FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-05-31

Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2012. első három negyedéves záróadatokkal készült tanulmányból emelünk ki néhány fontosabb elemet.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2012. (január-szeptember) adatokkal készült tanulmány befejező részét tesszük közzé, emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

...

 

A fafeldolgozó-ipar termelése 2012 I-III. negyedévében 6,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbi 13,4%-os visszaeséshez képest. 2012 szeptemberében 7,3%-kal mérséklő dött a termelés az elő ző évi 18,1%-os csökkenés bázisán. A szakágazat hazai értékesítése 2012 első kilenc hónapjában 6,3%-kal, szeptemberben pedig 2,7%-kal emelkedett. Az ez év január-szeptemberi exportértékesítés 6,7%-kal emelkedett a múlt évi 5,8%-os csökkenés bázisán, szeptemberben pedig a szakágazat kivitele 15,6%-kal visszaesett az egy évvel korábbi 12,3%-os visszaesés bázisán.

 

A hazai bútoripar 2009-ben kezdő dött mélyrepülése 2012 első kilenc hónapjában megállni látszik. Az ágazat termelése 1,1%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés változatlanul csökken (-3,6%) a múlt évi 8,6%-os csökkenés bázisán. Az export a január-szeptemberi idő szakban 3,3%-kal bővült, ezen belül szeptemberben 1,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

 

A fa alapanyagok 2012 I-III. negyedévi külkereskedelmi forgalma pozitív
egyenleggel zárt, mértéke megközelíti a 19 milliárd forintot, ami duplája az egy évvel korábbinak. A behozatal forintban 3,5%-kal visszaesett, kivitelünk pedig 13,3%-kal nő tt. A fatermékek kivitele ez év első kilenc hónapjában 0,8%-kal emelkedett, míg behozatalunk 7,6%-kal nőtt. Az egyenleg mintegy 2 milliárd forinttal elmarad az egy évvel korábbitól.

2012. január-szeptemberben a bútor és bútorelem behozatal 21,3%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált idő szakban 21,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege 20 milliárd forinttal kedvező bben alakult, mint az előző évben.

 

A fafeldolgozó ipar termelői ára 2012 január-szeptemberben 7,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítési árak 6,7%-kal, az export értékesítés árai 8,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A bútoripar termelői ára 2012 I-III. negyedévében 5,2%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a hazai értékesítés árszintje 2,6%-kal, az exporté pedig 5,6%-kal emelkedett a 2011 azonos idő szaki árszinthez képest.

A hazai fafeldolgozó-ipar 2004-07 között lényegében követi a nemzetközi tendenciákat, 2008-ban azzal ellentétes irányba fordul, így a visszaesés 2009-ben sokkal erő teljesebb. 2010-ben követve a külpiaci tendenciákat, az EU átlagánál jelentő sebb mértékű növekedést mutatott. 2011-ben igazodva a nemzetközi trendekhez a faipar termelése csökkent (-11,6%), mértéke azonban a korábbiakhoz hasonlóan lényegesen erőteljesebb mint az EU-27, vagy az EU-15 esetében. Az egyes negyedéveket tekintve a visszaesés üteme a harmadik negyedévig gyorsult, a múlt év utolsó negyedévében azonban jelentősen lefékező dött. 2012 egyes eddigi negyedéveiben - az európai tendenciáktól eltérő en - jelentő s növekedés ment végbe (I.: 8,2%, II.: 5,8%, III.: 6,1%).

 

Bútorgyártásunk tendenciájában lényegében követi az európai folyamatokat a fordulatok azonban sokkal élesebbek, a csúcsok magasabbak, a visszaesések mélyebbek. Ennek a tendenciának a folytatását láthattuk 2010-ben is. A múlt év egyes negyedéveiben a csökkenés üteme lassult, az utolsó negyedévben pedig növekedésbe fordult. A bútorgyártás teljesítménye 2011-ben, az EU-s eredményekkel ellentétben, 0,8%-kal csökkent. Az éves összteljesítmény visszaesése lényegében a harmadik negyedévben bekövetkezett 6,9%-os termeléscsökkenésre vezethető vissza. Az év első felében, illetve a negyedik negyedévben az ágazat pozitív egyenleggel zárt. 2012 január-márciusban (2,1%), illetve április-júniusában (1,4) az ágazat termelése növekedett az elő ző év utolsó negyedévének pozitív tendenciáját folytatva. A harmadik negyedévben a bő vülés folytatódott (3,4%), az elő ző évi 6,9% csökkenés bázisán.

 

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2012. I-III. negyedévi összes nettó árbevétele 133.279,0 millió Ft, belföldi árbevétele 50.211,3 millió Ft, export árbevétele 83.067,7 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 0,7%-os csökkenése mellett az ágazat - kiigazítatlan indexek szerint - 6,4%-os növekedést mutat. Az ez évi termelés-bő vülés az egy évvel korábbi 13,4%-os csökkenés bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2011 január-szeptemberi 23,9%-os visszaesést követő en, 2012 első kilenc hónapjában 6,3%kal bő vült. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is javultak az egy évvel korábbihoz képest. A 2011 első kilenc havi 5,8%-os csökkenést követő en 2012. januárszeptemberben 6,7%-kal bő vült a kivitel volumene, így alapozva meg a termelés bő vülését.

2012 szeptemberében a január óta tartó termelésnövekedés lassult, 2,7%-os volt a bővülés üteme az elő ző évi 18%-os visszaesés bázisán. A harmadik negyedéven belül az ágazat termelésének és értékesítésének üteme hónapról hónapra csökkent. A hazai értékesítés szeptemberben 2,7%-kal emelkedett a 2011. szeptemberi 28%-os csökkenést követő en. Az ipar exportja szeptemberben 15,6%-kal visszaesett, az egy évvel korábbi 12%-os csökkenést követően.

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2012. január-szeptemberi termelési értéke 98.742,7 millió Ft, belföldi árbevétele 33.099,4 millió Ft, export árbevétele 65.643,3 millió Ft volt. A bútoripar termelése 2012 I-III. negyedévében 1,1%-kal nőtt, az egy évvel korábbi 0,8%-os csökkenés bázisán. A bútoripar hazai eladásai a 2011 első háromnegyedévi 8,6%-os visszaeséssel szemben 2012. január-szeptemberében további 3,6%-kal csökkent. A bútoripari export ugyanakkor 3,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi 3%-os növekedés bázisán.

2012. szeptemberében a bútoripar termelése 3,3%-kal, belföldi értékesítése 0,9%-kal, export értékesítése pedig 1,3%-kal visszaesett 2011. szeptemberéhez képest, amikor a termelés 8,1, a belföldi értékesítés 14,9, az export pedig 5%-kal mérséklő dött. A három negyedéven belül a az első negyedévben a kivitel és a termelés emelkedett, a másodikban lényegében stagnált, míg a harmadikban a termelés stagnált a kivitel kismértékű emelkedése mellett. A hazai értékesítés az előző ekkel ellentétes mozgást mutatott, az év első és harmadik negyedében csökkent, míg a másodikban bő vült.


 

...

A teljes tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

A tanulmány harmadik része innen elérhető

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.