FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-12-17

Nyílászárók CE jelölése és a forgalomba hozatal dokumentumai

A nyílászárókra vonatkozó előírásokat a közelmúltig magyar követelményszabványok tartalmazták. A külső homlokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejárati ajtók megfelelőség igazolásának alapja azonban a 2006-ban megjelent MSZ EN 14351-1:2006 számú európai termékszabvány [7] lett, mely 2010. január 31-ét követően a termékek CE-jelölésének a műszaki alapját képezi.

A megfelelőség igazolását ma már a szállító megfelelőségi nyilatkozata és a terméken elhelyezett CE- jelölés képezi.

MI IS AZ A CE JELÖLÉS, MI A TARTALMA ÉS FELTÜNTETÉSÉNEK JELENTŐSÉGE?

A CE-jelölés az EU ún. új megközelítésű irányelvei, direktívái szerinti megfelelőség jelölés. A "Conformité Européenne" kifejezés kezdőbetűiből származik, és azt jelenti, hogy a termék megfelel a direktívák alapvető védelmi követelményeinek, így vélelmezhetően a biztonsághoz fűződő közérdeknek is.

A CE-jelölés feltüntetése azért fontos, mert e jelölés nélkül az EU-ban számos műszaki terméket nem szabad forgalomba hozni, vagy bevinni. A CE jelöléssel a gyártó világossá teszi, hogy a vonatkozó direktíva követelményeit betartotta, az előírt konformitási eljárást lefolytatta, tehát a termék megfelel minden követelménynek, amely a gyártót a termékkel kapcsolatban terheli. A termékkörrel kapcsolatos mintaként lásd az alábbi képet.


Bejárati ajtó CE jelölés mintája a vonatkozó termékszabvány módosítás [6] ZA mellékletében

A CE-jelölés azonban csak az EU követelményeinek (direktíváinak) való megfelelőséget igazolja, nem megkülönböztető minőségi jel és nem a vásárlók tájékoztatására szolgál. Feltüntetése az új megközelítésű direktívák hatálya alá tartozó termékeken kötelező, a CE jelölés nem a marketing eszköze. Jelenleg mintegy húsz új megközelítésű direktívát adtak ki, ezek túlnyomó részét nemzeti jogszabályként már hazánkban is bevezették. Ilyen szabályozás van az építési termékekre [1] , villamossági termékekre, gépekre, gázkészülékekre, játékokra, stb.

A CE-jelölés alapvetően a hatóságok számára szól. Ha a terméken feltüntették a CE-jelölést az EU és a hazai vám-, piac- és más felügyeleti hatóságok kötelesek vélelmezni, hogy a direktívák védelmi és más alapvető előírásait a szállító betartotta, ezért a termék az EU és hazánk területén szabadon forgalmazható. Piacellenőrzés során a hatóság kérheti a CE-jelölés megalapozottságának bizonyítását, az előírt tartalmú megfelelőség igazolást és a műszaki dokumentációt.

 

A CE-jelölés feltüntetésének feltétele, hogy a termékre vonatkozó valamennyi direktíva előírásai szerinti megfelelőség-értékelési eljárásokat pozitív eredménnyel végezzék el, amelyről hatósági ellenőrzés céljából álljon rendelkezésre részletes, előírt tartalmú műszaki dokumentáció. A termék feleljen meg a direktívák alapvető követelményeinek és elsősorban a hatóságok számára erről a megfelelőségről joghatályos, előírt tartalmú szállítói megfelelőségi nyilatkozatot, - egyes termékeknél megfelelőségi tanúsítványt is, - állítsanak ki. A szállítói megfelelőségi nyilatkozat helyességéért a gyártó felelős.

Ha nem használják a CE-jelölést (a jelölési kötelezettség alá eső termék nincs megjelölve, vagy a jelölés nem megfelelő) a forgalomba hozatal nemzeti és EU-s törvényekbe ütközik. Ennek következménye lehet a forgalomból való kivonás, pénzbüntetés és büntetőjogi felelősségre vonás is.

 

Szükséges forgalomba hozatali dokumentumok

Még a nyilatkozat formája, fajtája sem olyan egyértelmű a gyártók számára.

Általában a gyártó, szállító nyilatkozata annak igazolásához kell, hogy a szállított termék tulajdonságai megegyeznek a bevizsgált termék tulajdonságaival.

Minőségbiztosítási rendszert tanúsító, vagy az üzemi gyártásellenőrzési igazolás kellhet azért, hogy mindezt el is lehessen hinni, illetve hogy a gyártó igazolni tudja, hogy a tulajdonságok állandóak.

 

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a laboratóriumi vizsgálati eredmények, szabványossági vizsgálatok alapján a gyártó nevében kiállított bizonyítvány, amely azt hivatott tanúsítani, hogy a termék mindegyike megegyezik a típus tanúsítványban szereplő termék tulajdonságaival.

 

A vonatkozó 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet [3] 5. számú melléklet 2. pontja szerint kötelezően fel kell tüntetni:

- A gyártó nevét, azonosító jelét (márkajelét) és címét

- A termék rendeltetési célját és azonosításához szükséges adatait. A gyártás dátumát, a termék típusát.

- Azon szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került;

- Azon műszaki specifikációk (szabvány vagy más műszaki előírás, követelmény) felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel;

- A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét (kötelező megfelelőségi (szavatossági) idő;

- A szállító, gyártó megfelelőség igazolás aláírására felhatalmazott képviselőjének (egyszemélyi felelős) nevét és beosztását;

- A megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiállítás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását.

 

Az Európai Közösségi nyilatkozat (EK nyilatkozat) - ezt konformitási nyilatkozatnak szokták fordítani angolból, - a fentieken túlmenően tartalmazza a CE grafikát és a CE jelölés tartalmi elemeit.

Ezt a megnevezést kell alkalmazni, ha van a termékre harmonizált szabvány.

Építési termékre vonatkozó nyilatkozatot minden esetben a termékkel együtt kell átadni a vásárlónak, és ezt a kötelező megfelelőségi idő végéig nyílván kell tartani.

Az ablakokra, ajtókra vonatkozó termékszabvány [5] , mint műszaki specifikáció 8. fejezete szerint a gyártónak megfelelő tájékoztatást kell szolgáltatnia a termékének nyomon követhetősége érdekében, kapcsolatot biztosítva a termék, a gyártó és a gyártás között. Ezt a tájékoztatást vagy egy termékcímkén, vagy egy részletes kísérő dokumentációban, vagy a gyártó által közzétett műszaki leírásban kell elhelyezni.

A nyomon követhetőséget úgy is lehet biztosítania, hogy a konkrét terméktétel azonosítóját feltünteti a gyártó az ellenőrzési dokumentumban és az EK nyilatkozaton is.

 

A CE megfelelőségi jelölés (címke).

Tartalmi követelményei a vonatkozó 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet [3]  6. számú melléklet szerint:

- A grafikai jelölés magassága nem lehet kevesebb, mint 5 mm. Lásd a 2. képet

- A gyártó neve vagy azonosító jelölése;

- Azokat a gyártási (típus) számokat, amelyek a termék (szállítmány) azonosíthatóságát lehetővé teszik (ha a műszaki specifikációban előírták);

- A gyártási év utolsó két számjegyét;

- Az ellenőrző ( vizsgáló) szervezet azonosító jelét;

- A megfelelőségi tanúsítvány (vizsgálati jelentés, jegyzőkönyv) számát.

 

Használati útmutató.

Minimális tartalmi elemek a termékszabvány [5], 6. fejezete szerint.

- tárolás és kezelés,

- beépítési követelmények,

- karbantartás és tisztítás,

- végfelhasználás beleértve a szerkezeti elemek cseréjét is,

- használati biztonság.

 

Sok garanciális/szavatossági probléma megelőzhető, ha az útmutató lépésenként ismerteti a beépítés folyamatát, lépéseit, illetve tartalmazza a beépítés csomóponti rajzát. Tisztázni kell a gombavédőszeres kezelés szükségességét illetve a felületkezelés, felületvédelem, nem utolsósorban a rendeltetésszerű használat, a különleges funkciók (pl. résszellőző állás, többpontos záródás) használatának módját.

 

A szavatosságra vonatkozóan a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-NkM együttes rendelet szerinti tájékoztatást kell adni.

Első sorban a gyártó érdeke, hogy rögzítse a szavatosság vállalást kizáró okokat, ezek lehetnek a nem megfelelő beépítés, a felületkezelés elmulasztásából eredő meghibásodások vagy a vásárlást követően keletkezett külső mechanikai, szállítási vagy raktározási hibából eredő sérülések.

 

Szavatossági fogalmak

Az előző bekezdések után magyarázatot érdemel néhány fogalom, melynek tartalmát a gyártók is sokszor összekeverik.

- Termék szavatosság

Lényege, hogy a gyártó szavatolja, hogy az előírt időn belül, rendeltetésszerű használat mellett nem jelenik meg a terméken rejtett gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodás. Vita esetén a vásárlónak kell bizonyítani, hogy rendeltetésszerű használat mellett keletkezett a hiba.

- Kellékszavatosság

A kellékek a termékhez jogszabályban vagy szabványban előírt dokumentumok, amelyeket kötelezően át kell adni a vásárlónak. (használati útmutató, szállítói megfelelőségi vagy EK megfelelőségi nyilatkozat és CE címke) Bizonyítási teher a gyártónál van. A gyártónak kell bizonyítani, hogy a tartalma megfelel az előírásoknak és átadta a vevőnek.

- Garancia = jótállás

A szavatosságnál nagyobb felelősség vállalás, az öt év első hat hónapjában a gyártónak kell bizonyítani, hogy a termék anyag vagy gyártási hibáktól mentes volt a hiba keletkezésének időpontjában, még akkor is, ha nem vállalt külön garanciát a termékére. Külön garancia vállalás esetén rögzíteni kell a gyártónak, hogy az mennyi időre, mire vonatkozik - elterjedt az 1 éves garancia vállalása, - és a vállalási feltételeket is közölni kell írásban.

Zámbó László igazságügyi szakértő
Papp Imre vizsgáló mérnök, nyílászáró szakértő

További információk /Irodalomjegyzék/:
[1]       89/106/EGK Építési Termék Irányelv (CPD)
[2]       Guidance Paper D-D. Irányadó irat (a 89/106/EK Építési Termék Irányelvre vonatkozólag) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK IRÁNYELV SZERINTI CE JELÖLÉS
[3]       1999/93/EK Európai Közösségek Bizottsága határozata (1999. január 25.)
[4]       1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - Építési Törvény (ÉTV)
[5]       3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
[6]       11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-NkM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
[7]       MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi
jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók."
[8]       EN 14351-1:2006+A1:2010:E  "Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi
jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók." /Kiegészített szabvány angol változat/

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.