FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2012-07-24

NVT erdőtelepítés támogatásnál az MVH határidő betartása a kifizetés feltétele !!

Az NVT-s erdőtelepítésekre az Erdőtörvénytől eltérő határidőt ad a támogatási rendelet. Aki nem tartja ezt a határidőt, azzal az MVH a támogatási összeget visszafizetteti !!

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

Tájékoztató a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében megvalósult erdőtelepítések befejezetté nyilvánításáról.

A Nemzeti Vidékfejlesztés Terv (NVT) keretében finanszírozott EU-s erdőtelepítések befejezésére a támogatási rendelet a hatályos erdőtörvénytől eltérő, szigorú - állománytípus csoporttól függő - határidőt állapít meg az erdőgazdálkodók számára. Amennyiben ezt a határidőt a gazdálkodó nem tudja teljesíteni, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elrendeli az addig felvett támogatási összegek visszafizetését.

Hazánk 2004. évi csatlakozásakor az Európai Unió egy hét éves költségvetési időszak közepe táján tartott. A 2007-ig még hátralévő időszakra vonatkozóan készült el az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap hazai megvalósulását jelentő NVT program, melynek egyetlen erdészeti vonatkozású szereplőjeként meghirdették a "Mezőgazdasági területek erdősítése" támogatási jogcímet. A jogcím révén lehetőség nyílt a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas, de még a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) területalapú támogatási jogosultsággal rendelkező területek beerdősítésére, így a mezőgazdasági szerkezet-átalakítás elősegítésére, az erdőterület növelésére.

A jogcím támogatási lehetőséget biztosított az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápoláshoz, valamint az erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlásához. Emellett a gazdálkodónak lehetősége volt különböző, úgynevezett kiegészítő intézkedések (például vadkár elhárító kerítés) közül is választani. Az első kivitelért járó összeget az ügyfél már az első kifizetés alkalmával megkapta, míg az ápolási támogatáshoz az első öt évben jutott hozzá. A jövedelempótló támogatási időszak igen hosszú, tölgy és bükk célállományok esetében például 20 évben került megállapításra, évenkénti kifizetésekkel.

A jogcím gyakorlati végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján az érintett erdőgazdálkodók fő figyelmüket az ötödik évben esedékes, az ápolási támogatáshoz kapcsolódó úgynevezett sikeresség vizsgálatra fordítják. Ekkor az MVH azt vizsgálja, hogy a főfafaj legalább 3 éves egyedeinek egyedszáma eléri-e az első kivitelre tervezett egyedszám 70%-át, véderdők esetében az 50%-át, az elegyarány a jóváhagyott célállomány típusnak megfelel-e, és a pótlást legkésőbb az előző tenyészeti időszakban hajtották-e végre a területen.

A tapasztalatok szerint ezt követően az erdőgazdálkodók nem fordítanak kellő figyelmet a támogatási rendeletben előírt sajátos befejezési határidőkre. Így szükséges kiemelni a 132/2004. (IX.11.) FVM rendelet 23. § (1)-(2) bekezdéseit, miszerint:

23. § (1) Amennyiben az erdősítés engedélyezett legkésőbbi befejezésének évében (tölgy és bükk célállomány esetében 10., minden egyéb célállomány esetében 6. év) az erdősítés nem fejezhető be, és emiatt az erdőtelepítést az erdészeti hatóság nem nyilvánítja befejezettnek, úgy a támogatásra jogosult:
a) köteles az első kivitelhez és az ápoláshoz korábban már felvett támogatást a támogatási határozat kiadásának évében érvényben lévő feltételekkel, a jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetni,
b) támogatási jogosultságát elveszti, és
c) két évig e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.
(2) A támogatási jogosultság elvesztése esetén megszűnik a jövedelempótló támogatás igénybevételéhez való jogosultság is.

Vagyis, a fenti súlyos szankciók elkerülése érdekében, a tölgy és bükk célállományok kivételével az érintett erdőrészleteket a 6. évben, a tölgy és bükk főfafajú telepítések esetében pedig a 10. évben be kell fejezni. Az egyéb kemény lombos támogatási kategóriába tartozó, főként csert tartalmazó célállományok esetében a 6. évre történő befejezhetőség a tapasztalatok szerint fokozott problémát jelent.

Az alábbi ábra szemlélteti a fent meghatározott két befejezési kor szerint csoportosítva az NVT keretében megvalósított erdőtelepítéseket. A diagram egyúttal - a grafikonokat időben eltolva - bemutatja a teljesítendő befejezési határidőket és a befejezéssel érintett erdőterület nagyságát. Jól látszik, hogy a nem tölgy és bükk, az ábrán az "Egyéb" kategóriába sorolt erdőrészletek esetében 2012 és 2013 kritikus év lesz. A tölgy és bükk támogatási csoportnál a befejezési kényszer csúcspontja 2017-ben várható.


Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, Készítette: Holl Katalin

Logikus megoldásként kínálkozna a támogatási rendeletben szabott egyedi, a gyakorlatban nehezen megvalósítható, kritériumrendszer megváltoztatása. Viszont ez a feltételrendszer a Bizottság által elfogadott programszövegben is ilyen formában került rögzítésre, és így a lezárt költségvetési időszak tekintetében programmódosítás kezdeményezésére már nincs lehetősége a tagállamnak. Ennek következménye, hogy a program szövegétől eltérően, azzal ellentétesen a támogatási rendelet módosítására sincs mód.

A befejezési kor teljesítése elé egyre gyakrabban gördítenek akadályokat a gazdálkodótól független külső körülmények, az úgynevezett vis maior események (pl. tavaszi fagyok, aszálykár). A kor megállapítása egy korábban súlyosan károsodott erdőrészlet esetében koránt sem annyira nyilvánvaló, mint ott, ahol az első kivitel elvégzését követően kizárólag a szokásos mértékűnek tekinthető pótlások elvégzésére került sor. Az MVH kizárólag egyértelmű jogszabályi felhatalmazás esetén tudja kezelni az erdőrészletek időbeli "visszaléptetését", vagyis azt a helyzetet, amikor is az első kivitel éve óta eltelt idő és az erdőrészlet "bírálati kora" eltér egymástól.

A Magyar Közlöny 2012. évi 45. számában jelent meg a 37/2012. (IV.16.) VM rendelet*, mely többek között az alábbiak szerint rendelkezik a 132/2004. FVM rendelet módosításáról:

15/A. §(4) Azokban az erdősítésekben, ahol a gazdálkodó jóváhagyott vis maior bejelentéssel rendelkezik az adott erdősítés vonatkozásában és a káresemény által sújtott terület nagysága az erdősítésben
a) nem különíthető el, de mértéke eléri az 50%-ot, vagy
b) elkülöníthető és mértéke eléri vagy meghaladja az 1 ha-t vagy a részlet felét
a 23. § (1) bekezdésben foglaltakat a vis maior káresemény bejelentésének elfogadásáról szóló helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedésétől számítva kell teljesítenie a gazdálkodónak.

A módosítás szövege egyértelművé teszi, hogy a támogatási rendeletben meghatározott befejezési határidők teljesítése alól kizárólag a vis maior eseménnyel érintett erdőrészletek kaphatnak átmeneti haladékot. Ennek azonban fontos előfeltétele az, hogy az ügyfél az MVH által elfogadható módon, az egységes kérelem felületen, elektronikusan nyújtsa be vis maior kérelmét. A területileg illetékes erdőfelügyelőnek való kárbejelentés, egyeztetés - még ha az írásban történik is - nem helyettesíti az MVH-hoz történő, a szabályoknak megfelelő bejelentést.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Erdészeti Igazgatóság

FATÁJ kiegészítés:

*A 37/2012. (IV.16.) VM rendelet a magyarorszag.hu jogszabály keresőjében nem látható, hiszen korábbi más rendeletet módosított, így tartalma a módosított rendelet, esetünkben a 132/2004. (IX.11.) FVM rendelet hatályos és elérhető szövegében van jelen.

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.- Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.