigazgatási Helyettes Államtitkár

   Titkárság

   Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

      Állategészségügyi és Koordinációs Osztály

      Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Osztály

      Növény- és Talajvédelmi Osztály

      Szabályozási Osztály

   Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

      Élelmiszer-szabályozási Osztály

      Közkapcsolati Osztály

   Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály

      Erdészeti Osztály

      Vadászati Osztály

      Halászati Osztály

      Halászati Operatív Program Irányító Hatósági Osztály

 

Környezetügyi Államtitkár

   Titkárság

 

Környezet- és Természetvédelemi Helyettes Államtitkár

   Titkárság

   Környezetmegőrzési és -fejlesztési Főosztály

      Környezetmegőrzési Osztály

      Levegőminőség-védelmi és Zaj-ellenőrzési Osztály

      Légszennyezés-ellenőrzési és Klímapolitikai Osztály

   Hulladékgazdálkodási Főosztály

      Hulladékkezelési Osztály

      Gazdasági Szabályozási Eszközök Osztálya

   Környezetpolitikai Főosztály

      Fejlesztéskoordinációs Osztály

      Környezettechnológiai Osztály

   Természetmegőrzési Főosztály

      Ökológiai Osztály

      Natura 2000 Osztály

      Természetvédelmi Birtokügyi Osztály

      Természetvédelmi Monitoring Osztály

   Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

      Agrárharmonizációs és Vagyonkezelési Osztály

      Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály

      Természetvédelmi Őrszolgálati és Kezelési Osztály

      Barlang és Földtani Osztály

 

Vízügyi Helyettes Államtitkár

   Titkárság

   Vízkárelhárítási Főosztály

      Vízkárelhárítás-irányítási Osztály

      Folyó- és Tógazdálkodási Osztály

      Sík- és Dombvidéki Vízrendezési Osztály

   Területi Vízgazdálkodási Főosztály

      Vízrendezési és Vízhasznosítási Osztály

      Vízgazdálkodási Koordinációs Osztály

   Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

      Vízgyőjtő-gazdálkodási Osztály

      Felszín Alatti Vizek Védelmének Osztálya

      Felszíni Vizek Védelmének Osztálya

      Kármentesítési Osztály

   Víziközmű Főosztály

      Vízellátási Osztály

      Szennyvízelvezetési és -tisztítási Osztály

      Közigazgatási Koordinációs Osztály

 

A már említett 4/2010. (VII. 30.) VM utasítás minden részleg feladatát alapos részletességgel szabályozza. Ugyanakkor a dr. Nagy Dániel által vezetett Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály feladatköre a vm.gov.hu honlap középhasáb fejlécének az Erdészet menüjére kattintva is megismerhető. A Főosztályon belül az Erdészeti Osztály létszáma a korábbihoz képest több. Az Erdészeti Osztály vezetője Lapos Tamás, akihez tízen tartoznak. Ahogy minden részleget, úgy ez ezt is megerősítették a 2011. első félévi EU elnökség teendőihez szükséges nemzetközi kapcsolatokban gyakorlott és megfelelő nyelveken beszélő munkatársakkal.

 

A megelőző, Természeti Erőforrások Főosztálya vízgazdálkodással, kutatással és biotechnológiával is foglalkozott, mely témák részben a vízügyi, helyettes államtitkár, részben a parlamenti államtitkár fennhatósága alá kerültek.

 

Az új szervezeti felépítésből az tűnik ki, hogy erdészetet érintő ügyekkel az Erdészeti Osztályon kívül több más részleg is foglalkozhat majd. Lásd: vidékstratégia, biodiverzitás, vidékfejlesztés, ökológia, Natura 2000, tájvédelem, természetvédelem, stb.

A VM honlapja alapján: Mőcsényi Miklós

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.