FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2016-01-14

Vadászterületek kialakítása

Napjaink fontos feladata lesz a vadászterületek határának elfogadása, vagy az azt módosító javaslat elkészítése. Ebben a földtulajdonos személyesen, vagy meghatalmazás útján vehet részt. E cikk tartalmazza a hatályos Vadászati tv. kijelölésekre vonatkozó előírásait.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

 

Tisztelt Kollégák!

 

Napjaink fontos feladata lesz a vadászterületek határának a hatósági ajánlásnak megfelelően, annak elfogadása, vagy a vadászterület határát módosító javaslat elkészítése. Ebben az aktusban a földtulajdonos személyesen, vagy meghatalmazás útján vehet részt.

A Meghatalmazás mintáját a melléklet tartalmazza. Jelenleg még nem jelent meg a Vadgazdálkodási törvény végrehajtási utasítása (vhr), amely a meghatalmazás adattartalmát szabályozza. A vhr. megjelenése után mindenki írja be a mellékelt Meghatalmazás kipontozott helyére a hiányzó adatokat.

 

Az alábbi összefoglaló tartalmazza az 1996. évi LV. törvény módosításokkal megváltoztatott ismereteit a vadászterületek határkijelölésére vonatkozóan.

1. A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.

2. A vadászterület határának újbóli megállapításakor a vadászati hatóság a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének március 31. napjáig, a meglévő vadászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. (Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza.)

3. A vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi.

4. Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa (meghatalmazott is!) az ajánlásra a vadászterület határaival kapcsolatos, illetve új vadászterület kialakítását célzó módosító javaslatot nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig. (A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.

5. Az előírásoknak megfelelő módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító javaslat) a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt.

6. Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

7. A vadászati hatóság a vadászterületek átfedésére irányuló érvényes módosító javaslat esetén, a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének július 15. napjáig egyeztetést tart az érvényes módosító javaslatot benyújtó földtulajdonosok közös képviselőjének, és a módosító javaslattal érintett hatályos vadászterületek földtulajdonosi képviselőinek részvételével az átfedésben lévő területrész vonatkozásában.

8. A vadászati hatóság a lefolytatott egyeztetésen kialakult egyezséget hatósági határozatba foglalja, és az egyezségben foglaltakat figyelembe véve, a vadászterület kialakítás szabályai szerint megállapítja a vadászterület határát.

9. Egyezség hiányában a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint a vadászterület határát hivatalból állapítja meg.

10. A vadászati hatóság a vadászterület megállapítására vonatkozó határozatát közzéteszi, amely alapján a megállapított vadászterület tulajdonosi közösségének gyűlése a határozat jogerőre emelkedését követően összehívható.

11. Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok a képviselet formájáról, a képviselő személyéről, a vadászterület határának megváltoztatására irányuló, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, illetve a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről a tulajdonukban álló földterület - ideértve a medret is - aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

 

Tekintettel az új törvényi szabályokra a vadászati hatóság várhatóan a jelenlegi vadászterület-határoktól nem fog nagymértékben eltérni az ajánlásában. A tájegységi határok is a fennálló területhatárok mentén lettek kialakítva.

A földtulajdonosoknak (vagyonkezelőknek) - ha a jelenlegi határokon változtatni szeretnének - a fentiekre figyelemmel érdemes már most elkezdeni összeállítani azokat a törvényi előírásoknak megfelelő módosító javaslatokat, amelyeket a vadászati hatóság ajánlásának megjelenését követően be tudnak nyújtani.

A továbbra is vagy ezután vadászni szándékozók, szintén összeállíthatják a saját érdekeiknek megfelelő módosító javaslatokat, ennek benyújtása azonban csak a földtulajdonosoktól beszerzett meghatalmazás birtokában lehetséges.

 

Összefoglalva:

- 2016. március 31.: a vadászati hatóság megteszi az ajánlást (tehát a hatósági ajánlás előtt nincs teendő, utána kell módosító javaslattal élni);

- a hatóság az ajánlást legalább 30 napra közzéteszi;

- 2016. május 15. lehet benyújtani a módosító javaslatot (földtulajdonos vagy meghatalmazottja); legalább 300 Ha, egybefüggő vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.

- a hatóság 10 napon belül dönt a módosító befogadásáról (érvényességéről);

- 2016. július 15-ig érvényes, több vadászterületet érintő javaslat esetén a hatóság egyeztető tárgyalást tart az érintett felek részvételével;

- egyezség esetén: határozatba foglalja az egyezséget és megállapítja a vadászterület határát

- egyezség hiányában az ajánlásnak megfelelően megállapítja a vadászterület határát;

- a határozatot közzé teszi (30 nap), a jogerőre emelkedést követően a tulajdonosi közösségi gyűlés összehívható;

- 2017. március 1. elkezdődik az új üzemtervi ciklus (erre az időpontra meg kell választani a közös képviselőt, meg kell kötni a vadászati jogra vonatkozó haszonbérleti szerződést, el kell készíteni a tulajdonosi közösség működési szabályzatát).

 

Üdvözlettel:

Dr. Somogyvári Vilmos

erdő- és vadgazdálkodási szakértő,

NAK Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

Fax: +36-1-802-0600 Mobil: +36-30-9985562

somogyvari.vilmos@nak.hu www.nak.hu

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.