FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...

FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2015-03-11

Faanyag kereskedelmi lánc teljes ellenőrzése

EUTR hazai adaptálása: az illegális fakitermelés hatékony visszaszorítására, a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében nyújtott be törvényjavaslatot kedden az országgyűlésnek Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

A parlament honlapján elérhető törvényjavaslat indoklása szerint a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeiről szóló európai uniós rendelet megköveteli az unió belső piacára kerülő faanyag származás-igazolási rendszerének kidolgozását, így szükségessé vált a vonatkozó nemzeti törvény egyes rendelkezéseinek a módosítása, a törvény kiegészítése.

A magyar törvény-javaslat szerint az illegális fakitermelés visszaszorítása érdekében a törvény területi hatálya alá nem tartozó területről forgalomba hozott faanyag esetén is szükséges az eredetigazolás szabályozása. Az uniós rendeletnek való megfelelés érdekében kötelesek a faanyag származásának igazolására a rendelet hatálya alá tartozó fát és faanyagot a belső piacon forgalomba hozó, vagy azzal kereskedő magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek. A kötelezettség teljesítése a teljes faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletével biztosítható.

 

Az javaslat indoklásában szerepel az is, hogy az állam 100 százalékos tulajdonában álló erdő valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelője meghatározott feltételekkel és időtartamra - legfeljebb 5 évre - átengedheti harmadik személy részére a földterületet vagy annak egy részét erdőgazdálkodási céloktól eltérő hasznosításra. Az ilyen hasznosítás lehet szabadidős tevékenységhez szükséges infrastruktúra - kalandpark - üzemeltetése, vagy az erdőben szervezett rendezvény - filmforgatás -, de nem terjedhet ki az erdei haszonvételek gyakorlására, és nem érintheti a vagyonkezelő földhasználati jogát.

Forrás: MTI

FATÁJ kiegészítés:

 

A törvényjavaslat a Parlamentnél:

T/3755 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról

 

Ez pedig a törvényjavaslat szövege:

www.parlament.hu/irom40/03755/03755.pdf

 

A fenti törvényjavaslat alapján az Evt. 5.§ kiegészül ezzel a meghatározással is:

"37. fatermék: a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott fa és fatermék;"

 

Az EU EUTR rendelete az alábbiakra vonatkozik, tehát itt messze nem csak erdészeti ügyről van szó. A vámtarifa szerinti alábbi áruosztályokat érinti (itt a hosszú, teljes megnevezés helyett csak leegyszerűsített névvel):

 

4401 Tűzifa, mindenféle faeselék, brikett, pellet

4403 Hengeresfa (a VTSZ gömbfa kifejezése szakszerűtlen)

4406 Talpfa

4407 Fűrészáru

4408 Furnér

4409 Egyrétegű parketta, lambéria, hajópadló, stb.

4410 Forgácslap

4411 Farostlemez

4412 Rétegeltlemez, asztalos bútorlap, stb.

4413 Tömörített fa (tömb, lap, szalag, ...)

4414 Kép és tükör fakerete

4415 Fa csomagolóanyag (raklap, láda, kábeldob, ...)

4416 Kádáripari termékek (hordó, dézsa, kád, ..., a donga is)

4418 Ács- és épületasztalos-ipari termékek (ablak, ajtó) összeállított panelek, készparketta, zsindely

47. és 48. árucsoportok szerinti papírpép (cellulóz,...), papír. Kivéve a bambuszból készült, a használtpapír és a papírhulladék, valamint a papírból készült termékek (pl. nyomtatott termékek)

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 és a 9403 90 30 szerinti Fabútor

9406 00 20 Előre gyártott épületek

 

Ez az ügy tehát a faipar minden ágát-bogát, a faanyag és fatermék kereskedelmet, sőt a faépület, faburkolat, fabútor, fa-csomagolóanyag, papírpép és papír üzletben érdekelteket is érinti!

 

A törvényjavaslat a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátására az erdészeti hatóságot nevesíti. Az erdészeti hatóság kötelezettsége lesz a hazai faanyag kereskedelmi lánc szereplőiről nyilvántartást vezetni (ennek részletei majd egy későbbi FM miniszteri rendeletben válnak ismertté). (FATÁJ megjegyzés: Majd idővel kiderül, hogy mit is vállalt ezzel az erdészeti hatóság, illetve mit is írt elő részére a jogalkotó. Sok időbe telik majd, mire az érintettek maguktól bejelentkeznek e rendszerbe. Lehet, hogy e teljesség soha nem fog bekövetkezni. A fenti termékekkel foglalkozók sok-ezres listáját összeszedni és folyamatosan karbantartani nem lesz egyszerű, hogy az e cégkörrel kapcsolattartásról ne is beszéljünk. Ráadásul a magánszemélyek is!)

 

A faanyag kereskedelmi lánc szereplőire vonatkozó elsődleges kötelezettség:

"90/F. § (1) Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a tevékenység megkezdése előtt a 90/E. § (2) bekezdés b) - e) pontja szerinti adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon erdőgazdálkodóra, aki kizárólag Magyarország területén végzett erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését végzi."

"114. § Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén 2015. július 1-ig megkezdte, a 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget 2016. február 15-ig köteles teljesíteni."

 

A kapcsolódó FATÁJ cikkek:

 

MEGOSZ javaslat az Erdőtörvény módosítására 2013-10-07 Ebben az EUTR-re: "Az EUTR előírások teljesítése érdekében tervezett Nemzeti Hatóság gazdálkodói befizetésekből működő rendszerének gondolatát kategorikusan visszautasítjuk!" Nos, e kívánság teljesült: az EUTR-hez az Erdőtörvény módosítás szintjén nem kapcsolódik gazdálkodói befizetés. Befizetési kötelezettség ismereteink szerint csak törvényi szinten írható elő. Ettől még a leendő végrehajtási rendeletben lehetnek majd szankcionális elemek és azokhoz kötődő büntetési tételek. Az erdészeti hatóság EUTR "csapatát" ugyanis valamiből bizonyára finanszírozni kell majd.

Peter J. Oswald, a MONDI CEO véleménye a PEFC-ről 2013-08-08 A lényeg: "A PEFC példát mutatott arra, a nemrég hatályba lépett EUTR-t (Faanyag Rendelet) hogyan lehet az erdőtanúsítási rendszerbe integrálni, ezzel megerősítve azt." Tehát úgy tűnik, igen nagy jelentősége lenne annak, hogy a PEFC erdőtanúsítás Magyarországon is életre keljen, s akinek ez szándékában áll, választhassa erdőtanúsításra és egyben EUTR-nek megfelelésre is ezt a megoldást.

Megfelel az EUTR-nek a PEFC lánctanúsítás 2013-05-31

TV-műsor a fenntartható erdőgazdálkodásról 2013-03-14

Az EU EUTR honlapja magyarul is elérhető 2013-02-25

Itt tehát az EUTR-re vonatkozó EU-s játékszabályok olvashatóak magyarul is.

Az EUTR barát vagy ellenség? 2013-02-12 Az Amerikai Lombosfa Exportőrök Tanácsának az EUTR hatálybalépése előtti véleménye.

EUTR gyakorlati útmutató 2013-01-15

Az Európai Faipari Szövetség készítette ezt az útmutatót

EUTR, mely több millió vállalkozást érint 2012-11-13

A 43., 2012. őszi FAGOSZ Fakonferencia már foglalkozott e témával. A cikkben a VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályának előadása, valamint az ügy bőséges szakirodalma található meg.

Forest Europe Workshop volt Budapesten 2012-11-22

A budapesti ülés fő témája volt az EUTR.

A PEFC nemsokára alkalmas lesz az EUTR feltételeinek teljesítésére 2012-10-08

Amint fentebbi másik cikkben látható, ez sikerült is.

MM, TJ - FATÁJ

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

STIHL - Nemzedékekre tervezve.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.