FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-09-13

Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. évről (3. rész)

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2012. éves záróadatokkal készült tanulmány harmadik (záró) részéből emelünk ki néhány fontosabb elemet: létszámok, átlagbérek szakágazatonként.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2012. éves adatokkal készült tanulmány harmadik részét tesszük közzé, emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

Az elemzés első része itt olvasható.

Az elemzés második része itt olvasható.

 

...

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

2012-ben 50,4%-kal emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, 48,4%-kal az alkalmazásban állók létszáma az előző év azonos időszakához képest.

A jelentős növekedés mögött a közmunka program állt, erre utal az is, hogy nagymértékű létszámnövekedést az 50-249 főt (+89,1%) illetve a 250 főnél többet foglalkoztató (+54,6%) vállaltok esetében regisztráltak. Ugyanakkor visszaesett a foglalkoztatás a mikró- és kisvállalkozások (-0,5%) esetében, míg a 20-49 főt foglalkoztató vállalkozásokban 44%-kal emelkedett a foglalkoztatás. Jelentős létszámnövekedést a fakitermelés (+58,4%) és az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (+30,7%) ágazatban mértek, míg az erdészeti szolgáltatás szakágazatban 3,5%-os visszaesést tapasztaltak.

FAFELDOLGOZÓ IPAR

A 2011 évi 3,8%-os alkalmazotti létszámcsökkenést követően 2012-ben további 6,6%-os visszaesés ment végbe a fafeldolgozó ipar egészében. Ezen belül a 20-49 fős vállalkozások esetében a létszám az előző évi 19,6%-os csökkenést követően a múlt évben 6,5%-kal emelkedett.

Az 50-249 fős vállalkozások esetében 33,2%-os csökkenés ment végbe a 2011 évi 20,8%-os növekedés bázisán. Az ágazat hat alágából kettőben emelkedett a teljes munkaidőben alkalmazottak (3-5%), kettőben pedig az alkalmazásban állók létszáma (22%), négyben pedig csökkenést regisztráltak (Parkettagyártás: -25,5, ill. -25,4%; Épületasztalos-ipar: -13,8, ill. -14,7%; Falemez ipar: -6,6 ill. -6,7%, valamint Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru: -5,8%, ill. -7,5%).

BÚTORIPAR

Az alkalmazotti létszámot tekintve a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teszik ki a létszám közel 90 százalékát. Az összes foglalkoztatotti létszámban ingadozások a konjunktúra függvényében tapasztalhatók. A 2009-ben és 2010-ben bekövetkezett létszámcsökkentés megállt, 2011-ben a bútoripar egészében 3,8%-kal emelkedett az alkalmazásban állók, és 5,8%-kal a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma.

2012-ben ismét létszámcsökkenés következett be az ágazat egészében (-3,3, ill. -4,7%). A csökkenés az egyéb bútor gyártása (-4, ill. -7,2%), illetve az ágybetét gyártása (10,2, ill. 10,9%) alágakban bekövetkezett visszaesésre vezethető vissza.

 

ÁTLAGKERESETEK ALAKULÁSA A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások kereseti adatai szerint sem a bruttó, sem a nettó keresetek nem érik el a versenyszféra átlagát, nemzetgazdasági szinten a legalacsonyabbak közé tartozik. 2011-ben a bruttó kereset 4,5%-kal, a nettó keresetek 3,4%-kal emelkedtek. 2012-ben a bruttó átlagkereset 12,4%-kal, a nettó átlagkereset 17,1%-kal csökkent. A bruttó keresetek az erdészeti szolgáltatás alágat kivéve csökkentek 2011 év átlagához képest. Ugyanakkor a nettó keresetek valamennyi alágban visszaestek az új adózási rend következtében, de közrejátszott a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak alacsonyabb bérszintje is.

FAFELDOLGOZÓ IPAR

A rendelkezésre álló adatok alapján 2009-től a fafeldolgozó ipar vállalkozásaiban mind a bruttó, mind a nettó keresetek jelentősen elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól. 2011-ben a bruttó keresetek 4,6%-kal, a nettó átlagkeresetek 4,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. 2012-ben az ágazatban a bruttó átlagkereset 7,3%-os növekedése mellet a nettó átlagkeresetek 0,7%-kal emelkedtek. Figyelembe véve az éves 5,7%-os inflációt, az ágazatban a reálbérek 5%-kal visszaestek. Az alágazatok közül egyben sem volt olyan mértékű béremelés, mely a reálbérek emelkedését eredményezte volna. Kiemelkedően rossz a bérhelyzet a falemezgyártásban, ahol a bruttó átlagkereset 3,2%-kal, a nettó átlagkereset 6,3%-kal csökkent.

BÚTORIPAR

A bútoripar vállalkozásai esetében egyik létszám kategóriában sem érik el a keresetek a versenyszféra átlagát, még a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató kategóriában is 20%-os elmaradás mutatkozik. 2011-ben a bruttó keresetek 5,6%-kal, a nettó keresetek pedig 3,2%-kal emelkedtek.

2012-ben, a bútoriparban foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 10,2, nettó átlagkeresete 2,2%-kal emelkedett. Az 5,7%-os inflációt figyelembe véve a reálkeresetek 3,5%-kal mérsékl ődtek. Az egyes alágak közül nettó átlagbér-emelkedés lényegében csak az egyéb bútorok gyártása alágban volt, azonban ennek mértéke éppen megegyezik az éves pénzromlás mértékével.

...

 

A tanulmány teljes harmadik része innen elérhető

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 2. rész (2013-07-31)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 1. rész (2013-06-28)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév(2013-05-31)

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.