FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...

FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2015-06-05

Pályázat - külpiaci megjelenésre

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című (GINOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22 - 2017. június 22.

 

Támogatás célja:

A vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, jelen pályázati felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni, támogatja a külpiaci marketingtevékenységet, kiállításokon, vásárokon való megjelenést, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudást.

 

Pályázók köre:

- Mikro-, kis- és középvállalkozások,

-- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt

-- melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, melyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és  a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be

-- melyek a pályázatban meghatározott tevékenységekhez tartoznak

 

(mind a 3 fent említett pontnak meg kell felelni)

 

Jogi forma szerint:

- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok

- egyéni vállalkozók, egyéni cégek

- szövetkezetek

 

Támogatás formája, intenzitás:

- vissza nem térítendő, utófinanszírozás

- a támogatás mértéke 50%

 

Előleg igénylés:

- nincs lehetőség

 

Támogatás összege:

- minimum 1,5 millió Ft - maximum 20 millió Ft

 

Támogatható tevékenységek köre:

- Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel- önállóan támogatható

- Külföldi árubemutató szervezése- önállóan támogatható

- Piacra jutás támogatása- önállóan nem támogatható

- Információs technológia fejlesztés- önállóan nem támogatható

- Tanácsadás igénybevétele- önállóan nem támogatható

- Piackutatás elkészítésének költsége- önállóan nem támogatható

- Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége- önállóan nem támogatható

- Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége- önállóan nem támogatható

 

Ágazati fókusz lista (feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása)

(a felsorolás nem tejles, kiemeltük a FATÁJ olvasói számára fontosakat)

 

1610 Fűrészárugyártás

1621 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

3101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

3103 Ágybetét gyártása

3109 Egyéb bútor gyártása

 

3220 Hangszergyártás

3230 Sportszergyártás

3240 Játékgyártás

3291 Seprű-, kefegyártás

 

Kötelező elemek:

- a projekt végrehajtására rendelkező időtartam a Támogató Okirat hatálybalépését követően 2 év

- a projekt befejezési évét követő 2 üzleti évben az éves statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá

- a megvalósítási időszak végére a vállalaton belül Külkereskedelmi felelőst kell kijelölni, aki teljes munkaidőben foglalkoztatott

- a piacra kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó Piackutatást végez

- a megvalósítási időszak végére Honlapja 2 idegen nyelven is elérhetővé válik

- 2 lezárt üzleti évvel kötelező rendelkezni

- a projekt igényelt támogatása nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének az 50%-át

- kötelező export árbevétel, az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján

- nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem pályázhat

 

Csatolandó dokumentumok:

- Aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta

- Utolsó lezárt üzleti évről a NAV-nak megküldött bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartás

- Nemzetközi vásáron történt korábbi részvételt igazoló dokumentum (szerződés/ számla/média megjelenés/vásár rendezőjének nyilatkozata)

- Angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány másolata

- Legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződése

- Egy külföldi, jogi személyiségű partnerrel kialakított együttműködés igazolására szerződés vagy megrendelés

- Marketingstratégia vagy külkereskedelmi stratégia

- Beszállítói tevékenység igazolása (beszállítói szerződés, számla, bankszámlakivonat, vagy akkreditált klaszterban való tagságot igazoló dokumentum)

- Innovatív KKV-k K+F+I tevékenység esetén  záró elszámolás benyújtását igazoló dokumentum, valamint az iparjogvédelmi oltalom meglétét igazoló dokumentum

- Alulreprezentált vállalkozói csoportba (fiatal vagy női vállalkozó) tartozás esetén a tulajdoni viszonyokat igazoló dokumentumot (pl. társasági szerződés)

- 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységű KKV-k esetében a piacra vitt termékek gyártására vonatkozó együttműködési megállapodást

 

Beadás kezdete-vége:

- 2015. június 22-től 2017. június 22-ig

- online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül

 

Forrás: palyazat.gov.hu

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

STIHL - Nemzedékekre tervezve.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.