FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2012-01-13

Kötelező kamarai regisztráció

Február 29-ig kötelező a kamarai regisztráció, aminek 5.000 Ft-os (adók módjára behajtható) hozzájárulását március 31-ig kell megfizetni. A mezőgazdasági és erdőgazdasági főtevékenységűeknek még nem kell bejelentkezniük.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

Az adótörvényeket módosító salátatörvény (2011. évi CLVI. törvény) 2012. január 1-jével módosította a gazdasági kamarákról szóló hatályos törvényt (1999. évi CXXI. törvény), és a tagság szabályait változatlanul hagyva, bevezeti a kötelező kamarai regisztrációt.

 

Az új vállalkozások: 2012. január 1-jétől kezdődően a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó pedig a nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

A már működő vállalkozások 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül (tehát február 29-ig) kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni - ehhez persze az is szükséges, hogy mihamarabb elkészüljenek az adatlapok, az elektronikus rendszer, és értesüljenek is a vállalkozások a kötelezettségükről.

 

Nem kell bejelentkeznie a kamarába a mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző szervezeteknek és az őstermelőknek. Ezeket a vállalkozásnak várhatóan az agrárkamaráknál kell majd regisztráltatni magukat, azonban az agrárkamarára a törvény még nem ír elő hasonló kötelező nyilvántartást.

 

A kötelező regisztrációt várhatóan a kamarák ellenőrzik majd. A közhiteles nyilvántartásokhoz hozzáférési jogot biztosít részükre a törvénymódosítás. Ha azt látják, hogy a gazdálkodó szervezet nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, felszólítja, hogy jelentkezzen be, ha ez eredménytelen, a területileg illetékes kamara hivatalból regisztrálja a vállalkozást, és intézkedik a kamarai hozzájárulás behajtásáról.

 

A kamarai nyilvántartásban szereplő adatok 2012. június 1-től nyilvánosak lesznek.

 

A kötelező kamarai regisztráció "ára" a kamarai hozzájárulás, mely a tövény szerint évi 5.000 Ft. Ez a kamarai közfeladatainak finanszírozását szolgálja. Ha egy vállalkozás nem csak regisztrált a kamaránál, de annak tagja is, akkor a kamarai hozzájárulást levonhatja a kamarai tagdíjból. A kamarai hozzájárulást idén és a továbbiakban a tárgyév március 31-ig kell megfizetni. Ennek elmaradása esetén az adóhatóság mint köztartozást adók módjára behajtja. (A területi kamarák a beszedett hozzájárulás 10%-át adják tovább az országos kamarának.)

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara természetesen ismertetést ad a regisztrációról honlapján, ahol megtalálható a Kitöltési útmutató, az Adatlap és a Telephely pótlap is ehhez. Ezeket a területileg illetékes megyei KIK-hoz kell kitöltve leadni.

Hasonló ismertetés van mindegyik megyei KIK honlapján, így például a Budapesti KIK esetében is. Ez félreértések elkerülése érdekében külön hangsúlyozza: "Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá."

Bármely további technikai (benyújtás papíron vagy elektronikusan) és egyéb ügyben (pl. aki már kamarai tag hogyan is vonja le a hozzájárulást a tagdíjából) az egyes megyei kamaráknál, ügyfélszolgálataiknál lehet érdeklődni.

 

A törvényi részletek:

1999. évi törvény a gazdasági kamarákról

(A módosítást bevezető törvény: "2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról". Ennek 403-408. §-ai tartalmazzák a kamarákra vonatkozó részt, de ezen a kapcsolón e szövegek már nem jelennek meg, hanem a fenti kamarai törvényben átvezetve láthatóak.)

 

2. § E törvény alkalmazásában

d) mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység, ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet, továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a termékek piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is;

8. §

(1) A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága - kérelmére - a tagokról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. ...
...

(3) A gazdasági kamara tagjának kötelezettsége, hogy

      a) megfizesse a tagdíjat;

 

A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása

8/A. §

(1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - köteles a székhelye szerint illetékes, a (2) bekezdés szerinti területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

(2) A 2. § d) pont szerinti gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet és mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés szerinti bejegyzés kérésére nem köteles, az egyéb gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet a kereskedelmi és iparkamaránál köteles kérni a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését. Az agrárkamara az (1) bekezdés szerinti kamarai nyilvántartást nem vezet, az agrárkamarára a 8. § (2a) bekezdése a 34. § (1) bekezdés b) pontja és a 34/A. § nem alkalmazandó.

34. § (1) A gazdasági kamarák a közfeladataik ellátásával, illetve működésükkel járó költségeket a következő bevételekből fedezik:

a) tagdíjakból;

b) kamarai hozzájárulásból;

.....

 

Kamarai hozzájárulás

34/A. §

(1) A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni.

(2) A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint.

(3) A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja.

(4) A kamarai hozzájárulás fizetésének részletes szabályait az országos gazdasági kamara alapszabálya határozza meg.

(5) A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

(6) A (2) bekezdés szerinti összeg 10%-a az országos gazdasági kamarát, 90%-a a területi gazdasági kamarát illeti meg. A területi gazdasági kamara az országos kamarának járó részt tárgyév április 30-ig köteles megfizetni.

45. §

(1) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek a 8/A. § (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

(2) A gazdasági kamarák kötelesek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát 2012. június 1-jétől biztosítani.

 


 

Régebbi FATÁJ cikkeink kamara témában:

 

Részben engedett a VM Agrárkamara ügyben

A társadalmi vitára küldött tervezetnél alacsonyabb lesz a tagdíj, kicsit változnak a választási jelölés szabályai. (2011. 06. 15.)

Vélemény az Agrárkamarai törvény tervezetéről

A VM honlapján közzétette a tervezetet, az ipari és kereskedelmi kamarákra vonatkozó hasonló tervezet pedig eljutott hozzánk. Jelentős a különbség a két tervezet között, de egyformán a kötelező tagságot tartalmazzák. (2011. 05. 19.)

Kötelező lesz az agrárkamarai tagság

Új törvény készül az agrárkamarákról. Kötelező és kibővülő tagság. 100 MFt árbevétel alatt 0, felette az árbevétel 1-2 ezreléke a tagdíj. + észrevételek (2011. 04. 29.)

Munkaadói vélemény a leendő kamarai törvényről

A kérdés lényege: legyen-e kötelező kamarai tagság, illetve mi legyen a továbbiakban a köztestületi gazdasági kamarák szerepe. A munkaadói oldal a kötelező tagságot elveti, egyben megfogalmazza a javasolt feladatokat és tiltani való tevékenységeket. (2011. 03. 17.)

Mőcsényi Miklós

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.- Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.