FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2016-07-11

2016. évi EUTR ellenőrzési terv

A NÉBIH a faanyag kereskedelmi lánc szereplők piaci magatartásának ellenőrzésére vonatkozó 2016. évi ellenőrzési tervét elkészítette és honlapján közzé tette.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

 

2016. július 7-én jelent meg a NÉBIH EUTR oldalán a 2016. évi EUTR ellenőrzési tervet bemutató cikk:

 

"A NÉBIH a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91. § (3) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelve a faanyag kereskedelmi lánc szereplők piaci magatartásának ellenőrzésére vonatkozó 2016. évi ellenőrzési tervét elkészítette és honlapján közzé tette. Az ellenőrzési terv készítését és rendszeres felülvizsgálatát a vonatkozó uniós szabályozás alapvetően fontos követelményként határozza meg, azt hazánkon a kötelezettségszegési eljárás során is számon kérték. Ennek megfelelve az ellenőrzési tervet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016 (IV.11.) FM rendelet 4. § (2) bekezdés szerinti tartalommal hagyta jóvá 2016. június 27-én a NÉBIH elnöke.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/L. § (1) bekezdés alapján a NÉBIH a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos jogkövetkezményeket megállapító jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatának vagy végzésének kivonatát szintén a honlapján fogja közzétenni, amennyiben az ellenőrzések során mulasztást vagy jogszabálysértést állapít meg."

 

 

A 2016. évi EUTR ellenőrzési terv a NÉBIH honlapjáról pdf-ben

Ennek szövege az alábbi:

 

"EUTR
2016. évi ellenőrzési terv
az EUTR jogszabályi környezete alapján a faanyag kereskedelmi tánc szereplők piaci magatartásának felmérésére

 

I. Célok és kockázatok

1. jogszerűtlen fakitermelésekből származó illegális kereskedelem visszaszorítása;

2. a hazai fa és fatermék fogyasztó lakosság érdekeinek szolgálatával a vásárlói bizalom növe1ése a hazai fa és fatermékek iránt, elsősorban a tűzifa esetében;

3. hatékony szakmai támogatás a faanyaggal kapcsolatos adózást érintő visszaélések felderítésében

4. a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásba vételi rendszerének hatékony működtetése

5. az ellenőrzési rendszer bevezetésével Magyarország teljesítse a közösségi jogban számára meghatározott kötelezettségeket

 

II. Kiemelt kockázati tényezők:

A) A tűzifa értékesítés területén rendkívül nagymértékben elterjedt illegális kereskedelem

Az idei évben a NAV is a tűzifa kereskedelemmel kapcsolatos adójogi visszaélések felderítését tekinti az egyik kiemelt céljának.

B) A nem EKÁER köteles szállítmányok

C) Az import faanyagok tekintetében az Ukrajna és Oroszország felöl érkező szállítmányok

D) Olyan faanyagkereskedelmi lánc szereplők, amelyek nem felelnek meg a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségnek

E) Engedély nélküli, vagy attól eltérő fakitermelés

 

III. Az ellenőrzések ütemezése

Véletlenszerű és kockázatelemzés alapú kiválasztás

A kiválasztás az EUTR nyilvántartásból, a cégjegyzékből, más hatóság nyilvántartásából valamint az erdőgazdálkodói nyilvántartásból történik.

Az Erdészeti Igazgatóság e nyilvántartásokból véletlenszerű elemzés alapján alapsokaságot állít össze, amelyből kockázatelemzés alapú kiválasztással határozza meg az ellenőrzésre kiválasztott mintát.

 

A kockázatelemzés alapjául szolgáló kiemelt szempontok:

. kitermelt/forgalomba hozott fa vagy fatermék mennyisége

. tűzifa forgalmazása

. fa vagy fatermék importálása a szomszédos országokból

. kiszabott erdőgazdálkodási/erdővédelmi birság

 

Az ellenőrzési minta kiválasztása 2016. augusztus 15-ig megtörténik.

 

Az ellenőrzés módja:

Telephely ellenőrzés

 

Az ellenőrzések folyamatosan történnek a 2016. év folyamán.

 

Direkt kiválasztás

A kiválasztás alapját képezi különösen:

Az erdészeti hatóság jelzése az ellenőrző hatóság felé arról, hogy valamely erdögazdálkodó többszöri mulasztást követett el fakitermelés bejelentési kötelezettségét illetően.

Állampolgári bejelentés a faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben, szállítójegy, számla vagy tűzifa tájékoztató adásának elmulasztása miatt.

A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az adatszolgáltatási kőtelezettségnek nem tesz eleget vagy valótlan adatot szolgáltat.

Internetes adatgyűjtés

 

A kiválasztás folyamatosan történik, az ellenőrzések ütemezése és módja a feltételezett jogsértés súlyától és jellegétől függően kerül meghatározásra 2016. év folyamán.

 

Az ellenőrzés módja:

 

Szállítmány közúti ellenőrzése (adott esetben a rendőrség, az adóhatóság, vagy a közlekedési hatóság bevonásával), helyszíni ellenőrzés valamint próbavásárlás.

 

IV. A kiemelt ellenőrzésekkel érintett fatermékkel kapcsolatos értékesítési láncok

2016. évben kiemelt ellenőrzéssel érintett fatermék a tűzifa.

A tűzifa esetében az import termékek, a hosszú értékesítési láncok, valamint az értékesítési láncban a termékek mértékegységének változása magasabb kockázati tényezőt jelentenek.

 

V. A célok elérésének mérési és utóellenőrzési módszerei

Cél.l. Az elvégzett ellenőrzések során felderített illegális eredetű fa és fatermékkel kapcsolatban végzett tevékenységek korlátozásával, felfüggesztésével, tiltásával kapcsolatos intézkedések számának és egyéb jellemzőinek meghatározása.

        A jogszerűtlen fakitermelésekből származó illegális kereskedelem mértékének meghatározása statisztikai módszerekkel:

Cél.2. A tűzifa értékesítés esetében a tűzifa tájékoztatók alapján érkező bejelentések területi és számbeli eloszlásának változásának figyelembevétele.
Lakosság körében végzett felmérés a tűzifa szállítójeggyel, számlával, tájékoztatóval történő értékesítése tekintetében.

Cél.3. Az adóhatósággal történő együttműködések és a közösen kivitelezett ellenőrzések számának meghatározása.
Az együttműködés hatásának tulajdonítható javulás az adózási fegyelemben.

Cé1.4. A faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásba vételi rendszere mérhető jellemzőinek meghatározása és azok folyamatos kiértékelése.

Cél.5. A Magyarország ellenfolyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás állapotának nyomon követése.

 

VI. Más hatóságokkal történő együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás feltételei és módszerei

A NÉBH és a NAV között együttműködési megállapodás van érvényben, amely alapján az Erdészeti Igazgatóság a NAV megfelelő részlegeivel folyamatos együttműködést valósít meg. Az együttműködés a közös ellenőrzések kivitelezését és a szabályozások megfelelően egyeztetett kidolgozását is magában foglalja.

A közlekedési hatósággal a közúti ellenőrzések időpontjai, ütemezése és módszerei kerülnek egyeztetésre.

Az együttműködő hatóságokkal, szervekkel az ellenőrzések során vizsgálandó dokumentumok összegyűjtésre kerülnek, azokból iratminták kerülnek kiadásra, ezzel segítve a hatékony együttműködést és a kölcsönös tájékoztatást.

 

VII. Az ellenőrzési terv értékelése során alkalmazandó lényeges teljesítménymutatók

. Elvégzett ellenőrzések típusa és száma

. Az elvégzett ellenőrzések és a feltárt szabálytalanságok egymáshoz viszonyított aránya

. A lefoglalt, zárlat alá helyezett, forgalomból kivont vagy visszahívott fa és fatermék mennyisége

. vállalkozás, létesítmény működési engedélyének visszavonása, módosítása, felfüggesztése, a fatermékkel kapcsolatos tevékenység végzésének felfüggesztése, korlátozása, tiltása, az újbóli működés feltételhez kötése

. Figyelmeztetést tartalmazó. vagy pótlólagos intézkedések megtételét elrendelő végzésekben foglaltak végrehajtása

. Figyelmeztetések száma

. A faanyag kereskedelmi lánc-nyilvántartásba bejegyzett szereplőinek száma

. Kirótt szankciók összege

. Hatósági kérdőíves felmérések eredményei

. Adatbekérő adatlapok kiértékelésének eredményei, határidőn belüli beküldések aránya, hamis adatközlés előfordulásának vizsgálata"

Forrás: NÉBIH

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.