FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2012-08-22

Magyar bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011.2.rész

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. E helyt a 2011. éves záróadatokkal készült tanulmány második (bútoripari) részét tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2011. éves záróadatokkal készült tanulmány első részét tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

A tanulmány első része (általános adatok + faipar) itt érhető el.

 

...

 

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2011. január-decemberi termelési értéke 131.119,0 millió Ft, belföldi árbevétele 47.925,6 millió Ft, export árbevétele 83.193,4 millió Ft volt. A bútoripar termelése 2011-ben 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbi 10%-os visszaesés bázisán. A bútoripar hazai eladásai a 2010. évi 14,2%-os visszaeséssel szemben 2011. január-decemberében további 7,5%-kal csökkent. A bútoripari export ugyanakkor 2,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2011. decemberében a bútoripar termelése 1,6%-kal, belföldi értékesítése 5,6%-kal csökkent, export értékesítése pedig 2,4%-kal ntt 2010. decemberéhez képest. Az ágazat 2011 negyedik negyedévi teljesítménye is hasonlóan alakult, a termelés 1,6%-kal, a belföldi értékesítés 4,9%-kal esett vissza, az export 1%-os növekedése mellett.


BÚTORIPAR

 

Az irodabútorok gyártása területén 2008 év végén megindult kedvezőtlen folyamatok tovább erősödtek 2009-ben. 2010-ben változatlanul a negatív tendenciák érvényesültek, de a korábbi ütem enyhült. 2011-ben folytatódott a több mint két éve tartó visszaesés. A szakág termelése 9,1%-kal, belföldi értékesítése 23,6%-kal csökkent, kivitele ugyanakkor 18,9%- kal emelkedett, mindez igen alacsony előző évi bázison. Az egyes negyedévek teljesítménye közel azonos volt 2011-ben, mind a termelés, mind a hazai értékesítés területén. A kivitel növekedési üteme a második félévben megfeleződött az első félévhez képest. Ugyanakkor a IV. negyedévi növekedés (+10,6%) kismértékben meghaladta a harmadik negyedévit (+9,2%). 2011. decemberében a termelés 1,6%-kal, a kivitel is 231,8%-kal bővült, míg a belföldi értékesítés 24%-kal esett.

2008-ban a konyhabútorgyártás termelése 52,1%-kal, a kivitel 36,3%-kal, a belföldi értékesítés 57,4%-kal emelkedett. A 2009-ben bekövetkezett negatív fordulat 2010-ben tovább folytatódott, a visszaesés üteme változatlan mértékű. 2011-ben részleges fordulat következett be: a termelés 12,8%-kal az export 92,2%-kal nőtt 2010-hez képest. A belföldi értékesítés még mindig gyengélkedik (építőipar gyenge teljesítménye, lakossági és intézményi fogyasztás csökkenése), 7,3%-os visszaesést mutat. 2011. decemberében a termelés 19,7%-kal, a kivitel 89,4%-kal bővült az egy évvel korábbi igen alacsony bázishoz képest. A hazai értékesítés is pozitív irányba mozdult (+3,7%).

2008-ban az ágybetétgyártás termelése 7,1%-kal, a hazai eladások 8,6%-kal emelkedtek, az export 5,5%-kal bővült. 2009-ben a többi bútoripari alágazathoz hasonlóan mind a termelés, mind az értékesítés területén jelentős mértékű visszaesést mértek. 2010-ben némi javulás volt tapasztalható, a termelés és a hazai értékesítés visszaesésének üteme lassult, a kivitel bővülése pedig növekvő ütemben folytatódott. 2011. IV. negyedévében folytatódtak az első kilenc hónapban tapasztalt kedvező folyamatok. A termelés 68,2%-kal, a belföldi értékesítés 47,6%-kal, a kivitel 225,1%-kal emelkedett. Éves szinten a termelés 50,8%-kal, a belföldi értékesítés 24,8%-kal, az export pedig 265%-kal haladta meg a 2010. évit. 2011. decemberében a termelés 51%-kal, a kivitel 212,2%-kal bővült, a belföldi értékesítés 33,7%- kal emelkedett az egy évvel korábbi bázishoz képest. A havi adatok szerint a termelés és a kivitel növekedése a múlt év valamennyi hónapjában kiemelkedően magas volt. A belföldi értékesítés teljesítménye hullámzó volt, azonban a növekedést mutató hónapok száma túlsúlyban volt.

Az egyéb bútorok gyártása – ami az új besorolásnak köszönhetően már 80%-át teszi ki a bútorgyártásnak – alágazat termelése és értékesítése a 2008 évi bővülést követően 2009-ben csökkent. A 2010 évi adatok szerint a 2009-ben megindult negatív hatások még jelen voltak, de a visszaesés üteme lelassult. 2011-ben változatlanul megmaradt a negatív teljesítmény, bár üteme még tovább lassult. A 2011. év egészében a termelés 2,5%-kal, a hazai eladások 5,8%-kal, a kivitel pedig 1,8%-kal csökkent. A második negyedévi pozitív eredményeket a harmadik, illetve negyedik negyedévben nem sikerült megőrizni. A decemberi teljesítmény változatlanul kedvezőtlen, nem kecsegtet pozitív változásokkal 2012-re.

A szakágak megoszlásában folyamatos változás mutatkozik, ezt a következő táblázat illusztrálja:

KÜLKERESKEDELMI FORGALOM

A külkereskedelmi forgalom adatai 2003-tól állnak rendelkezésre a KSH Internetes adatbázisában. Az egyes évek termékszintű adatai az adott évre érvényes Magyar Kombinált Nómenklatúra (MKN) elemei szerint állnak rendelkezésre. Emiatt egyes termékek esetében az idősorok megszakadnak, más MKN szám alatt folytatódnak, illetve korábban összevontan szereplő termékek kibontva jelennek meg. Az adatokat most 4, illetve ahol szükséges volt 6 jegyre kibontva közlöm ezer euróban. Természetes mértékegységben a termékek többségénél nem, vagy csak részlegesen áll rendelkezésre adat.

 


Egy rövid részlet a táblázatból...

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS
BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória megszűnt. Az új ágazati besorolás miatti adat visszavezetés 2008 évre történt meg, így hosszabb idősor bemutatására nincs lehetség a négy jegyre történő bontáskor.

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

2011-ben 3,4%-kal emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, 3,1%-kal az alkalmazásban állók létszáma az előző év azonos időszakához képest. A kismértékű növekedés mögött részben a közmunka programban bekövetkezett változás állt, erre utal az is, hogy nagymértékű létszámcsökkenést az 50-249 főt (-42%) foglalkoztató vállalkozásokban regisztráltak, ugyanakkor emelkedett a foglalkoztatás a mikró- és kisvállalkozások(+10,8%), illetve a 250 fnél többet foglalkoztató (+11,5%) vállalatok esetében. Jelentős létszámnövekedést az erdészeti szolgáltatás (+10,5%) ágazatban mértek. A foglalkoztatás legkisebb mértékben a fakitermelési ágazatban (+1,4%) emelkedett.

FAFELDOLGOZÓ IPAR

A 2010. évi 3,2%-os növekedést követően 2011-ben -3,8% létszámcsökkenés ment végbe a fafeldolgozó ipar egészében. Ezen belül a 20-49 fős vállalkozások esetében a létszám az előző évi 0,9%-os csökkenést követően 2011-ben 19,6%-kal esett. A többi létszámkategóriában 9-20,8% közötti emelkedést mértek. A létszámemelkedés az előző évi létszámnövekedés bázisán valósult meg. Az ágazat egyes alágaiban igen eltérő tendenciák
jelentkeznek, az egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártásban, illetve az épületasztalosipari termékek gyártásban tovább folytatódott a 2008 óta tartó létszámcsökkenés. A fűrészáru gyártásban a 2010. évi jelentős létszámemelkedést követően 2011-ben 4,5%-os csökkenést mértek. A többi alágban emelkedett mind az alkalmazotti, mind a teljes munkaidős foglalkoztatás. Kiugró növekedést mértek a falemezgyártásban (5,4%), ill. a parkettagyártásban (9,7%).

BÚTORIPAR

Az alkalmazotti létszámot tekintve a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teszik ki a létszám 90 százalékát. Az összes foglalkoztatotti létszámban ingadozások a konjunktúra függvényében tapasztalhatók. A 2009-ben és 2010-ben bekövetkezett létszámcsökkentés megállt, 2011-ben a bútoripar egészében 3,8%-kal emelkedett az alkalmazásban állók, és 5,8%-kal a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma. Az irodabútor gyártásban foglalkoztatottak létszáma stagnált az egy évvel korábbihoz képest, az egyéb bútor gyártása alágban melyben a bútoriparban foglalkoztatottak 3-e dolgozik pedig az átlagnál alacsonyabb (2,1%) volt a létszámbővülés mértéke. A legnagyobb arányú létszám-növekedés az ágybetét gyártásban következett be (69%), de a konyhabútor gyártásban (14%) is az átlagot lényegesen meghaladó mértékű volt a bővítés mértéke.

 

ÁTLAGKERESETEK ALAKULÁSA A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁMKATEGÓRIÁNKÉNT

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS
Az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások kereseti adatai szerint sem a bruttó, sem a nettó keresetek nem érik el a versenyszféra átlagát, nemzetgazdasági szinten a legalacsonyabbak közé tartozik. 2011-ben a bruttó kereset 4,5%-kal, a nettó keresetek 3,4%-kal emelkedtek. Ezen belül a legkisebb mértékű emelkedés a mikró vállalkozások esetében következett be, a bruttó kereset 7,1%, a nettó kereset 2,6%-kal növekedett. A legmagasabb emelkedés a 20-49 fős vállalkozások körében következett be, a bruttó
kereset 33,2%-kal, a nettó kereset 23,7%-kal emelkedett.

FAFELDOLGOZÓ IPAR

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a fafeldolgozó iparban a versenyszféra átlagát meghaladó bruttó és nettó átlagkereset csak a 250 fő feletti létszámot foglalkoztató vállalkozások esetében mértek mind 2007-ben, mind 2008-ban. A többi vállalkozás esetében jelentős az elmaradás mind a bruttó, mind a nettó keresetek tekintetében. 2009-től nincs 250 főnél többet foglalkoztató vállalkozás az iparágban, a keresetek jelentősen elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól. 2010-ben a bruttó keresetek 9,5%-kal növekedtek, a nettó keresetek átlagosan 10,9%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. 2011-ben a bruttó keresetek 4,6%-kal, a nettó átlagkeresetek 4,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Keresetnövekedést csak az 50-249 főt foglalkoztató vállalkozásoknál mértek (bttó +20,6%, nttó +16,5%), a többi kategóriában 10%-ot nem meghaladó csökkenés ment végbe.

BÚTORIPAR

A bútoripar vállalkozásai esetében egyik létszám kategóriában sem érik el a keresetek a versenyszféra átlagát, még a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató kategóriában is 15- 20%-os elmaradás mutatkozik. 2010-ben a bruttó keresetek átlagosan 3,2%-kal emelkedtek, csökkenést, a 20-49 főt foglalkoztató vállalkozásoknál mértek (-7,8%), a többi kategóriában 1,8-6,4% közötti emelést regisztráltak. A nettó keresetek átlagos növekedése 5,8% volt. A 20-49 fős vállalkozásoknál a nettó keresetek 4,3%-kal csökkentek, a többi kategóriában 5,9-7,4% közötti volt az emelkedés mértéke. 2011-ben a bruttó keresetek 5,6%-kal, a nettó keresetek pedig 3,2%-kal emelkedtek. A bruttó
keresetek valamennyi létszám-kategóriában emelkedtek, legmagasabb mértékben a 20-49 fős kategóriában (+19,4%). A nettó keresetek a 20-49 fős kategóriában jelentősen emelkedtek (12,7%), a többi létszám-kategóriában 0,0-3,4% között növekedtek.

 


...

A teljes tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

A tanulmány harmadik része innen elérhető

 

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.- Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.