FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2016-02-05

EUTR - a lehetetlen határidő: február 15.

Az Erdőtörvény február 15-i határidőt ír elő a hazai EUTR regisztrációra. Sok ezer fával foglalkozó vállalkozás és személy várhatóan nem tud majd eleget tenni e törvényi kötelességnek. E szabálysértést most remélhetően nem fogja bírságolni a hatóság.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

Az Európai Faanyag Rendelettel - mely az EU minden országában 2013. március 3-tól hatályos és a nemzeti jog részeként is alkalmazandó jogszabály - már többször foglalkoztunk. A hazai jogrendszerbe honosítása terén az első lépés a törvénybe illő részek Erdőtörvénybe (Evt.) beemelése volt, majd megjelent az Evt. bírságokkal foglalkozó végrehajtási rendeletének (Vhr.) kiegészítése az EUTR-rel összefüggő vétkek büntetésére. Egy elem hiányzik még: az a nyilvántartási rendszer, amelyben minden fával foglalkozónak regisztrálnia kell magát. A 2015. októberi Fakonferencián hallhattunk róla, hogy folyamatban van e rendszer létrehozása is. Az ezt leíró FM miniszteri rendelet tervezete 2016. január 26-án érkezett a fával, erdővel foglalkozó érdekképviseletekhez, melyek 2016. február 1-ig adták meg véleményüket erre. E szervezetek tagjai ismerik a tervezet teljes szövegét és a képviseleteik adta választ is. Ebből a FATÁJ olvasóinak figyelmét csak egy elemre, az úgy tűnik lehetetlenné vált határidőre szeretném felhívni.

 

 

A jogalkotó szándéka feltehetően az volt, hogy az EUTR regisztrációs rendszer már 2016. január 1-től működjön, de úgy tűnik, ez csak később valósul meg. Február 15-ig már csak egy hét van hátra és a vonatkozó jogszabály ez alatt vélhetően nem fog még megjelenni, az online regisztrációs felület pedig nem fog addig megnyílni.

 

Az Erdőtörvény 114. § szerint: "Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén 2015. július 1-ig megkezdte, a 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget 2016. február 15-ig köteles teljesíteni."

 

Az adatközlés és az adattartalom pedig az alábbi.

 

Evt. 90/F. § (1) Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a tevékenység megkezdése előtt a 90/E. § (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon erdőgazdálkodóra, aki kizárólag Magyarország területén végzett erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését végzi.

Evt. 90/E. § (1) Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet a hazai faanyag kereskedelmi lánc szereplőiről.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben

a) a kiadott regisztrációs számot, illetve technikai azonosító számot,

b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát,

c) a természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, bankszámlaszámát,

d) gazdálkodó szervezet esetén a cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, bankszámlaszámát,

e) a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett tevékenységeit,

f) a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a (2) bekezdés a), e) és f) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

 

A gond csak annyi, hogy a 143/2009 Korm.r. 4.§ (4) b) szerint:

4. § (4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdővédelmi bírság mértéke - mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével

b) az Evt. 108. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 0,5 EJA - 25,0 EJA;

(Megfejtés: 1 EJA = 100 ezer Ft, tehát az alkalmankénti bírságtétel: 50 ezer Ft-tól 2,5 millió Ft-ig terjedhet.)

 

Az itt hivatkozott eset:

Evt. 108. § (5) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdészeti hatóság erdővédelmi bírság fizetését rendeli el azzal szemben, aki

c) az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban előírt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének felszólítás ellenére vagy ismételten nem tesz eleget.

 

Ezen EUTR ügyben a 2016. február 15-i adatszolgáltatási, bejelentési határidőt úgy tűnik az érintett személyek és gazdálkodó szervezetek nem lesznek képesek betartani, hiszen azzal kell számolni, hogy addig a vonatkozó jogszabály nem jelenik meg, a bejelentő online felület nem nyílik meg.

Így azt vélelmezhetjük, hogy a hatóság leghamarabb az online regisztrációs felület korrekt működésétől számított negyed évvel később küldi majd első (bírságmentes) felszólítását a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek, ha azt tapasztalja, hogy addigra valaki még nem jelentkezett be itt.

Mőcsényi Miklós

Kapcsolódó:

 

A szóba jöhető bűnök és büntetések könnyebb áttekintéséhez: a 143/2009. Korm.r. hivatkozott joghelyekkel kiegészített szövege.

 

Beszámoló a 49. FAGOSZ Fakonferenciáról 2015-11-25 (Alaposan foglalkozott a témával előadásában Dr. Nagy Dániel.)

Módosult az erdőgazdálkodási és az erdővédelmi bírság mértékének kiszámítása 2015-11-19

Az EKÁER és az EUTR rendszere 2015-05-26

Faanyag kereskedelmi lánc teljes ellenőrzése 2015-04-16 (Itt felsoroltuk vámtarifaszámmal mind a 22 érintett fa éa fatermék árucsoportot.)

MEGOSZ javaslat az Erdőtörvény módosítására 2013-10-07 (Ebben a lényeg a rendszer gazdálkodói befizetésekből finanszírozásának kategorikus visszautasítása volt, hiszen volt ilyen irányú jogalkotói szándék annak idején. Ez ellen a FAGOSZ is tiltakozott, s szerencsére nem is valósult meg.)

Az EU EUTR honlapja magyarul is elérhető 2013-02-25 Az EUTR 2013. március 3-tól hatályos, tehát az EU vigyázott arra, hogy minden nemzeti nyelven ez a honlapja azt megelőzően elérhető legyen.

EUTR - primer kutatás a hazai faiparban 2013-02-19

Az EUTR barát vagy ellenség? 2013-02-12

EUTR gyakorlati útmutató 2013-01-15

Forest Europe Workshop volt Budapesten 2012-11-23

EUTR, mely több millió vállalkozást érint 2012-11-13

 

 

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.