FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2015-09-30

Faipari DUÁLIS képzés

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara a kormányzati törekvésekkel összhangban, a felsőoktatásból kikerülő mérnökök gyakorlatiasabb felkészültsége érdekében 2015 szeptemberétől bevezette egyes szakokon a hagyományos akadémiai képzés mellett a duális képzést is.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on


A 2015-től bevezetésre került a duális képzés a faipari felsőoktatásban. A Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottságot alkotó érdekképviseletek számára egyaránt fontos és kiemelt cél, hogy a képzés minősége ezáltal javuljon, a piacra gyakorlati tudással, ismeretekkel is rendelkező szakemberek kerüljenek ki.

 


 

A duális képzés az egyetemi oktatással karöltve az ipari vállalatok gyakorlati képzésben való részvételén alapul (Németországban régebb óta működő minta alapján). Ennek megfelelően a duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.

 

2015 szeptemberétől a faipari mérnök alapszakunk esetén is bevezettük és el is indítottuk a minisztériumi iránymutatásoknak megfelelően működő duális képzési formát. Ezek eredményessége alapján a 2016 szeptemberében induló évfolyamok esetén a faipari mérnökképzésben további vállalatok bevonásával növelni kívánjuk a hallgatóknak felkínált helyek számát.

 

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását. Egy évet tekintve a hallgató 26 hetet az egyetemen, míg 22 hetet vállalatnál tölt.

 

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar vezetése, ismerve az Ön/Önök vállalatának eredményeit és pozícióját a faipari gazdaság területén, potenciális partnerként tekint az Ön/Önök vállalatára a duális képzésben való részvételre.

 

A duális képzés előnyei közül szeretnénk kihangsúlyozni az alábbiakat:

- A végzett mérnökök vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal fognak majd rendelkezni, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti.

- A végzett mérnökök kivallóan fogják ismerni az Önök vállalatát, így a végzést követően "kész" munkaerő áll rendelkezésre  (a manapság faiparra is jellemző magasan képzett munkaerő hiány ezzel nagyrészt orvosolható lesz)

- Ezen oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki a vállalat és az egyetem között kutatási, fejlesztési, innovációs vonalon, melybe a hallgató is aktívan bekapcsolódik a "Projekt feladat 1-2" című tantárgyak és a szakdolgozat keretin belül.

 

Hallgatók számára motivációt jelent, hogy ugyan a terhelés fokozottabb, de munkavállalóként pénzkereseti lehetősége van, és 3,5 év gyakorlattal fog rendelkezni, ami "pályakezdőként" nagy előny lesz számára

A képzésben résztvevő vállalatok fő feladatai:

- Keretmegállapodás megkötése az egyetemmel, melyben elkötelezik magukat arra, hogy részt vesznek a duális képzésben.

- DKT (Duális Képzési Tanács, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága hozott létre, és felügyel) minősítési eljárásában való részvétel.

- A leendő hallgatók esetében kiválasztási eljárást bonyolítanak le. A leendő hallgató jelentkezik a vállalathoz, majd a vállalat kiválasztási eljárást (felvételi elbeszélgetés) bonyolít le, ahol sor kerül a kiválasztására. (Ha a vállalat kiválasztja a hallgatót, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is veszik az egyetemre a hallgatót, hiszen a kiválasztási eljárásra az egyetemi felvételi ponthúzás előtt kerül sor. Így előfordulhat, hogy a vállalatnak megfelelne a hallgató, de a pontszáma nem lesz meg az egyetemre történő bekerüléshez)

- Biztosítani kell a Hallgató számára a gyakorlati időszakot. A duális képzés 7 féléves időtartamú. Az egyes félévek alatt a hallgatók 13 hetet töltenek az egyetemen, ahol a "hagyományos" szak képzési elveknek és tartalmának megfelelő elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. Páratlan (őszi) félévek során 6-8 hét, míg a páros (tavaszi) félévek esetében 14-16 hét. A két félév esetében összesen 22 hét vállalati időszakot kell kialakítani, figyelembe véve az esetleges vállalati téli és nyári leállásokat.

- A duális képzésben részt vevő hallgatót a vállalati mentoron(mentorokon) keresztül elméleti, de elsősorban gyakorlati ismeretekkel kell ellátni, melynek irányait a közösen kidolgozott tantervben (összhangban a szak tantervével, kapcsolódási pontokat kell meghatározni) kell megadni.

- A hallgatói díjazás a vállalat feladata. A hallgatót megillető díjazás a mindenkori aktuális jogszabályi előírások alapján kerül meghatározásra. Jelenlegi összege ennek a DKT iránymutatása alapján 63.000 ft/hó, amely egész évben (mind a 12 hónapban kap  hallgató, akkor is mikor egyetemi tanulmányait folytatja) jár a Hallgatónak. Ehhez kapcsolódó pozitívum, hogy a 2011. évi CLV. "a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló" törvény alapján a vállalatok 453.000 forint/fő/év összeggel tudják a bruttó kötelezettségük mértékét csökkenteni.

- A Vállalat már szerződött hallgatónként támogatást biztosít az Egyetemnek, melynek minimális összege a Hallgatónak kifizetett munkabér 50%-a. Szintén pozitívum, hogy ez az összeg az ún. TAO-n keresztül is rendezhető. (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (Tao tv.)) lehetőséget ad a cégeknek hogy a felsőoktatási intézmények működését támogassák.

 

A duális képzési támogatást az Egyetem a duális képzés fejlesztésére, szervezésére (pl. utazási, kapcsolattartási tevékenység), valamint az egyetemi időszak képzésének fejlesztésre fordítja.

 

A bővebb leírásokat, weboldalunkon, valamint a www.dualisdiploma.hu felületen talál.

Itt találja a képzéshez kapcsolódó szabályzatunkat, egy keretmegállapodási tervezetet (a hozzá kapcsolódó adatbekérő táblázattal), és egy bemutató előadás anyagot is mely részleteiben ismerteti a duális képzést.

 

A vállalatok jelentkezésének végső határideje november 4. (eddig az időpontig kell a keret-megállapodást megköti).

 

Amennyiben kérdése van, vagy a Vállalat vezetése perspektívát lát a duális képzésben és abban aktív szereplőként kíván részt venni, kérem levelünkre válaszolva vegye föl a kapcsolatot a Kari vezetéssel az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Dr. Alpár Tibor L. dékán, (20/5321187)

Dr. Magoss Endre oktatási dékánhelyettes, (30/5887016)

Dr. Németh Gábor (30/3631404) a faipari mérnöki alapszak duális képzésének felelőse

 

Természetesen szívesen állunk rendelkezésre - egyeztetést követően - személyes megbeszélés formájában is akár az Önök cégénél, akár Egyetemünkön is (de akár videokonferencia lebonyolítására is lehetőség kínálkozik).

Forrás: NYME SKK

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

STIHL - Nemzedékekre tervezve.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.