FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-09-26

Faipari-Bútoripari elemzés - 2013. első negyedév

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2013. első negyedéves záróadatokkal készült tanulmányból emelünk ki néhány fontosabb elemet.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2013. első negyedéves adatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

 

Hazai folyamatok

2013 I. negyedévében a bruttó hazai termék 0,9%-kal csökkent - kiigazítatlan adatok alapján - a múlt év azonos időszakához képest. A nemzetközi összehasonlításban használt, szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint az I. negyedévben 0,3%-os volt a visszaesés az egy évvel korábbihoz képest, ezzel az uniós tagállamok rangsorában a középmezőnyben helyezkedünk el.

 

A fafeldolgozó-ipar termelése 2013 I. negyedévében 19,9%-kal csökkent az egy évvel korábbi 9,9%-os növekedéshez képest. 2013 márciusában 26,7%-kal mérséklődött a termelés az előző évi 9,5%-os növekedés bázisán. A szakágazat hazai értékesítése 2013 első negyedévében 7,9%-kal, márciusban pedig 10,7%-kal visszaesett. A 2013 január-márciusi exportértékesítés 23,9%-kal csökkent a múlt évi 18,6%-os bővülés bázisán, márciusban pedig a szakágazat kivitele 32%-kal visszaesett az egy évvel korábbi 23,0%-os növekedés bázisán.

A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2012-ben úgy tűnik megállt. Az ágazat termelése 1,1%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés változatlanul csökken (3,5%) a múlt évi 8,2%-os csökkenés bázisán. Az export a január-decemberi időszakban 3,0%-kal bővült, ezen belül decemberben 11,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2013 I. negyedévében az ágazat termelése 2,4, belföldi értékesítése 1,7, kivitele pedig 3,5%-kal emelkedett 2012 azonos id őszakához képest. Ez év márciusában ugyanakkor a termelés 2,2, a kivitel 4,2%-kal mérséklődött, a hazai eladások 5,5%-os növekedése mellett.

2013 I. negyedévében 54,1%-kal csökkent a használatba vett lakások száma az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés valamennyi településtípust és régiót érintett.

2013 I. negyedévében a külkereskedelmi forgalom export volumene stagnált, az import 0,2%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az euróban számított kivitel volumene nem változott, a behozatalé 0,3%-kal csökkent. A külkereskedelmi mérleg 1 739,6 millió euró többletet mutatott, az előző évi 1 688,9 millió euróval szemben. Ez 50,7 millió euró javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest.

 

A fa alapanyagok 2013 január-márciusi külkereskedelmi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke meghaladja a 8 milliárd forintot, ami ötödével kevesebb az egy évvel korábbinál. A behozatal forintban 8%-kal, kivitelünk pedig 17,0%-kal visszaesett. A fatermékek kivitele ez év első negyedévében 12,1%-kal emelkedett, míg behozatalunk 5,3%-kal nőtt. Az egyenleg közel 2 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbit.

2013. január-márciusában a bútor és bútorelem behozatal 19,9%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 7,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege 283,3 millió forinttal kedvezőtlenebbül alakult, mint az előző évben.

 

A fafeldolgozó ipar termelői ára 2013 januármárciusban 2,7%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítési árak 0,7%-kal, az export értékesítés árai 3,9%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A bútoripar termelői ára 2013 első három hónapjában 0,2%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a hazai értékesítés árszintje 0,3%-kal, az exporté pedig 0,1%-kal emelkedett a 2012 azonos időszaki árszinthez képest.

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2013. I. negyedévi összes nettó árbevétele 36 886,5 millió Ft, belföldi árbevétele 12 749,4 millió Ft, export árbevétele 24.137,1 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 2,8%-os csökkenése mellett az ágazat - kiigazítatlan indexek szerint - 19,9%-os visszaesést mutat. Az ez évi termelés-csökkenés az egy évvel korábbi 9,9%-os bővülés bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2012 I. negyedévi 0,1%-os visszaesést követ ően, 2013 január-márciusában 7,9%-kal mérséklődött. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is negatív irányba mozdultak az egy évvel korábbihoz képest. A 2012 első negyedévi 18,6%-os növekedés bázisán 2013. januármárciusában 23,9%-kal csökkent a kivitel volumene, hozzájárulva a termelés jelentős visszaeséséhez.

2013 I. negyedévében folytatódott a múlt év utolsó két hónapjában megindult visszaesés (19,9%). A negyedév egyes hónapjaiban gyorsult a csökkenés üteme, márciusban 26,7% volt. A faipar egészében bekövetkezett termelés-csökkenés az egy évvel korábbi 10%-os b ővülés bázisán következett be. A hazai értékesítés 2013 első negyedévében 7,9%-kal esett vissza. A negyedéven belül januárban még bővülést mértek (4,8%), februárban és márciusban azonban lassuló ütemű csökkenés következett be (-16,1, illetve -10,7%). A faipar exportja márciusban 32%-kal zuhant, az egy évvel korábbi 23%-os bővülést követően. Ez év első három hónapjában az export 23,9%-kal csökkent, a negyedéven belül az egyes hónapokban gyorsult a visszaesés mértéke.

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2013. I. negyedévi termelési értéke 33 964,3 millió Ft, belföldi árbevétele 9 389,5 millió Ft, export árbevétele 24 574,8 millió Ft volt. A bútoripar termelése 2013 I. negyedévében 2,4%-kal nőtt, az egy évvel korábbi 3,0%-os növekedés bázisán. A bútoripar hazai eladásai a 2012 január-márciusi 5,9%-os visszaeséssel szemben 2013. els ő három hónapjában 1,7%-kal emelkedett. A bútoripari export ugyanakkor 3,5%kal nőtt az egy évvel korábbi 7,1%-os növekedés bázisán. 2013. márciusában a bútoripar termelése 2,2%-kal, export értékesítése 4,2%-kal visszaesett, belföldi értékesítése pedig 5,5%-kal emelkedett, 2012. márciusához képest, amikor a termelés 4,6, a belföldi értékesítés 22,3%-kal mérséklődött, az export pedig 5,3%-kal emelkedett. A negyedéven belül a termelés januárban és februárban bővült, 3,3, illetve 6,4%-kal . A belföldi értékesítés fordított utat járt be, a januári 3,8%-os visszaesést követ ően februárban és márciusban gyorsuló ütemben nőttek az eladások. A kivitel a termelés tendenciáját követte, januárban és februárban gyorsuló ütemben növekedett (6,2, illetve 9,5%), míg márciusban visszaesés volt tapasztalható.

 

 

BÚTORIPAR

Az irodabútorok gyártása területén 2008 év végén megindult kedvezőtlen folyamatok tovább er ősödtek 2009-ben. 2010-ben változatlanul a negatív tendenciák érvényesültek, de a korábbi ütem enyhült. 2011-ben folytatódott a több mint két éve tartó visszaesés. 2012-ben fordult az el őző évek negatív tendenciája, mind a termelés, mind az értékesítés emelkedett. 2013 I. negyedévében folytatódott a 2012-ben megindult növekedés, a termelés 9,4, a belföldi értékesítés 15,7, az export pedig 4,9%-kal b ővült 2012 azonos időszakához képest. A negyedéven belül a termelés meglehetősen hektikus képet mutat, januárban és márciusban enyhe csökkenést regisztráltak, februárban azonban közel 31%-os volt a bővülés. A hazai értékesítés mind a három hónapban emelkedett, a szakágazat teljesítménye februárban - a termeléshez hasonlóan - kiugróan magas volt. A kivitel a januári visszaesést követően februárban közel 20%-kal nőtt, márciusban azonban jelentősen lelassult.

2008-ban a konyhabútorgyártás termelése 52,1%-kal, a kivitel 36,3%-kal, a belföldi értékesítés 57,4%-kal emelkedett. A 2009-ben bekövetkezett negatív fordulat 2010-ben tovább folytatódott, a visszaesés üteme változatlan mértékű. 2011-ben részleges fordulat következett be: a termelés 12,8%-kal az export 92,2%-kal nőtt 2010-hez képest. A belföldi értékesítés még mindig gyengélkedik (építőipar gyenge teljesítménye, lakossági és intézményi fogyasztás csökkenése), 7,3%-os visszaesést mutat. 2012-ben - az építőipar változatlan gyengélkedése és a külföldi piacok lendületvesztése miatt - jelentősen csökkent a konyhabútor gyártás és értékesítés. A termelés 21,9%-kal, a belföldi érékesítés 25,7%-kal, a kivitel 17,6%-kal esett vissza. 2013 els ő három hónapjában pozitív változások mutatkoznak, a termelés 22,4, a hazai értékesítés 18,8, az export 27,9%-kal nőtt az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest. A negyedéven belül januárban a termelés és belföldi értékesítés még csökkent, az export növekedése mellett. Februárban mind a termelés, mind az értékesítés jelentősen emelkedett, márciusban a kivitel mérséklődése mellett (-8,6%) a termelés (29,5%) és hazai értékesítés (72,4%) tovább emelkedett.

2008-ban az ágybetétgyártás termelése 7,1%-kal, a hazai eladások 8,6%-kal emelkedtek, az export 5,5%-kal bővült. 2009-ben a többi bútoripari alágazathoz hasonlóan mind a termelés, mind az értékesítés területén jelentős mértékű visszaesést mértek. 2010-ben némi javulás volt tapasztalható, a termelés és a hazai értékesítés visszaesésének üteme lassult, a kivitel b ővülése pedig növekvő ütemben folytatódott. 2011-ben kimagaslóan nőt az alágazat teljesítménye. A 2012 január-decemberi időszakban az alágazat nem tudta megismételni egy évvel korábbi teljesítményét, termelése csökkent (-10,1%), kivitele 6%-kal, hazai értékesítése 13%-kal mérséklődött. 2013 I. negyedévében folytatódtak a múlt évben tapasztalt negatív tendenciák, a termelés 21,4, a belföldi értékesítés 21,9, az export 19,2%kal csökkent a múlt év azonos időszakához képest. A negyedéven belül márciusban voltak a legkedvezőtlenebbek az eredmények, a termelés 24,7, a hazai értékesítés 25,9, a kivitel 27,3%-kal mérséklődött.

Az egyéb bútorok gyártása - ami az új besorolásnak köszönhetően már több, mint 80%-át teszi ki a bútorgyártásnak - alágazat termelése és értékesítése a 2008 évi bővülést követően 2009-ben csökkent. A 2010 évi adatok szerint a 2009-ben megindult negatív hatások még jelen voltak, de a visszaesés üteme lelassult. 2011-ben változatlanul megmaradt a negatív teljesítmény, bár üteme még tovább lassult. A 2011. év egészében a termelés 2,5%-kal, a hazai eladások 5,8%-kal, a kivitel pedig 1,8%-kal csökkent. 2012 évben a 2011 év végén kezd ődött kedvező folyamatok folytatódtak, a termelés 2,4, a belföldi értékesítés 0,5, az export pedig 3,2%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. 2013 I. negyedévében a termelés 1,5, az export 3,0%-kal emelkedett, a belföldi értékesítés ugyanakkor 0,4%-kal mérséklődött. A negyedéven belül a termelés és a kivitel január, februárban emelkedett, márciusban azonban csökkent az egy évvel korábbi magas bázishoz képest. A belföldi értékesítés fordított tendenciát mutat, a január-februári visszaesést márciusban növekedés követte a 2012 január-februári magas, illetve márciusi alacsony bázishoz képest.

...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

A tanulmány harmadik része innen elérhető

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 3. rész (2013-08-30)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 2. rész (2013-07-31)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 1. rész (2013-06-28)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév(2013-05-31)

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.