FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2012-09-27

Magyar fa-bútoripari ágazati elemzés, 2012.1.negyedév

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. E helyt a 2012. első negyedéves záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2012. első negyed-éves záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

Kitekintés

Az EU-27 gazdasági teljesítménye - szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva - 2011-ben 1,5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. 2012 I. negyedévében a növekedés mindössze 0,1% volt, ennél gyengébb teljesítményt 2009 IV. negyedévében mértek. A növekedés motorja - a múlt évhez hasonlóan - Németország (1,2%) volt. Teljesítménye azonban negyedévr ől negyedévre lassul. A többi meghatározó gazdaság közül a francia teljesítménye enyhén emelkedett, az Egyesült Királyságé stagnált, az olasz (-1,3%) és a spanyol (-0,4%) viszont csökkent. A 20 adatszolgáltató állam közül a Görögországban6,6%-kal, Portugáliában 2,2%-kal esett vissza a GDP. Az éves növekedési adatok alapján az EU átlagát jóval meghaladó növekedés volt a balti államokban és Finnországban, de a környező országok közül Szlovákiában (3,2%), Ausztriában (0,7%) is. Csehországban ugyanakkor 1%-os visszaesést regisztráltak.

Hazai folyamatok

2012. I. negyedévében a bruttó hazai termék 0,7%-kal csökkent - kiigazítatlan adatok alapján - az egy évvel korábbi 2,5%-os növekedés bázisán.

Az előző negyedévhez viszonyított - szezonálisan és naptárhatással kiigazított - index 1,2% volt. A nemzetközi összehasonlításban használt, szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint 1,4%-os volt a visszaesés az egy évvel korábbihoz képest, ezzel az uniós tagállamok rangsorában az utolsó harmadban helyezkedünk el.

A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen leszűrhető, hogy a növekedés motorja továbbra is a feldolgozóipari termelés és a termékek és szolgáltatások külkereskedelme, valamint az információ, kommunikáció szektor volt

A feldolgozóipar termelése 2012 első negyedévében 0,2%-kal, kivitele 1,1%-kal volt magasabb, míg belföldi értékesítése 1,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2012 márciusában 0,9%-kal csökkent a feldolgozóipar teljesítménye, belföldi értékesítése 3,6%-kal, míg kivitele 1,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

 

A fafeldolgozó-ipar termelése 2012 I. negyedévében 9,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbi 8,6%-os növekedéshez képest. 2012 márciusában 8,4%-kal nőtt a termelés az el őző év 13,4%-os csökkenés bázisán.

A szakágazat hazai értékesítése 2012 első három hónapjában 1,9%-kal, márciusban pedig 8,5%-kal csökkent. Az ez év januármárciusi exportértékesítés 18,8%-kal emelkedett a múlt évi 1,3%-os csökkenés bázisán, márciusban pedig a szakágazat kivitele 23,5%-kal növekedett az egy évvel korábbi 14,4%-os visszaesés bázisán.

A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2012 első negyedévében megállni látszik. Az ágazat termelése 2,9%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés változatlanul csökken (-5,9%) a múlt évi 3,2%-os csökkenés bázisán. Az export a január-márciusi id őszakban 6,9%-kal bővült, ezen belül márciusban 4,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

 

2012. márciusában az építőipar teljesítménye 3,9%-kal csökkent, az épületek építése 3,1%-kal, az egyéb építményeké 8%-kal volt alacsonyabb, mint 2011 márciusában. Az adatot szolgáltató tagállamok közül 2012 els ő negyedévében az építőipari termelés Lengyelországban (14%), Litvániában (12,8%), Lettországban (28,5%) és Svédországban (6,6%) emelkedett a legkiugróbb mértékben. A legjelentősebb csökkenés az építőipari teljesítményben, Szlovéniában (-19,8%), Portugáliában (-14,9%), Csehországban (-10,3%) és Hollandiában (-8,6%) következett be.

 

A fa alapanyagok 2012 I. negyedévi külkereskedelmi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke meghaladja a 9,5 milliárd forintot, ami közel 5 milliárd forinttal múlja felül az egy évvel korábbit. A behozatal forintban 13,2%-kal, kivitelünk pedig 38,2%-kal nőtt. A fatermékek kivitele ez év első negyedévében 16,2%-kal emelkedett, míg behozatalunk 23,5%-kal n őtt. Az egyenleg lényegében nem változott az egy évvel korábbihoz képest.

2012 január-márciusban a bútor és bútorelem behozatal 32,6%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 29,1%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege 13,1 milliárd forinttal kedvezőbben alakult, mint az előző évben.

A fafeldolgozó ipar termelői ára 2012 január-márciusban 7,1%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítési árak 6,2%-kal, az export értékesítés árai 7,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A bútoripar termelői ára 2012 I. negyedévében 6,5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a hazai értékesítés árszintje 4,5%-kal, az exporté pedig 7,6%-kal emelkedett a 2011 azonos időszaki árszinthez képest.

 

A hazai fafeldolgozó-ipar 2004-07 között lényegében követi a nemzetközi tendenciákat, 2008-ban azzal ellentétes irányba fordul, így a visszaesés 2009-ben sokkal erőteljesebb. 2010-ben követve a külpiaci tendenciákat, az EU átlagánál jelentősebb mértékű növekedést mutatott. 2011-ben igazodva a nemzetközi trendekhez a faipar termelése csökkent (-11,6%), mértéke azonban a korábbiakhoz hasonlóan lényegesen erőteljesebb mint az EU-27, vagy az EU-15 esetében. Az egyes negyedéveket tekintve a visszaesés üteme a harmadik negyedévig gyorsult, a múlt év utolsó negyedévében azonban jelentősen lefékeződött. 2012 I. negyedévében az európai tendenciákkal szemben 7,9%-os növekedést mértek a hazai faipar esetében.

Bútorgyártásunk tendenciájában lényegében követi az európai folyamatokat a fordulatok azonban sokkal élesebbek, a csúcsok magasabbak, a visszaesések mélyebbek. Ennek a tendenciának a folytatását láthattuk 2010-ben is. A múlt év egyes negyedéveiben a csökkenés üteme lassult, az utolsó negyedévben pedig növekedésbe fordult.

A bútorgyártás teljesítménye 2011-ben, az EU-s eredményekkel ellentétben, 0,8%-kal csökkent. Az éves összteljesítmény visszaesése lényegében a harmadik negyedévben bekövetkezett 6,9%-os termelés-csökkenésre vezethet ő vissza. Az év első felében, illetve a negyedik negyedévben az ágazat pozitív egyenleggel zárt. 2012 január-márciusban az ágazat termelése növekedett (2%), az előző év utolsó negyedévének pozitív tendenciáját folytatva.

 

Termelés, értékesítés

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2012. I. negyedévi összes nettó árbevétele 44.538 millió Ft, belföldi árbevétele 13.694,4 millió Ft, export árbevétele 30.843,6 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 0,2%-os emelkedése mellett az ágazat - kiigazítatlan indexek szerint - 9,4%-os növekedést mutat. Az ez évi termelés-bővülés az egy évvel korábbi 8,6%os csökkenés bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2011 januármárciusi 21%-os visszaesést követően, 2012 első három hónapjában 1,9%-kal tovább csökkent.

A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2011. évi 1,3%-os csökkenést követően 2011. januármárciusában 18,8%-kal bővült a kivitel volumene, így alapozva meg a termelés bővülését. 2012 márciusában a január óta tartó termelésnövekedés kismértékben lassult, de így is 8,4%os volt a bővülés üteme az előző évi 13,4%-os visszaesés bázisán. A hazai értékesítés márciusban 8,5%-kal csökkent a 2011. márciusi 22,2%-os csökkenést követ ően. Az ipar exportja márciusban 23,5%-kal bővült, az egy évvel korábbi 24,4%-os csökkenést követően. A negyedéven belül a januári és a márciusi teljesítmény lényegében azonos volt, a februári kissé gyengébb eredmény mellett.

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2012. január-márciusi termelési értéke 32.892,4 millió Ft, belföldi árbevétele 9.219,0 millió Ft, export árbevétele 23.673,4 millió Ft volt. A bútoripar termelése 2012 I. negyedévében 2,9%-kal nőtt, az egy évvel korábbi 2,6%-os bővülés bázisán. A bútoripar hazai eladásai a 2011. I. negyedévi 3,2%-os visszaeséssel szemben 2012. január-márciusában további 5,9%-kal csökkent. A bútoripari export ugyanakkor 6,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2012. márciusában a bútoripar termelése 4,9%-kal, belföldi értékesítése 22,3%-kal csökkent, export értékesítése pedig 4,9%-kal nőtt 2011. márciusához képest, amikor a termelés 5,3, a belföldi értékesítés 10,9, az export pedig 0,5%-kal emelkedett. A negyedéven belül a január-februári adatok a termelés és az értékesítés növekedését mutatják az előző év csökkenő bázisán.

SZAKÁGAZATI EREDMÉNYEK - FAFELDOLGOZÓ-IPAR

 

A hazai fűrészáru gyártás termelése 2012 I. negyedévében 44,6%-kal emelkedett, az egy évvel korábbi 4,9%-os csökkenést követően. A hazai értékesítés 17,5%-kal, az export 74,8%-kal nőtt, a 2011 I. negyedévi bázison (belföldi értékesítés -26,5%, exportértékesítés +29,2%). 2012 márciusában a termelés 41,8%-kal, a belföldi értékesítés 10%-kal, az export 90,1%-kal bővült a 2011. márciusi szinthez képest. 2012 I. negyedévén belül a januári 59,5%-os termelésbővülést februárban kismértékű növekedés lassulás (+34,8%), márciusban újabb növekedés gyorsulás követett. A belföldi értékesítés ez év január-márciusában 17,5%kal b ővült, a negyedév első két hónapjában a növekedés üteme gyorsult, márciusra azonban 10%-ra lassult az előző évi nagyon alacsony bázison.

A fűrészüzemek kivitele 2012. I. negyedévében 74,8%-kal bővült, a negyedév egyes hónapjaiban is kiugróan magas volt a növekedés üteme az egy évvel korábbi magas szinthez képest.

A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó-ipar termelésének közel negyedét adja, termelése 2012 I. negyedévében 10,6%-kal csökkent. A belföldi értékesítés 25,4%-kal, az export 6,2%-kal maradt el az egy évvel korábbi alacsony bázistól. A negyedéven belül az ágazat márciusi termelési teljesítménye volt a legerősebb (+6%), január-februárban lassult termeléscsökkenés üteme (január: -23,7%; február: -13,5%). 2012 márciusában a termelés volumene 6%-kal, az export 3,3%-kal emelkedett, a hazai értékesítés pedig 17,8%-kal csökkent. A növekedés meglehet ősen alacsony előző évi bázison jött létre.

 

A parkettagyártás idősora foghíjas, hiányoznak a 2000-2002 közötti és a 2007 évi hivatalos adatok. A hozzávetőleges értékadatok számítására lehetőség nyílt, ez tükröződik a grafikonokon is. Az indexek kiszámításához azonban nem áll rendelkezésre elegendő részlet. A 2012. január-márciusi adatok alapján a szakág közel 1,0%-ot képvisel. A 2012. I. negyedévi volumenváltozások az igen magas előző évi bázison keletkeztek (a 2010 évet megelőző években folyamatosan csökkenő adatokat regisztrált a KSH).

A termelés 16%-kal, a kivitel 25,3%-kal visszaesett, a belföldi értékesítés ugyanakkor 9,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

A negyedéven belül januárban még emelkedett a termelés és a hazai értékesítés, a kivitel azonban már ekkor csökkent. Februárban már csak a belföldi értékesítés n őtt (4,2%), az export visszaesése gyorsult, a termelés pedig jelentős mértékű visszaesésbe fordult (-12,9%). 2012. márciusában a termelés 37%-kal, a belföldi értékesítés 11,4%-kal, az export 28,4%-kal mérséklődött az előző évi igen magas bázishoz képest (termelés: +116,5%, belföldi értékesítés: +88%, export: +46,6%).

A fafeldolgozó ipar egyharmadát kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában a 2008 utolsó negyedéve óta tartó kedvezőtlen tendencia - kisebb javuló időszakok mellett - 2010-ben fordulni látszott, 2011-ben azonban a negatív piaci tendenciák folytatódtak.

A 2012 első három havi adatok a recesszió folytatódását mutatják, némi reménysugárt a kivitel bővülése jelenthet. Az első negyedévben a termelés stagnált (-0,1%), a belföldi értékesítés 15,5%-kal tovább csökkent, míg az export 11,4%-kal bővült, a múlt évi alacsony bázishoz képest. A hazai építőipari recesszió teljes súlyával nehezedik rá az ágazatra.

A termelők túlélését a hazai piacon a lakásfelújítások jelenthetik, illetve a külpiacok növekvő felvevőképessége. 2012. márciusában a termelés 11,2%-kal, a belföldi értékesítés 27,5%-kal csökkent, a kivitel ugyanakkor 7,1%-kal bővült.

A tároló fatermékek termelésében és export értékesítésében pozitív tendenciák mutatkoztak 2010-ben, illetve 2011-ben. 2012 első negyedévében ezek a tendenciák folytatódtak, kismértékben tovább erősödtek. A termelés 14,3%-kal növekedett. A kivitel változatlanul a növekedés motorja volt, 31,5%-os bővülésével. A belföldi értékesítés is növekedésbe kezdett, mértéke 3,9%-os volt. 2012. márciusában a tároló fatermékek gyártása 8,1%-kal, exportja 39,6%-kal n őtt, míg belföldi értékesítése 7,3%-kal csökkent. Az I. negyedéven belül a termelés növekedési üteme lassult, a belföldi értékesítés a januári és februári gyorsuló növekedést követően márciusban csökkent. A kivitel, a februári lassulástól eltekintve, januárban és márciusban magas növekedést produkált.

 

BÚTORIPAR

Az irodabútorok gyártása területén 2008 év végén megindult kedvezőtlen folyamatok tovább erősödtek 2009-ben. 2010-ben változatlanul a negatív tendenciák érvényesültek, de a korábbi ütem enyhült. 2011-ben folytatódott a több mint két éve tartó visszaesés. 2012 első három hónapjában sem fordult meg az előző évek negatív tendenciája, mind a termelés, mind az értékesítés csökkent. A szakág termelése 7,7%-kal, belföldi értékesítése 15,8%-kal, kivitele 5%-kal csökkent, mindez a termelés és hazai értékesítés esetében igen alacsony előző évi bázison. 2012 márciusában a termelés 25,5%-kal, a belföldi értékesítés 34,4%-kal, a kivitel pedig 19,1%-kal csökkent a múlt évi magas bázishoz képest. A negyedéven belül januárban még igen erős növekedés mutatkozott, februárra azonban már jelentős visszaesésbe fordult az alágazat tevékenysége.

2008-ban a konyhabútorgyártás termelése 52,1%-kal, a kivitel 36,3%-kal, a belföldi értékesítés 57,4%-kal emelkedett. A 2009-ben bekövetkezett negatív fordulat 2010-ben tovább folytatódott, a visszaesés üteme változatlan mértékű. 2011-ben részleges fordulat következett be: a termelés 12,8%-kal az export 92,2%-kal n őtt 2010-hez képest. A belföldi értékesítés még mindig gyengélkedik (építőipar gyenge teljesítménye, lakossági és intézményi fogyasztás csökkenése), 7,3%-os visszaesést mutat.

2012 I. negyedévében - az építőipar változatlan gyengélkedése és a külföldi piacok lendületvesztése miatt - jelentősen csökkent a konyhabútor gyártás és értékesítés. A termelés 36,6%-kal, a belföldi érékesítés 35,3%-kal, a kivitel 39,5%-kal esett vissza. 2012. márciusában a termelés 54,5%-kal, a kivitel 49,4%-kal a hazai értékesítés 60%-kal csökkent a múlt évi magas bázishoz képest. A negyedéven belül az alágazat teljesítménye hónapról-hónapra romlott, a visszaesés üteme er ősödött.

2008-ban az ágybetétgyártás termelése 7,1%-kal, a hazai eladások 8,6%-kal emelkedtek, az export 5,5%-kal bővült. 2009-ben a többi bútoripari alágazathoz hasonlóan mind a termelés, mind az értékesítés területén jelentős mértékű visszaesést mértek. 2010-ben némi javulás volt tapasztalható, a termelés és a hazai értékesítés visszaesésének üteme lassult, a kivitel bővülése pedig növekvő ütemben folytatódott. 2011-ben kimagaslóan nőtt az alágazat teljesítménye. A 2012 január-márciusi időszakban az alágazat nem tudta megismételni egy évvel korábbi teljesítményét, termelése lényegében stagnált (0,7%), kivitele kismértékben emelkedett (3,4%), hazai értékesítése azonban csökkent (-1,9%). A januári és februári jó teljesítményt követően ez év márciusában jelentősen romlott az ágybetétgyártás teljesítménye: a termelés 13, a belföldi értékesítés 10,8, a kivitel 18,9%-kal esett.

Az egyéb bútorok gyártása - ami az új besorolásnak köszönhetően már több, mint 80%-át teszi ki a bútorgyártásnak - alágazat termelése és értékesítése a 2008 évi bővülést követően 2009-ben csökkent. A 2010 évi adatok szerint a 2009-ben megindult negatív hatások még jelen voltak, de a visszaesés üteme lelassult. 2011-ben változatlanul megmaradt a negatív teljesítmény, bár üteme még tovább lassult.

A 2011. év egészében a termelés 2,5%-kal, a hazai eladások 5,8%-kal, a kivitel pedig 1,8%-kal csökkent. 2012els ő negyedévében a múlt év végén kezdődött kedvező folyamatok folytatódtak, a termelés 7,8, a belföldi értékesítés 1,7, az export pedig 10,5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ez év márciusában a termelés (+3,7%) és a kivitel (+11,4%) bővülése folytatódott, a hazai értékesítés azonban visszaesett (-12,4%). Az első negyedéven belül januárban és februárban mind a termelés, mind az értékesítés jól teljesített, 10% körüli növekedést produkálva.

Az elemző tanulmány itt nem ér véget.

...

A teljes tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, ami összesítve 36611 fő (erdőgazdálkodás 10970 fő, fafeldolgozás 12066 fő, bútoripar 13575 fő), kereseti viszonyokat, ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

A tanulmány harmadik része innen elérhető

 

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.- Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.