FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2018-04-16

A fapor határérték hamarosan 3 mg/m3, majd 2 mg/m3 lesz 5 mg/m3 helyett

Fel kell készülni a faporokkal kapcsolatban a munkahelyi határérték csökkenésére és az ennek betartásához szükséges beruházásokra és esetleges egyéb intézkedésekre.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló rendelet 2.§ a) ad) szerint a "bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó faporok" is rákkeltő anyagnak számítanak. A rendelet számos dolgot előír a munkaadónak minden rákkeltővel kapcsolatban, s a 11.§ 1) c)-ben a faporokra a speciális előírás:

"elegendő számú és alkalmas szociális helyiséget biztosítani, így a fekete-fehér rendszerű - a külön jogszabály szerinti ,,erősen szennyezett'' tisztasági fokozatnak megfelelő - öltöző-mosdó-zuhanyzót, WC-t, tartózkodót az épületen belül, illetve szabadtéri telepítésű üzemben telephelyen belül; kizárólag kezeletlen fapor-expozícióval járó munkavégzés esetén a fekete-fehér rendszerű öltöző helyett az utcai ruházat védelmét biztosító (pl. műanyag, a pormentességet biztosító) ruhavédő is alkalmazható,"

A megengedett határértéket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról tartalmazza. Az 1. melléklet 1.2.1. pontja a szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben. Ebben a 6. tétel a "Fapor", melyre a belélegezhetőre 5 mg/m3 a határérték.

 

2017. december 12-én jelent meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2398 irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg). Ez az irányelv 2018. január 16-tól hatályos és a tagállamoknak 2020. január 17-ig írja elő, hogy nemzeti jogalkotásukban ennek megfelelően módosítsák az előírásokat. Az irányelv módosítja a korábbi irányelv III. mellékletét:

 

 

A hatályos irányelv szerinti határérték tehát 2 mg/m3, ami alól felmentés, hogy átmeneti intézkedésként 2023. január 17-ig 3 mg/m3 a megengedett határérték.

 

A módosító irányelv preambulumában szerepel még az alábbi is, amire konkrét módosító szöveg azonban nincs ebben az irányelvben.

 

"(13) A vinil-klorid monomerre és a keményfaporokra vonatkozó, a 2004/37/EK irányelv III. mellékletében foglalt határértékeket a frissebb tudományos és műszaki adatok fényében felül kell vizsgálni. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség által javasoltak szerint a keményfaporok és a puhafaporok közötti különbségtételt az említett mellékletben foglalt határértékek tekintetében tovább kell vizsgálni.

(14) Nagyon gyakori az egynél több fafajtának való kitettség, ami nehezíti a különböző fafajtáknak való kitettség vizsgálatát. A keményfaporoknak és puhafaporoknak való kitettség általános a munkavállalók körében az Unióban, és az légzési problémákat és légzőszervi betegségeket okozhat, legsúlyosabb egészségügyi következménye pedig az orr és orrmelléküreg rosszindulatú daganatos megbetegedésének kockázata. Ezért elő kell írni, hogy keményfaporok és más faporok keveréke esetén a keményfaporok mellékletben foglalt határértékét kell alkalmazni az adott keverékben lévő valamennyi fapor tekintetében."

 

Az érintett vállalkozásoknak érdemes lesz mielőbb áttekinteni, hogy milyen intézkedésre, beruházásra lesz szükségük ahhoz, hogy az itthon is hamarosan érvényes szigorúbb határértéket betarthassák.

 

Utánajárva: úgy tudjuk, hogy az NGM (elsőhelyi felelősként) az EEM-mel és a megfelelő háttérintézménnyel karöltve készül a hazai jogszabályok olyan módosítására, hogy megfeleljenek a fenti irányelvnek. A FAGOSZ kapcsolatot kezdeményezett e szervezeteknél. Ha lesz fejlemény, arról is beszámolunk.

Addig is köszönettel vesszük az érintettek bármely észrevételét e témával kapcsolatban.

Forrás: Az említett jogszabályok.
Összeállította: Mőcsényi Miklós

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.