FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2014-06-27

Ágazati elemzés - faipar, bútoripar - 2013. I-III.név

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2013. első három negyedéves adatokkal készült tanulmányból emelünk ki néhány fontosabb elemet.

Megosztás: Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2013. első három negyedéves adatokkal készült tanulmány Faipari és bútoripari fejezetét tesszük közzé.

 

1. rész Ágazati elemzés - erdőgazdálkodás - 2013. I-III.név

 

...

Termelés, értékestés

 

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2013. I-III. negyedévi összes nettó árbevétele 122 394,8 millió Ft, belföldi árbevétele 44 218,8 millió Ft, export árbevétele 78 176,0 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 0,6%-os emelkedése mellett az ágazat - kiigazítatlan indexek szerint - 10,0%-os visszaesést mutat. Az ez évi termelés-csökkenés az egy évvel korábbi 5,5%-os b ővülés bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2012 első háromnegyedévi 5,4%-os bővülést követően, 2013 január-szeptemberében 11,2%-kal mérséklődött. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is negatív irányba mozdultak az egy évvel korábbihoz képest. A 2012 első kilenc havi 5,8%-os növekedés bázisán 2013. január-szeptemberében 8,9%-kal csökkent a kivitel volumene, hozzájárulva a termelés jelentős visszaeséséhez.

2013 III. negyedévében megtört a múlt év végén megindult visszaesés (+1,7%). A pozitív változás els ősorban a szeptemberi kiemelkedő, 9,8%-os emelkedés eredménye. A negyedév egészében bekövetkezett termelés-emelkedés az egy évvel korábbi 2,7%-os bővülés bázisán következett be. A hazai értékesítés 2013 harmadik negyedévében 5,1%-kal esett vissza. A negyedéven belül júliusban és augusztusban gyorsuló ütemű csökkenést mértek (-6,8, illetve -13,5%). Szeptemberben, az előző hónapok visszaesését követően, 4,9%-kal bővült a belföldi értékesítés. A faipar exportja szeptemberben 16%-kal nőtt, az egy évvel korábbi 16,3%-os csökkenést követően. A kivitel a harmadik negyedévben 7,7%-kal bővült, a megel őző két negyedév visszaesését követően.

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2013. I-III. negyedévi termelési értéke 100 500,0 millió Ft, belföldi árbevétele 31 873,4 millió Ft, export árbevétele 68 626,6 millió Ft volt. A bútoripar termelése 2013 első kilenc hónapjában 0,2%-kal nőtt, az egy évvel korábbi 1,1%-os növekedés bázisán. A bútoripar hazai eladása a 2012 január-szeptemberi 4,0%-os visszaesést követően 2013. első kilenc hónapjában további 3,3%-kal csökkent. A bútoripari export ugyanakkor 2,2%-kal nőtt az egy évvel korábbi 3,6%-os növekedés bázisán. 2013. szeptemberében a bútoripar termelése 2,3%-kal, belföldi értékesítése pedig 13,7%-kal visszaesett, 2012. szeptemberéhez képest, amikor a termelés 3,6, a belföldi értékesítés 0,7%kal mérséklődött. Az export értékesítés ugyanakkor 2,2%-kal bővült az előző évi 1,9%-os csökkenés bázisán. A negyedéven belül a termelés júliusban bővült, 7,0%-kal, augusztusban és szeptemberben lassuló ütemben visszaesett. A belföldi értékesítés ugyancsak júliusban tudott növekedni (5,5%), míg a következ ő két hónapban gyorsuló ütemben romlott a teljesítménye. A kivitel a negyedév első és utolsó hónapjában bővült (július +8,1%, szeptember +2,2%), augusztusban - az előző évi 4,1%-os növekedés bázisán - 5,9%-kal visszaesett.

 

Szakágazati eredmények - FAFELDOLGOZÓ-IPAR

A hazai fűrészáru gyártás termelése 2013 I-III. negyedévében 19,5%-kal visszaesett, az egy évvel korábbi 30,1%-os bővülést követően. A hazai értékesítés 14,9%-kal, az export 20,6%-kal csökkent, a 2012 első kilenc havi bázison (belföldi értékesítés +22,4%, exportértékesítés +40,3%).

A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó-ipar termelésének negyedét adja, termelése 2013 első háromnegyed évében 0,3%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés 10,1%-kal maradt el, az export pedig 2,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbi alacsony bázist.

A parkettagyártás idősora foghíjas, hiányoznak a 2000-2002 közötti és a 2007 évi hivatalos adatok. A hozzávetőleges értékadatok számítására lehetőség nyílt, ez tükröződik a grafikonokon is. Az indexek kiszámításához azonban nem áll rendelkezésre elegendő részlet. A 2013. január-szeptemberi adatok alapján a szakág 0,2% képvisel eltérően a korábbi évek 0,9-1,0%-tól. A termelés 74,0%-kal, a kivitel 66,6%-kal, a belföldi értékesítés 74,8%-kal zuhant vissza az egy évvel korábbihoz képest.

A fafeldolgozó ipar egyharmadát kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában a 2008 utolsó negyedéve óta tartó kedvezőtlen tendencia - kisebb javuló időszakok mellett - 2010-ben fordulni látszott, 2011-ben és 2012-ben azonban a negatív piaci tendenciák folytatódtak. A 2013 I-III. negyedévi adatok a korábbi évek negatív tendenciájának folytatódását mutatják. A termelés 14,7%-kal mérsékl ődött, a belföldi értékesítés 22,9%-kal tovább csökkent, míg az export 12,4%-kal mérséklődött, a múlt évi alacsony bázishoz képest. A hazai építőipari-lakásépítési recesszió teljes súlyával nehezedik rá az ágazatra.

A tároló fatermékek termelésében és export értékesítésében pozitív tendenciák mutatkoztak 2010-ben, illetve 2011-ben. 2012-ben ezek a tendenciák folytatódtak, tovább erősödtek. 2013 első kilenc hónapjában a múlt év végén megindult kedvezőtlen tendenciák folytatódtak, a termelés 4,7, a belföldi értékesítés 5,2, a kivitel pedig 4,9%-kal mérséklődött.

 

Szakágazati eredmények - BÚTORIPAR

Az irodabútorok gyártása területén 2008 év végén megindult kedvezőtlen folyamatok tovább erősödtek 2009-ben. 2010-ben változatlanul a negatív tendenciák érvényesültek, de a korábbi ütem enyhült. 2011-ben folytatódott a több mint két éve tartó visszaesés. 2012-ben fordult az el őző évek negatív tendenciája, mind a termelés, mind az értékesítés emelkedett. 2013 I-III. negyedévében részben folytatódott a 2012-ben megindult növekedés, a termelés 1,7%-kal mérséklődött, a belföldi értékesítés 4,5%-kal emelkedett, az export pedig 2,0%-kal csökkent 2012 azonos időszakához képest.

2008-ban a konyhabútorgyártás termelése és értékesítése kiemelkedő mértékben emelkedett. A 2009-ben bekövetkezett negatív fordulat 2010-ben tovább folytatódott, a visszaesés üteme változatlan mértékű. 2011-ben részleges fordulat következett be: a termelés 12,8%-kal az export 92,2%-kal nőtt 2010-hez képest. A belföldi értékesítés ugyanakkor 7,3%-os visszaesést mutat. 2012-ben - az építőipar változatlan gyengélkedése és a külföldi piacok lendületvesztése miatt - jelentősen csökkent a konyhabútorgyártás és értékesítés. 2013 első kilenc hónapjában pozitív változások mutatkoznak, a termelés 15,9, a hazai értékesítés 19,3, az export 11,9%-kal nőtt az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest.

2008-ban az ágybetétgyártás termelése 7,1%-kal, a hazai eladások 8,6%-kal emelkedtek, az export 5,5%-kal bővült. 2009-ben a többi bútoripari alágazathoz hasonlóan mind a termelés, mind az értékesítés területén jelent ős mértékű visszaesést mértek. 2010-ben némi javulás volt tapasztalható, a termelés és a hazai értékesítés visszaesésének üteme lassult, a kivitel bővülése pedig növekvő ütemben folytatódott. 2011-ben kimagaslóan nőtt az alágazat teljesítménye. A 2012 január-decemberi időszakban az alágazat nem tudta megismételni egy évvel korábbi teljesítményét, termelése csökkent (-10,1%), kivitele 6%-kal, hazai értékesítése 13%-kal mérséklődött. 2013 I-III. negyedévében folytatódtak a múlt évben tapasztalt negatív tendenciák, a termelés 28,7, a belföldi értékesítés 30,7, az export 21,4%kal csökkent a múlt év azonos időszakához képest.

Az egyéb bútorok gyártása - ami az új besorolásnak köszönhetően már több, mint 80%-át teszi ki a bútorgyártásnak - alágazat termelése és értékesítése a 2008 évi bővülést követően 2009-ben csökkent. A 2010 évi adatok szerint a 2009-ben megindult negatív hatások még jelen voltak, de a visszaesés üteme lelassult. 2011-ben változatlanul megmaradt a negatív teljesítmény, bár üteme még tovább lassult. 2012 évben a 2011 év végén kezdődött kedvező folyamatok folytatódtak, a termelés 2,4, a belföldi értékesítés 0,5, az export pedig 3,2%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. 2013 január-szeptemberében a termelés 0,7%kal, az export 2,6%-kal emelkedett, a belföldi értékesítés ugyanakkor 5,0%-kal mérséklődött.

...

2. rész Az elemzés teljes FAIPAR/BÚTORIPAR fejezete itt olvasható.

 

...hamarosan folytatjuk...

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Ágazati elemzés - erdőgazdálkodás - 2013. I-III.név (2014-05-27)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2013. első negyedév (2013-09-26)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 3. rész (2013-08-30)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 2. rész (2013-07-31)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 1. rész (2013-06-28)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév(2013-05-31)

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás a Facebook-on

 

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

ID: WOOD projekt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

ERFARET Tudásközpont
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.