FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-12-17

Faipari akcióprogram Franciaországban

Franciaországban a mezőgazdaság jövőjéről szóló törvény tervezete külön fejezetet szentel az erdészetnek és faiparnak. Elkészült a nemzeti faipari akcióprogram, valamint elindult az országos és regionális erdő-fa programok rendszere is.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on
Megosztás az IWIW-en

 

Miközben teljes lendülettel folyik a francia mezőgazdaság jövőjéről szóló törvény előkészítése, ami külön fejezetet szentel az erdészetnek és faiparnak, elkészült a nemzeti faipari akcióprogram, valamint elindult az országos és regionális erdő-fa programok rendszere is. A francia agrárkamara szerint viszont ez utóbbi olyannyira nincs összhangban a most készülő jogszabállyal, hogy ha a törvény jelenlegi formájában kerül elfogadásra, az erdőgazdálkodás területén ennek kifejezetten kontra-produktív hatása lehet.

 

Franciaországban az erdészet és faipar évek óta a mezőgazdasági és az iparpolitika látókörében van, mivel minden érintett szerint a jelenlegi helyzet megváltoztatására van szükség: a folyamatosan növekvő erdővagyon ellenére a kitermelés messze nem éri el a lehetséges szintet, az ország pedig a faipari termékek esetében (is) súlyosan deficites külkereskedelmi mérleget mutat. Nem ez az első kísérlet az erdőgazdálkodás és a faipar lendületbe hozására - Nicolas Sarkozy például még köztársasági elnökként 2012. áprilisában látogatást tett a Massif Centrale-ban ("Francia középhegység") található Correze megyében, a sajtóban megjelenő szalagcímek szerint az eseménynek a francia erdőgazdálkodás és a faipar helyzete és jövőképe képezte a középpontját, hasonlóan a korábbi, 2009. május 19-én Elzászban (Urmatt) tett látogatásához. A faipar helyzetének erősítését Fraçois Hollande köztársasági elnök is támogatja, ez részét képezi az Elysée-palota mezőgazdasággal kapcsolatos prioritásainak. Érdekesség, hogy Nicolas Sarkozy említett Correze megyében tett látogatásán az akkori köztársasági elnököt François Hollande még a megyei közgyűlés elnökeként és egyben Sarkozy kihívójaként fogadta.

 

Mint arról az eseményről kiadott sajtóanyag beszámolt, Arnaud Montebourg gazdaságélénkítésért, valamint Stéphane Le Foll mezőgazdaságért és erdőgazdaságért felelős miniszter október 18-án jelentette be a nemzeti faipari akcióprogram elkészültét (Plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois). A bejelentésre az Erdészeti és Faipari Főtanács (Conseil Supérieur de la foret, des produits forestiers et de la transformation du bois**) ülésén került sor. Ennek során a Tanács bemutatta:

  1. a mezőgazdaság jövőjéről szóló törvénytervezet erdőgazdálkodással és faiparral foglalkozó fejezetéről alkotott véleményét,
  2. a mezőgazdasági, a gazdaságélénkítési és a területfejlesztési minisztérium által közösen kidolgozott, a faipar jövőjével foglalkozó nemzeti akcióprogramot.

A törvénytervezet erdőgazdálkodási fejezetének egyik legfontosabb célja, hogy új kereteket adjon az erdőgazdálkodás-politikának és minél jobban figyelembe vegye azokat az új kihívásokat, amikkel az erdőnek szembe kell néznie, első helyen említve a klímaváltozást. Tervben van egy stratégiai erdő-fa alap létrehozása (fonds stratégique bois-foret, FSBF), amivel az erdészeti politika finanszírozási alapjait kívánják megteremteni***. A magán-erdőgazdálkodás dinamikájának növelése érdekében a GIEE-k**** elvét adaptálni kívánják az erdészeti és faipari területre is, ennek gyakorlati megvalósítását az erdészeti ökonómiai és környezetvédelmi csoportok (groupements d'intérets économiques et environnementaux forestiers, GIEEF) létrehozása fogja jelenteni.

Az erdővagyon mobilizálása, az ágazatba történő magán-befektetések ösztönzése, valamint a klimatikus szélsőségek (elsősorban szélviharok) és tűzvészek elleni biztosítási rendszer fejlesztése érdekében erdészeti befektetési és biztosítási alapot (Compte d'Investissement Forestier et d'Assurance, CIFA) hoznak létre még a 2013-as költségvetést módosító törvényben, valamint megújítják és meghosszabbítják a befektetési adókedvezmény (Dispositif d'Encouragement Fiscal a l'Investissement, DEFI) intézményét is.

A még 2012. szeptember 25-én indított, a faipar jövőjével foglalkozó regionális konzultáció-sorozat alapján az érintettek mostanra a három említett tárcával együttműködve országos akcióprogramot dolgoztak ki, ennek elsődleges célja a faipari vállalkozások és vállalatok helyzetének megszilárdítása. Ennek érdekében négy stratégiai irányt határoztak meg, ezek:

  1. az ágazat újbóli lendületbe hozása,
  2. a versenyképesség biztosítása érdekében hozandó pénzügyi intézkedések, rendelkezésre álló lehetőségek,
  3. az azonnali és strukturális változásokat lehetővé tevő eszközök mobilizálása,
  4. a versenyképességet szolgáló, mielőbbi strukturális változtatások megvalósítása.

A faipari vállalatok helyzetének javítására már több érdemi intézkedés is történt, így többek között:

  1. az országos ipari tanácson (conseil national de l'industrie) belül megalakult a faipari stratégiai bizottság (Comité Stratégique de Filiere Bois), amivel a gazdaságélénkítési tárca azt is demonstrálni kívánta, hogy a faipart a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai fontosságúnak tartja,
  2. a vállalati K+F és innováció támogatása,
  3. a fűrészüzemi beruházások amortizációjának gyorsítása,
  4. az "erdő alap" (Fonds Bois) "második generációjának" mielőbbi elindítása és az elsődleges és másodlagos fafeldolgozást végző vállalkozásokra való kiterjesztése; az alapot állami befektetési bank (banque publique d'investissement, BPI) kezeli majd, a költségvetési és magánszektor szereplőitől paritásos alapon 40 millió euró összegyűjtésére számítanak.

A "Nouvelle France Industrielel" ipar-élénkítési program külön fejezetet szentel a faiparnak, ezen belül a fa, mint épületek szerkezeti anyaga fölhasználásának. Ennek keretében érdemi és azonnali erőfeszítéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy az ilyen célra fölhasznált fa mennyisége növekedjen.

Az újonnan fölálló faipari stratégiai bizottság (Comité Stratégique de Filiere ) föladata lesz, hogy a faipari akcióprogram megvalósításához szükséges operatív intézkedésekre javaslatot tegyen, többek között érintve az erdőnyilvántartáshoz való könnyített hozzáférést, a szerződéskötési rendszer megújítását, a rönkök növényvédelmi kezelését biztosító területek kijelölését. A tárca számít arra, hogy a régiók aktívan közreműködnek a program megvalósításában.

A közlemény emlékeztet arra, hogy Franciaország jelentős mennyiségben exportál rönköt, miközben főleg földolgozott faárut importál, a kettő különbözete mintegy 6 milliárd eurós negatívumot jelent a külkereskedelmi mérlegben. A program célja, hogy ez a helyzet az állam támogatásával, valamint a régiók és az ágazati szereplők együttesének aktív szerepvállalásával megváltozzon. A kormány egyértelműen arra törekszik, hogy az erdő és a faipar a francia gazdaság számára az egyik kitörési pontot jelentse olyan módon, hogy ezzel párhuzamosan teljesülnek a fönntartatható erdőgazdálkodással szembeni követelmények. Emlékeztetőül: a francia erdőgazdálkodás és faipar együttes árbevétele 50 milliárd euró és mintegy 450 ezer munkahelyet jelent a közvetett munkahelyek figyelembe vételével, azaz beszámítva a kereskedelem, az építőipar, a kivitelezés és az energetika érintett területeit.

 

Kapcsolódó anyagok:

A nemzeti faipari akcióprogram (20 oldal, pdf)

A mezőgazdasági tárca statisztikai hivatalának (Agreste) faiparra vonatkozó legutóbbi konjunktúra-elemzése.

Somogyi Norbert, Párizs

Programme national et programmes réginaux foret-bois (PRFB)

 

** A Tanácsról az Erdészeti Törvénykönyv (Code forestier) rendelkezik (Articles D113-1-től D113-6-ig)

 

*** Az országos agrárkamaránál az alap létrehozásával kapcsolatosan szkeptikusak, mivel a kamara éveken keresztül dolgozott másokkal közösen a többéves erdészeti és faipari programon, ami éppen csak elindult, most viszont szinte egy tollvonással megszűnne ez és az alappal "nulláról indulna" minden. Javaslatuk, hogy a már működő program megtartása mellett és ezzel hozzák összhangba az alapot és az ebből finanszírozandó intézkedéseket, ellenkező esetben az intézkedés kifejezetten kontraproduktív lehet és félő, hogy ha ez alapján más ágazatokban is hasonlóra kerül sor, az extrém esetben a francia mezőgazdaság szétzilálásához vezethet.

 

****A törvénytervezet egyik fő intézkedése az "ökonómiai és környezetvédelmi csoportok" (groupements d'intéret économique et environnemental, GIEE) megalakításának ösztönzése annak érdekében, hogy ezeken keresztül a gazdálkodók és gazdaságok összefogásával, tevékenységük összehangolásával a lehető leghatékonyabban, kollektív formában lehessen kezelni a környezetvédelmi kérdéseket.

 

 

FATÁJ kiegészítés:

Fa a francia építőiparban, a beton-lobbi győzelme FATÁJ 2013-06-19

(Az épületekbe minimálisan kötelező fabeépítés rendeletének eltörlése, illetve e rendelet előélete attól, hogy Sarkozy faüzemet látogatott meg.)

 

Kíváncsiság:

Vajon mikor készül majd a hazai faipar javára hazai kormányzati (valamelyik minisztériumi) hasonló akcióprogram?

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.