FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-11-25

130 éves a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium

2013. november 8-án Ásotthalmon, a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium alapításának 130. évfordulóját ünnepelte.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on
Megosztás az IWIW-en


Az ünnepség 10.30-kor kezdődött. A Himnusz után Szilágy Domonkos Zene című versét Kis Flórián 9. osztályos tanuló szavalta el, majd az igazgatónő, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó köszöntötte a vendégeket.

 

Köszöntőjét Wass Albert idézetével kezdte.

Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.

Ilyen küldetést teljesített Bedő Albert is, aki az 1879. évi első erdőtörvény előkészítésével, a hazai erdészeti oktatás megteremtésével. Ezzel a küldetés teljesítéssel  ma is példaképül állhat előttünk.
Mi is egy küldetést teljesítünk. A mi küldetésünket Széchenyi István gondolatával lehet a legjobban összefoglalni.

 

"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!"

 

Az igazgatónő köszöntője után az intézmény új fenntartója, a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár köszöntötte a 130 éves intézményt. Köszöntője végén átadott egy díszoklevelet az iskolának. (Az iskola 2013. augusztus 01-től került a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába.)


Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és dr. Simon Attila István

Ezt követően a térség országgyűlési képviselője, Nógrádi Zoltán beszélt. Beszédében hangsúlyozta, hogy ez az intézmény egy gyöngyszem a Homokhátságon, és kérte a fenntartót, hogy támogassa, segítse ennek a nagyszerű intézménynek a további fejlődését.

 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek az iskola alapításában rendkívül fontos szerepe volt. Ezért az iskolaalapítás nemcsak az iskolának, hanem az Országos Erdészeti Egyesületnek is kiemelkedően fontos eseménye. Ezen ünnepi alkalom során Szabó Tibor, az Országos Erdészeti Egyesület elnökségi tagja, régióképviselő köszöntötte a 130 éves iskolát. Köszöntőjében hangsúlyozta Bedő Albert országos főerdőmester elévülhetetlen érdemét az 1879. évi erdőtörvény megalkotásában, és az iskola alapításában.

Az ünnepséggel keretében került sor az intézmény Vöröskeresztes bázisiskolává avatására.

Az előző évek eredményes vöröskeresztes tevékenysége, a vöröskeresztes versenyeken elért kiemelkedő megyei és országos eredményeknek köszönhetően, az iskola sikeresen pályázott a vöröskeresztes bázisiskola címre.

A Magyar Vöröskereszt részéről a Csongrád megyei igazgató, Sasvári Krisztina, valamint az Országos Igazgatóság ifjúsági szakmai vezetője köszöntötte a jubiláló intézményt. A cím viselésére jogosító táblát Buknitz Ivett a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöke adta át az intézmény igazgatójának, valamint az iskola vöröskeresztes tanárelnökének Domokos Józsefnek.

Ezt követően Katona Márta tanárnő által összeállított és az iskola diákjai által előadott hangos évkönyv könnyeztette meg a közönséget. A megható lélekemelő műsor végén, mintegy a műsorba illeszkedve lépett be az iskola egy öreg diákja, Wiesner Sándor, aki 50 éve kezdte tanulmányait az ásotthalmi iskolában.

Beszédét az alábbi gondolatokkal zárta:

Így  őszidőtájt amikor már a megszelídült Nap, aranyló fényben fürdeti a bokrokat,  a fákat, kamaszszellő rezzenti az erdő rozsdássodó avarát.  ebben az őszi hangulatban itt állva egykori iskolám földjén.  emlékeim kútjából  régen elmúlt idők diákéveinek emlékei tőrnek elő  és borzolódnak bennem fájón,   mégis boldogan. felemelően...  és nekem ez Ásotthalom.

Majdnem két emberöltő telt el azóta, hogy innen elmentünk, és ahogy az ember az elmúlás érzésével közeledik saját vágásfordulójához, az itt látottak és tapasztaltak az elmúlás érzése helyett inkább, jövőbe vetett hitet adnak.

Mert a pénzisten által uralt és folyamatosan változó világunkban, amikor tőlünk teljesen idegen szubkultúrák emésztik hagyományainkat, oktatásunkat, a mi egykori iskolánk nem az enyészeté lett,  hanem  -  fejlődik,  korszerűsödik, halad az idővel, és többen tanulnak itt, mint valaha.

Ezzel a jövőbe vetett hittel és lelki megnyugvással fejezem be megemlékezésemet, mert valamennyien látjuk és tapasztaljuk, hogy a múltnak,   melynek mi is részesei voltunk  -  ennek a múltnak alapjain -  a jövő folytatódik.

Ennek a nagyszerű múltnak és reményeink szerint  még nagyszerűbb  jövőnek, a volt és jelenlegi tanároknak és mindazoknak, akik ebben  a sikerben tevőlegesen részvettek.és ma is   részt vesznek.  a volt ásotthalmi  öregdiákok  nevében  főhajtással tisztelgek.

 

Wiesner Sándor köszöntötte volt diákok nevében kedves tanárát Dr. Dózsa Józsefnét.

 

Beszédét követően óriási vastaps követte, ami neki, és az iskola diákjai által előadott csodálatos műsornak szólt. Az ünnepség első részének végén Andrésiné dr. Ambrus Ildikó igazgató köszöntötte az ünnepségen megjelent két korábbi igazgatót, Dr. Dózsa Józsefet, aki 1971-76 között volt igazgató, valamint Fröhlich Andrást, aki 1976-1996 között vezette az iskolát.

Ezt követően a több mint 150 fős ünneplő közönség az iskola parkjában lévő emlékoszlop avatásán vett részt, ahol ünnepi köszöntőt mondott B. Nagy László Csongrád megye kormánymegbízottja. Ezt követően az iskola 10. osztályos tanulója Zsankó Fanni énekelte el mindannyiunk örömére gyönyörű hangján a Honfoglalást. A dal ünnepélyességét még emelte a falu templomából ideszűrődő harangszó.

 

Az iskolában aktív pedagógusként a 40. tanévét kezdte meg Börcsök József tanár. Ő itt az emlékoszlopnál olvasott fel egy részletet az erre az alkalomra megjelent iskolai évkönyvből tanári pályafutásáról, emlékeiről.

Álljon itt egy részlet az ő gondolataiból is.

Nem bánom, és most már nem is fogom megbánni, sőt hálás vagyok a sorsnak,  az Isteni gondviselésnek, hogy tanár voltam Ásotthalmon. Itt, ebben a most éppen 130 éves, nagyszerű múlttal, csöppet sem könnyű jelennel bíró, de remélem egy sikeres jövő elé tekintő iskolában. Kívánom, hogy még nagyon sok tanár kollégának adjon annyi élményt és eredményt, örömöt ez az iskola, amit nekem adott. Kívánom, hogy a jövőben, majdan a 140., 150. stb. évfordulóra megjelenő iskolai évkönyvben minél több tanár kolléga írjon az itt eltöltött éveiről, és abban az legyen a legfontosabb mondanivalójuk: szerencsés és elégedett embernek mondhatom magam, boldog vagyok, hogy TANÁR VOLTAM ÁSOTTHALMON.

 

Innen az ünneplők az iskola főépülete elé vonultak, ahol Förster Gyula iskolánk 1965-67 között végzett diákja, és Lőrincz Szabolcs 2003-2010 között végzett diákja, iskolánk legfiatalabb szakoktatója koszorúzta meg iskolánk névadójának 1961-ben felállított kőszobrát.

Bedő Albert munkásságát Arany József tanár úr méltatta, aki az egész ünnepség levezetését, konferálását végezte.

Az Erdészhimnusz eléneklése után a vendégek az Oktatóközpontba vonultak, ahol állófogadásra került sor. Az igazgatónő a pohárköszöntőjében megköszönte a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást, megköszönte az iskola valamennyi dolgozójának az ünnepség előkészítésében végzett munkáját, és köszönetet mondott Andrési Pál erdőmérnök-tanárnak az ez alkalomra készített, Életutak, történetek című 418 oldalas iskolai évkönyv írásáért, szerkesztéséért.

Az iskola dolgozói által összeállított, finom falatokat tartalmazó, szemet gyönyörködtető svédasztalos ebéd után a búcsúzó vendégek a megjelent iskolai évkönyvből kaptak egyet ajándékba.

 

Forrás: Bedő Albert Szakképző

 

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.