FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2017-02-16

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára

Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyűjtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidők: február 27 - egyéni vállalkozók; május 22 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Megosztás: Megosztás a Facebook-on


Az alábbi lista összeállításával célunk, hogy a fagazdaságban érintett (erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, bútoripar, faanyagkereskedelem) lehető legtöbb magánszemély az ágazat javára ajánlja fel a 2016. évre vonatkozó személyi jövedelemadója 1%-át. A felsorolás a szervezet neve szerinti abc sorrendet követ. Bár törekedtünk a teljességre, ha mégis kimaradt volna valamely ideillő szervezet, kérjük jelezze emailben!

 

 

A szervezet elnevezése / adószáma / tevékenysége
18414879-1-05
A Diósgyőr-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola keretében folyó faipari és kárpitosipari képzés korszerűsítése. Segítsen felzárkóztatni a képzést a fejlett ipari országok színvonalához.
18402201-1-05
A szövetekezet nyugdíjasainak támogatása, életkörülményeinek javítása; - a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; - a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatása.
19268293-1-20
Sporttevékenység: erdész, vadász munkavállalók fegyverhasználatának gyakorlásához segítségnyújtás.
18796623-1-15
A nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanulói, pedagógusai és dolgozói anyagi támogatása.
19214555-2-15
Főbb tevékenységi köreink: természetvédelem, környezeti nevelés, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, lakossági tanácsadás és szemléletformálás, ökológiai fogyasztóvédelem, tájgazdálkodás a Zemplénben és a Tisza mentén, ökotanya program.
18104927-1-41
Rászoruló erdészeti dolgozók és családtagjaik támogatása.
18765632-1-14
A szőcsénypusztai erdőgazdasági iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése, kiemelkedő eredményt elért tanulók javadalmazása.
19195489-1-14
A HM Kaszói Erdőgazdaság kezelésében és tulajdonában lévő erdőterületek és egyéb létesítmények megóvása, védelme.
18230044-1-43
A hazai faipari kutatás, fejlesztés támogatása. Öszztöndíj támogatás.
18967573-1-20
Nagykanizsa és térsége bútorgyártóinak és alapanyag-beszállítóinak szakmai tömörülése. Közös rendezvények bonyolítása, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel.
18536869-1-08
A Handler Nándor Szakképző Iskola tanulóinak tehetséggondozása, tanulmányi versenyekre felkészítése. Tanulmányi kirándulások, táborok támogatása. Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása.
18638215-1-12
Szociális tevékenység, családsegités, hátrányos helyzetű hozzátartozók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek gondozása, mely különösen az elhunyt, vagy sulyos egészségkárosodást szenvedett erdészeknek segítését jelenti.
19676456-1-42
Az iskola tanulóinak sporttevékenysége segítése.
18452646-2-06
Az erdészeti szakoktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a szükséges berendezések, eszközök beszerzése, szakmai és tanulmányi versenyek szervezése, diákok díjazása, szakemberképzés és továbbképzés elősegítése.
19815905-2-41
Az Országos Erdészeti Egyesület, az Egyesület célkitűzéseit elfogadó természetes és jogi személyek közhasznú szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezete.
18581034-1-10
A természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást folytató magyarországi erdészek egyesülete.
18762718-1-14
Az Alapítvány a SEFAG Zrt. és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok dolgozóinak, nyugdíjasainak családját támogatja. Az Alapítvány szeretne az idén is minél több támogatást adni a rászorulóknak, ezért kérjük segítségét. A támogatások legfontosabb pénzforrása ugyanis a személyi jövedelemadó egy százaléka.
18075247-2-08
A soproni Róth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola kollégiumi épületének felújításához támogatás.
19066754-2-05
Sporttevékenység: a térségi hivatásos vadászok, vadgazdálkodók munkájának támogatása.
19150550-1-11
Az egyesület figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket, terepbejárásokat, táborokat szervez, felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli, védelmet igénylő területeket.
18964051-1-20

Tehetséges fiatal művészek, szakemberek támogatása. (Kendlimajor)

Az Alapítvány létrehozásában és működtetésében oroszlánrészt vállalt két, a bútoriparban jól ismert személy:
- Páli László (Palina Kft ügyvezető-tulajdonos, Nagykanizsa) és
- Wilheim Gábor
(Bútorszövetség elnök, G.Wilheim Kft ügyvezető-tulajdonos - Nagyrécse)


A következő alapítványok, egyesületek nem jogosultak SZJA 1% gyűjtésére, de bármely más felajánlást örömmel fogadnak.

18350506-1-03
Az Egyesület alapvető célja az érdekképviselet: a tagság és a szűkebb szakma érdekeinek védelme, képviselete, a faiskolások tevékenységének, termékeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek társadalmi elismertetése, a megbecsülés elősegítése.
18406243-1-05
A bútorgyár dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása.
19247373-1-18
A Hefele Menyhért Szakképző Iskolában folytatott képzések körülményeinek javítása, segítése, támogatása.
18773938-1-14
A kaposvári Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium sportéletének támogatása.
18021293-2-08
Faipari szakkonferenciák szervezése, lebonyolítása. Faipari szakkönyvkiadás. Ösztöndíjak, pályadíjak odaítélése és folytatása.
19815668-1-41
Szakmai szervezet. A FAIPAR - faipari műszalki tudományos folyóirat kiadása.
18041088-1-08
A fakitermelésben dolgozók munkakultúrájának, szakképzésének fejlesztése, fakitermelő versenyek szervezése.
18512609-1-08
Szakmai közélet szervezése és a közvélemény erdőgazdálkodással kapcsolatos véleményének formálása.
18545520-1-09
Az erdőgazdálkodás, környezetvédelem, természetvédelem népszerűsíte. Gyermekek részére az erdővel, a természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés. A fa bemutatása kiállításokon, fafaragó táborok szervezésén keresztül.
18482904-1-07
Diákhagyományokkal kapcsolatos rendezvények (különös tekintettel a Selmeczi Diák Napok rendezvényére), tanulmányutak, kiállítások, kulturális rendezvények szervezése. A NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar hagyományőrző tevékenységének támogatása.
18181775-1-42
A MATA szervezi és összefogja a magyar ajtó-, ablakgyártó, -fejlesztő, alkatrész és gyártóberendezéseket, nyílászárókat forgalmazó gazdálkodókat. Érdekeiket szakmai, gazdasági szempontból képviseli.
18987650-1-08
Az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti ökonómia oktatásának támogatása.
18642036-1-12
A cél olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, turistáinak, gyermekeinek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz.
18785647-1-14
Somogy megye zöld környezetének megóvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodásmód és egészségmegőrzés erősítése és terjesztése.
n.a.
A megyében működő fakitermelési szolgáltatást végző vállalkozások érdekvédelmi fóruma.
18366501-1-03
Olyan gyermekek támogatása, akik anyagi lehetőségeik híján nem juthatnak el a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokra. Az erdei iskoláztatás tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése.
19134893-1-10
A mátrafüredi szakképző iskola szakmai fejlesztése, pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása, hazai szakoktatói tapasztalatcserék szervezése.
18778452-1-14
A MVÖ Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolájában folyó vadász, vadtenyésztő, oktató-nevelő munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, fejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése.
18239232-2-43
Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy Magyarországon egyre több épület tetejét, illetve homlokzatát fedje mesterséges növénytakaró.

Percent sign - by David Brandt, Belleville, IL

 

Azok számára akik a fenti 39, a szakterületeinkhez kapcsolódó civil-szervezet közül nem tudnának választani, javasoljuk tekintsék át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett hivatalos listát, amely tartalmazza az összes (28252), az szja 1% fogadására jogosult szervezet nevét, adószámát és címét.

Tóth János, FATÁJ-FATUDAKOZÓ-FAGOSZ

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás a Facebook-on

 

PFIFFER BÚTOR

KUHN Rakodógép Kft

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.